Må kristne 'jule' i Kokkedal?

Mogens S. Mogensen har i et blogindlæg her på eftertanke kaldt Søren Krarup demagog, se her. Baggrunden er en kommentar, Krarup har i Berlingske i dag, se her. Den første begrundelse, han giver for denne betegnelse, er den fordrejning af begivenhederne, han mener Krarup giver. Her tror jeg imidlertid, Mogensen har uret.

Søren Krarup skriver: ”Begivenhederne i Kokkedal, hvor et muslimsk flertal i boligblokken har forbudt et dansk og kristent mindretal at sætte et juletræ op for således at fejre dansk jul, er meget tankevækkende og dybt uhyggelige.” Dette kommenteres af Mogens Mogensen således: ”Det, der er meget tankevækkende og dybt uhyggeligt er, at Søren Krarup fordrejer sagen: flertallet besluttede, at man ikke ville give økonomisk støtte til et juletræ, men flertallet har ikke forbudt de kristne at sætte et juletræ op og at fejre dansk jul.” Men meget tyder på, at det er Mogensen, der tager fejl, uden at jeg dog skal påstå, at han er demagog. Det, bestyrelsen har gjort, er netop at forhindre det kristne mindretal at opstille et juletræ.

At det er det, der er tale om, er ganske vist ikke kommet særlig tydeligt frem. Når pressen har ”overfaldet” bestyrelsens muslimske flertal, har man ikke nævnt dette forhold som baggrund for sin forargelse, man er i stedet blevet forarget over, at bestyrelsen just har anvendt 60.000 kr på at fejre eid, men altså ikke har kunnet afse sølle 7000 kr til at opstille et juletræ. Og man husker måske også, at det i begyndelsen var uhyre vanskeligt for noget medie at komme i forbindelse med nogen af de muslimske bestyrelsesmedlemmer. Kun én stod frem og lod sig interview’e, men det interview fik man ikke særlig meget ud af. Han argumenterede med, at der ikke var nogen, der var villig til at stå for arrangementet, og at det var derfor, det ikke var blevet til noget. Selv ville han nemlig ikke som muslim stå for et kristent arrangement. Det gentog han en tre-fire gange under interview’et.

Men senere, da han blev modsagt af nogle af de danske bestyrelsesmedlemmer og blev klar over, at der var mange, der var villige til at give en hånd med ved årets julearrangement, og mange, der ville forære Egedalsvænge et juletræ, ændrede han forklaring. Nu hed det sig, at det ikke var et spørgsmål om penge, men et principielt spørgsmål. Og så begynder vi jo at fatte, at det ret præcist forholder sig, som Søren Krarup har beskrevet det: bestyrelsen mener med sin beslutning af have forbudt opstilling af juletræer og afholdelse af julearrangementer på beboelsens område.

Man må vel også sige, at hvis det ikke var det, der var tale om, så ville sagen være klaret for længst. For både pengene til træet og hænderne til arrangementet er i skrivende stund skaffet tilveje. Men bestyrelsen har altså ikke givet grønt lys. Ja, selv ikke et møde med bestyrelsens overbestyrelsesformand har rokket ved dens beslutning. Og vi afventer derfor en generalforsamling – såvidt jeg husker i begyndelsen af december – hvor de muslimske medlemmer nok vil blive skiftet ud. For en underskriftsindsamling har vist sig at have stor tilslutning.

Dagens Kristeligt Dagblad ser også sådan på sagen. En tegning under ”Apropos” lader julemanden og en skægget muslim mødes og nedenunder tegningen står der: ”Bestyrelsen i beboerforeningen i Egedalsvænge har afvist at tage imod et gratis juletræ med henvisning til, at sagen har ”principiel karakter”.

Men jeg forstår da sådan set godt Mogens Mogensens reaktion. For én ting er, at bestyrelsen bevilger 60.000 kr til en eid-fest og ikke vil bevilge fem flade ører til et juletræsarrangement. Det i sig selv er flertalsdiktatur af værste skuffe. Noget andet og langt værre er, at den heller ikke vil give tilladelse til, at andre bekoster og gennemfører et juletræsarrangement. Det var da det mindste, den kunne gøre, hvis den ikke kan få sig til at bevilge penge til arrangementet.

Det vil sige: sådan synes vi. Det forekommer os ganske logisk. Og det manglende grønne lys fra bestyrelsens side synes vi derfor er helt hen i vejret. Vi går jo uden videre ud fra, at muslimer da tænker, ligesom vi gør. De er lige så fornuftige, som vi er. De har nogenlunde de samme værdier, som vi har. Og derfor kan vi ikke forestille os, at de skulle sætte sig imod, at andre fejrer deres religiøse fest, når de selv just har fejret deres. Det hænger for os at se simpelthen ikke sammen. Det er set med vore øjne ulogisk ad Pommern til.

Men vi må altså til at vænne os til, at muslimer faktisk er lige så fornuftige, som vi er, og tænker lige så logisk, som vi gør. Blot tænker de efter et helt andet værdisæt, nemlig efter det muslimske værdisæt. Og dette værdisæt tilsiger dem at sørge for, at muslimer, så snart de bliver mange nok i et område, skal sætte sig på området, skal sørge for, at det bliver sharia og ikke landets love, der kommer til at herske dèr, skal bruge alle fine og ufine midler for at få alle, muslimer og ikke-muslimer, til at danse efter den muslimske pibe.

Det er det, vi har så svært ved at forstå, alle vi godtroende danskere. For ikke sandt, muslimer, det er da dem, der er undertrykt af det danske samfund, det er dem, der er ofre for danskernes manglende accept, muslimer, det er da det magtesløse mindretal, som vi skal have ondt af. Sådan har vi vænnet os til at se på vore muslimske medborgere, og det falder os derfor vanskeligt, ja næsten umuligt at se på dem som magtmennesker, der udnytter en flertalssituation til at undertrykke os andre.

Men muslimerne i Kokkedal har selv sørget for, at selv de mest tungnemme skal kunne forstå det. Da et hold fra Tv2 var ude i bebyggelsen for at filme underskriftsindsamlingen, fik de deres bils forrude smadret med brosten, og holdet blev mødt af et talstærkt ”ungdomsværn” på cirka 25 mand, der bad dem forsvinde fra området. Hvad de så gjorde. Naturligt nok. Som én af dem sagde: ”Jeg har aldrig været tættere på at få tæsk”.

Er det til at misforstå? ”Her er det os, der bestemmer!” Det er parolen i Egedalsvænge, som det er parolen i alle andre ghettoerne rundt i landet.

Men det vil sige, at ikke blot er det Krarup, og ikke Mogensen, der har ret under Mogensens punkt 1, at bestyrelsen faktisk har forhindret de kristne i at opstille et juletræ, det er også Krarup og ikke Mogensen, der har ret under Mogensens punkt 2. Her skriver Krarup: ”Det er islam, der allerede på dette tidspunkt af masseindvandringen af muslimer til Danmark søger at drive danskheden ud og overtage magten”. Hertil indvender Mogensen: ”For det første gøres islam til en agerende person, der kan drive nogen eller noget (”danskheden”) ud af landet. Islam er en religion, som nogle mennesker tilslutter sig, og disse muslimer kunne evt. forsøge at drive andre ud af landet, men alle de muslimske organisationer, der har ytret sig i denne sag, har taget afstand fra den beslutning, som flertallet (bestående af muslimer) i beboerforeningen har taget. Lige så forkert det ville være, at sige at fordi en enkelt præst person, i dette tilfælde Søren Krarup, opfører sig demagogisk, så er alle præster demagogiske, lige så meningsløst er det naturligvis at hænge alle 220.000 muslimer op på det som en håndfuld muslimer i Kokkedal har gjort.”

Jeg ville da ønske, at det var Mogensen, der med sine udglattende ord havde ret. Men selv hvis han er så realistisk, at han med udtrykket ”en håndfuld muslimer i Kokkedal” tænker på de unge, der jog Tv2-holdet bort, så er det desværre ikke meningsløst at hævde, at disse unge magtdemonstranter i Kokkedal ville demonstrere islams magt, ligesom deres mange meningsfæller rundt om i de andre ghettoer søger at hævde islams overherredømme i deres områder. ”No-go-areas” er en realitet rundt om i Europas byer. Og de bygger alle på et muslimsk ønske om at oprette et område, hvor sharia og ikke europæisk lov gælder.

Sandt nok, de muslimske organisationer har taget afstand fra bestyrelsen i Kokkedal. Og det er da udmærket. Det hænger sikkert sammen med det, jeg gjorde opmærksom på i mit første ”juletræsindlæg”: at islam har ry for at lade kristne og jøder uhindret dyrke deres religion, se her. Men de selvsamme organisationer har ikke kunne (eller villet?) forhindre opkomsten af alle disse ”no-go-areas”, ligesom også mange imamer rundt om i landet ihærdigt søger at oprette deres egen muslimske jurisdiktion.

Til sidst blot angående brugen af ordet ”demogog”. Ovenstående har vist, at hvis Søren Krarup er demagog til den ene side, er Mogens Mogensen det til den anden side. Derfor er det vist det bedste at undlade at kalde nogen demagog.

Dette indlæg blev udgivet i Islam. Bogmærk permalinket.

Et svar til Må kristne 'jule' i Kokkedal?

  1. Morten - - - siger:

    Det er i sig selv dybt fornedrende for Mogens S. Mogensen, at hans stort anlagte indlægs grundlæggende præmis ikke holder. Men jeg tror ikke, det berører ham det mindste. For han er medlem af den klan, der kalder sig “Venstrefløjen”, og som kun efterspørger credoer og gruppeidentifikation. Han har for længst fået ret af det kor, til hvilket han prædiker. Deres respons er nedfældet i manuskriptet.

    Hvis man er medlem af en bestyrelse for en boligforening, skal ens eneste fokus være på alle – eller i konflikttilfælde: flest mulige – beboeres trivsel. Allerede dér er der noget påfaldende galt i denne sag – noget Mogens S. Mogensen også ville have kunnet se. Hvis det ikke lige drejede sig om muslimer.

    Det er nemt!

    – – –

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.