Muslimsk fundamentalisme

I forbindelse med al postyret omkring udnævnelsen af en troende kristen, Esben Lunde Larsen, til videnskabsminister, kom jeg i tanke om en flyvetanke, jeg havde et kort øjeblik for lang tid siden, en flyvetanke, som jeg dog hurtigt opgav igen.

Som man måske husker, var der to religionshistorikere, Jens-André Herbener og Mikael Rothstein, som havde læst et interview i Jyllands-Posten med Esben Lunde Larsen. På baggrund af hans udtalelser om sin kristne tro i dette interview mente de, at det var uacceptabelt, at han skulle være minister for forskning og videnskab, se evt. mit tidligere indlæg her. Jens-André Herbener hævdede endog, at

Man kan lige så godt sætte en kreationist til at være videnskabsminister, som man kan sætte en pyroman til at være chef for en brandstation. Visse ting udelukker hinanden. (Se her).

Og Mikael Rothstein fik formuleret en tese om, at de bløde formuleringer, som siden fremkom om, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem videnskab og tro, kun var skalkeskjul for kreationismen: ”De (kreationisterne) har alle mulige bløde måder at formulere det på”, sagde han.

Senere har de trukket følehornene noget til sig. Mikael Rothstein siger bl.a.:

Nu ser det ud til, at ministeren ikke er kreationist i egentlig forstand. Han citeres nu for synspunkter, som vel er ganske almindelige blandt religiøse mennesker i Danmark, nemlig at verden er startet ved en eller anden guds mellemkomst. (Se her).

Og han har den frækhed at slutte af med at hævde, at Esben Lunde Larsen nok ”i mellemtiden har haft lejlighed til at overveje såvel jordens alder som menneskets herkomst”, et let gennemskueligt forsøg på at tørre sin egen fejltagelse af på Lunde Larsen.

Men altså, Rothstein og Herbener har troet, at Lunde Larsen var kreationist. Og en kreationist er fundamentalist, han lader hellige tekster have forrang for videnskabelige kendsgerninger.

Det var det, der fik mig til at erindre min flyvetanke.

For er der nogen, der er fundamentalister, så er det muslimerne. De betragter koranen som det skinbarlige Guds ord, givet til Muhammed uden menneskelig mellemkomst, en forestilling, der er helt anderledes absolut end selv den mest fundamentalistiske kristne opfattelse af bibelen. For om den kan man af historiske grunde ikke gå videre end til at sige, at ordene er inspireret af Gud, ikke, at det er Guds eget ord.

Det har betydet, at muslimske lærde har meget vanskeligt ved at kapere koranens historiske unøjagtigheder. Bevares, det gør måske ikke så meget, at sura 7,123-124 fortæller, at Farao ville lade nogen korsfæste, selv om dette at bruge korsfæstelse som henrettelsesform først blev ”opfundet” langt tid efter faraonernes æra. Det kan henregnes til petitesserne, hvis nogle meget fundamentalistiske muslimer vil hævde, at det er koranen, der har ret, og ikke de normalhistoriske undersøgelser.

Værre er det med den historiske unøjagtighed – hvis man ikke direkte skal sige: falske påstand – at Jesus ikke døde på korset. Jeg skrev om det engang, se her. Der er tale om sura 4,157, hvor der står:

og fordi de sagde: “Vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn, Guds udsending” – men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således. De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De har med sikkerhed ikke dræbt ham.

Ganske vist er der andre koransteder, der antyder, at Jesus døde, men stedet her er jo ret tydeligt i sin påstand, så det regner man normalt for hovedstedet, hvis udsagn man skal rette sig efter. Så en god muslim er af koranen tvunget til at regne med, at Jesus ikke døde på korset, men at han, som der står i det følgende vers, blev taget op til Gud.

Og den flyvetanke, jeg havde for snart længe siden lød: Jamen, kan man så have en muslim til at undervise i historie på vore gymnasier, måske endda på vore universiteter?

Man vil selvfølgelig sige, at jeg var altfor hurtig til at slutte fra enkelte rabiate muslimer, der lader hånt om al historieforskning, til alle muslimer. Og det er jo sandt nok, jeg fragik da også hurtigt min flyvetanke. Men læg mærke til, at Rothstein er lige så hurtig til at drage konklusioner angående Lunde Larsens egnethed som videnskabsminister. Også han slutter ud fra løse udtalelser, at Lunde Larsen er kreationist, dvs., fundamentalist, dvs., et menneske, der sætter helligskriftens autoritet over videnskabens autoritet; ergo er han uacceptabel som minister for videnskab. Den samme slutning lavede jeg med min flyvetanke: fordi enhver muslim som én, der tror på koranen, må sætte koranens autoritet over historievidenskabens autoritet, derfor kan en muslim ikke undervise i historie.

Når jeg fragik denne flyvetanke allerede dengang, hang det nok sammen med, at jeg mente, at hvis en historielærer, før han kunne få lov til at undervise, først skulle igennem et universitetsstudium i historie, så ville han givetvis blive klar over, at videnskaben er den stærkeste, og derfor droppe koranens påstand om, at Jesus ikke døde på korset.

Faktisk fik jeg en bekræftelse på denne påstand, da jeg læste om en bog om Jesus, som en muslim ved navn Reza Aslan havde skrevet. Deri skrev han udtrykkeligt, at

I sidste ende er der kun to hårde historiske fakta om Jesus fra Nazareth som vi med sindsro kan stole på: den første er, at Jesus var en jøde, der anførte en populær jødisk bevægelse i Palæstine i begyndelsen af det første århundrede e. Kr.; den anden er, at Rom korsfæstede ham af netop den grund.

Aslan går så videre med at beskrive korsfæstelsen nøjere: Jesus blev korsfæstet sammen med to røvere, korsfæstelsen var en romersk straf, ikke for hvadsomhelst, men specielt for oprør mod romerne, indskriften over hans hoved betød det samme: han blev korsfæstet, fordi han ville være konge over jøderne, dvs., fordi han ville gøre oprør mod Rom. (Se her).

Dog skal man nok også nævne Tarif Khalidi, muslimsk forfatter, bosiddende i Beirut. Han skrev en bog, der i 2009 blev oversat til dansk, ”Den muslimske Jesus” hedder den, og den er bemærkelsesværdig derved, at den gengiver en række haditter om Jesus fra den muslimske tradition. Jeg skrev et indlæg om den, se her, og jeg vovede at rejse det spørgsmål, om denne lærde mand mon kunne gå med til, at Jesus var blevet korsfæstet. Det stod der nemlig ikke noget om i bogen. Og fordi jeg nu er så utrolig mistænksom, fik jeg den tanke, at Khalidi nok ikke turde skrive, hvad han mente, for det kan være farligt at sætte sig op imod den almindeligt anerkendte muslimske opinion.

Så det er måske ikke helt utænkeligt, at man her i landet kan komme ud for en muslimsk historielærer, der lærer sine elever, at Jesus ikke blev korsfæstet. Blot må man håbe, at han i så fald angiver kilder, og hører koranen med til de kilder, han angiver, så vil de fleste nok forstå, at påstanden om, at Jesus ikke døde på korset, ikke bygger på historievidenskab, men på fundamentalistisk tro på koranen.

Nå, hvis vi nu skal tage alle krinkelkrogene med i argumentationen, så skal det da nævnes, at der er den forskel på de to tilfælde, at mens en ret tolkning af bibelen fører med sig, at bibelen selv anser skabelsesberetningerne for myter – jeg mener: den sidestiller to beretninger, der har en forskellig tidsfølge af skabelseshandlingen – så kan man ikke undgå at tolke sura 4,157 som Guds oplysning om, at Jesus ikke døde på korset, Gud fik det blot til at se sådan ud. Så de kristne fundamentalister har en forkert tolkning af bibelen, mens de muslimske fundamentalister har en korrekt tolkning af koranen.

Men efter at flyvetanken nu for en kort stund er blevet indfanget og ret hurtigt fløjet væk igen, sidder jeg tilbage med den sikre overbevisning, at den tanke, at en muslim på grund af sin fundamentalisme skulle være uegnet til nogetsomhelst job i Danmark, aldrig – aldrig nogensinde – ville opstå i Rothsteins hoved. Den slags tanker får han med garanti ikke, end ikke som flyvetanke. For blandt mange andre vrangforestillinger lider han også under den her i landet ret udbredte, at man aldrig må krænke muslimer eller sige noget ufordelagtigt om dem, og da slet ikke så meget som tænke den tanke, at det kunne være uacceptabelt, om de indtog denne eller hin stilling. Sådan er det her i landet: det, man kan mistænke kristne for: at de på grund af deres overbevisning er uegnede til dette eller hin, det vil man aldrig vove at mistænke muslimer for.

Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i ateisme og tagget , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.