Obama og kvinderne

 

Anledningen til dette blogindlæg er, at en blogskribent, Claus Elholm, på JP bruger Obamas tale til at gå i rette med bl.a. den danske tørklædedebat. (se her). Endvidere har jeg fået inspiration fra et blogindlæg af David Frum, taleskriveren for præsident Bush (se her). Han er meget imod Obamas omtale af den muslimske ‘kvindepolitik’, og mener, at han derved svigter de muslimske kvinder i Mellemøsten, som ønsker frigørelse fra deres pauvre stilling.

Min opfattelse af talen er, at den virkelig markérer en ny begyndelse, men at den, hvis den bliver misforstået – som den bliver det af de to omtalte skribenter – risikerer at give tilbageslag, ikke så meget tilbageslag for amerikansk politik, men tilbageslag for forståelse og debat mellem muslimer og kristne i den vestlige verden. Og den risiko foreligger, både hvis man følger Claus Elholm, og hvis man følger David Frum.

Sådan set kunne jeg godt begynde med at pege på det indlysende faktum, at talen er holdt til den muslimske verden, ikke til den kristne verden. Vi er med på en lytter, men ikke mere. Det betyder, at vi ikke skal tage alle roserne til den muslimske verden for fuldt pålydende, så vi f.eks., som nogle er tilbøjelige til, betragter den muslimske kultur som noget ganske enestående, som vi gør klogt i at søge at fremelske igen.

Men jeg vil egentlig hellere betragte alle roserne til den muslimske verden, hele den store imødekommenhed overfor muslimerne, som en slags debat-trick: ‘selv om vi så antager, at den muslimske kultur er ganske enestående, se så, hvad vi nu i vore dage i fællesskab kan og bør stræbe frem imod’. Så tager man ikke stilling til, om det nu også er sandt alt sammen ned i mindste detalje, man nøjes med at være så positiv som muligt overfor sine værter.

Derved kommer kritikken ikke til at virke som den form for kritik, vi så gerne vil fremføre fra vestlig side: ‘hvad I gør, er simpelthen så forkert, at vi kan kun håbe for os og for jer, at I snart vil udvikle jer op til vores niveau!’ Denne udviklingstankegang, hvorefter muslimer pr. definition befinder sig på et lavere niveau med håb om engang ad åre at kunne nå op på vort højere oplysnings- og samfundsniveau, ligger bag de fleste vestlige debattørers udtalelser, også bag de udtalelser, der tilsyneladende er yderst positive overfor muslimerne og ikke drømmer om at komme med kritiske bemærkninger til deres traditioner og deres religion, men tværtimod forsvarer begge dele mod de mere nøgterne betragtninger, vi andre kommer med.

En sådan (nedladende) udviklingstankegang kan ikke findes bag Obamas tale. Og det er noget af det, der gør, at den kan betegnes som en ny begyndelse.

Til sagen!

Claus Elholm citerer bl.a. dette udsagn fra talen: ”Jeg afviser den opfattelse, som er udbredt i vesten, at en kvinde, der vælger at dække sit hår til, på en eller anden måde skulle være mindre ligeværdig”. Og han fortsætter sine citater: ”Spørgsmålet om ligestilling er på ingen måde blot et problem i islam,” sagde han [Obama] og nævnte som eksempel, hvordan Tyrkiet, Bangladesh, Pakistan og Indonesien er lande med muslimsk flertal, der på demokratisk vis har valgt en kvinde som statsoverhoved. ”Kampen for kvinderettigheder fortsætter på mange områder i USA og i lande verden rundt,” lød det fra den amerikanske præsident.”

Og så nærmer Elholm sig en konklusion: ”Hvorfor har netop det afsnit ikke fået mere opmærksomhed i de vestlige medier? Svaret ligger lige for: Fordi Obama siger det, vi godt ved, men helst ikke vil høre. Kvindeundertrykkelse og spørgsmål om ligestilling har nemlig intet med religion at gøre.”

Og så er pludselig det hele misforstået. Så har han ikke opdaget, at der tales til den muslimske verden (som vi danskere jo må vide, man skal tiltale med forsigtighed). Så har han ikke læst talen tilstrækkelig grundigt.

Det samme gælder for David Frum fra den anden side af debatten. Han citerer det samme afsnit som Claus Elholm: ”Jeg afviser den opfattelse, som er udbredt i vesten, at en kvinde, der vælger at dække sit hår til, på en eller anden måde skulle være mindre ligeværdig”, og føjer til, at den opfattelse så sandelig deles af mange muslimske kvinder, ikke blot i vesten, men i de muslimske lande, og at de derfor, hvis de var frit stillede, ville vælge ikke at gå med tørklæde. Men det hjælper Obamas tale dem bestemt ikke til. Var det ikke bedre at henvende sig til disse kvinder, fremfor at smøre de muslimske magthavere om munden?

Men også David Frum misforstår sammenhængen. Det er nok muligt, at han selv er vant til at skælde ud på alt det, der ikke lever op til amerikanske standarder (det var han, der opfandt udtrykket ”ondskabens akse” for præsident Bush). Så han vil nok ikke selv kunne indse, at en sådan konfrontatorisk linie ikke fører til noget. Men det skulle jo ikke hindre os andre i at forstå det.

Og tager man hensyn til situationen, læser man hele talen igennem, ser man måske endda på den, som jeg har gjort i mine tidligere indlæg: som en tale, der frækt lader, som om en række muslimske trossætninger og traditioner slet ikke eksisterer, så får man et andet resultat, også hvad muslimsk kvindeundertrykkelse angår.

”Vore døtre kan bidrage til samfundet med lige så meget som vore sønner, og vor fælles rigdom vil fremmes, hvis vi tillader alle mennesker – både mænd og kvinder – at nå deres fulde potentiale. Jeg tror ikke, kvinder er nødt til at vælge på samme måde som mænd for at være ligestillede, og jeg respekterer de kvinder, som vælger at leve deres liv i de traditionelle roller. Men det må være noget, de har valgt. Det er derfor, De forenede Stater står sammen med ethvert land med muslimsk flertal for at støtte udvidet læsefærdighed for piger, og for at hjælpe unge kvinder til at få et arbejde gennem mikro-finansiering, som kan hjælpe mennesker til at få deres drømme til at gå i opfyldelse”.

Se, det sagde altså Obama også. Og læg mærke til formuleringen! Han har tidligere hævdet, at der var værdier, som Amerika stod for, men som ikke var specielt amerikanske, men almenmenneskelige: ”… friheden til at leve, som man vil. Disse ideer er ikke kun amerikanske ideer, de er menneskerettigheder. Det er derfor, vi vil støtte dem overalt”. Derfor siger han ikke til muslimerne: ”jeres døtre kan bidrage til samfundet …”, nej, han siger ”vores døtre”, ligesom han også i talen indrømmer, at vi i vesten ikke har gennemført de fulde rettigheder for kvinder endnu, men er på vej.

Der siges ikke noget som helst om, hvor den undertrykkelse, kvinderne i de muslimske lande lider under, stammer fra. Det kan være fra religionen islam, det kan være fra den kultur, der har udviklet sig under islams auspicier, det kan være fra almindelig kulturel slendrian. Og det er naturligvis noget, Obama fortier, fordi han ikke vil optræde uhøfligt overfor sine værter. Men det er så sandelig også noget, han fortier, fordi hele talen er lagt an på at glemme fortiden og rette blikket mod fremtiden.

Det er også bemærkelsesværdigt, at de to ovennævnte skribenter begge bringer dette citat: ”Jeg afviser den opfattelse, som er udbredt i vesten, at en kvinde, der vælger at dække sit hår til, på en eller anden måde skulle være mindre ligeværdig”, men ikke tager det med, Obama siger lige efter: ”men jeg er overbevist om, at en kvinder, som nægtes en uddannelse, nægtes ligestilling. Og det er ingen tilfældighed, at lande, hvor kvinder er veluddannede, har langt større sandsynlighed for at kunne udvikle sig”.

Tag den, Saudi-Arabien! Vil I sikre jer en fremtid, når jeres olie er sluppet op, så hedder mantraet ‘uddannelse, uddannelse og atter uddannelse’, vel at mærke af kvinder såvelsom af mænd.

Men fordi Obama ikke nævner kvindeundertrykkelsen i de muslimske lande, hverken, at den findes, eller at den stammer fra religionen, kan vi da ikke drage den konklusion, som Elholm gør: at denne undertrykkelse ikke har en pind med religion at gøre. Så misbruger man Obamas tale på det groveste.

Og det er da for øvrigt mærkeligt, at man kan være så blind. Men det er, som om man har besluttet sig for endelig ikke for nogen pris at sige noget som helst ufordelagtigt om islam; så tror man vist, man hjælper integrationen af muslimer bedst. Det er højst usikkert, om man understøtter integrationen ved en sådan fortrængning. Men det højst sikkert, at man svigter sine egne. Danskerne har i høj grad brug for sand oplysning om, hvad islam er. Og det får de ikke, når eliten på den måde lukker øjnene for islams mærkværdigheder.

Jeg for min del er ikke det bitterste i tvivl om, at den vækkelse, der i de sidste tyve-tredive år har gået gennem de muslimske lande, har øget kvindeundertrykkelsen betydeligt. Og vi ser jo også herhjemme, at når muslimer reagerer på alle de udfordringer som vort vestlige samfund giver dem ved at blive mere muslimske, så er det kvinderne, det går ud over; det er dem, der risikerer at blive dræbt af deres familie, fordi de ikke vil gifte sig med den, familien har udset til dem, eller bare fordi de er ”for løse på tråden”. Det er også de muslimske kvinder, der ikke må gifte sig med en ikke-muslim, en regel, der stadig opretholdes af familierne.

Derfor giver det god mening, at Obama siger til muslimerne: kæmp dog sammen med os for større ligestilling mellem mænd og kvinder! Det er ikke et ideal, vi i vesten har patent på.

Han kunne for den sags skyld have citeret den store muslimske filosof, Ibn Rushd, eller Averroës (død 1198), som han hedder på latin. Han har sagt: ”Vort samfund tillader ingen mulighed for udvikling af kvinders talenter. De synes at være bestemt udelukkende til at føde børn og tage sig af børn, og denne tilstand af underdanighed har ødelagt deres evne til større ting. Det er derfor, vi ikke ser nogen kvinde udstyret med moralske dyder; de lever deres liv som grøntsager og hengiver sig til deres mænd. Herfra stammer den elendighed, der oversvømmer vore byer, for der er næsten dobbelt så mange kvinder som mænd, og de kan ikke skaffe sig til livets opretholdelse ved deres eget arbejde”.

Den græske filosofi og den græske tænkning har påvirket den muslimske verden, ligesom den har påvirket den kristne verden. Blot er det ikke helt klart, om der nogensinde har fundet en forsoning eller en samtænkning sted mellem islam og græsk tænkning. Men hvis kampen mellem dem foregår i den muslimske verden den dag i dag – og det er der faktisk noget, der kunne tyde på – så gav Obamas tale den græske tænkning blandt muslimerne et vældigt skub fremad.

Dette indlæg blev udgivet i Islam, Obamas Kairo-tale. Bogmærk permalinket.

4 svar til Obama og kvinderne

  1. Maria siger:

    Kan jeg få en henvisning til, hvor Averroes-citatet stammer fra? På forhånd tak.

  2. Ricardt Riis siger:

    Ja, jeg havde glemt det og googlede det. Adressen er: http://www.arabworldbooks.com/articles19.html
    Men dèr henvises der heller ikke til noget skrift. Beklager.

  3. Pingback: Islams voldspotentiale | ricardtriis

  4. Pingback: Milde kvinder, hvor har de magt! | ricardtriis

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.