Gav Obama muslimerne for meget?

 

Da jeg véd, at mange her på religion.dk regner mig for en stor muslimhader – jeg lider af ”islamofobi”, vil man sige – har jeg fundet det morsomt, hvis jeg kunne give en nogenlunde renfærdig omtale af præsident Obamas tale i Cairo den 4. Juni, set fra en kristen teologs synspunkt. Jeg røber nok ikke nogen hemmelighed ved at sige, at jeg regner kristendom og islam for uforenelige. Ikke blot er de to religioner uenige om visse punkter i yderkanten af troen, nej, alle troens begreber, alle teologiens termer, opfattes forskelligt i de to religioner. Og da nu Obama på forhånd havde annonceret, at han i talen ville række en hånd ud imod den muslimske verden, så vil man måske forvente, at jeg vil besvare overskriftens spørgsmål med et ”ja, alt for meget”.

Det vil jeg dog ikke. Og det skyldes ikke blot, at jeg jo godt er klar over, at Obama er politiker, ikke teolog, nej, det skyldes også, at han faktisk i sin tale gav den muslimske verden en række udfordringer. Han stod fast på sine vesterlandske idealer. Og han forsøgte ikke blot at få den muslimske verden til at forstå disse idealer, nej, han forsøgte direkte at få dem til at efterleve dem.

Naturligvis var der en historisk gennemgang, der måske satte den muslimske kultur på dens højdepunkter lige vel højt op, og måske også afbildede tålsomheden i denne kultur lidt for lyserødt. Men lad det bare være! Alle véd jo, at denne kultur for længst er borte, og at den muslimske verden har det største besvær med at genskabe bare noget af den fordums glans. Når det skal være rigtig islamisk, bliver det altfor let kvindeundertrykkende og frihedsfjendsk. Det er i det hele taget udfordringen for den muslimske verden i dag: hvordan får man inkorporeret de idealer, man i stor udstrækning deler med os, om frihed, om demokrati, om god regeringsførelse, osv, i islam? Det er ikke noget, vi andre kan gøre, Obama heller ikke. Men vi kan pege på idealerne. Og det gjorde Obama, endda ret så eftertrykkeligt.

Der er fx i store dele af den muslimske verden en tendens til at bruge vold som problemløser. Tydeligst ser vi det i Palæstina-konflikten. Og hvad gør så Obama? Giver han udtryk for sin forståelse for voldsmændenes motiver? Nej. Fordømmer han dem langt ned i helvede? Nej, heller ikke. Hvad gør han da? Han gør opmærksom på de erfaringer, som vi som menneskehed har gjort. ”Igennem århundreder har de sorte i Amerika lidt under piskeslag som slaver og under ydmygelsen ved segregationen. Men det var ikke gennem vold, de vandt sig deres fulde og lige rettigheder. Det var gennem en fredelig og stædig fastholden ved de idealer, der skabte Amerika. Den samme historie kan fortælles af folk fra Sydafrika til Sydasien; fra Østeuropa til Indonesien. Det er en historie med en simpel sandhed: vold fører ikke til noget. Det er ikke et tegn på mod eller magt at skyde raketter af mod sovende børn, eller at sprænge kvinder i luften i en bus. Det er ikke på den måde, man opbygger moralsk autoritet. Det er på den måde, man nedbryder den.”

Altså, Ordets magt priser han her i høje toner, ikke som et alt for højt ideal, men som noget, der i det lange løb virker. Det er den samme magt, kristendommen priser. Det siger han dog ikke. Men det er også unødvendigt. For det er ikke nødvendigt at være kristen for at give sig ind under Ordets magt, det er en almenmenneskelig magt, der er helt anderledes effektfuld end selvmordsbombemænd. Om så det er på det punkt, den teologiske strid står mellem islam og kristendom, hvad jeg tror, det er: ligegyldigt! Lad teologer slås om det! Her peger han på noget, der har virket andre steder, og også vil kunne virke i Palæstina.

Samme overbevisningsmetode bruger han overfor spørgsmålet om demokrati. Jovist, hvert land må vælge sin egen styreform, Amerika vil ikke påtvinge nogen noget. ”Men jeg har en uafviselig tro på, at alle folk længes efter noget specielt: muligheden for at tale af karsken bælg og have noget at sige over, hvordan landet regeres; en regering, der er transparent og ikke stjæler fra folket; friheden til at leve, som man vælger at gøre det. Dette er ikke amerikanske ideer, de er menneskelige rettigheder, og det er derfor, vi vil understøtte dem overalt”. Og altså: Det har virket i andre lande, hvorfor skulle de ikke virke i de muslimske lande?

Og minsandten, han tager også spørgsmålet om kvinders ligeberettigelse frem. I et muslimsk land? Overfor muslimer, som han vil række en hånd ud til? Det må da være uklogt. Tja, klogt eller uklogt, han gør det. Og igen med det samme argument. Det er ikke nogen tilfældighed, at de lande, hvor kvinder har ligeret, også er de rigeste og mest fremgangsrige lande.

Og så til sidst – ja han bliver næsten en kristen prædikant, men uden at kalde sig kristen. Og det gør han ret i. Ikke fordi han skal lægge skjul på sin kristendom, eller på at vesten og dens værdier har deres rod i kristendommen, men fordi de værdier, vi har fundet frem til, er almenmenneskelige. Han tager den gyldne regel frem, citerer den oven i købet i den udformning, Jesus har givet den (Matt 7,12), og hævder, at den er en rettesnor for alle mennesker af alle folk og alle religioner. Han siger: ”Der er også en regel, som ligger ved grunden af enhver religion – at vi gør mod andre, hvad vi ønsker de skal gøre mod os. Den sandhed overskrider nationers og folkeslags grænser – en tro, som ikke er ny, som ikke er sort eller hvid eller brun; som ikke er kristen eller muslimsk eller jødisk. Det er en tro, som slog ved al civilisations vugge, og som stadig står i milliarder af menneskers hjerte. Det er en tro på andre mennesker, og det er den tro, der fik mig til at komme her i dag”.

Det er utrolig klogt sagt. Det er ganske vist ikke sandt. I hvert fald tror jeg ikke på den teologiske holdbarhed af det, hvis nogen vil hævde, at også muslimer har den gyldne regel ved roden af deres tro. Men da den gyldne regel netop er almenmenneskelig, det vil sige: er til at forstå for alle mennesker, så gør han klogt i at appellere til den forståelse af reglen, der ligger også i muslimers hjerte. Og så kan man jo altid lade os teologer slås bagefter. Hvad vi uden tvivl vil gøre, anderledes er vi jo ikke.

Men altså: alt i alt, han sagde ikke for mange rosende ord om muslimerne, han holdt fast ved sine og vore værdier, og opfordrede muslimer til i menneskelighedens navn at antage dem som deres egne.

Her er et link til Obamas tale på engelsk.

Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i Islam, Obamas Kairo-tale. Bogmærk permalinket.

11 svar til Gav Obama muslimerne for meget?

 1. claes flach siger:

  Hvor er jeg enig med dig i dine betragtninger om Obamas tale. Den var et mesterværk, som lever op til ideen om – ikke hvem der har ret, men hvad der er ret – er det afgørende.
  Med venlig hilsen Claes Flach

 2. Per Nielsen siger:

  Mig forekommer det, at Obama leflede for muslimerne. Han minder for meget om Jimmy Carter…

 3. Kim Thomassen siger:

  Umiddelbart lyder Obama tale til at være sympatisk, men vil aldrig kunne føres ud i virkeligheden, hans påstand om at Islam er tolerant er urigtige. I sin doktrinære udformning minder Islam om en totalitær ideologi, dikterer det enkelte menneske liv fra vugge til grav, sagt lige ud en religion, som bygger på lovtrældom. Obama glemmer at der ikke er religionsfrihed i de muslimske lande imodsætning til de vestlige lande, hellere ikke i samme grad i Tyrkiet. Han giver udtryk for at være kristen, men i hele sin opvæskt har han være udsat for kraftige påvirkning af Islam. Obama drømme om en forsoning imellem de tre verdensreligioner er utopi, men viser at han står for en sammenblanding af Jødedommen, Kristendommen, Islam i håbet om det vil skabe fred i Mellemøsten, og i resten af verden. Det er en farlig vej USA bevæger hen af sammen med en del vestlige regeringer, men Obama er et religiøst menneske, dermed ikke sagt at han har onde hensigter. Mange har ladet sig forblinde af Obama, en del kristne burde vide bedre, til at se tidens tegn ud fra skrifterne siger om de sidste tider.

 4. Ricardt Riis siger:

  Til Claes Flach: tak! Jeg mener også, talen var et mesterværk.
  Til Per Nielsen: Jeg ser det, du kalder leflen for muslimerne som et forsøg på at nå ned til den platform, der er fælles for muslimer, jøder og kristne: nemlig det fællesmenneskelige, fx som det kommer til udtryk i den amerikanske forfatning. Derfor skildrer han jo også de muslimske amerikanske statsborgere med stor sympati: de kan netop leve som muslimer i det amerikanske samfund, fordi det bygger på fællesmenneskelige værdier.
  Til Kim Thomassen: Hvis vi formulerer kristendommens grundholdning som en tro på Ordet, så bliver det nærgående spørgsmål til os: Tror vi selv på Ordets magt, når vi stilles overfor muslimerne? Dvs tror vi på, at Ordet har magt til at trænge igennem deres muslimske skal? Eller tror vi på, at de mørke kræfter fra islam er stærkere? Noget siger mig, at du vist mest tror på det sidste. Men jeg er altså meget glad for, at Obama så tydeligt giver udtryk for sin tro på det første.

 5. Kim Thomassen siger:

  Richard, men hvorfor er de mørke kræfter fra Islam så stærke?. Det skyldes at Europa, (Danmark) gradvis mere og mere afkristnes man afviser denne sande oprindelig Kristendom samtidig tilslutter flere sig den til liberale teologi, undertegnet tager afstand til. Mange vil kalde en for at være bibelfundamentalist, det jeg tager som en kompliment, men det hjælper ikke selv om Kristendommen er stærkere ind Islam når europæerne afviser Kristendommen. Der er kraft og styrke i Bibelens ord, men det kræver at europæerne holder sig til Bibelen for at modtage kraften og styrken. bla til at bedømme, se farerne, de gør man ikke.

  Jeg synes ikke du ser sammenhængen imellem Islam fremmars og Kristendommens stærkere tilbagegang i Europa som et stærkt stigende problem taget i betragning af at du har en kritisk holdning til Islam som jeg er helt enige med i.

 6. Max Hansen siger:

  Ricardt Riis
  Jeg er helt enig i den vurdering af Obamas tale. Reaktionerne på dit indlæg viser hvilke kræfter han er oppe imod. Der er dog ingen tvivl om at en konfrontatorisk tilgang med henvisninger til Biblen, Thoraen eller Koranen vil føre til en katastrofe. De tre skrifter er samlet i en tid hvor religion var en del af sikkerhedspolitikken. Det galt om at få soldaterne gjort modige: “Kæmp for alt hvad du har kær, dø om så det gælder”.
  Med den moderne våbenteknologi er denne konfrontationsstrategi katastrofal, her bliver Kim Tomassens henvisning til de sidste tider en profeti der opfyleder sig selv.
  Må Obama have held med sit forehavende.

 7. Ricardt Riis siger:

  Til Kim Thomassen!
  Det er nok rigtigt, at Europa (eller Danmark, for at blive ved det nære) ikke vil følge din form for kristendom. Det vil nok heller ikke følge min form. Og jeg indrømmer dig også, at det igennem lang tid har været sådan, at der blev set ned på én, hvis man prøvede at forklare, hvordan kristendom var forskellig fra islam: sådan kunne man sandelig ikke behandle landets gæster, muslimerne. Den periode synes vi nu at være kommet igennem. Landets biskopper har således indtaget, hvad aviserne betegner som en mere konfrontatorisk holdning overfor islam. Og selv om der i virkeligheden blot er tale om det ret selvfølgelige, at de vil forklare kristendommens hovedpunkter for menighederne i deres modsætning til islam, så er selv det dog positivt.
  Hvad jeg gør opmærksom ved Obamas tale, er, at han begår den genistreg på én gang at være venlig og imødekommende overfor muslimerne og samtidig foreholde dem den vestlige verdens tankesæt som det sandt almenmenneskelige. Og han gør det på en række områder, hvor dette tankesæt i forvejen har grebet store menneskemasser i den muslimske verden. Demokrati, ytringsfrihed, kvindefrigørelse, det er jo, hvad mange menige muslimer længes efter, og jeg forestiller mig virkelig, at det vil blive noget vanskeligere for ortodokse mullaher fremover at hævde, at islam står i modsætning til demokrati, fordi dets love er guddommelige, at den frafaldne muslim skal straffes med døden, fordi det kræver islam, og at kvinder skal underordne sig under deres mænd, ja, må finde sig i at blive slået af dem, fordi det står i koranen, selv om alt dette aldrig så meget er gedigne muslimske traditioner.
  Man kan så diskutere, om dette vesterlandske tankesæt (udsprunget af kristendommen) står lige så stærkt i den muslimske verden, som islam står i den europæiske verden. Jeg vil mene, det står stærkere. Sandt er det i hvert fald, at vi må ruste os til kamp, åndelig kamp mod islam her i vesten. Og forudsætningen for det er, at vi er klar over, hvor faren er og hvordan den kan bekæmpes. Og at vi af de politisk korrekte får lov til at argumentere mod islam, naturligvis uden at nedgøre muslimerne som mennesker.
  På disse punkter er jeg nu ikke mere så pessimistisk.
  Venlig hilsen
  Ricardt

  Til Max Hansen!
  Hvordan det vil gå med en eventuel militær konfrontation mellem vesten og den muslimske verden, er ikke til at vide. Men militært set er jeg nu ikke så bange. Den vældige hær, som Saddam Hussein havde i Irak, og som gennem 7 år i firserne holdt stand mod iranernes angreb, er hele to gange blevet rullet tilbage som et gulvtæppe af amerikanerne. Freden har amerikanerne jo som bekendt haft betydelig vanskeligere ved at vinde. For de kan ikke vinde kampen om sjælene. Det er vel det, Obama prøver på med sin tale.
  Spørgsmålet er, om vi herhjemme kan vinde den kamp. Vi kan, vil jeg mene, hvis vi tør fastholde vore vestlige værdier, demokrati, frihed, ligeberettigelse. Der er tale om en konfrontation mellem vore værdier og de muslimske, sandt nok. Men vi skal for alt i verden holde fast ved, at det ”kun” er en åndelig konfrontation.
  Venlig hilsen
  Ricardt

 8. Pingback: Hvorfor bliver de terrorister? « Ricardt Riis

 9. Pingback: Det arabiske forår « Ricardt Riis

 10. Pingback: Besværgelse eller beskrivelse? | ricardtriis

 11. Pingback: Hvorfor hader de os? | ricardtriis

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.