Drengeomskærelse

Gårsdagens kronik i Jyllands-Posten (den 26-11 2014) handler om omskærelse af drenge. Den er skrevet af en jurist, Peter Garde, fhv. kriminaldommer i Hillerød, og holder sig derfor klogeligt til de juridiske sider af sagen.

Dog er Garde nødt til i nogen grad at omtale de andre synspunkter. Så vi får at vide, at de amerikanske drengebørn i stor stil blev omskåret, fordi man regnede med, at omskærelsen nedsatte sygdomsrisikoen for mange sygdomme. Det regner europæerne ikke med, så hos os er drengeomskærelse en overtrædelse af straffelovens §§ 244 og 245 om forsætlig legemsbeskadigelse,

men da den foretages 1.000-2.000 gange om året, fortrinsvis i muslimske kredse, uden at politi og anklagemyndighed griber ind, er der ingen tvivl om, at indgrebet er lovligt efter gældende lov, idet der er opstået, hvad vi jurister kalder en retssædvane om straffrihed begrundet i hensyn til forældrenes religionsfrihed.

Bør denne retstilstand opretholdes eller indgrebet forbydes og undergives de almindelige regler i straffeloven?

Dette sidste spørgsmål giver Garde sig så til at overveje og efter fuldt korrekt at have sagt, at en henvisning til, at Gud har påbudt omskærelse af drenge ikke kan have nogen indflydelse på en sekulær stats retspraksis, siger han:

Det eneste mulige argument er hensynet til forældrenes frie religionsudøvelse efter grundlovens § 67 og den europæiske menneskeretskonventions artikel 9, men religionsfriheden er ikke uindskrænket, og da indgrebet går ud over andre end beslutningstageren selv, vil jeg som gammel straffedommer efter en afvejning mellem religionsfriheden og barnets krav på fysisk integritet mene, at drengeomskærelse bør forbydes, som pigeomskærelse for længst er det.

Alt dette og mere til af det, som følger, er efter min mening et eksempel på et juridisk skoleridt i de højere luftlag, højt hævet over den virkelighed, reglerne tænkes at skulle have indflydelse på.

Hvordan det?

Jo, se, hvad Garde skriver til sidst:

Endelig er det anført, at et forbud ikke vil blive respekteret, og at omskærelse blot vil gå under jorden og måske vil blive udført på mindre betryggende og dermed mere sundhedsfarlig måde end i dag. Jeg kan ikke anerkende det. Tilfældene er ikke flere, end at øvrigheden må kunne gribe ind, og det er også min opfattelse, at især mødrene med større held vil kunne modsætte sig fædrenes krav om omskærelse af sønnerne, når de kan henvise til et strafbelagt forbud. Ledende repræsentanter for jødedommen har truet med, at et forbud mod omskærelse vil medføre, at jøderne forlader Danmark. Jeg ville stærkt beklage en sådan konsekvens, men jeg tror ikke på den, og en sådan pression bør i øvrigt ikke kunne trænge igennem.

Tilfældene er ikke flere, end at øvrigheden må kunne gribe ind”. Jo, jo, udmærket. Men ser man på, hvor sjældent myndighederne har grebet ind overfor de pigeomskærelser, der bliver foretaget især i somaliske miljøer, må man stille sig meget tvivlende overfor, om myndighederne vil gribe ind og sådan direkte foretage undersøgelser af jødiske og muslimske drenge for efter en eventuel vedtagelse af loven at sikre sig, at de ikke er omskåret. Man vil måske turde gøre det overfor jøderne, paradoksalt nok, fordi jøderne opfattes som ‘nogle af vore’, men man kan være bombesikker på, at man ikke vil vove det overfor muslimerne, for de tilhører en speciel gruppe, som man fra de danske myndigheders side altid behandler som rådne æg.

Så lige så lidt som danske myndigheder – eller europæiske myndigheder for den sags skyld – har vovet at ville undersøge somaliske piger, der er vendt tilbage fra Somalia efter et besøg i hjemlandet, ligeså lidt vil man vove at undersøge muslimske drenge, når de vender hjem fra Pakistan eller Irak eller Libanon.

At tro, at en sådan undersøgelse vil finde sted, er naivt og bunder i stor uvidenhed om, hvordan pigeomskæringer håndteres her i landet. Et forbud vil være ren signallovgivning, ikke have nogen praktisk betydning.

Naiviteten og det luftige i hele argumentationen skinner måske tydeligst igennem i slutbemærkningen:

For en ordens skyld: Et forbud må omfatte alle med bopæl i Danmark, uanset hvor indgrebet foretages. En sviptur til Malmø eller Flensborg bør ikke kunne gøre indgrebet lovligt, ellers ville loven være et slag i luften. Fristen for forældelse af strafbarheden bør først løbe fra den omskårnes voksenalder, 18 eller måske 21 år, så den omskårne selv har mulighed for at indgive anmeldelse.

Tænker Garde sig, at der skal uddannes specielle toldere til behandling af omskårne drenge? Eller har han overhovedet ikke tænkt på gennemførligheden af den kontrol med lovens overholdelse, som man vel egentlig synes hører med til enhver lovgivning? Det synes ikke at være tilfældet, og derfor vil en lov mod drengeomskæring uvægerlig være et slag i luften.

Og den sidste bemærkning: at unge mænd på 18 eller 21 år skal kunne indgive anmeldelse mod deres forældre med den konsekvens, at forældrene bliver straffet, er da næsten udtryk for en endnu større galimatias. Det er dog en højst besynderlig forestilling at have om forholdet mellem forældre og børn, når han tror, at en sådan anmeldelse vil kunne finde sted.

Nej, lad al den snak om drengeomskærelse ligge, og lad os nøjes med at diskutere pigeomskærelse. For om den må man dog sige, at den er skadelig og giver den omskårne kvinde mange gener livet igennem. Her behøver vi virkelig ikke diskutere det skadelige, her kan vi nøjes med at diskutere, hvordan vi kan kontrollere det. For det må vi jo være klar over: somaliere og andre muslimer sætter deres religiøse lovgivning over vores danske lovgivning, og de vil derfor ikke gøre sig nogen umage overhovedet for at rette sig efter signallovgivning. Kun kontrol kan have nogen effekt her.

Men vil vi kontrollere? Vil vi gribe ind i deres kulturelle overbevisning? Vil vi give de piger, der fødes her i landet, et bedre liv? Eller regner vi dem måske ubevidst alligevel ikke for ‘rigtige’ danskere?

Dette indlæg blev udgivet i Samfundsforhold og tagget , . Bogmærk permalinket.

Et svar til Drengeomskærelse

  1. Pingback: Drengeomskæring – igen | ricardtriis

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.