Selvmodsigelse

Hvis man påstår, at man tilhører en religion, der går ind for fred, kan man så møde den, der siger noget andet om ens religion, med vold? Ligger det så ikke i den første påstand, at man møder påstand med modpåstande, ikke med vold?

Lige siden den store opstandelse, der opstod i de muslimske lande i anledning af Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, har jeg undret mig over, at så få har peget på den selvmodsigelse, der ligger i, at muslimerne ved at reagere på tegningerne med voldshandlinger giver Kurt Westergaards Muhammed-tegning ret. Altså: De siger, de er imod tegningen, men ved at udøve vold til forsvar af deres profet giver de med deres handlinger tegningen ret. Denne tegning var jo nok den mest præcise tegning af Muhammed: Han blev afbildet med en bombe i turbanen som tegn på, at han går ind for vold.

Min undren gentog sig, da jeg i 2008 refererede en syrisk stormufti for at sige følgende i anledning af, at Geert Wilders påtænkte at producere en film, hvori måske en koran ville blive afbrændt:

Hvis der opstår uroligheder, blodsudgydelse og vold, efter at koran-filmen af Geert Wilders er blevet udsendt, så er Wilders ansvarlig … Hvis Wilders river en koran i stykker eller brænder den i sin film, så vil dette simpelthen betyder, at han opfordrer til krig og blodsudgydelse. Og det er ham, der er ansvarlig. … Det er det hollandske folks ansvar at standse Wilders. (Se her).

Det er besynderligt. Jeg kan ikke finde ud af, hvilken form for logik – om overhovedet nogen – der bevæger sig i sådanne muslimers hoveder. Wilders slog ikke nogen ihjel ved at rive en side ud af en koran (Det var forresten ikke det, der blev gjort i filmen; skærmen var sort og der lød et ritsch, hvorefter en stemme sagde: ‘Sådan lyder det, når man river en side ud af en telefonbog’). Men om så filmen havde vist en side, der blev udrevet af en koran, eller en koran, der blev brændt, det er ikke noget, der slår mennesker ihjel, og det er ikke nogen opfordring til krig og blodsudgydelse.

At sådan en stormufti ikke kan indse, at hans udtalelser ikke giver mening, eller at de, hvis de endelig skal give mening, kun kan forstås som en trussel om vold og optøjer i gaderne, hvilket jo aldeles ikke er noget, som nogen tilhænger af den fredelig religion kan opfordre til, det er altså for mig ret uforståeligt.

Nu har vi så i afvigte påske været vidne til først Palmesøndag: store voldelige optøjer på Nørrebro, så Langfredag: en fredelig demonstration af muslimer med opfordring til genindførelsen af blasfemiparagraffen, og siden Påskedag: et stort anlagt terrorangreb på Sri Lanka med over 200 dræbte.

Ekstrabladet har i anledning af demonstrationen Langfredag haft en samtale med én af initiativtagerne til demonstrationen, Khalid Alsubiihi, se her. I interview’et lyder det:

– Islam er den tro, vi lever efter i vores hverdag. Og Koranen er grundlaget for vores liv.

– De værdier brænder, håner og nedgør Rasmus Paludan. Derfor reageres der også, som det sker.

– Hvor går grænsen så for, hvad man må ytre sig om?

– Forskellen på os og ham er, at vi kommer med et fredeligt budskab i dag, hvor vi respekterer andres religioner, men vi kræver også respekt for vores. Han kommer med et budskab om, at han hader muslimer, og de må ikke være i Danmark.

– Han spreder had mod minoriteter og splitter os. Det er den store forskel på ham og os.

Man må sige om koranen, som Kaj Munk engang sagde om bibelen, at koranen er lettest at tro på, når man ikke har læst den. Hvorfor blev der store optøjer Palmesøndag på Nørrebro? Fordi de dérboende muslimer opfatter Nørrebro som muslimsk område, og på muslimsk område skal politiet ikke komme og bestemme. Og hvorfor vil muslimer ikke rette sig efter de danske regler? Fordi deres regler, shariaen, er guddommelige, hvor vores blot er menneskelige. Og hvor har muslimerne disse påstået guddommelige regler fra? Rigtigt gættet: fra koranen.

Respekterer muslimer andres religioner? Ja, hvis de retter sig ind efter muslimerne. Kræver de respekt for deres egen religion? Ja, på den måde at forstå, at vi ikke skal komme med vores politistyrke og bestemme, hvad der må ske på muslimsk område. Spreder Rasmus Paludan had mod muslimerne? Ikke, hvis de vil rette sig efter de danske love. Men vil de sætte shariaen over de danske love, ja, så vil han opponere imod det, både med ord og demonstrationer, f.eks. den demonstration at afbrænde en koran. Blot er det nok forkert at kalde det ”had”. Der ligger masser af modargumentationer i det; hvis f.eks. muslimer ikke vil rette sig efter danske love, så er det vel rimeligt at spørge dem, hvorfor de så vil bo her i landet, og måske også rimeligt af hensyn til fremtidens landefred at prøve at få dem sendt hjem.

Sidste del af interview’et ser sådan ud:

– Så grænsen går ved det, som Paludan gør?

– Absolut.

– Hvad håber I så at få ud af demonstrationen i dag?

– De danske politikere og medier skal forstå, at vi rækker hånden ud nu og siger nok er nok. Tag vores hånd og lad os samarbejde. Vi er en del af det danske samfund og danske borgere, der elsker Danmark.

– Jeg har selv været udsendt med Den Danske Brigade og sat mit liv på spil for Danmark. De fleste muslimer i Danmark opfører sig ordentligt, arbejder og er en del af samfundet. Dem skal man ikke glemme ved at skære alle muslimer over en kam.

Man kan virkelig ønske sig, at en sådan tilsyneladende fredelig muslim som Khalid Alsubiihi giver sig til at læse koranen, så han bliver klar over, hvad det er for en bog, han betragter som sit livs grundlag. Det er jo ikke os, der skærer alle muslimer over én kam. Det er bl.a. sådan nogle gode samfundsborgere som Khalid, der gør det, fordi han frivilligt giver sig ind under den samme koran, som f.eks. terroristerne på Sri Lanka. Han betragter sig givetvis som en god muslim, fordi han så nogenlunde følger nogle påbud, der står i koranen. Men der står jo flere påbud end dem, han kan bekvemme sig til at følge.

Det er således bemærkelsesværdigt, at det i den disput, der på et tidspunkt udviklede sig mellem det store al-Azhar universitet i Kairo og imamerne indenfor Islamisk Stat, kun lykkedes al-Azhar at påpege én fejl hos IS: At de i stedet for at henrette en jordansk pilot med sværd, brændte ham levende, se evt. en kort bemærkning derom her, hvor man, hvad der nok er mere relevant, også kan læse en gendrivelse af den tanke, at koranen er Guds eget skinbarlige ord, noget, Khalid kunne have godt af at læse.

Jeg har efterhånden brugt en del tid på at studere koranen. Og i det indlæg, som jeg her linker, har jeg anført en del indvendinger imod, at koranen skulle kunne være Guds ord. Jeg kan ikke se, hvordan man med sin fornuft i behold kan fastholde det synspunkt, at koranen er Guds eget ord, altså ikke blot Guds ord, som vi kristne betragter bibelen som Guds ord, for vi fastholder på én gang, at bibelen er skrevet af mennesker, men dog kan overbevise mennesker, så Guds ånd altså taler derigennem, nej, koranen er Guds direkte ord, ikke blot givet til fortidens mennesker, men som givet til fortidens mennesker derved tillige givet til nutidens mennesker.

Der er vel en del muslimer, der har søgt at fastholde dette syn på koranen samtidig med, at de som Khalid vil hævde, at de er gode danskere, når koranen er grundlaget for deres liv. Og man kunne naturligvis ønske for Khalid, at han kunne finde nogle solide imamer, der kunne fortælle ham, at alt, hvad der har med jihad at gøre, er noget, der gjaldt engang, men ikke gælder mere, eller fortælle ham, at dette med at forfølge jøder vel er noget, der står i koranen, men også noget, som andre ord i koranen ophæver. Jeg har blot ikke fundet nogen muslimsk teolog eller filosof, for hvem det er lykkedes at fremkomme med troværdige argumenter i den retning.

Når jeg vil ønske, at der kunne fremkomme en sådan muslim, skyldes det, at det hele så ville blive meget nemmere for Khalid. Så ville han jo slippe for at skulle forlade islam og slippe for at blive anklaget for frafald med de følger, det kan få. Og ikke mindst, han ville slippe for at skulle forlade hele den kultur, han er vokset op i, alle de traditioner, han er kommet til at holde af. Ligesom jo også forholdet til familien ville blive stærkt påvirket, hvis hans koranstudier skulle få ham til at ville forlade islam. Men jeg vil på den anden side mene, at vil han være et helt menneske, så kan han ikke fortsat være muslim.

De selvmodsigelser, han roder sig ind i i interview’et med Ekstrabladet, er tegn på et tvesind, som det vist ikke er behageligt at rende rundt med. Lad mig blot her til sidst pege på endnu en tvivlsom bemærkning. Artiklen beskriver hans holdning således:

Demonstrationen blev fra start til slut afviklet fredeligt, men budskabet var også klart: Hvis de danske politikere ikke griber ind nu og stopper Rasmus Paludans afbrændinger af koraner og stopper hans fornærmende hån af islam, så kan det gå langt værre end de uroligheder, der søndag ramte Nørrebro og andre københavnske bydele.

Naturligvis spurgte interview’eren ham ikke, om dette skulle opfattes som en trussel. Men lige så ”naturligvis” kan det ikke opfattes anderledes. Jeg mener, at fagforeningsledere er blevet dømt for udtalelser, der er ganske tilsvarende. Men har med arbejdsgiverne lavet en aftale, og er en sådan aftale truffet, er det forbudt fagforeningslederne at opfordre til strejke. Det er sket, at nogen af dem har været meget utilfredse med et aftaleresultat og har hævdet, at de er bange for, at der kan opstå mange spontane strejker. Men de er blevet dømt i arbejdsretten. Sådan må man ikke sige. Det vil uvægerlig blive betragtet som en opfordring til strejke, også selv om der ikke formelt set er tale om en opfordring til strejke.

Det er det samme med Khalids udtalelse her. De danske politikere vil sandsynligvis ikke stoppe Rasmus Paludan, og kommer det af den grund til nye optøjer, måske endda langt værre end dem, vi så Palmesøndag, så vil man med rimelighed kunne sige, at Khalid har opfordret til det.

Men ingen tvivl om det: Det vil han benægte alt, hvad han kan. Med lige så stor kraft, som han på trods af, at han frygter sådanne voldsepisoder fra muslimernes side, hævder, at islam er en religion, der prædiker fred.

Forstå det, hvem der kan.

Dette indlæg blev udgivet i Islam og tagget , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.