Frafalden muslim eller euro-muslim?

Der sker noget på islam-fronten i Tyskland i disse tider. Men om det er dannelsen af en særlig euro-islam, vi er vidne til, eller det blot er en enlig svale, der forkølet må trække sig tilbage, fordi det endnu ikke er sommer, det kan endnu ikke ses.

Jeg tænker på det forhold, som blev nævnt i Kristeligt Dagblad forleden, at en tysk, muslimsk professor åbent hævder, at det er muligt, at Muhammed slet ikke har eksisteret. (se link her). Historien er ganske mærkelig, og fantastisk glædelig, for så vidt der kan drages videre slutninger af den, og det hele ikke blot er den førnævnte enlige svale, der ikke gør nogen sommer.

Man har ved universitetet i Münster oprettet et professorat i islam, fordi man ønskede at kunne uddanne tyske religionslærere, der kunne tage sig på at undervise de tyske muslimer i islam, ligesom kristne lærere underviser kristne elever i kristendom. Den mand, der blev valgt til at bestride embedet, var muslim og hed Muhammad Sven Kalisch. Navnet antyder, at der er tale om en konvertit, hvad der også er. Kalisch konverterede til islam som 15-årig på grund af denne religions rationalitet, som han forklarer. Siden har han så studeret sin religion, og man må indrømme ham, at han har gjort det ud fra rationelle præmisser. Denne rationalitet er det så, der nu har fået ham til at hævde, at Muhammed måske slet ikke har eksisteret.

Det har en række muslimer stødt sig over, først og fremmest “Koordinationsrådet for Muslimer” (KRM), som er en paraplyorganisation for de mange muslimske foreninger i Tyskland. De har direkte frarådet elever at lade sig undervise af ham. Ikke fordi de vil fratage ham hans professorat eller på anden måde skade ham, men fordi de finder det forkert, at én, der skal undervise kommende islam-lærere, ikke selv fastholder de grundlæggende islamiske trossætninger.

At de ikke siger mere, tager vi europæere som en selvfølge. Men det er netop det, der er noget af det fantastiske i denne sag. Vi er ikke i Ægypten, men i Tyskland. I Ægypten blev en professor, der mente noget langt mindre radikalt end Kalisch, erklæret for ikke-muslim; han turde ikke blive boende i Ægypten, men flygtede til Holland, fordi han frygtede for sit liv. Ifølge den i Ægypten almindeligt anerkendte sharia-lov, som godt nok ikke er officiel lov, skal enhver, der undsiger islam, dræbes.

Men de tyske muslimer siger intet i den retning. Ikke noget med at slå ihjel. De ønsker blot en anden lærer. Og det i sig selv er nyt. Det i sig selv er tegn på, at de tyske muslimer er ved at finde sig hjemme i Tyskland, altså ikke blot geografisk hjemme, men kulturelt hjemme, så de uden videre retter sig efter de tyske regler for god opførsel.

Men det bliver endnu mere fantastisk. Kalisch har fået støtte fra andre mennesker. Mere end firs videnskabsfolk, forfattere og repræsentanter for religiøse grupper har udsendt en støtteerklæring. Blandt underskriverne findes mange muslimer. I støtteerklæringen henviser de til Kalisch’ forpligtelser som underviser for kommende religionslærere. Disse forpligtelser går ud på 1) at gøre eleverne bevidste om deres egne forestillinger om religion på forskellige planer – ligefra deres eget guds- og menneskebillede til aktuelle emner; 2) at prøve deres egne forestillinger kritisk og måske ændre dem i sammenstødet med andre synsmåder og ny viden; 3) at kunne bedømme teologiske betingelser og konsekvenser for egen handlen; 4) at kunne bedømme etiske og religiøse forestillinger i deres betydning for samfundstænkningen; 5) at kunne analysere teologisk-politiske argumenter; og 6) at kunne tage kritisk stilling til autoritære argumentationer og reagere på dem.

Det er store krav, der stilles til undervisningen. Det er undervisningsidealer, der er de stik modsatte af koranskolernes idealer. Det siger da også Kalisch udtrykkeligt, at han vil svække koranskolernes indflydelse. Men det er også krav, som er almindeligt anerkendt i Europa. Og vel at mærke: er anerkendt, ikke som specielt kristne krav, eller specielt europæiske krav, men anerkendt som almenmenneskelige krav: sådan bør enhver god undervisning være indrettet.

Det fremgår også af det følgende, hvor det hedder: “Professor Kalisch skaber derved de faglige, didaktiske og metodiske forudsætninger for en fremtidig muslimsk religionsundervisning. Det er en uadskillelig del deraf at fremsætte provokatoriske teser til diskussion. Kalisch har fra universitet fået til opgave at uddanne sine studerende til at tænke selv, ikke at uddanne dem til blind troslydighed.”

Underforstået: Den blinde troslydighed overlader man til koranskolerne.

Altså: At ingen muslimske sammenslutninger har krævet hverken hans død eller hans afsættelse, er yderst glædeligt. Og at en række muslimske videnskabsfolk har skrevet under på nævnte støtteerklæring, er fantastisk.

Alt dette fremkalder det spørgsmål: Er euro-islam på vej? altså, en ægte euro-islam, for at den euro-islam, som Tariq Ramadan i sin tid annoncerede, blot var den gamle islam i ny forklædning, er vist efterhånden blevet klart for alle.

For at finde svar på det spørgsmål ville jeg godt have fundet ud af noget mere om Kalisch’ teologi. Men det er kun lykkedes mig at finde nedenstående uddrag af et interview, som Zeit-online har haft med ham (se link her, på tysk):

“Zeit-online: Hvad bliver der tilbage af islam, når Muhammed ikke er der?

Kalisch: Koranen er der stadig som en interessant spirituel tekst, som man stadig kan drive teologi på. Men jeg regner ikke mere med den forestilling, at Gud direkte har formuleret denne tekst. Endvidere findes islam som religiøs livsform og åndelig tradition stadigvæk; dog har den i historiens forløb fået mangfoldige udformninger. Ethvert menneske må med sin fornuft finde ud af, hvad han kan overtage af traditionen. Således opdrager jeg også mine børn. Tanken om en enstonende islam er en fiktion, som både de religiøse fanatikere og islams fjender søger at opretholde.

Zeit-online: Regner De Dem stadig for at være muslim?

Kalisch: Ja, jeg forstår religion som en åndelig tradition, der kan give et menneske meget, men også stadig må have kritiske spørgsmål rejst imod sig overfor nye erkendelser. Religioner er som krykker, de er gode og nyttige, men man må lære at frigøre sig fra dem”.

Unægtelig kan man spørge, hvor meget islam der er tilbage i sådanne overvejelser. Men hvis jødedommen har kunnet overleve på trods af en ret udbredt forestilling om, at Moses er en fiktiv person, så skulle vel også islam kunne overleve på trods af en eventuel ret udbredt forestilling om, at Muhammed er en fiktiv person.

Det må fremtiden vise. Ligesom fremtiden må vise, om der er hold i Kalisch’ islam-forestilling. Under alle omstændigheder er reaktionen fra “Koordinationsrådet for Muslimer” og de mange muslimske underskrifter på støtteerklæringen til Kalisch en ting, som man kun kan glæde sig over.

Dette indlæg blev udgivet i Islam. Bogmærk permalinket.

6 svar til Frafalden muslim eller euro-muslim?

 1. claes flach siger:

  Meget fint indlæg i debatten, men peger det ikke videre? Kan man tænke sig en kristendom uden Jesus som historisk person..? Hvad bliver tilbage af kristendommen, hvis Jesus ikke har eksisteret men kun er en fiktiv person, opdigtet som en messias skikkelse i senjødedommen?
  Naturligvis eksisterer de udsagn, man tillægger Jesus og kalder på en religiøs spiritualisme af universel karakter. Og tanken falder i tråd med Jesusordet om, at “det er gavnligt for jer at jeg går bort” for så kommer ånden, der skal vejlede til hele sandheden. Men for de fleste vil en kristendom uden Jesus mangle sin kerne, og for de fleste være ikke-kristendom. Jesusskikkelsen betyder meget for den fromme bevidsthed. Han er så at sige troens forankringspunkt. Vejen til Faderen. Den hvormed religionen bliver menneskelig i den vestlige verden.

 2. Ricardt Riis siger:

  Man kan ikke nå det hele. Jeg selv mener ikke, at en islam uden Muhammed er mulig eller at en kristendom uden Jesus er det. Men at en professor, der har en så radikal opfattelse, kan undgå en dødsfatwa og møde en så typisk europæisk reaktion fra de tyske muslimer, det synes jeg er værd at bemærke.

 3. Tak for et virkelig tankevækkende blog-indlæg. Det er opmuntrende at konstatere, hvordan islam udvikler dig i en europæisk demokratisk kontekst. Lige som islam for mange hundrede år siden var inde i en afgørende udvikling, sker der måske noget tilsvarende i disse år.

 4. Pingback: Luxenbergs koranbedrag; debatten fra a-z | kasper mathiesen

 5. Pingback: Hvad er koranen for Dem? « Ricardt Riis

 6. Pingback: Imamuddannelse på et teologisk fakultet? | ricardtriis

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.