Skal Langballe dømmes?

Selvfølgelig ikke! Vi skal i stedet have racismeparagraffen afskaffet. Den ophævelsesmodne paragraf står i Staffeloven og har nr 266 b. Den lyder: ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år”.

Denne paragraf er for det første uheldig, fordi den er ulden. Trusler sidestilles med forhånelser og nedværdigende udtalelser. Jeg kan ikke forklare, hvorfor det forholder sig sådan. Man skulle tro, at trusler allerede var gjort strafbare af § 266 a, der lyder: ”Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, der offentligt fremsætter udtalelser, der tilstræber at fremkalde voldshandlinger eller hærværk”.

Den er for det andet uheldig, fordi den indskrænker ytringsfriheden. Vi har i forvejen paragraffer, hvorefter én, der føler sig krænket, kan sagsøge krænkeren for ærekrænkende udtalelser. Og man kan måske hævde, at paragraffen blot forbyder sådanne udtalelser i bred almindelighed. Men læg mærke til, at der sammen med en række ting, som den enkelte ikke kan gøre noget ved: ”race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller seksuelle orientering”, er smuttet et fænomen med ind i rækken, som man bestemt kan gøre noget ved, nemlig begrebet ”tro”. ”Lad ånderne tørne sammen”, siger Luther, og han mener ”uden indblanding fra fyrstens side”. Men kan et sådant ordsammenstød finde sted, når jeg ikke véd, om min beskrivelse af islam, som bestemt godt kan være nedværdigende og forhånende for fromme muslimer, bliver dømt til at være omfattet af racismeparagraffen?

Og endelig er paragraffen uheldig, fordi den giver anledning til, at den krænkende udtalelse gentages langt mere, end det ellers ville have været tilfældet. Det kan man godt forstå. Medierne har en vis oplysningspligt, og skal f.eks. retssagen mod Langballe dækkes, må man selvfølgelig fortælle, hvad han er anklaget for. Men derved bliver Langballes famøse udtalelser, som jo altså tænkes at krænke muslimer, gentaget atter og atter, dvs. i kraft af selve retssagen drejes kniven rundt i såret hos muslimerne. Hvis der altså er et sår.

Når jeg her tager denne sag frem, skyldes det, at den i Deadline for den 8. juni blev sammenlignet med dommen over Hizb-ut-Tahrir fra 2007, uden at en meget væsentlig forskel blev fremhævet. Det vil jeg derfor gøre her. Sagen blev taget op i en diskussion mellem Jacob Mchangama, der går ind for en afskaffelse af racismeparagraffen, og Zenia Stampe, der vil beholde den. Men så vidt jeg kunne høre i farten, var begge enige om, at Langballe i 2010 og Hizb-ut-Tahrir i 2007 blev anklaget efter den samme paragraf, nemlig racismeparagraffen. Det er dog en sandhed med modificationer.

Hizb-ut-Tahrir blev i 2007 dømt for overtrædelse af både § 266a og §266b. De havde uddelt en løbeseddel, der indeholdt et korancitat om jøderne, der lød: ”Og dræb dem, hvor I end finder dem!” Desuden indeholdt den en række forhånende udtalelser om jøder. Det afgørende, som jeg dengang forstod det, var den opfordring til vold, der lød ud fra korancitatet.

Det, Jesper Langballe har sagt, er derimod på ingen måde nogen opfordring til vold, men nok udtryk for en forhånelse af nogle muslimer. Hans udtalelse (som jeg altså for klarheds skyld er nødt til at gentage) lyder: ”Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt”. Og man vil sikkert komme til at diskutere vidt og bredt, hvorvidt der er tale om en udtalelse, der krænker samtlige muslimer i landet, eller det kun er dem, der begår æresdrab, der rammes. I den diskussion har jeg for et halvt års tid siden givet mit besyv med, se her, så det skal jeg ikke gentage her, kun nævne Lars Hedegaards Klaus Rothstein-citat, der lyder: ”Katolske drenge er gennem mange år blevet seksuelt misbrugt af »præsterne i den irske kirke«.” Dette citat bruger Hedegaard til at sige, at hvis han skal misforstås, som om han taler om samtlige muslimer, så skal Rothstein også misforstås, som om han taler om samtlige irske præster. Det har han for mig at se ret i. Men lad kun det ligge.

Hvad jeg her vil understrege, er blot dette, at de to udtalelser ikke kan sammenlignes. Den ene opfordrer til vold mod jøder, og oven i købet mod alle jøder – for her kan man ikke hævde, at det kun gælder bestemte jøder – og det, blot fordi de er jøder. Den anden taler forhånende om æresdrab og omtaler de muslimer, der foretager sådanne drab, negativt. Om den kan forstås om alle muslimer, ja, det er nok noget, retssagen vil omhandle, men om det så kan forstås om alle muslimer (hvad jeg ikke mener), vold mod samtlige muslimer opfordrer den ikke til.

Der er altså himmelvid forskel på Hizb-ut-Tahrirs udtalelse og Jesper Langballes.

Dette indlæg blev udgivet i Samfundsforhold. Bogmærk permalinket.

2 svar til Skal Langballe dømmes?

  1. erik haaest siger:

    Gad vidst, hvor mange der véd, hvor idiotisk den paragraf 266b er blevet anvendt. Overdyrlæge A. Th. Rieman, hobro, og jeg var de første som blev dømt efter den. Rieman havde 1978 skrevet et indlæg i min politiske ugeavis Danske Tidende, hvori han advarede danskerne mod at forsætte den indvandring, som dengang var i sin vorden. I teksten skrev han, at det værste var, at ‘fremmedarbejderne yngler som rotter’. Det syntes jeg var en god overskrift, og så satte jeg den over artiklen, som i øvrigt fyldte – så vidt jegt husker – en helside. Vi blev begge tiltalte efter den fine, nye paragraf. Rieman fik 10 dages fængsel. Jeg fik fem, som jeg afsonede i Ringkøbing Arrest på i overordentlig munter 3-mands celle (fjerdemanden til aftenens kortenspil var slutteren, som listede ind, når han havde låst alle de andres celledøre).
    Selvfølgelig skal Jesper Langballe da for retten – ellers har han

  2. erik haaest siger:

    Gad vidst, hvor mange der véd, hvor idiotisk den paragraf 266b er blevet anvendt. Et eksempel: Overdyrlæge A. Th. Rieman, Hobro, og jeg var de første som blev dømt efter den. Rieman havde skrevet et indlæg i min daværende politiske ugeavis Danske Tidende, hvori han advarede danskerne mod at forsætte den indvandring, som dengang var i sin vorden. I teksten skrev han, at det værste var, at ‘fremmedarbejderne yngler som rotter’. Det syntes jeg var en god overskrift. Den satte jeg over artiklen, som i øvrigt fyldte – så vidt jegt husker – en helside. Vi blev begge tiltalte efter den fine, nye paragraf. Rieman fik 10 dages fængsel. Jeg fik 5, som jeg afsonede i Ringkøbing Arrest i en overordentlig munter 3-mands celle (fjerdemanden til aftenens kortenspil var slutteren, som listede ind, når han havde låst alle de andres celledøre).
    Selvfølgelig skal Jesper Langballe da for retten – ellers har han jo ikke en chance for at blive frikendt

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.