Tror muslimerne, de er bedre end andre?

 

For bare et halvt år siden, ville jeg uden videre have svaret nej til det spørgsmål. Det ligger os i den grad i blodet her i Danmark, at ingen er bedre end andre, eller, som vi siger: For Vorherre er vi alle lige. Og selv om jeg havde læst noget om, at muslimer betragter sig som udvalgte af Gud, at de mener, de har en særlig gunst hos ham, så troede jeg det ikke. Måske det kunne gælde nogle muslimer i Mellemøsten, det kunne umulig gælde muslimer her i landet.

Men jeg er ikke så sikker i min sag længer. Blot har jeg meget svært ved at finde ud, hvad det er for en tankegang, der får dem til at mene, at de er Guds yndlinge. Det er alt sammen så fremmed for mig.

Lad mig begynde med den muslimske opdeling af verden i haram og hallal. ‘Haram’ er det forbudte, ‘hallal’ det tilladte. Jeg har før været inde på, at når denne opdeling forefindes for den unge muslim på forhånd, så slipper han for selv at skulle tage stilling (se her). Men jeg gjorde dengang ikke så meget ud af det mærkelige forhold, at denne opdeling i ‘tilladt’ og ‘forbudt’ også gælder mennesker, og at vi ikke-muslimer altså bliver indrubriceret under det, der er ‘haram’, ikke-tilladt.

Men stadigvæk har jeg meget svært ved at forestille mig, at vore muslimske medborgere virkelig sådan for alvor kan betragte os som personer, der er ‘haram’, og jeg er da også overbevist om, at de fleste muslimer, når de omgås os etniske danskere, uvægerlig vil opdage, at ”vi er gode nok”, ”vi bider ikke”, osv. Men hvad der bevæger sig inde i hovedet på dem, véd jeg stadig ikke. Føler de, at deres medmuslimer helst ikke skal opdage det, hvis de kommer ofte sammen med en dansker, eller er de fuldstændig ligeglade? Tænker de over, hvad mon imamen vil sige, hvis de snakker ‘for meget’ med én af os? Formentlig ikke, men hvordan kommer så den holdning ind i hovedet på deres unge, som vi ser udfolde sig i diverse uroligheder: bilafbrændinger, stenkast, osv? Det viser sig jo, at de biler, der brændes af, som regel tilhører en dansker, og at de boliger, der får vinduerne smadret, ofte bebos af ‘én af os’. De unge muslimer har jo deres had et sted fra, det dukker ikke op sådan lige ud af den blå luft.

Når en ung svensk muslim ifølge Ralf Pittelkow til en forsker, der spørger, hvad magt er for ham, svarer: ”For mig er det, at svenskerne lægger sig ned på jorden og kysser mine fødder”,(se her), så må denne overbevisning komme et sted fra. Og hvor nødig jeg end vil, må jeg erkende, at der nok alligevel er noget om det med, at muslimerne føler sig som bedre mennesker end os andre; de er ‘Guds yndlinge’, de har hans særlige bevågenhed, andre mennesker bør tjene dem, blot fordi de er muslimer.

Det betyder så fx også, at muslimer i al almindelighed har meget svært ved at være gensidige eller reciprokke, for reciprocitet eller gensidighed forudsætter, at man ser den anden som ligestillet med én selv. Vi ser det med Saudi-Arabien, der glad og gerne kræver religionsfrihed for islam i andre lande, men ikke på nogen måde er til sinds at give fx kristendommen samme frihed i deres land. Hvorfor ikke? Forstår de ikke almindelig menneskelig logik, at når de kræver noget af andre, må de selv være villig til at yde det samme? Jo, det gør de sikkert. Men det falder dem blot ikke ind at anvende den form for logik her, for de er jo muslimer, de andre kristne, og den kendsgerning – mener de i deres særprægede logik – ændrer det hele. Selvfølgelig skal da muslimer ikke ind under samme regler som andre!

Lidt tilsvarende oplevede man under en debat, der var i Deadline mellem Ralf Pittelkow og Mohammed Aslam, formand for beboerforeningen ‘Mjølnerparken’. Jeg har tidligere ‘været efter’ Aslam (som jeg dengang kaldte Aslan) se ”Det gode ved fodlænker”! Dengang klandrede jeg ham for, at det tilsyneladende ikke faldt ham ind, at forholdet mellem politiet og ‘hans’ beboere er et forhold mellem to, og at begge parter må ændre sig, hvis der skal opstå et tillidsforhold. Sådan tænkte han ikke: det var politiet, der skulle ‘gøre noget’, ikke ham og hans medmuslimer. Det var ét eksempel på mangel på reciprocitet.

I omtalte debat så man to andre eksempler. Først ét, som Pittelkow opdagede og blev næsten lamslået over. Aslam henviste til et læserbrev af Pelle Jarmer i Politiken, hvor Jarmer anklager præsten i Tingbjerg for ikke at være særlig integrationsvenlig. Og den udtalelse brugte Aslam til at antyde, at når det var tilfældet, så var det mere præstens end de unges skyld, at det kom til ballade og stenkast mod hans ruder og ødelæggelse af hans hjem. Det var med fuld ret, at Pittelkow viste sin forargelse. For det kan da ikke passe, at unge muslimer skal behandles som rådne æg, hvis de ikke skal eksplodere. Men det kunne åbenbart passe efter Aslams tankegang. Og, føjer jeg til for egen regning for at få en forklaring på dette mærkelige forhold: det skyldes nok, at han regner muslimer for at være mere værd end os andre; der gælder andre regler for dem end for os.

Jeg må mindes den syriske stormufti, der i en tale i Europaparlamentet pointerede, at hvis hollænderne tillod, at Geert Wilders film ”Fitna” blev offentliggjort, var det dem, der stod med skylden, hvis det førte til uroligheder og hvis nogen blev dræbt under disse uroligheder. Igen må man spørge sig selv, om de muslimer, der bliver rasende over, at en koran rives i stykker, og derfor øver vold, ikke er skyldige. Reciprocitet, gensidighed, evnen til at se sagen fra vores side manglede fuldstændig for den gode stormufti.

Lidt senere i samme debat brugte Aslam en argumentation, som jeg ofte har hørt danskere bruge. Han sagde om én af Pittelkows ytringer, at det var farligt at sige sådan, for vi skal passe på, at vi ikke sætter skel mellem de unge muslimer og det øvrige samfund, vi skal ikke ind på dette ‘dem’-og-‘os’-skema, som mange tænker i.

Jeg skal ikke bebrejde Pittelkow, at han ikke fangede den med det samme. For det varede noget, inden det gik op for mig, hvad det var, der var foregået. Jeg mener: den tanke har jo ofte været fremført af såkaldt integrationsivrige danskere, så jeg lagde ikke mærke til det med det samme. Men bagefter gik det groteske i situationen op for mig. Her sidder en muslim, der på alle måder i sin klædedragt søger at skille sig ud fra almindelige danskere: han har stort skæg, han går med en rund hvid kalot, han er iført én eller anden kjortel, og af netop hans mund skal man høre, at vi skal passe på, hvad vi siger, så vi ikke kommer til at sætte skel mellem ‘dem’ og ‘os’.

Men manden kunne overhovedet ikke se det selvmodsigende i det, han sagde. For ham var det åbenbart lynende klart, at denne udtalelse var møntet på danskerne og kun på danskerne. Det faldt han overhovedet ikke ind, at han med hele sin påklædning så sandelig sætter skel mellem ‘os’ og ‘dem’; han skiller sig ud; han gør os alle opmærksom på, at han ikke er dansker og bestemt heller ikke vil være dansker. Så det, der ikke er tilladt for os etniske danskere: at sætte skel mellem ‘dem’ og ‘os’, det er naturligvis tilladt for muslimerne.

Og sandt nok, selvfølgelig er det da tilladt for muslimerne at gå klædt, som de vil. Selvfølgelig må da de muslimske kvinder bære slør, hvis de synes, og selvfølgelig må da Mohammed Aslam gå med sin kalot, når han nu synes, det er sjovt; og lige så selvfølgeligt må han gøre det, fordi han vil markére, at han er muslim, det kan vel næsten ikke opfattes anderledes. Og hvis han sagde, at vi ikke måtte BEHANDLE muslimer anderledes end danskere, så kunne man umiddelbart give ham ret. Men når han siger, at man ikke må OMTALE muslimer anderledes end danskere, de er danskere og skal omtales som danskere, så er det, man tager sig til hovedet. Er manden da slet ikke klar over, hvilke signaler hans klædedragt udsender? Véd han ikke, hvad hans hvide kalot siger?

Men altså, dette er ikke så meget et forsøg på at oparbejde en vis forargelse hos mig selv og hos læseren. Det er først og fremmest et forsøg på at trænge ind til, hvordan muslimer tænker. Og det ser altså ud til, at Mohammed Aslam i ramme alvor mener, at denne regel om ikke at prøve på at sætte skel mellem muslimer og andre danskere gennem den måde, vi udtrykker os på, kun gælder for danskere, ikke for muslimer. Vi skal acceptere dem som helt og fuldt danskere, vi skal i al vor tale lade, som om der slet ikke er forskel på ‘dem’ og ‘os’, mens de med deres påklædning får lov til at signalere lige det modsatte: ”Der ER forskel, vi er ikke ligesom jer; I er svineædere, vi ikke; I er alkoholdrikkere, vi ikke; I er sexgale, vi ikke”.

Men alle de vanskeligheder, der er med unge muslimer, de skal omtales som vanskeligheder med unge danskere; her trækkes pludselig den forskel, de ellers selv markérer hele tiden, tilbage. Det er ikke så meget det, at det er selvmodsigende, jeg bider mærke i. Det, der optager mig, er mere det, om denne mangel på gensidighed eller reciprocitet er udtryk for noget normal-muslimsk.

Jeg tror det næsten. Men jeg er stadig ikke sikker.

Dette indlæg blev udgivet i Islam. Bogmærk permalinket.

39 svar til Tror muslimerne, de er bedre end andre?

 1. kasim siger:

  Er selv en muslim. Det er sørgeligt at se muslimer opfører sig så mærkeligt, de gøre det omvendt, som det der står i koranen. Ricardt Riis
du er selv en tidligere præst du ved også godt at ifølge gammel testamente er det forbudt at drikke, kvinder skal bære tørklæde, forbudt at spise gris og at det er forbudt at betale rente. Kristne følger det ikke, men flest muslimer gør det, IKKE alle men de fleste. I gør grin af vores religion, men flest af jer ved det ikke, at de samme forbud gælder også for kristne ifølge biblen. Hvis du vil gerne lære mere om islam så vil jeg opfodre dig til læse koranen og lad være med at kigge på de tåber der kalder sig selv for en muslim.

 2. L. Simonsen siger:

  Jeg ved ikke om muslimer tror sig bedre end kristne, men det er næppe tilfældet for alles vedkommende. Jeg har nu læst en del af Riis’ hade-artikler og det synes som om at han, og mange andre med ham, i hvert fald tror, at han er bedre end andre og kan tillade sig at stigmatisere milliarder og slå dem i hartkorn med de fundamentalister og fanatikere der begår uacceptable handlinger.
  Den slags mennesker findes overalt, og de har vidt forskellig baggrund, kultur, religion eller hvad ved jeg. Må jeg her minde om Vestens conquistadores, soldaters og handelsfolks, for ikke at nævne kristne præsters og missionærers, virksomhed i 3.-verdenslande. Jesu ord har vist ikke bundfældet sig hos denne Riis, eller måske vælger han bevidst at ignorere det kærlighedens budskab de indeholder…

 3. Ricardt Riis siger:

  @ Kasim!
  Det er sandt, at der står mange mærkelige og blodige ting i det gamle testamente. Men vores bibel er ikke en koran, og vi føler os ikke forpligtet på at overholde alt det, der står i den. Det synes du at gå ud fra, når du hævder, at de gammeltestamentlige forbud, du nævner, gælder for kristne. Det gør de ikke.

  For øvrigt tager du fejl, hvis du tror, at jeg gør grin med islam. Jeg prøver at forstå muslimerne, og det gør jeg både ud fra muslimernes historie og ud fra koranen.

  Til sidst skriver du, at jeg skal lade være med at kigge på de tåber, der kalder sig selv muslimer. Regner du den syriske stormufti med til disse tåber? Han var én af dem, hvis udsagn jeg analyserede for at prøve at finde ud af, hvordan muslimer tænker. Eller mener du, at Mohammed Aslam, som jeg nævner, er en tåbe. Det gør jeg ikke. Men jeg kan konstatere, at han har meget svært ved at indse, at det, han kræver af andre, det må han selv overholde. Og jeg spørger mig selv, om det er et specielt muslimsk træk.
  Venlig hilsen
  Ricardt Riis.

 4. Ricardt Riis siger:

  @ L. Simonsen!
  Hvis du læser mine artikler som hade-artikler, er der ikke noget at sige til, at du misforstår mig.

  Hvad angår denne artikel, var der rig lejlighed til at imødegå mig. Du kunne fx henvise til, at stormuftien har sagt noget andet, end jeg påstår. Du kunne gense den omtalte Deadline-udsendelse på nettet og påvise, at der er god grund til at sige, som Aslam gør, og at han slet ikke modsiger sig selv, sådan som jeg hævder.

  Intet af det gør du. Selve det, at jeg tillader mig at rette anklager mod en muslim, er forkert. Men det tror jeg ikke du har ret i. Muslimer er ikke lavet af glas. Som alle andre mennesker kan de godt tåle modsigelse. Hvorfor skulle de ikke kunne det?

  Venlig hilsen
  Ricardt Riis

 5. claes flach siger:

  Dette med at se sig selv som bedre end andre kandes også fra Nytestamente hvor en farisær takker Gud for at han ikke er som de andre og slet ikke som den tolder der stod nede ved døren. Tolderen nøjedes med at slå sig selv for brystet og sige – Gud! Vær mig arme synder nådig. – Det var tolderen, der gik retfærdiggjort hjem til sit hus.
  Det er en vanskelig lektie at tage til sig, at vi alle er som tolderen, arme syndere. At Gud har indesluttet alle under synd, for at kunne forbarme sig over alle. At vi frelses af nåde uden egen fortjeneste og egne gode gerninger at kunne henvise til. Hvordan formidle dette budskab til muslimer, så de fatter, at det er et befriende budskab, mere end en dom over deres måde at dele verden op i haram og hallal.
  Det kan nok først gå op for et menneske, når det erkender, hvor meget hykleri og skinhellighed, der skjuler sig i menneskefromhed og gode gerninger. Og, hvor meget det selv har brug for et tilgivelsens ord, der rækker over afgrunden imellem den hellige Ene og det vanhellige menneske.

 6. kasim siger:

  Ricardt Riis
  Hvis du prøver at forstå muslimer, så er jeg glad for du tager sådan noget emner op. Men lad lære med at bruge de tåber som ”ung svensk muslim eller ham den stormufi” som kilden til forstå islam.

  Du nævner at i Saudi Arabien er det svært at være kristen, det også rigtigt, men ifølge koranen skal vi muslimer ikke genere ikke muslimer på grund af deres tro. Hvis du prøver at forstå islam igennem dem, så kan jeg sige dig, at du vil aldrig forstå Islam.

  Engang troede jeg at Islam var en voldelig tro, og det billede fik jeg fra medie. Men da jeg læst koranen var historien anderledes end det jeg gik og troede. For at forstå islam er det ikke særligt svært, fordi der findes KUN en koran, som er IKKE blevet redigeret igennem ca. 1400 år, hvor i andre tror skal man igennem flere hellige bøger for at få indblik i religionen.

 7. Ricardt Riis siger:

  @ Kasim!
  Det er sandt, jeg har igennem efterhånden en del år forsøgt at forstå islam. Og jeg har prøvet mange kommentarer, foruden naturligvis dette med at læse direkte af koranen. Meningen med det er blandt andet de trusler, der kommer fra militante muslimer. Jeg vil godt vide, hvor stor opbakning de mon har, og hvor sikker deres koranfortolkning er.

  Men mon ikke du godt kan forstå, at jeg ikke sådan uden videre kan rette mig efter dine råd, selv om de formentlig er velmente og er givet ud fra, hvad du selv har erfaret? At den lidt forvirrede svenske unge muslim ikke har kunnet tages til indtægt for islam som sådan, det er klart nok. Men hvordan kan du afvise stormuftien af Syrien? Han er dog ikke en hr hvem som helst, og han er fremkommet med en del interessante udtalelser af fredelig art: der er ikke noget, der hedder hellig krig, hævder han, og den, der slår et menneske ihjel, slår en Guds skabning ihjel. (blogindlæg af 18-1 2008: Stormuftien censureret). Men han kom altså også med den påstand, at hvis nogen blev slået ihjel i kraft af Wilders film, så var det hollændernes skyld; de burde have forbudt filmen.

  Det er sikkert rigtigt, at ifølge koranen må muslimer ikke genere muslimer på grund af deres tro. Men for os kristne er det jo noget mere interessant at få at vide, om muslimer må genere kristne på grund af deres tro; ikke mindst på grund af de mange forfølgelser af kristne, der finder sted i mange muslimske lande. Og så vidt jeg er orienteret, skal muslimer, hvor det er dem, der har statsmagten, kræve, at de kristne underkaster sig og betaler en særlig skat. Der er en del andre indskrænkninger i de kristnes frihed, som har været gældende op igennem historien, og i nogle lande er det endnu, men jeg tror ikke, at de stammer fra koranen. Således stammer reglen om, at en muslimsk kvinde kun må gifte sig med en muslim, vist ikke fra koranen. Eller gør den?

  Problemet er netop, at mange betragter vold som noget, man udmærket kan udføre, hvis man gavner islams sag med det. Fx er reglen om, at et muslim, der slutter sig til en anden religion, altså en frafalden, skal dræbes, ret almindelig i islams historie; alle de fire muslimske lovskoler går, så vidt jeg husker, ind for denne regel. Og det er jo da, hvordan man end vender og drejer det, at udøve vold i islams navn.

  Så er det sandt nok, at I muslimer kun har én koran, og at der ikke er særlig stor forskel på de forskellige koranmanuskripter, hvorimod vi kristne har en helligskrift, der er forfattet af mange forskellige mennesker, hvoraf nogle måske endda har lavet fusk med sagen; man kan argumentere for, at breve, der i det ny testamente foregives at være skrevet af Paulus, ikke er det. Men hvad manuskripternes ægthed angår, står koran og bibel nogenlunde lige.

  Dog giver det jer ikke nogen fordel. Der kan stadigvæk forekomme ret forskellige udlægninger af koranen. Fx står din ikke-voldelige udlægning i modsætning til den gamle og igennem mange hundrede år alment anerkendte regel om drab af den frafaldne.

  Venlig hilsen
  Ricardt Riis

 8. muslimsk pige siger:

  jeg kan ikke forstå at danskerne eller danmark er i mod islam. hvorfor er der altid debat om islam, jeg synes medierne bringer en hel masse ting om islam og om muslimer som det overhoved ikke passer .jeg er selv en muslimsk pige, jeg respektere andres tro , jeg er ikke en der går med tørklæde , men selvf. er noget jeg overholder i min tro. jeg har oplevet meget diskrimination. jeg blev træt af høre på negative kommentar hele tiden . vi er jo alle sammen mennesker vi skal accepterre hinanden som vi er. islam er imod alt det negative. i kristner eller i dansker kan aldrig forstå ,kommer heller ikke til at forstå hvordan det er at være muslim og hvordan det er tro på ALLAH, lad være med diskutere om islam.
  islam kan ikke diskuteres, islam kan kun føles

 9. Ricardt Riis siger:

  @ muslimsk pige!

  Jeg tror, du skal prøve at forstå, at fordi vi danskere diskuterer islam, betyder det ikke, at vi er imod islam. Vi vil bare gerne vide, hvad vore muslimske medborgere tror på. Og, som jeg sagde tidligere, vi vil da også gerne vide, om vi på en eller anden måde kan spotte de terroristiske muslimer, før de bliver terrorister.

  Det er jo sandt nok, at vi alle er mennesker, og alle skal acceptere hinanden, som vi er. Men lad os bare tage de to ting, jeg har nævnt tidligere: Er det at acceptere hinanden, som vi er, når pakistanere kræver, at den dansker, der forelsker sig i en pakistansk, muslimsk pige, skal konvertere til islam, før familien vil anerkende ham? Det mener jeg ikke, det er. Og den regel er ældgammel inden for islam. Og den anden regel, dette med, at én, der er frafalden fra islam, skal slås ihjel, det er heller ikke at acceptere vedkommende, som han er.

  Jeg kan til nød forstå glæden og trøsten og den religiøse følelse af tilfredshed, man har, når man har opfyldt det, man mener er Allahs bud, shariaen. Det vil sige, det kan jeg forstå, når sharia er identisk med det, jeg vil kalde ‘det gode’. Men det er mig umuligt at forstå det, når sharia er identisk med noget, jeg aldeles ikke vil kalde ‘det gode’, fx at slå en frafalden ihjel, at se ned på homoseksuelle, at nægte samkvem med en datter eller søn, der ikke gifter sig efter forældrenes ønske.

  Og til sidst: Når vi diskuterer islam i stor udstrækning, så er det til en vis grad muslimernes egen skyld. Diskuterer vi fx vietnameserne og deres religion? Overhovedet ikke. For vietnameserne falder ind i vort samfund, dem er der ingen bøvl med, de danner ikke ghettoer med særlige vietnamesiske love eller lignende, de kræver ikke særregler, osv. Hvis muslimerne ønsker, at vi ikke skal diskutere islam, skal de bare opføre sig ligesom vietnameserne.
  Venlig hilsen
  Ricardt Riis.

 10. Bogger Mofoe siger:

  Kære Ricardt Riis.

  Du stiller spørgsmålet:

  ”Tror muslimerne, de er bedre end andre?”

  Svar:

  I hvert fald fortæller Koranen muslimer, at de er lige netop det – bedre end andre. Se f.eks. Koran 3:110, der siger:

  “ Ye are the best community that hath been raised up for mankind. Ye enjoin right conduct and forbid indecency; and ye believe in Allah. And if the People of the Scripture had believed it had been better for them. Some of them are believers; but most of them are evil-livers.”

  Og i muslimers livlige fantasi er Koranen jo altså Allahs ufejlbarlige ord, der gælder til alle tider.
  Så enhver rettroende muslim anser sig i allerhøjeste grad som bedre end andre.

  Du skrev:

  ”Men stadigvæk har jeg meget svært ved at forestille mig, at vore muslimske medborgere virkelig sådan for alvor kan betragte os som personer, der er ‘haram’,..”

  Svar:

  Mindst ti steder (=vers) pålægger Koranen muslimer IKKE at tage kristne og jøder som venner. F.eks. 5:51:

  “O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.”

  Så ikke nok med, at muslimer ikke må tage kristne og jøder som venner. Hvis en muslim alligevel skulle formaste sig til at gøre det, så er han for en af dem (=kristne/jøder) at regne. Altså en frafalden, der står til dødsstraf i islam.

  Du skrev:

  ”Formentlig ikke, men hvordan kommer så den holdning ind i hovedet på deres unge, som vi ser udfolde sig i diverse uroligheder: bilafbrændinger, stenkast, osv? Det viser sig jo, at de biler, der brændes af, som regel tilhører en dansker, og at de boliger, der får vinduerne smadret, ofte bebos af ‘én af os’. De unge muslimer har jo deres had et sted fra, det dukker ikke op sådan lige ud af den blå luft.”

  Svar:

  Nej, holdningen kommer ikke ”ud af den blå luft”. Holdningen kommer fra Koranen og hele det muslimske miljø, de unge vokser op i.

  61% af Koranen handler om ”vantro”, og hvilke afskyelige skabninger vantro er. Koranen kalder ikke-muslimer for værre end dyr, de værste skabninger, jøder sammenlignes med aber og svin, kristne kaldes perverse pga det centrale i kristendommen, nemlig troen på Jesus som Guds søn, der soner menneskers synder. Det kalder Koranen for blasfemi! Intet mindre.

  Koranen befaler alle muslimer at medvirke til jihad, hvilket vil sige udbredelsen af islam i almindelighed og indførelse af Sharia-loven i særdeleshed. Det er en religiøs pligt for muslimer at deltage i jihad. Ikke nødvendigvis voldelig jihad, men også jihad med munden (dawa=forsøg på omvendelse ved fredelige mundtlige midler), jihad med pennen, som f.eks. den aktuelle Kasim gør, eller ganske enkelt demografisk jihad, som enhver herboende muslim deltager i gennem avl.

  Du skrev:

  ”Når en ung svensk muslim ifølge Ralf Pittelkow til en forsker, der spørger, hvad magt er for ham, svarer: ”For mig er det, at svenskerne lægger sig ned på jorden og kysser mine fødder”,(se her), så må denne overbevisning komme et sted fra. Og hvor nødig jeg end vil, må jeg erkende, at der nok alligevel er noget om det med, at muslimerne føler sig som bedre mennesker end os andre; de er ‘Guds yndlinge’, de har hans særlige bevågenhed, andre mennesker bør tjene dem, blot fordi de er muslimer.”

  Svar:

  Ja, hvor har han mon det fra? Koran 9:29, måske:

  “Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low.”

  Som det ses af 9:29 kaldes islam “the Religion of Truth”. Det stimulerer vist også den muslimske arrogance. Som det yderligere fremgår, så skal jøder og kristne, der lever i en islamisk regeret stat, betale ”beskyttelsespenge”, kaldet jizya for at leve i fred med deres tro. Fred for hvad, kan man med rimelighed spørge? Naturligvis fred for de islamiske magthavere, der overhovedet indkræver jizya’en! Den slags kaldes mafiametoder. ”Being brought low” viser, at det samtidig er en ydmygelsesafgift. Da islam havde magt til det, skete jizya-betalingen på torvet, hvor de kristne og jøderne fik slag over nakken af den muslismske skatteopkræver, når de betalte deres ”skat”. Jizya er behørigt indført – uofficielt – i Irak og vil givetvis også blive det i en evt. kommende palæstinensisk stat.

  Du skrev:

  ”Vi ser det med Saudi-Arabien, der glad og gerne kræver religionsfrihed for islam i andre lande, men ikke på nogen måde er til sinds at give fx kristendommen samme frihed i deres land. Hvorfor ikke?”

  Svar:

  Når man er indehaver af ”sandheden” – og muslimer anser Koranen for at være intet mindre end Sandheden – så er kompromis’er en fornærmelse mod Allah. Vi er Allahs fjender, Ricardt Riis, alle til hobe, og i henhold til islam fortjener vi kun at blive dræbt.

  Og hvorfor er det mon i 2009 forbudt for ”urene vantro” at besøge Mekka og Medina? Det står i Koran 9:28:

  “O ye who believe! The idolaters only are unclean. So let them not come near the Inviolable Place of Worship after this their year. If ye fear poverty (from the loss of their merchandise) Allah shall preserve you of His bounty if He will. Lo! Allah is Knower, Wise.”

  Du skrev:

  ”Lidt senere i samme debat brugte Aslam en argumentation, som jeg ofte har hørt danskere bruge. Han sagde om én af Pittelkows ytringer, at det var farligt at sige sådan, for vi skal passe på, at vi ikke sætter skel mellem de unge muslimer og det øvrige samfund, vi skal ikke ind på dette ‘dem’-og-‘os’-skema, som mange tænker i. ”

  Svar:

  Koranen er intet mindre end en manual i os-og-dem-tænkning – eller rettere ”os” muslimer MOD ”dem” = de vantro. Koranen bestiller ikke andet end at skelne mellem troende og ikke-troende.

  En definition på hate speech:

  Der skelnes mellem ens egen identitietsgruppe og dem uden for gruppen
  Moralsammeligninger, der er baseret på denne skelnen
  Devaluering eller dehumanisering af andre grupper og insisteren på egen personlig overlegenhed
  Forskellige standarder for behandling ud fra medlemskab af identitetsgruppe
  Opfordringer til vold mod medlemmer af andre grupper

  Koranen opfylder i allerhøjeste grad alle disse fem kriterier for hate speech.

  Intolerance i Koranen:

  http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/int/long.html

  Grusomheder i Koranen:

  http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/cruelty/long.html

  Uretfærdigheder i Koranen:

  http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/inj/long.html

  Du skrev:

  ”Der ER forskel, vi er ikke ligesom jer; I er svineædere, vi ikke; I er alkoholdrikkere, vi ikke; I er sexgale, vi ikke”.

  Svar:

  Du har – delvis – ret på to punkter vedr. svinæderi og alkoholindtagelse. Hvad angår det ”sexgale”, så har du absolut ikke ret. Så langt fra endda. Muslimers forbillede – storforbryderen Muhammad – var sexgal som få. Muhammad havde ingen kvababbelser ved at slå jøder ihjel og tage deres enker som ”koner” samme dag, som myrderierne havde fundet sted. Det gjorde det nødvendigt at digte et Koran-vers, der specifikt tillader voldtægt, nemlig bl.a. 4:24:

  “And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. ..”

  Altså sex med “fanger” er halal. Sex med ufrivillige (hvad fanger nødvendigvis må være) er voldtægt og OK i henhold til islam.

  Jeg synes, du er alt for venlig og nænsom over for en fladpande som L. Simonsen. Det er ganske uhyrligt, at du skal kaldes hadefuld af en minimalhjerne, fordi du undrer dig over muslimers opførsel.

  Simonsen: Læs noget Koran og fat verden omkring dig!

  Kasim og Muslimsk Pige:

  Enten aner I ikke, hvad jeres tro egentlig går ud på, eller også er I bare ganske almindeligt fulde af løgn.

  Bogger Mofoe

 11. Ricardt Riis siger:

  Kære Bogger Mofoe!

  Faktisk kender jeg godt de fleste af de korancitater, du bringer. Når jeg ikke brugte dem i mit indlæg, skyldes det, at jeg mener, at islam er mere end koranen. Islam er også en kultur, der op igennem historien har forsøgt at få noget anvendeligt, somme tider endda noget menneskeligt, ud af den forvirrende koran.

  Og islam er en nutidig foreteelse, der gemmer sig i muslimernes mere eller mindre bevidste holdninger. Det, jeg ville overveje, var, om mon forestillingen om muslimers forrang havde overvintret igennem de mange hundrede år, så denne koranske forestilling kunne påvises i moderne muslimers holdning. Derfor er jeg mere interesseret i Mohammed Aslam end i Mohammed profeten. Og som man kan forstå: denne holdning synes virkelig at være blevet bibeholdt: ”vi muslimer er noget særligt, der gælder for os ikke de samme regler som for andre”.

  Man kan sammenligne med kristendommen. Det er vel de færreste nutidsdanskere, der kender Jesu ord i den gyldne regel: ”Hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem!” (Matt 7,12). Alligevel er denne regel og den forestilling om alle menneskers ligestilling, den forudsætter, gået os i blodet. Vi tænker uvilkårligt ud fra en sådan forestilling, vi argumenterer ud fra den, vi går ud fra som en selvfølge, at sådan tænker da alle mennesker.

  Jeg kunne såmænd også have taget fortællingen om farisæeren og tolderen frem, den, som Claes Flach gjorde opmærksom på. Når vi danskere uden videre anser farisæeren for en stor hykler, skyldes det ikke vore særlige gener, det skyldes heller ikke, at sådan må alle mennesker tænke, det skyldes vor kulturelle bagage, en bagage, der i høj grad er præget af kristendommen og alle fortællingerne fra evangelierne om farisæerne.

  Begge parter, både ‘vi’ og ‘de andre’, har altså vor kulturelle bagage med os, både den, der stammer fra vore ret forskellige helligskrifter, og den, der stammer fra vor historie. Specielt har vi vesterlændinge oplysningstidens historie med i bagagen, hvad enten man så vil mene, at denne tidsperiodes demokratiske idealer stammer fra kristendommen eller fra den græske kultur.

  Det, man så kunne overveje – men jeg er kun lige begyndt på sådanne overvejelser – er, om den muslimske kultur KRÆVER nogen underordnede, eller om den udfordres i sin kerne af vor påstand om alle menneskers ligestilling overfor Gud. Det kan vi selvfølgelig ikke rigtig forestille os, fordi vi stadigvæk har det siddende i os som en almengyldig regel, at alle mennesker er lige, og at alle, muslimer inklusive, derfor må mene, at det er de. Så at anerkende alle menneskers ligestilling er vel bare at anerkende det selvfølgelige, ikke?

  Jo, sådan ser det ud. Det vil sige: sådan ser det ud for os, fordi vi har den bagage, vi har. Men det ser vist ikke sådan ud for muslimerne. Måske for nogen muslimer, men bestemt ikke for alle.

  Man kunne også overveje, om det, vi kalder offerholdningen, hører med til det muslimske, kuturelle normaludstyr. ‘Vi’ kalder det en offerholdning, men der er måske i virkeligheden tale om, at muslimerne, når de fornærmet indtager ‘offerholdningen’, prøver at fastholde deres forrang: de mener, at de som muslimer har krav på respekt fra os ikke-muslimers side, respekt for deres påklædning, for deres kulturelle vaner, for deres hallal-kød, og – ikke mindst – for deres profet. Og den respekt, som vi yder dem ud fra vores rent humanistiske indstilling, bliver måske misforstået af dem, som anerkendte vi deres forrang. Hvad vi jo på ingen måde gør.

  Nå, dette blev lidt rigeligt. Men som du kan forstå, er det ikke nok for mig med korancitater, hvor rigtige de end måtte være, jeg vil efterspore nutidsmuslimers bevidste eller ubevidste holdninger.

  Venlig hilsen
  Ricardt Riis.

 12. Kasim siger:

  Muslimsk pige JO vi skal diskutere det ellers danskerne vil aldrig forstå os. Ellers tror alle dansker, at alle muslimer er med i bander og brænder biler, fordi det stå i koranen. Tvivler ret stærk på om de ballademære ved overhovedet hvad islam går ud på.

  Boger Mofoe siger “Enten aner I ikke, hvad jeres tro egentlig går ud på, eller også er I bare ganske almindeligt fulde af løgn.
”

  Jeg er ikke særlig gammel og jeg er født muslim, men var ikke praktiserende, det først et år siden fik jeg interessen i at forstå islam. Og ja jeg har begrænset viden indenfor islam.

  Grunden til jeg følger islam er det ikke fordi jeg vil pine jøder eller kristne, men kun på grund af naturvidenskab. I siger vi muslimer følger den falske tro, så vil jeg opfordre jer til at forstå alle jeres bibler og andre religioner igennem, så skal I nok forstå det, hvorfor vi tror på islam. Jeg ved godt det lyder mærkeligt, det jeg siger, men bare gøre det.

  Fleste af de påstand du er kommet med er tager ud af kontekst.

  Fik også kigget på ” http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/cruelty/long.html”

  Der står:
  57. Don’t steal from orphans (or Allah will burn you forever in hell). 4:10
  Vil du Boger Mofoe stjæle fra forældreløse?

  83. “The owners of the fire. That is the reward of evil-doers.” 5:29
  Er du Boger Mofoe bange for at komme i helvede fordi du er ond og gøre andre fortræd?

  Jeg ved godt jeg har kun tager de få punkter op. Men glem ikke at sådan noget står der også i biblen. Jeg kan også sagtens send dig en link hvor der står alt mulig forfærdeligt om kristendom, hinduisme, jødedom. Men det er ikke sådan man forstå man forstå hinanden.

  Boger Mofoe vores mission i denne verden er at forstå hvorfor vi er her, hvor lever vi. Jeg går meget op i videnskab og jeg har fået min egne beviser på, at der er noget der hedder Gud.

 13. sajdet.dk Ida Norrild siger:

  Citat: ”Der står:
  57. Don’t steal from orphans (or Allah will burn you forever in hell). 4:10”

  Hvorfor i alverden står der det?

 14. kasim siger:

  sajdet.dk Ida Norrild

  Det er “Boger Mofoe” der er kommet med et link i kommentar nr. 10.

  “Grusomheder i Koranen:

  http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/cruelty/long.html

 15. kasim siger:

  sajdet.dk Ida Norrild

  Boger Mofoe referer til linket og kalder den for “Grusomheder i Koranen”. Har ikke selv tjekket om det stå i koranen, men alligevel hvordan kan man kalde det for grusomheder og klage over at man ryger i helvede for stjæle fra de forældreløse?

 16. claes flach siger:

  Hvis alle står i en cirkel og ser ind imod det guddommelige midtpunkt, så er de alle retvendte selv om de ikke ser i samme retning.

 17. Ricardt Riis siger:

  @ Kasim!
  Det lyder interessant, at det er naturvidenskaben, der har fået dig til at slutte dig til islam. Hvordan hænger det sammen?

  Jeg var for lang tid siden ude for en muslim, der mente, at der i koranen fandtes beskrivelser af den menneskelige fosterudvikling og beskrivelser af planeternes baner, hvilket han mente beviste, at koranen måtte være fra Gud, for hvordan kunne Muhammed kende ting, som menneskeheden først opdagede lang tid senere?

  Er det sådanne overvejelser, du har gjort dig?

 18. Kasim siger:

  Ricardt Riis

  Ja også det som du beskriver, men der er andre ting.
  F.eks.
  Også det med at salt vand og og sødt vand kan ikke blandes sammen kig på 25 : 53 “And it is He Who has let free the two seas (kinds of water), one palatable and sweet, and the other salt and bitter, and He has set a barrier and a complete partition between them a partition that is forbidden to be passed.”

  Jeg ved ikke hvor meget du har læst i koranen, men der er en del steder i koranen, hvor der stå noget først også bagefter står der noget i retning af “det er kun folk med viden der vil forstå det”. Og de steder tvinger en til at undersøge, hvad er det Gud mener med det.

  Jeg har det svært ved at tro det at Muhammad kunne bare opdigte at alle disse ting og oven i købet han kunne ikke læse og skrive.

 19. Ricardt Riis siger:

  @ Kasim!
  Hvis man læser sura 25,53 i sammenhæng, står der: ”50 Vi har spredt det ut mellom dem, så de måtte komme til ettertanke, men folk flest avviser alt unntatt vantro. 51 Om Vi hadde villet, kunne Vi sendt en advarer til hver by. 52 Så hør ikke etter de vantro, men før en drabelig kamp mot dem ved hjelp av Koranen. 53 Han er det, som lar de to hav med vann strømme, det ene drikkbart og søtt, det andre salt og udrikkelig, og mellom dem har han sat en grense som står. 54 Og Han er det som har skapt mennesket av vann, og gitt ham slektskap ved blod og ekteskap. Herren er mektig.” (Jeg har fundet en norsk koranoversættelse på nettet, den er lettere at forstå end den engelske).

  Muhammed er her i færd med at tilbagevise visse indvendinger, som hans modstandere er kommet med. Vers 41: de gør grin med ham og siger: er det bare ham, der skal være en budbringer fra Gud? Det får ham til at forklare, at Gud kunne have sendt en advarer (dvs én som Muhammed) til hver en by. Og det får ham videre til at forklare, hvordan troende og vantro er uforenelige, ligesom det salte og det ferske havvand.

  Du skriver, at du har svært ved at tro, at Muhammed bare kunne opdigte disse ting. Omvendt har jeg det: jeg har svært ved at tro, at dette IKKE er et produkt af Muhammeds fantasi. Tag bare det forhold, at diverse koranfortolkere op igennem tiderne har været nødt til at operere med et begreb, der på engelsk hedder ‘abrogation’, på dansk ‘ophævelse’. Man forestiller sig, at Gud først har åbenbaret et vers for Muhammed, men at han så senere har åbenbaret et andet vers for ham, som ophæver det første vers. Det kan man udmærket tænke sig, hvis ordene er Muhammeds. Men jeg har altså meget svært ved at forestille mig, at en alvidende Gud handler på den måde.

  Men altså: Var det sådan, du mente, ordene om det salte og det ferske vand skulle udlægges?
  Venlig hilsen
  Ricardt Riis.

 20. Bogger Mofoe siger:

  Ricardt Riis skrev:

  ”Faktisk kender jeg godt de fleste af de korancitater, du bringer.”

  Svar:

  Jeg ”kender” dig godt nok til at vide, at naturligvis gør du det. Jeg bragte citaterne af hensyn til dine muslimske læsere.

  RR skrev:

  ”Og islam er en nutidig foreteelse, der gemmer sig i muslimernes mere eller mindre bevidste holdninger. Det, jeg ville overveje, var, om mon forestillingen om muslimers forrang havde overvintret igennem de mange hundrede år, så denne koranske forestilling kunne påvises i moderne muslimers holdning. Derfor er jeg mere interesseret i Mohammed Aslam end i Mohammed profeten. Og som man kan forstå: denne holdning synes virkelig at være blevet bibeholdt: ”vi muslimer er noget særligt, der gælder for os ikke de samme regler som for andre”.

  Svar:

  Hvordan kan det nogen sinde være anderledes? Overalt i muslimske lande praktiseres sharia-lovgivning i én eller anden udstrækning. Sharia påbyder ganske enkelt forskelsbehandling. Og det får religiøse minoriteter at mærke på daglig basis i lande som Egypten, Pakistan, Irak, Iran osv. Overalt skrumper antallet af ikke-muslimer pga mord, forfølgelse, kirkeafbrændinger, bortførelser og tvangskonverteringer af især unge piger osv osv. Og det er stort set gratis for forbryderne at begå uhyrlighederne. Myndighederne deltager enten aktivt i forbrydelserne eller holder sig langt væk, mens de pågår. Så enhver muslim i et muslimsk land er fuldt og fast overbevist om sit bedreværd i forhold til alle andre. Man har både ret og frit spil til at forfølge andre.
  Den holdning forsvinder ikke, fordi man bosætter sig et vantro land og avler børn, der opdrages til de samme holdninger.

  RR skrev:

  ”Man kan sammenligne med kristendommen. Det er vel de færreste nutidsdanskere, der kender Jesu ord i den gyldne regel: ”Hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem!” (Matt 7,12). Alligevel er denne regel og den forestilling om alle menneskers ligestilling, den forudsætter, gået os i blodet. Vi tænker uvilkårligt ud fra en sådan forestilling, vi argumenterer ud fra den, vi går ud fra som en selvfølge, at sådan tænker da alle mennesker.”

  Svar:

  Ja, sådan tænker ”vi”, men Den Gyldne Regel giver ingen mening for en muslim, for den findes ikke i Koranen – tværtimod! Koranen slår utvetydigt fast, at uanset hvor godt en menneske er, hvor mange gode gerninger dette menneske udvirker, så tæller det absolut ingen ting, hvis personen er en vantro. Selv den værste muslimske forbryder har i henhold til Koranen større værdi end en Mother Theresa. Så i Koran-forstand har mennesker absolut ikke ligestilling over for Gud – uanset hvor selvfølgeligt, det måtte forekomme dig. (Jeg er i øvrigt overhovedet ikke religiøs og tror ikke på nogen ”gud”. Jeg har bare sat mig ind i islams forestillingsverden.)

  RR skrev:

  ”Man kunne også overveje, om det, vi kalder offerholdningen, hører med til det muslimske, kulturelle normaludstyr. ‘Vi’ kalder det en offerholdning, men der er måske i virkeligheden tale om, at muslimerne, når de fornærmet indtager ‘offerholdningen’, prøver at fastholde deres forrang: de mener, at de som muslimer har krav på respekt fra os ikke-muslimers side, respekt for deres påklædning, for deres kulturelle vaner, for deres halal-kød, og – ikke mindst – for deres profet. Og den respekt, som vi yder dem ud fra vores rent humanistiske indstilling, bliver måske misforstået af dem, som anerkendte vi deres forrang. Hvad vi jo på ingen måde gør.”

  Svar:

  Jeg tror, du her har fat i islams ”genetiske kode”. Storforbryderen Muhammad bestilte intet andet end at fabrikere påskud for at overfalde, voldtage, plyndre og dræbe mennesker. Når man påstår, man handler på sin guds vegne, så er man nødt til at ophøje sine motiver, så det ikke bare ligner det, det ellers i virkeligheden var – grådighed, magtbegær og liderlighed.
  Muhammad blev verdensmester i at digte påskud, der i den grad retfærdiggjorde hans efterfølgende forbrydelser. I adskillige muslimske lande er det nok at sprede et rygte om, at f.eks. en kristen er blevet set skænde en Koran, til at en hel landsby bliver jævnet med jorden. Og imamer og muslimske interesseorganisationer overalt på kloden følger i deres store forbilledes fodspor og fabrikerer en endeløs strøm af retfærdiggørelser for al verdens uhyrligheder. Eller også truer de med, hvad der vil ske, hvis …

  I islam er respekt = frygt og intet andet.
  Den ”almindelige” muslim skal mødes med den respekt, alle mennesker er berettiget til, indtil de evt. viser sig ikke at fortjene den.

  Islam skal mødes med samme foragt og afsky, som demokratiske og frihedselskende mennesker møder andre totalitære og undertrykkende ideologier. Islam er det tætteste, man kan komme på nazisme. Der er kun et tyndt lag religiøs fernis til forskel. Men det tynde lag er tilsyneladende nok til, at islam i vid udstrækning er ”fredet”.
  Du kan evt. læse mere om lighederne mellem islam og nazisme her:

  http://www.islamist.dk/forum/showthread.php?t=577

  RR skrev:

  ”Nå, dette blev lidt rigeligt. Men som du kan forstå, er det ikke nok for mig med korancitater, hvor rigtige de end måtte være, jeg vil efterspore nutidsmuslimers bevidste eller ubevidste holdninger. ”

  Svar:

  Muslimer har deres helligskrifter til fælles. Det er der, du kan efterspore bevidste og ubevidste holdninger. Det er helligskrifterne og Muhammad, islam skal bedømmes på.

  Og som der vist står i Bibelen: Du skal kende træet på dets frugter.

  Hvis man fra barnsben er blevet hjernevasket til at tro på, at en notorisk massemorder, snigmorder, voldtægtsmand, røver, løgner, pædofil skulle være et moralsk forbillede for hele menneskeheden til evig tid – se Koran 33:21 bl.a. – så skaber man mennesker, der ikke har noget som helst begreb om, hvad moral eller samvittighed er.

  Marianne Geoffroy, Speciallæge i psykiatri, begik i 2004 en artikel, kaldet Muslimsk opdragelse producerer ansvarsløse individer

  Den kan du læse her:

  http://www.islamist.dk/forum/showthread.php?t=127

  Den bekræfter til fulde mine egne professionelle iagttagelser af muslimske skoleelever og observationer, deres lærere har begået. En typisk bemærkning fra lærere:

  At tale til disse børns ”bedre jeg” eller dårlige samvittighed er som at tale til en dør. De reagerer kun på magt eller trusler om samme.

  vh/Bogger Mofoe

 21. Bogger Mofoe siger:

  Kasim skrev:

  ”Hvis du prøver at forstå muslimer, så er jeg glad for du tager sådan noget emner op. Men lad være med at bruge de tåber som ”ung svensk muslim eller ham den stormufi” som kilden til forstå islam. ”

  Og:

  ” Jeg er ikke særlig gammel og jeg er født muslim, men var ikke praktiserende, det først et år siden fik jeg interessen i at forstå islam. Og ja jeg har begrænset viden indenfor islam.”

  Svar:

  Hvis du har begrænset viden om islam, hvordan kan du så udtale dig om, at ”den unge svenske muslim” og stormuftien er tåber, der åbenbart ikke forstår islam? Jeg vil mene, at en stormufti må have særdeles meget mere viden om islam end du har.

  Kasim skrev:

  ”Du nævner at i Saudi Arabien er det svært at være kristen, det også rigtigt, men ifølge koranen skal vi muslimer ikke genere ikke muslimer på grund af deres tro.”

  Svar:

  Findes der nogen i verden, der er mere Koran-tro end saudiaraberne? Står der noget andet i deres Koran end i din? Kasim, luk øjnene op, Koranen er ikke meget andet end had mod ikke-muslimer. Som nævnt tidligere, så handler 61% af Koranen om ”de vantro”.

  Kasim skrev:

  ”For at forstå islam er det ikke særligt svært, fordi der findes KUN en koran, som er IKKE blevet redigeret igennem ca. 1400 år …”

  Svar:

  Koranen er i allerhøjeste grad blevet redigeret, men det er en anden historie, jeg ikke vil fordybe mig i her.

  Kasim skrev:

  ”Grunden til jeg følger islam er det ikke fordi jeg vil pine jøder eller kristne, men kun på grund af naturvidenskab. ”

  Svar:

  Der er ikke så meget som antydning af videnskab i Koranen. Der står intet ”videnskabeligt” i Koranen, som ikke var viden i forvejen. Koranen slår bl.a. aldeles utvetydigt fast, at jorden er flad. Der er altså en grund til, at abslout intet er blevet opfundet med basis i Koranen, ligesom det er lettere at finde en nål i en høstak end at nævne en muslimsk ”videnskabsmand”, der har fået Nobel-pris i noget som helst. Den eneste opfindelse, jeg kan komme i tanker om, at ”den muslimske verden” har bidraget med, er selvmordsbombebæltet.

  Kasim skrev:

  ”Fleste af de påstand du er kommet med er tager ud af kontekst”

  Svar:

  Jeg er ikke kommet med påstande. Jeg har bragt Koran-citater. Jeg har brugt væsentligt mere tid end du på at studere islam, og alligevel mener du dig i stand til at påstå, at noget er ude af kontekst. Jeg har oplevet dette et utal af gange før, Kasim. Muslimer hyler ”ude af kontekst”, og jeg har endnu aldrig oplevet så meget som én, der var i stand til at bringe den omtalte ”kontekst”. Af én eneste årsag: Der findes ingen kontekst i Koranen! Ingen overhovedet!
  Koranen består af 114 suraer, som Muhammad hævdede at have modtaget over en periode på ca. 22 år. Men Koranen er ikke ordnet i kronologisk rækkefølge, således at først ”modtagne” sura står først i Koranen. Koranen er ordnet efter suraernes længde, således at den længste – bortset fra sura 1 – er sura 2 og sura 114 er den korteste.

  Koranen gælder til alle tider, mener muslimer, så man kan ikke hævde, at en sura eller et vers gjaldt ”engang”, hvor der var krig e.l.

  Kasim skrev:

  ”57. Don’t steal from orphans (or Allah will burn you forever in hell). 4:10
  Vil du Boger Mofoe stjæle fra forældreløse?”

  Svar:
  Nej, naturligvis ville jeg ikke det. 4:10 handler i øvrigt om arveregler.

  Men i betragtning af, at din ”profet” levede af at stjæle fra andre mennesker, så er det besynderligt, at det åbenbart er så skrækkeligt at stjæle fra forældreløse, at det medfører helvede. Muhammad gjorde adskillige børn forældreløse og stjal alle deres og deres forældres ejendele. En hel sura – nemlig sura 8 – handler om, at det er lovligt for muslimer at stjæle fra andre mennesker. Er det ikke underligt, at ”Gud” skulle have givet anvisninger i en hellig bog på at stjæle? Når nu tyve åbenbart fortjener at komme i helvede?

  Kasim skrev:

  ”Jeg ved godt jeg har kun tager de få punkter op.”

  Svar:

  Det har du helt ret i. Du har taget præcis ét punkt op. Jeg synes, det havde været mere relevant, hvis du havde forholdt dig til f.eks.:

  “5:38 As for the thief, both male and female, cut off their hands. It is the reward of their own deeds, an exemplary punishment from Allah. Allah is Mighty, Wise.”

  Det er ret brutalt, ikke? Og det sker den dag i dag i visse muslimske lande. Koranen gælder til alle tider. Og det må igen bemærkes, at tyven over alle tyve – Muhammad – sagde, at tyve skulle have hånden hugget af.

  ”2:216 Warfare is ordained for you, though it is hateful unto you; but it may happen that ye hate a thing which is good for you, and it may happen that ye love a thing which is bad for you. Allah knoweth, ye know not.”

  Eller:

  “3:131 And ward off (from yourselves) the Fire prepared for disbelievers.”

  Hvorfor skal vantro smides i helvede?

  Kasim skrev:

  ”Men glem ikke at sådan noget står der også i biblen. Jeg kan også sagtens send dig en link hvor der står alt mulig forfærdeligt om kristendom, hinduisme, jødedom. ”

  Svar:

  For det første handler denne klumme om islam og muslimer, for det andet rager det mig en høstblomst, hvad andre religiøse skrifter siger – jeg er hverken jøde eller kristen.

  Men for morskabens skyld, så kan du jo i andre religioners helligskrifter prøve at finde noget, der ligner f.eks. Koran 8:17

  ” Ye (Muslims) slew them not, but Allah slew them. And thou (Muhammad) threwest not when thou didst throw, but Allah threw, that He might test the believers by a fair test from Him. Lo! Allah is Hearer, Knower.”

  Eller 9:111

  “Lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth because the Garden will be theirs: they shall fight in the way of Allah and shall slay and be slain. It is a promise which is binding on Him in the Torah and the Gospel and the Qur’an. Who fulfilleth His covenant better than Allah? Rejoice then in your bargain that ye have made, for that is the supreme triumph.”

  Eller 9:5

  “Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.”

  Eller 9:28

  “O ye who believe! The idolaters only are unclean. So let them not come near the Inviolable Place of Worship after this their year. If ye fear poverty (from the loss of their merchandise) Allah shall preserve you of His bounty if He will. Lo! Allah is Knower, Wise.”

  Eller 9:29

  “Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low.”

  Eller 8:60

  “Make ready for them all thou canst of (armed) force and of horses tethered, that thereby ye may dismay the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom ye know not. Allah knoweth them. Whatsoever ye spend in the way of Allah it will be repaid to you in full, and ye will not be wronged.”

  I det Gamle Testamente kan du ganske rigtigt læse nogle blodige historier fra gamle dage. Fra gamle dage! Du kan også læse særdeles blodige historier i de Islandske Sagaer. Ingen mener, at de er model for, hvordan nogen skal opføre sig.

  Det Gamle Testamente indeholder INGEN opfordringer hverken til jøder eller andre om i al evighed at terrorisere eller dræbe andre. Heller ingen løfter om paradis til mordere. Heller ingen omtale af andre mennesker som urene.

  Og slet, slet ingen forsikringer fra ”Gud” om, at tilhængere ikke selv er ansvarlige for mord, fordi de bare udfører ”Guds” ordre (som det fremgår af 8:17). I alle andre religioner end islam er det ganske enkelt den værste form for blasfemi at sætte sig i ”Guds” sted og udføre hans handlinger.

  Hvorfor gør Allah det i øvrigt ikke selv? Hvorfor skal han have mennesker til at udføre det beskidte arbejde med at udrydde mennesker, han åbenbart er kommet til at skabe ved en fejltagelse? Og de må jo nødvendigvis være en fejltagelse, eftersom de fortjener at blive udryddet.

  Han er jo Almægtig, ikke? Og desuden også Ufejlbarlig!? Hvorfor gør han det ikke selv?

  Kasim skrev:

  ”Grunden til jeg følger islam er det ikke fordi jeg vil pine jøder eller kristne …”

  Svar:

  Det har jeg såmænd heller ingen grund til at tro. Jeg opfatter dig som en godhjertet ung mand, der er fejlanbragt som muslim – født ind i islam, som du skriver. Imidlertid giver din såkaldte religion dig jo al mulig ret til at lyve, hvis det fremmer islams sag.

  Derfor tror jeg aldrig 100% på muslimer. Hver eneste gang endnu et terrorkomplot oprulles, så kan man læse i alle aviser, at de unge mænds næromgivelser er lige ved at dåne af forbløffelse: ”Han var sådan en flink ung mand. God muslim, der bad sine fem daglige bønner og var rollemodel i idrætsforeningen for en hel masse børn osv osv bla-bla-bla.”
  Men lige pludselig blev han åbenbart særdeles meget muslimsk religiøs – og dermed terrorist.

  Du kan naturligvis ikke kaldes medansvarlig, når den ene muslim efter den anden begår terror rundt omkring i verden – og så dog alligevel.
  Du har bekendt dig til et ”broderskab” – det står også i Koranen – der gør tilhørsforholdet til ummaen til det vigtigste overhovedet. Den islamiske nation er dit ”hjemland” – ikke Danmark eller noget andet land. Alle undersøgelser i Vesten viser, at muslimers primære loyalitet ligger hos ummaen. Derfor oplever engelske soldater at blive dræbt af andre ”englændere” i Afghanistan.

  Du er medlem af foreningen ”Islam”, og uden dig og tusindvis af andre ”fredelige” muslimer ville det være helt umuligt for terroristerne at operere. De ville ikke have økonomisk opbakning, de ville ikke have moralsk opbakning, de ville ikke have nogen steder at gemme sig. De er kort og godt afhængige af dig.

  Muslimer betaler zakat. De penge går bl.a. til at finansiere terror mod Danmark og andre vestlige lande.

  Forestil dig, at du var fredelig Brøndby-fan, der søndag efter søndag iførte dig din gule klubtrøje og tog til fodbold sammen med en masse andre Brøndby-fans. Til din rædsel har du oplevet, at hver gang I er til udekamp, så kommer nogle af dine ”klubkammerater” i slagsmål med andre fans, kontrollører og evt. politiet. Du føler afsky over disse mennesker. Hvad gør du?

  Jeg ville holde op med at gå med gul trøje! Jeg ville melde mig ud af foreningen, hvis jeg var helt uenig med de andre medlemmer om, hvordan vi skulle opføre os.

  Du er – sandsynligvis – en fredelig muslim. Her er hvad nogle af dine klubkammerater har foretaget sig i de senere dage:

  Christian in Somalia Who Refused to Wear Veil is Killed

  http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/11061/

  Taleban giver kristne ultimatum

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/343479:Udland–Taleban-giver-kristne-ultimatum?all=1

  Bombemænd gik efter kvinder og børn

  http://politiken.dk/udland/article819653.ece

  Listen er uendelig. Siden 11. september 2001 har muslimer begået 14.301 udtrykkeligt muslimske terrorhandlinger rundt omkring i verden.

  http://www.thereligionofpeace.com/

  Disse forbrydere har den samme Koran, som du har, I er klubkammerater, del af det samme broderskab. Hvis du er et ordentligt menneske, så melder du dig ud!

  Hvad angår din tiltro til såkaldt videnskab i Koranen, så synes jeg, du skulle læse her:

  http://www.islam-watch.org/Amarkhan/Miracles-of-Quran-Exposed.htm

  Bogger

 22. Ricardt Riis siger:

  @ Bogger!

  Du er for énøjet. Til sidst skriver du: ”Muslimer har deres helligskrifter til fælles. Det er der, du kan efterspore bevidste og ubevidste holdninger. Det er helligskrifterne og Muhammad, islam skal bedømmes på. Og som der vist står i Bibelen: Du skal kende træet på dets frugter.”

  Det, jeg har gjort et forsøg på, er netop at kende træet på dets frugt. Træet, det er koranen, frugten, det er nutidsmuslimens opførsel.

  Det, du gør, er på forhånd at gå ud fra, at der er overensstemmelse. Du finder det næsten overflødigt at undersøge frugten, blot vi har træet, har vi nok til at bestemme hele sagen. Men nej, træet skal netop kendes på frugten, islam skal netop kendes på den holdning, der præger muslimer den dag i dag.

  Så det, jeg har gjort, er på ingen måde overflødigt. Der findes i islams historie mange eksempler på mennesker, der ikke uden videre lader sig indfælde i ”din” definition af, hvad islam er. Og det er virkelig også tænkeligt, at mange af nutidens muslimer, fordi de kommer her til landet, lader sig påvirke temmelig meget af vores anderledes holdning.

  Man kan sige, at vesten er en stor udfordring for muslimerne, ikke blot her i landet, såmænd også i de muslimske lande.

  Men det er altså også muligt at finde eksempler på, at den muslimske baggrundsholdning er bibeholdt, også på steder, hvor vi mindst ville vente det. Fx hos Mohammed Aslam, når han ikke ser, at det krav, han stiller til os, må han også rette mod sig selv.

  vh/Ricardt Riis.

 23. Ups, der forsvandt alle mine kommentarer pludselig. What’s up with that?

 24. Bogger Mofoe siger:

  Kasim skrev:

  “Muslimsk pige JO vi skal diskutere det ellers danskerne vil aldrig forstå os.”

  Svar:

  Hvorfor diskuterer du så ikke?

  Bogger Mofoe

 25. Kasim siger:

  @ Bogger Mofoe

  Du er til grin med alle de påstand og de latterlige svar. Du laver ikke andet end at spred misinformationer. Jeg tror de fleste mennesker ved, hvorfor oplever muslimer alt det krig, og hvem er skyld i det.

  Men når den dag kommer finder vi ud af, hvem havde ret, og den dag står du tilbage, og føler dig som en idiot. Held og lykke

 26. ricardtriis siger:

  @ Kasim
  Det er lidt ærgerligt, du tager det på den måde. Du har selv hævdet, at man må gå i dialog med danskerne. Men ved at hævde, at Bogger Mofoe gør sig til grin, afbryder du netop dialogen. Og Bogger havde dog nogle pointer, som du ikke sådan burde overse.
  Jeg véd godt, at du sikkert synes, det kræver en engleagtig tålmodighed at diskutere med os danskere. Men overhør alle skældsordene og nøjes med at svare på det relevante.
  Så skal du passe på med at skrive, som du skriver til sidst: ”Men når den dag kommer finder vi ud af, hvem havde ret, og den dag står du tilbage, og føler dig som en idiot. Held og lykke”. Ikke fordi det er frækt sagt, ok, det kan han såmænd have godt af, og det tager han sikkert i stiv arm. Men fordi det ikke er til at høre, om du tænker på dommedagen ved dagenes ende eller på den dag, da muslimerne får magt. Jeg selv tror nok, du tænker på dommedag, altså på den dag, hvor ikke vi kristne eller I muslimer skal dømme os, men hvor Han, der står over begge parter, vil dømme. Men du har formuleret dig, så det kan misforstås, bl. a. er det utrolig selvsikkert, hvis det er dommedag, du tænker på. Den dag kunne det jo også være dig, der kom til at stå som en idiot.
  Venlig hilsen
  Ricardt Riis.

 27. Kasim siger:

  @ricardtriis
  kære ricardtriis det er rigtig nok jeg har mistede tålmodigheden. Grunden til jeg har givet op, fordi de punkter han tager op og den made han sammenligner tingene på giver ikke mening.

  Øvrigt har jeg ikke tid til og sidder og bevar alle hans løgn og uvindenhed. Det nytter ikke at Bogger Mofoe sidder med anti Koran hjemmeside og kopiere alt det indhold uden at vide om det er rigtigt eller forkert.

  Her er den ene halvdelen af besvarelse til hans kommentar.

  @ Bogger Mofoe
  Bogger Mofoe skriver:
  1. Koranen er i allerhøjeste grad blevet redigeret, men det er en anden historie, jeg ikke vil fordybe mig i her.

  Svar: Vis mig en koran, som skille sig ud fra andre, så er jeg klare til at æde en hel gris råt for dig.

  Der findes flere tusind kopier af koran(er), men indholdet er det samme. Det samme betyder at vers for vers kommer lige efter hinanden, som alle de andre tusinder koraner.

  Men desværre i kristendom er der flere hundrede version af bibler hvor igen matcher hinanden det viser hvor korrupt jeres tro er. Nu ved jeg ikke om du er ateist og har det sjovt med at svine alle religioner til.

  2. Der er ikke så meget som antydning af videnskab i Koranen. Der står intet ”videnskabeligt” i Koranen, som ikke var viden i forvejen. Koranen slår bl.a. aldeles utvetydigt fast, at jorden er flad. Der er altså en grund til, at abslout intet er blevet opfundet med basis i Koranen, ligesom det er lettere at finde en nål i en høstak end at nævne en muslimsk ”videnskabsmand”, der har fået Nobel-pris i noget som helst. Den eneste opfindelse, jeg kan komme i tanker om, at ”den muslimske verden” har bidraget med, er selvmordsbombebæltet.

  Svar: Har du ikke styre på historie. Det var muslimer der opfandt kernen i matematik algebra. Og alt det indenfor videnskab starter med (al) er muslimsk navn her under alkohol.

  Den første vindmølle var muslimer der opfandt http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=328)

  Den gang hvor i rendt rundt og jagede hekse var muslimer langt foran jer tjek de andre opfindelser her (http://www.1001inventions.com)

  Omkring 800 tallet var Bagdad var verdens centrum for videnskab. At siger muslimer har ikke opfundet andet end selvmordsbombebæltet, viser hvor uviden person du er.

  Din næste kommentar vil sikkert være hvorfor er muslimsk lande ikke er langt foran indenfor naturvidenskab.

  Svar: Det burde du vide, at hvorfor de stadig lever i sten aldre. Hvis du alligvel spørger så er du for langt ude.

  3. Men Koranen er ikke ordnet i kronologisk rækkefølge, således at først ”modtagne” sura står først i Koranen. Koranen er ordnet efter suraernes længde, således at den længste – bortset fra sura 1 – er sura 2 og sura 114 er den korteste.

  Svar : Først og fremmest der er ikke nogen grund til at skrive den i kronologisk rækkefølge. Hvis der nogen vil prøve at give dig forklaring på hvorfor den ser sådan ud så vil du ikke fatte det.

  4. Men i betragtning af, at din ”profet” levede af at stjæle fra andre mennesker, så er det besynderligt, at det åbenbart er så skrækkeligt at stjæle fra forældreløse, at det medfører helvede. Muhammad gjorde adskillige børn forældreløse og stjal alle deres og deres forældres ejendele. En hel sura – nemlig sura 8 – handler om, at det er lovligt for muslimer at stjæle fra andre mennesker. Er det ikke underligt, at ”Gud” skulle have givet anvisninger i en hellig bog på at stjæle? Når nu tyve åbenbart fortjener at komme i helvede?

  Svar: Det er det rene lort du kommer med. Kom med noget verser der siger det du påstå. For resten Muhammad er kendt for at være retfærdigt alt det du kommer med kender jeg ikke noget til.

  5 ((”Jeg ved godt jeg har kun tager de få punkter op.”
  Svar:
  Det har du helt ret i. Du har taget præcis ét punkt op. Jeg synes, det havde været mere relevant, hvis du havde forholdt dig til f.eks.:))

  Svar: Det betyder ikke at jeg kan ikke besvare på det. Det er fordi jeg har ikke tid til tjekke alle de verser hvor nogen af dem var opdigtede. Og gider ikke at side og kommenter på dem alle sammen.

  6.( “5:38 As for the thief, both male and female, cut off their hands. It is the reward of their own deeds, an exemplary punishment from Allah. Allah is Mighty, Wise.”
  Det er ret brutalt, ikke? Og det sker den dag i dag i visse muslimske lande. Koranen gælder til alle tider. Og det må igen bemærkes, at tyven over alle tyve – Muhammad – sagde, at tyve skulle have hånden hugget af.)

  Svar: Om det lyder brutal jaaahhh kun for dem der stjæler. Dem der ikke gøre de er ikke bange for det. Du siger at det er kun muslimer der er brutale til at straffe på den måde. Men I dansker køre tyven ned med bilen og slå dem ihjel for at stjæle.
  Tjek linket (http://www.metroxpress.dk/dk/article/2009/05/03/11/2702-83/index.xml)

  Om at snakke om muslimer er brutale RIGHT.

  7. Hvorfor skal vantro smides i helvede?
  Svar: Her er der svar fra biblen hvad Jesus havde sagt:
  luke 19:27 Men fører disse mine Fjender hid, som ikke vilde, at jeg skulde være Konge over dem, og hugger dem ned for mine Øjne!”

  Dem der ikke kunne lide Jesus var de vantro. Hmmmm er Jesus ud på jihad, hvorfor vil han dræbe de vantro????? For resten i virkeligheden betyder Jihad ikke at dræbe de vantro.

  Kære Bogger Mofoe kan du se hvor vi bevæger sig hen til med denne form for diskussion. Jeg kan sagtens svar på alle de punkter, som du har nævnt, men jeg gider ikke, fordi du er kun ud på at sprede misinformation. Jeg opfatter dig som en der er ud på at lave ballade mellem kristne og muslimer, i stedet for forstå hinanden. Jeg vil gerne have at du skal gøre din lektier og forstå hvorfor er vi muslimer er så dårligt stillet i denne verden. Hvis du er virkelig ud på vide sandheden, så skal Gud nok hjælpe dig.

  Med venlig hilsen
  Kasim

 28. ricardtriis siger:

  @ Kasim!
  Tak, fordi du gider svare! Det er mig altid noget imod, når en diskussion afbrydes. Og jeg mener ligesom du, at det er vigtigt at holde diskussionen i gang. Vi skal jo dog dele land sammen og vel også derfor kende lidt til hinandens religion og kultur.
  Jeg tillader mig at prøve at svare på nogle af dine punkter, for det første, fordi jeg har læst en del om islams historie; derved er jeg blevet klar over, hvor rig en historie I har. Det er jo sandt, hvad du skriver, at mens vi befandt os i den mørke middelalder, blomstrede en høj og rig kultur frem i de muslimske lande. (Dog skriver du: ”mens I jagede hekse”; heksejagt var noget, der kulminerede i 1600-tallet, men pyt med det). For det andet vil jeg godt svare, fordi det, du drager frem fra det ny testamente, er ret misvisende. (Måske det er med dig som med Bogger: Han har nogle anti-islam-sider, han henter argumenter fra, du har nogle anti-kristendom-sider, du henter oplysninger fra 😉
  I hvert fald: hvad du skriver under punkt 7, trænger i nogen grad til oplysning. Det skriftsted, du citerer, Luk 19,27: ”Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne.«” er ganske rigtig noget, Jesus har sagt. Men han sagde det som afslutning på en lignelse. Og man skal derfor ikke forestille sig, at Jesus havde nogen planer om at slå de mennesker ihjel, der mente noget andet end han (det havde han for øvrigt heller ikke mulighed for).
  Derimod kan man godt forestille sig, at det er sagt som illustration af, hvad der ventede de vantro ved dagenes ende. For dommedagsforestillingen var noget, Jesus havde fælles med den tids jøder. Jeg vil mene, at han brugte den helt anderledes, men lad det kun ligge i denne omgang. Men vi ser ingen tegn på, at Jesus ville komme Guds dom i forkøbet, og altså allerede her på jorden dræbe dem, der stod ham imod.
  Det så vi heller ikke hos Muhammed, mens han var i Mekka. Godt nok forkyndte han tanken om dommedag, men han havde ikke fået nogen åbenbaring, der gav ham lov til at slå andre ihjel, fordi de var hans modstandere.
  Sådanne åbenbaringer fik han derimod i Medina. Det kan der gives forskellige forklaringer på, men det er noget af det, der er forskellen på de to religionsstiftere: Jesus red ind i Jerusalem på et æsel for at lade sig slå ihjel, Muhammed red ind i Mekka på en kamel og krævede som betingelse for byens overgivelse, at en række personer blev slået ihjel.
  Jeg tager også lige punkt 6 med, det om, at tyvens hånd skal afhugges (sura 5,38). For mig at se kan man ikke komme udenom, at denne lovbestemmelse er ganske brutal. Og bevares, det lå sikkert i tiden. Men ved at hævde, at koranen fra ende til anden er Guds ord, kan man ikke undgå at komme lidt i klemme. Jeg har læst en artikel om denne bestemmelse, som påviste, at de retslærde i islam strakte sig meget langt for at undgå at komme til at bruge denne regel. Og det synes jeg vidner om en god portion menneskelighed.
  Hvis man skal sammenligne dansk og islamisk ret, må man imidlertid sammenligne lovbestemmelse med lovbestemmelse. Og derfor duer din sammenligning ikke. Men sammenligner man praksis med praksis, ser sagen måske anderledes ud. Så vidt jeg véd, er det kun Saudi-Arabien, der tager denne bestemmelse om håndsafhugning i brug.
  Endelig vil jeg sige angående spørgsmålet om, hvorvidt bibelen eller koranen er bedst bevidnet i håndskrifterne, at her står det vist 1-1. Det er sandt, at der er ganske mange manuskripter til fx det ny testamente, og at de afviger noget fra hinanden. Men man kan alligevel med rimelig sikkerhed finde ud af, hvad der har stået fx i de oprindelige Paulus-breve. Men det er også sandt, at noget tilsvarende gælder for koranen. For en ti år siden fandt man i Jemen en række koran-manuskripter i små brudstykker, som var ældre end de andre gamle manuskripter, man har. Og de afveg noget fra de kendte manuskripter. Så også koranen har været genstand for en noget broget overlevering, hvad manuskripter angår.
  Venlig hilsen
  Ricardt Riis.

 29. Malte Bering siger:

  Jeg er selv meget i tvivl på hvad jeg tror på, så derfor har jeg her på det sidste begyndt at læse biblen, men er og intresseret i Islam og de andre religioner. Derfor synes jeg også det var rigtig spændene at sidde og læse dette.
  Men det som jeg kommer til at sidde og tænke over, er at det bliver ikke sammenlignet med kristendommen?
  Fx det som Bogger Mofoe skriver med, at i Koranen bliver der sagt at Islam er Sanhedens Religion. Jamen selvfølgelig mener muslimer da det? Ellers ville de da ikke tro på den? Man tror vel ikke på noget, hvis man ikke mener det er rigtigt? Så derfor vil jeg da ikke mene at det viser arrogance?
  Jeg vil da også mene at det er overdrevet det med at hvis man frafalder fra den muslimske tro, at man så skal dø, men hvis man så husker tilbage til Biblen, hvor Moses lige har fået de ti bud og kommer ned fra Sinai bjerget og ser de andre har lavet figure af andre guder, så siger Gud jo også at de ikke må have andre guder end ham?

  Ricardt Riis, jeg vil give dig helt ret i det med at når fx Aslam går i det tøj han går i, så udviser han jo også at han ikke lige frem har taget imod det danske og ihvertfald ikke taget det til sig.
  Men vil overordnet sige, at jeg synes det er rigtig godt du valgt at lave dette indlæg og sat dig ordentligt ind i det, for det er altid godt at se sagen fra forskellige synspunkter.

  Hilsen
  Malte Bering

 30. Bogger Mofoe siger:

  Kasim skrev:

  ”Det nytter ikke at Bogger Mofoe sidder med anti Koran hjemmeside og kopiere alt det indhold uden at vide om det er rigtigt eller forkert.”

  Svar:

  Nu skal du høre, Kasim, jeg ”sidder ikke med anti Koran hjemmeside”. Når jeg diskuterer islam, bruger jeg udelukkende Koran, hadith (Bukhari, Muslim og Dawud fortrinsvis), Ibn Ishaqs Sira (det første, der nogen sinde er skrevet ned om Muhammad) samt Tabari, der skrev den første historiebog om islam. Han var naturligvis en god muslim. Ligesom i øvrigt de andre nævnte.

  For ikke at gøre dette for omfattende nøjes jeg i denne omgang med at behandle et enkelt punkt – nemlig punktet om røveren Muhammad, som du er hjernevasket til at tro er ”profet”.

  Jeg skrev tidligere:

  Men i betragtning af, at din ”profet” levede af at stjæle fra andre mennesker, så er det besynderligt, at det åbenbart er så skrækkeligt at stjæle fra forældreløse, at det medfører helvede. Muhammad gjorde adskillige børn forældreløse og stjal alle deres og deres forældres ejendele. En hel sura – nemlig sura 8 – handler om, at det er lovligt for muslimer at stjæle fra andre mennesker. Er det ikke underligt, at ”Gud” skulle have givet anvisninger i en hellig bog på at stjæle? Når nu tyve åbenbart fortjener at komme i helvede?

  Dit svar:

  ”Det er det rene lort du kommer med. Kom med noget verser der siger det du påstå. For resten Muhammad er kendt for at være retfærdigt alt det du kommer med kender jeg ikke noget til.”

  Svar:

  Du har ret. Det er det ”rene lort”, jeg kommer med. Og du har endnu mere ret: Du kender ikke noget til det.

  Lidt forhistorie om Muhammad. I 610 fik Muhammad sine første ”åbenbaringer” fra en eller anden gud via ærkeenglen Gabriel. Jeg skriver med vilje ”en eller anden gud”, for Muhammad anede ikke selv, hvad han hed.
  Og han kunne i hvert fald ikke hedde Allah, for det var i forvejen navnet på én af mekkanernes måneafguder!
  Absolut ingen andre end Muhammad hørte eller så nogen sinde denne ”engel”. Så islam er udelukkende baseret på Muhammads påstand. I 12 år forsøgte Muhammad at prædike den nye tro i Mekka.

  Ingen krummede et hår på hans hoved i den anledning. I Mekka lå – og ligger – Ka’baen, der var hjemsted for 360 førislamiske afguder. Det viser, at tolerancen over for mennesker, der troede på noget andet, var særdeles stor. Derfor blev Muhammad også tolereret, indtil han begyndte at forhåne mekkanernes guder og forfædre.
  Ingen krummede stadig et hår på hans eller hans tilhængeres hoveder, men mekkanerne blev vrede på Muhammad.
  I 622 havde Muhammad omkring 100 tilhængere, som han havde lovet guld og grønne skove. De begyndte så småt at falde fra, deres familier trak i dem = forsøgte at tale dem fra islam igen. Det lykkedes i flere tilfælde.
  Derfor beordrede Muhammad de resterende tilhængere til at udvandre til Medina (der dengang hed Yathrib). I Medina havde han også en lille tilhængerskare, og byens jøder havde heller ikke noget imod, at muslimerne slog sig ned i byen.

  Dette vers ”modtog” Muhammad kort inden, han beordrede muslimerne til at forlade Mekka og tage til Medina:

  Koran 4:89 (Yusuf Ali):

  “De ønsker ikke andet end, at I ville forkaste Tro, som de gør, og således være på lige fod (med dem): Men tag ikke venner fra deres rækker, før de flygter for Guds sag (fra det, der er forbudt). Men hvis de bliver overløbere, så grib dem og slagt dem, uanset hvor I finder dem; og (under alle omstændigheder) tag ingen venner eller hjælpere fra deres rækker;-”

  Verset viser bl.a., at Muhammad påbyder sine tilhængere at flygte. Ingen andre forsøgte at tvinge dem til det. Og det er bl.a. på grund af dette vers, at muslimer slår frafaldne muslimer ihjel.

  Det skal også nævnes, at mens Muhammad forsøgte sig som prædikant i Mekka, ”modtog”/digtede han de forholdsvis fredelige vers, som Koranen også indeholder.

  Du har sikkert ligesom andre muslimer, jeg har oplevet, fået fortalt en vældig historie om, hvordan Muhammad og de første muslimer blev voldsomt forfulgt, tortureret og dræbt i Mekka, inden de flygtede. Hvis det er tilfældet, bedes du fremlægge bare én enkelt autentisk kilde, der viser noget sådant. (Det vil i øvrigt være en verdenssensation, hvis du finder en sådan kilde. De findes ganske enkelt ikke. INGEN forfulgte muslimerne i Mekka.)

  I Medina startede Muhammad sin røverbande, der foretog overfald på mekkanernes karavaner. Og læg venligst mærke til, at mekkanerne var muslimernes egne slægtninge – fædre, sønner, brødre, fætre.
  Efter flytningen til Medina var det ligeledes slut med tolerante vers. I Medina ”åbenbaredes” alle krigsversene, alle de hadefulde vers mod jøder, kristne og såkaldte polyteister. Muslimske lærde er ret enige om rækkefølgen af Koranens suraer, og det er en rystende oplevelse at læse Koranen i kronologisk rækkefølge.

  Efter en håndfuld kiksede overfald havde muslimerne endelig heldet med sig i det, der siden er blevet kendt som slaget ved Badr. Muhammad havde fået nys om, at en mekkansk karavane med handelsvarer – under anførelse af Abu Sufyan – var på vej fra Syrien til Mekka. Muslimerne lagde sig på lur efter karavanen. Abu Sufyan fik besked om det ventende baghold, ændrede rute og sendte bud til Mekka efter hjælp. Karavanen var stort set ubevæbnet, og handelsvarerne repræsenterede en kolossal værdi for byen.

  Mange af mekkanerne ønskede ganske enkelt ikke at slå deres slægtninge – nu muslimer – ihjel, så de vendte om og tog tilbage til Mekka. Muslimerne – på den anden side – havde ingen problemer med at slå deres egne brødre, fædre osv ihjel.
  Islam havde for længst skadet deres hjerner og fjernet enhver form for samvittighed og empati.

  Muhammads tropper erobrede karavanen, og her følger, hvad de muslimske historiebøger fortæller om det:

  Tabari VII:80 ”Da begivenhederne ved Badr var overstået, åbenbarede Allah den 8. sura, ”Krigsbyttet”. På én gang. De to hære mødtes, og Allah besejrede mekkanerne. 70 af dem blev dræbt, og 70 blev taget til fange.”
  ”Abu Bakr sagde: ’Åh, Allahs Profet, disse mennesker er dit folk, din familie; det er dine fætre og kusiner, stammefrænder og nevøer. Jeg synes, du skulle acceptere løsepenge for dem, så vi kan blive styrket af det, vi tager fra dem.’”

  Tabari VII:81 “’Hvad synes du, Khattab?’ spurgte Muhammad.
  ’Jeg synes, du skulle udlevere dem til mig, så at jeg kan hugge deres hoveder af. Overlad Hamzahs bror til mig, så jeg kan skære hans hoved af. Så vil Allah vide, at der i vores hjerter ikke er nogen skånsel over for de vantro.’
  Budbringeren kunne lide, hvad Abu Bakr sagde og ikke, hvad jeg sagde, og han modtog løsepenge for fangerne.”

  Tabari VII:81 ”Den næste dags morgen gik jeg til Profeten. Han sad sammen med Abu Bakr, og de græd. Jeg sagde: ’Åh, Allahs Budbringer, fortæl mig, hvad der har fået dig og din følgesvend til at græde? Hvis det giver mig grund til at græde, så vil jeg græde med jer, og hvis ikke, så vil jeg lade som om, jeg græder, fordi I græder.’

  Profeten sagde: ’Det er, fordi jeg tog imod løsepenge, hvilket er blevet forklaret for dine følgesvende. Jeg har fået at vide, at jeg skulle straffe dem i stedet.’ Allah åbenbarede: ’Det er ikke passende for en nogen Profet at tage fanger, før han har foranstaltet nedslagtninger.’ Derefter gjorde Allah krigsbytte lovligt for dem.”

  Det må siges at være en blodtørstig “gud”, der ønsker at straffe fredelige handelsfolk, der bare forsøger at passe på deres værdier, synes du ikke?

  Eftersom det var det første succesrige overfald på en karavane, havde Muhammad endnu ikke hørt fra sin gud, hvad man skulle stille op med det stjålne bytte. Det forklarer sura 8, der på engelsk hedder ”booty”.

  Synes du i øvrigt ikke, det er underligt, at ”Gud” i en bog til mennesker taler om at plyndre? Er det i din bevidsthed ”religiøst” at stjæle? Det er det i Koran-forstand.

  Koran 8:1 ”De spørger dig om (opsamlede nedfaldsfrugter) krigsbyttet. Sig: ’Krigsbytte står til Allahs og Budbringerens disposition; det tilhører Os og er til vores gavn. Så frygt Allah og tilpas jeres tankegang i denne sag. Adlyd Allah og Hans Budbringer.’”

  Hvordan vidste muslimerne, hvordan de skulle adlyde denne Allah? Kun Muhammad ”kendte” ham, så at adlyde Allah er bare en omskrivning af at adlyde Muhammad.

  Ishaq:321 “Krigsbytte-suraen blev nedsendt, fordi vi skændtes om byttet. Så Allah tog det fra os og gav det til Sin Apostel. Da Han gjorde det, lærte vi at frygte Allah og adlyde Hans Budbringer.”

  Koran 8:7 “Husk! Allah lovede, at en af de to grupper ville falde og blive dit. Du (Muhammad) begærede (karavanen) – den, der ikke var bevæbnet. Allah ønskede at bekræfte og retfærdiggøre sandheden med Sine ord. Udryd de vantro til sidste mand.”

  Muhammad begærede den karavane, der ”ikke var bevæbnet”. Det ligner ikke krig, vel?
  Du er vidne til et karavanerøveri og intet andet.

  At udrydde de vantro ”til sidste mand” lyder heller ikke så rart, vel?

  Især ikke, da muslimer mener, at Koranen gælder til alle tider.

  Ishaq: 322 ”Jeg vil sprede rædsel i hjerterne på dem, der afviser Mig. Så skær deres hoveder af, og deres fingre. Alle, der modsætter sig Mig og Min Profet, vil blive alvorligt straffet.”

  Tilbage til Koranen:

  Koran 8:12 “Din Herre inspirerede englene med budskabet: ‘Jeg er med dig. Gå ud og vis fasthed over for de troende. Jeg vil terrorisere de vantro. Hug derfor hovedet af dem, hug dem i alle led, gør dem ukampdygtige. Hug hovedet af dem, og hug alle deres fingre og tæer af.”

  Så ikke nok med, at du har en terrorist som ”profet” – din ”gud” er også terrorist.

  Er du stolt af at være muslim, Kasim?

  Koranen 8:17 ”Det er ikke jer [muslimer], der slog dem ihjel; det var Allah, der dræbte dem. Det var ikke dig (Muhammad), der kastede (en håndfuld støv), det var ikke din handling, men det var Allah, der kastede (sand i øjnene på fjenden ved Badr) for at Han kunne teste de [muslimske] troende ved at gøre dem Sin egen nådige tjeneste: for Allah er Ham, der hører og ved.”

  Som nævnt tidligere er 8:17 det mest eklatante udtryk for blasfemi, jeg nogen sinde har set.

  Du kan læse mere om sura 8 her:

  http://www.islamist.dk/forum/showthread.php?t=382

  Måske ville det også være en god idé, hvis du læste om overfaldet på den jødiske bosættelse, Khaybar. Ved den lejlighed begik Muhammad stort set enhver tænkelig forbrydelse – overfald på uskyldige, røveri, mord, voldtægt, tortur.

  Muhammad er ham, Koranen udnævner til ”et perfekt eksempel til efterfølgelse for hele menneskeheden til evig tid”. Koran 33:21 bl.a.

  Her kan du læse om Khaybar:

  http://www.islamist.dk/forum/showthread.php?t=678

  Et par uddrag:

  Ishaq:511 “Når Apostlen overfaldt et folk, ventede han indtil daggry, før han angreb. Vi kom til Khaybar om natten. Da det blev morgen, og han ikke hørte bønkaldet, red han, og vi red med. Vi mødte Khaybars arbejdere, der gik ud om morgenen med deres spader og kurve.
  Da de så Profeten og vores hær, skreg de: ’Muhammad og hans hær.’ De vendte om og flygtede. Apostlen hylede: ’Allahu Akbar! Khaybar er ødelagt.’ Når vi ankommer til et torv, er det en dårlig morgen for dem.”
  Bukhari:V5B59N510 “Allahs Apostel nåede Khaybar om natten. Det var hans sædvane, at når han nåede frem til en fjende om natten, angreb han dem først om morgenen. Da det blev morgen, kom jøderne ud med deres spader og kurve.

  Da de så Profeten, sagde de: ‘Muhammad! Åh, kære Gud! Muhammad og hans hær.’ Profeten råbte: ’Allahu-Akbar! Khaybar er ødelagt, for hver gang vi nærmer os en nation, så bliver det en ond morgen for dem, der er blevet advaret.’”

  Ishaq:511 “Da Dihyah protesterede, fordi han selv ville beholde Safiyah, byttede Apostlen sig til Safiyah ved at give de to kusiner til Dihyah. Khaybars kvinder blev fordelt blandt muslimerne.”

  Bukhari:V5B59N512 “Profeten lod deres mænd dræbe og deres børn og kvinder tage til fange. Safiyah var blandt fangerne. Først tilfaldt hun Dihyah, men senere blev hun Profetens ejendom.”

  Tabari VIII:122/Ishaq:515 “Muhammad gav ordre til, at Safiyah skulle holdes bag ham, og han kastede sin kappe over hende. Så vidste muslimerne, at han havde udvalgt hende til sig selv.”

  Tabari VIII:122/Ishaq:515 “Profeten befalede, at ruinen skulle graves op. En del skatte blev udgravet. Så spurgte Muhammad Kinanah om resten. Han nægtede at overgive den; så gav Allahs Budbringer Zubayr denne ordre: ‘Torturer ham, indtil du får ud af ham, hvad han har.
  Derpå antændte Zubayr et bål på Kinanahs brystkasse og rodede rundt i det med en ildrager, indtil Kinanah var døden nær. Så overgav Muhammad ham til Maslamah, der huggede hovedet af ham.”

  Ishaq:517: “Da Apostlen giftede sig med Safiyah på vej ud af byen, var hun smuk og velfriseret og i en passende tilstand for Budbringeren. Apostlen tilbragte natten med hende i sit telt. Den sværdbevæbnede Abu Ayyub bevogtede Apostlen ved at gå rundt om teltet, indtil han så ham komme til syne om morgenen.
  Abu sagde: ‘Jeg var bange for dig sammen med denne kvinde, for du har dræbt hendes far, hendes mand og hendes slægt.”

  Nu har du også overværet din profet begå voldtægt!

  Muhammad ”giftede” sig med Safiyah endnu inden hendes mands lig var blevet koldt!

  Og bemærk venligst, at det er islams kildemateriale – og ikke anti-muslimske hadesider, eller hvad du nu ellers kan finde på.

  Hvis du har læst hertil og tør læse videre, så fortsæt med Muhammad-testen:

  http://www.islamist.dk/forum/showthread.php?t=649

  Bogger Mofoe

 31. ricardtriis siger:

  @Malte Bering!
  Du har ret i, at enhver religion vil hævde om sit standpunkt, at det er sandheden, og at det ikke kan tages som tegn på arrogance, når muslimerne siger det.
  Men hvis vi nu skal gøre det, du også beder om, nemlig at sammenligne med kristendommen, er der så forskel på den måde, kristendommen fastholder sit sandhedskrav på, og den måde, muslimerne gør det på.
  Ja, det vil jeg mene.
  Tag en ting som dette med tyveri!
  Herom skriver sura 5,38: ”Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som en gjengjeldelse de har fortjent, og som en preventiv straff fra Gud. Gud er mektig, vis.”
  I modsætning dertil står der i det ny testamente (Efeserbrevet, 4,28): ”Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det.”
  For det første kan man se, at det ene udsagn er talt ‘fra oven’, det andet ‘fra neden’, svarende til, at Muhammed, da han udtalte dette, var blevet lovgiver for sit folk, mens Paulus, da han skrev dette, var medlem af en af og til forfulgt menighed.
  Men for det andet kan man også se, at det kristne udsagn er mere humant end det muslimske.
  Det betyder, at hvis muslimerne vil fastholde deres koranudsagn som den rene og skære guddommelige sandhed, så må de fastholde det imod en alment accepteret humanistisk indstilling, en indstilling, som de jo også selv har. Derfor er det som regel muslimernes debatmodstandere, der nævner sura 5,38, ikke muslimerne selv. For de er vist ikke så glade for dette koransted.
  De kristne, derimod, behøver ikke skamme sig over nogen manglende humanisme i udsagnet om tyven, tværtimod. Man kan ganske vist, hvis man er lidt negativt indstillet overfor Paulus, godt se dette med, at tyven skal slide i det, som noget ærkekonservativt, men når man læser fortsættelsen: at han skal have mulighed for at hjælpe den, der er i nød, ser man den menneskelige omsorg, Paulus udviser: tyven skal ved at arbejde have sin menneskelige værdighed tilbage.
  Dette gælder ikke blot her, det gælder mere alment. Muslimerne fastholder deres koran som Guds eget ord og vil med deres sandhedskrav have dette fastholdt ud i det blå, så at sige.
  De kristne fastholder naturligvis også deres påstande som sande, men de kan gøre det helt anderledes afslappet, for påstandene fastholdes ikke ud i det blå, de efterfølges af et: Kan I ikke godt selv se det?
  Nuvel, det må jo så indrømmes, at mange kristne fundamentalister i den henseende ikke er et hak bedre end muslimerne. De læser bibelen, som muslimerne læser koranen, nemlig som en lovbog, og så forsvinder al humanisme op i den blå luft.
  Om man så vil kalde den kristne eller den muslimske påstand arrogance, véd jeg såmænd ikke. Men der er forskel på de to religioners måde at fremføre sandhedskravet på.
  Ricardt Riis.

 32. Kasim siger:

  @Bogger Mofoe

  Min ven du har ingen viden. Du har helt misforstået Islam. Først og fremmest skal du sætte dig ind i biblen, og forstå historien bag alle de profeter, der har været på jorden, og hvad var deres formål.

  Ibrahim var også en af vores profeter, det var ham der lavet Kabbaen. Efter nogen hundrede år brugte nogen folk Kabbaen til et sted, hvor man havde alle de måne guder, og det tjent de penge på. Og det var Muhammads opgave at fjern alle de statur og de falske guder, fordi den religion Muhammad og Ibrahim kom med var det samme, og Kabbaen tilhørt muslimer.

  Jeg ved godt at I kristne tror ikke på at Muhammad, er den sidste profet, og I tror han er tilhænger af djævel.

  Jeg ved ikke hvor stor viden du har inden for kristendom, jødedom, hinduisme og buddhisme. I alle disse religioner er der blevet nævnt, at der kommer en Sidste profet, og man skal følge ham. Det vil du finde i hinduisme, buddhisme, kristendom og jødedom.

  I jeres original bible, som er blevet skrevet i hebru, og er Muhammads nævnt med NAVN. I de andre religioner er der detaljeret beskrivelse af den sidste profet, og alle de kriterierne, som stå der I andre religion passer med Muhammed liv.

  Eksempel I hinduisme står der at de mennesker, som følger profeten vil kalde sig ” Musalmaan.” eller muslim som I siger det. TROR DU DET ER TILFÆLDIGT!

  Din næste kommentar vil sikkert være ”Hvorfor hedder alle religioner ikke Islam, hvis de snakker om den sidste profet Muhammad?

  Jo ser du at i bible er der ikke nævnt religionen kristendom, det samme gælder for jødedom, buddhisme og hinduisme ingen af deres bøger er der blevet nævnt hvad deres religion hedder. Det er mennesker der senere har givet dem navne. Men Islam er den eneste religion, hvor religionens navn stå der I bogen, som er Islam.

  Jeg tror din næste kommentar vil være, at hvorfor er hinduisme og buddhisme så forskelligt fra islam. De fleste heligbøger er blevet redigeret og den original budskab står der ikke mere. Eksempel den mest ældste indisk hellig bog hed Bhavishya Purana, som havde det nogenlunde samme beskrivelse af gud, som vi kender fra Islam. At Gud er en og har ingen søn… noget i den stil. Og man må ikke bede til statur, men senere kom der flere bøgerne, som var mennesket værk, at den indiske gud havde to hoveder og der er noget der hedder abe gud og ko gud.

  Vores Gud har lavet en løfte at os at koranen er beskyttet, og ingen kan ændre noget i den. Hensyn til det som Ricardt Riis, at der findes andre version af Koran, så tror jeg ikke på det, fordi den made Koran er skrevet på er næsten umulig at ændre på.

  Kære Bogger jeg har sagt det før, og jeg siger det igen at du har ingen viden og den måde sætter tingene i sammenhænge hænger ikke sammen. Nu har jeg givet dig beviser på, at hvorfor findes der en der hedder Muhammad.

  Kilder til alt det jeg siger:
  Denne hjemmeside er lavet af muslimer, men der er referencer til påstanden, så I kan tjekke det om det passer.
  http://www.ilovezakirnaik.com/muhammad_prophesised/hindus.htm

  Her er der en video hvor en muslim der giver dawah (fortælle Islams budskab) til flere tusind inder plus der sidder en kendt indisk præst (Sri Sri Ravi Shankar)

  Hvis de beviser ikke er gode nok, så skal nok opleve flere, og nej jeg snakker ikke om dommedag.

 33. Kasim siger:

  For at lære om Muhammads’ liv se denne dokumentar. Den giver sande billede af Muhammad end det bogger beskriver om:

 34. ricardtriis siger:

  @Kasim!
  Det lykkedes dig i dit indlæg til Bogger (der også indeholdt en snert til mig) at få anbragt en selvmodsigelse, selv om indlægget ikke er særlig langt.
  Hvordan det?
  Jo, du hævder, at (1) ”De fleste helligbøger er blevet redigeret og det originale budskab står der ikke mere.” Det er noget, jeg har hørt før, og det er en almindelig indvending fra muslimer imod kristne. Det er nyt for mig, at det også gælder de indiske helligskrifter, men lad det være.
  Men lidt tidligere havde du skrevet: (2) ”I alle disse religioner [kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme] er der blevet nævnt, at der kommer en Sidste profet, og man skal følge ham. Det vil du finde i hinduisme, buddhisme, kristendom og jødedom. I jeres originale bibel, som er blevet skrevet på hebraisk, og er Muhammed nævnt med NAVN.”
  Det vil sige, at de bøger, som du lige har påstået er blevet redigeret, og hvis originale budskab ikke findes mere, de er pludselig alligevel gode nok, når det drejer sig om at påvise en profeti om Muhammed.
  Det hænger altså ikke sammen. Du modsiger dig selv.
  Jeg kender ikke meget til de hinduistiske helligskrifter, kun til gammel og ny testamente, blandt andet skal vi jo som præster kunne både hebraisk og græsk. Og jeg har kikket lidt på de steder, man hævder er en profeti om Muhammed. Efter min bedste overbevisning har den påstand intet på sig. Det kunne jeg godt vise dig, men så må du lige beslutte dig til, om du vil fastholde (1) eller (2). Begge dele lader sig ikke fastholde.
  Angående Jemen-manuskripterne har jeg fundet en site, som fortæller lidt om det. Nemlig denne: http://www.derafsh-kaviyani.com/english/quran1.php .
  Der skete det, at man i 1972 var ved at restaurere en gammel moske i Sana’a i Jemen. På loftet fandt man en masse gamle papirbunker. Arbejderne stoppede dem ned i otte sække, men Jemens statsarkivar fattede mistanke om, at det kunne være noget spændende, og fik en tysk videnskabsmand, Gerd-R. Puin, til at undersøge dem. Han fandt ud af, at der var tale om koranmanuskripter, og at de, efter håndskriften at dømme, var ældre end alle andre koranmanuskripter. Det gjorde det jo utrolig spændende. Men da han også fandt ud af, at disse manuskripter afveg noget fra de hidtil kendte, men knap så gamle koranmanuskripter, bakkede Jemens regering ud af det, for så blev man klar over, at sagen var betændt. De fleste muslimer mener nemlig, ligesom du, at de ældste koranmanuskripter, man hidtil har kendt (der ligger et gammelt manuskript i Tyrkiet, Topkapi-manuskriptet, tror jeg det hedder), er fuldstændig identisk med det, der blev sagt til Muhammed. Dog er det lykkedes den tyske forsker sammen med en tysk kollega at få 35.000 mikrofilm til Tyskland, hvor de nu kan blive tilgængelige for forskningen.
  Du siger, at du er tilhænger af videnskabelige resultater. Udmærket! Men sådanne resultater har det med sommetider at sige noget andet, end hvad man havde regnet med. Og der er da også en del muslimer, der mener, at man godt kan blive ved med at være muslim, selv om man åbent erkender, at koranen har den samme usikkerhed over sig med hensyn til overleveringen som alle andre helligskrifter.
  Hvad den altså har, uanset om du tror det eller ej.
  Venlig hilsen
  Ricardt Riis.

 35. Bogger Mofoe siger:

  Til Kasim.

  Det er flovt og pinligt, men på ingen måde overraskende, at du absolut ingen kommentarer har til de kilder, der er hentet direkte i islams hellige skrifter. Kilder, der uden nogen som helst tvivl fastslår, at Muhammad var storforbryder.

  Det eneste, du åbenbart kan finde ud af, er at kalde mig uvidende – og som ”bevis” på det bringer du gudhjælpemig et skønmaleri af en film, der er helt uden hold i nogen virkelighed!

  Og kalder den en ”dokumentarfilm”!

  Lagde du selv mærke til, at filmen på intet tidspunkt overhovedet henviste til kilder? Hvorfor ikke?

  Fordi de ikke findes!

  Er du virkelig helt tilfreds med det billede, islams primære kildemateriale tegner af Muhammad?

  Skidt med, at han var massemorder, snigmorder, torturbøddel, voldtægtsmand, røver, slavehandler osv – han er stadig din profet, ikke?

  Hvis du ejede evnen, så burde du skamme dig.

  Derudover ønsker jeg ikke at blive tiltalt som ”ven” af én, der åbenbart uden problemer følger dette afskyelige monster af et ”menneske”.

  Mine venner tiljubler ikke forbrydere!

  Bogger Mofoe

 36. Pingback: steinway pianos

 37. Hassan Khalid siger:

  Er selv konvertit og jeg var træt med at muslimer tror de er bedre end de danskere der lod dam komme ind i landet. Synes ikke det burde at være bekendt.

 38. Pingback: Overdreven terrorfrygt? | ricardtriis

 39. Pingback: Er han dansker? | ricardtriis

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.