Skal vi tage dem hjem?

Det er naturligvis IS-krigerne, jeg tænker på.

Jeg har under læsningen af diverse ”alternative” net-steder – steder, som jeg med stor interesse frekventerer dagligt – fået det indtryk, at man, hvis man vil være en ægte fjende af islam, med alle sine evner må modsætte sig, at vi bringer IS-soldaterne hjem til Danmark. Nu sidst har et indlæg på Human Rights Servise, af Hege Storhaug, se her, vendt sig kraftigt imod tanken om, at disse soldater skal tages hjem til Norge.

I det stykke kan jeg ikke rigtig følge mine medmodstandere af islam.

Det er ikke, fordi jeg ikke godt kan se det urimelige i at tage dem tilbage. Bare det forhold, at vi har stærke mistanker om, at de har været delagtige i forfærdelige forbrydelser, men vil have yderst vanskeligt ved at få dem dømt for disse forbrydelser, gør det svært at gå med til, at de skal tilbage. Og hvis vi ikke på nogen måde kan straffe dem, hvad så?

Tidligere har jeg foreslået, at man skulle tvangsundervise dem, se her. Ligesom nazisterne efter 2. Verdenskrig skulle ”afnazificeres”, sådan skal eventuelt hjemvendte IS-krigere ”afradikaliseres”. Det, de skulle tvangsundervises i, var, foreslog jeg, de videnskabelige kendsgerninger omkring koranen. Der er visse kendsgerninger ved den bog, som gør, at det er meget svært, for ikke at sige umuligt, at hævde, at den bog er skrevet af en almægtig og alvidende gud. Der kan dog nævnes mange andre ting, man kunne tage op i en sådan tvangsundervisning.

Men indrømmes må det, at det nok vil være forgæves, om man satte almindelige velmenende kirke- eller undervisningsfolk til at tvangsundervise. For det, det gælder om her, er at få slået hul på den bastante salafisme, som har fået dem til at handle, som de har gjort. Og der er så at sige ingen indenfor kirken, der har oparbejdet nogen argumentation imod islam. Ikke blot har pave Frans foregået kristenheden med et dårligt eksempel med sine rejser til muslimske lande, hvor han undlader at tale imod islam og i stedet taler mod de katolikker, der søger at missionere blandt muslimer, vore egne biskopper er ikke stort bedre. Og de ord, der skal kunne afradikalisere en IS-kriger, skal ikke være sådanne chokolade-ord.

Så vi skulle måske alligevel hellere lade dem bliver hos kurderne!

Når jeg synes, at dette er lidt af en falliterklæring, skyldes det, at vi dog vel må mene, at kristendom er bedre end islam, og at vi dog vel ved at rode grundigt rundt i hjernekisten må kunne finde argumenter imod islam, omend måske ikke i samme åndedrag argumenter til fordel for kristendommen.

Hvis jeg skal stille min argumentation lidt på spidsen, kunne jeg sige, at vi ved at betragte disse mennesker som uomvendelige egentlig lige så godt kunne indføre dødsstraf for dem.

Det er ikke, fordi jeg går ind for den tankegang. Men jeg vil gerne den forestilling tillivs, at når sådanne folk én gang er hjernevaskede til at blive jihadister, er der ikke noget at gøre. Som om, altså, at en sådan tankegang var umulig at imødegå. I det hele taget er ordet ”hjernevasket” et lidt tvivlsomt ord at anvende. Som om den, der bliver hjernevasket, er uden selvstændig tænkeevne. Naser Khader har i en artikel i Berlingske, se her, følgende at sige om, hvad der kan få nogen til at acceptere at sprænge sig selv i luften som selvmordsbombemand.

Det, der er på spil, er flere aspekter af islam, som er problematiske. Vi skal starte med at erkende, at martyriet er en præmis i islam. Den ærefulde martyr tildeles særlige privilegier i Paradis. Alle hans synder tilgives, og han vil ikke blive straffet. Han vil få tildelt de smukkeste kvinder i Paradis, og endelig har han mulighed for at redde syv medlemmer af sin familie, som ligeledes vil blive skånet for straf for deres synder. Ofrene er jo ikke uskyldige i deres øjne – de er Allahs fjender, der ikke fortjener bedre. Ikke engang børn.

Man kan dog ikke bare beslutte sig for selv at blive martyr. Man skal velsignes og have det grønne lys af nogen. Islamister vælger ofte at hverve kriminelle og andre, som kan have et forklaringsproblem over for Allah på dommedag, og som derfor har udsigt til en lukket dør til Paradis.

Som selvmordsbombere kan de med ét redde deres evige sjæl og måske gøre noget godt for den familie. Det giver selvfølgelig ikke mening for sekulære mennesker, men det giver mening for dem, der er opdraget med et verdensbillede, hvor man hele livet frygter for Allahs dom.

Det tror jeg, er en rigtig iagttagelse. Men se så, hvordan Khader slutter sin artikel:

I Bibelen står der, at hvis man håner en profet, skal man dø, men hvor mange er blevet slået ihjel for det i nyere tid? Det er fordi, at kristne har fortolket sig ud af Bibelens brutalitet og urimeligheder. Det er det første skridt på vejen. Muslimerne skal i gang med at rydde op i eget hus.

Jeg er ikke klar over, hvor i bibelen det står, at én, der håner en profet, skal dø. Men det skal såmænd nok stå ét eller andet sted. Derimod kan jeg huske, at der et sted hos Jeremias står noget om falske profeter, se f.eks. Jer 29,24-32. Og det er én af forskellene på bibelen og koranen: Koranen er så uheldig kun at have én profet; så er der ikke noget at diskutere; så er det nemmere at overbevise tilhørerne om, at når han siger noget, så er det ord direkte fra Allah. Bibelen er så heldig at have hele fire store og tolv små profeter, og dertil en række falske profeter. Så bliver det i højere grad overladt til tilhørerne, om de vil tro, at netop denne profets ord kommer fra Gud.

Men det ærgrer mig lidt, at Naser Khader, hvor stor medlidenhed man end kan have med ham som muslim, når man i hans artikel kan læse, hvordan han ved at gennemlæse arabiske medier får ”en oplevelse af fortielse, benægtelse, bortforklaringer og whataboutism”, selv ikke har noget at bidrage med til ødelæggelse af den martyrtankerække, der i Sri Lanka førte til 250 menneskers død. Han når kun lige at skrive, at muslimer skal i gang med at rydde op i eget hus, før han slutter. Hvorfor dog ikke begynde på den oprydning selv, Naser?

I samme nummer af Berlingske, se her, er der en artikel af en indvandrer fra Iran, Ali Aminali, som mener, at balladen på Nørrebro minder ham om, hvordan islamisterne ødelagde hans første fædreland. Nu, siger han, vil han gøre, hvad han kan, for at de ikke også skal ødelægge hans nuværende fædreland, Danmark. Også det, altså, en artikel af en mand, der ligesom Naser Khader, har forladt voldstankegangen i islam til fordel for den demokratiske tankegang i Danmark. Men, kan man forstå, han er stadig muslim. Og de muslimer, der har ødelagt Iran, og dem, der er i færd med at ødelægge Nørrebro, kalder han ikke ”muslimer”, men ”islamister”. Så har han, mener han, lagt afstand til dem. Men, kære Ali Aminali, det er ikke nok med et nyt ord. Du må slå op i koranen og påvise, hvor det er, de tager fejl, hvor det er, koranen understøtter demokratiet, hvor i koranen der står noget om frihed til at tænke og tro. Og du må slå op på de ord, som ”islamisterne” henholder sig til, og vise, hvordan de tolker dem helt forkert.

Lad mig gribe fat i Naser Khaders forklaring på jihadisternes villighed til at dø!

Hvis det er angst for Allahs dom, der får dem til at gribe muligheden for at gå den direkte vej til paradis, er det så ikke det gudsbillede, der ligger bag en sådan angst, man skal tillivs? Javist, jeg kan godt se, at Allah hele vejen igennem indenfor islam optræder som den strenge dommer, hvis afgørelse man tænkes at frygte. Men hvorfor så ikke sige ligeud, at det gudsbillede er forkert? Hvorfor så ikke sige, at det kristne gudsbillede, hvor Gud er en Gud, der forbarmer sig, er mere rigtigt?

Sandt nok, det vil gøre det næsten umuligt at bibeholde sin muslimske tro. Men hvis det er sådan fat, er det så mærkeligt, at vi kristne betragter disse moderate muslimer – og ingen tvivl om det, både Ali Aminali og Naser Khader er moderate, går fuldt og helt ind for demokrati – som en slags nyttige idioter, altså som mennesker, der ved deres fastholden ved islam giver andre begrundelse for fortsat at være muslimer og dermed danner en ”sympatisørsump” rundt omkring terroristerne?

Skal vi tage dem hjem? Det var spørgsmålet.

Hvis ikke man mener, vi skal tage de forhenværende IS-kriger tilbage til Danmark, så må man i det mindste vedgå, at det er farligt, fordi vi anser det for umuligt at afradikalisere dem med den forståelse af islam og vort sekulære samfunds forhold til islam, vi har for øjeblikket.

Lad os sådan lidt for sjovs skyld antage, at vi får diverse IS-krigere til at skrive under på, at de frivilligt vil underlægge sig en måneds ophold i en isolationscelle, hvor de vil blive tvunget til at høre på en fire-fem timers daglig argumentation for, at koranen må være Muhammeds ord, ikke Allahs ord, sådan som jeg tidligere foreslog det, se det tidligere link. Vil man så ikke kunne være 100% sikker på, at diverse menneskerettighedsforkæmpere ville komme springende og argumentere mod en sådan en eklatant overtrædelse af krigernes menneskerettigheder? Og når vi har været tvunget til at høre på dem en god uges tid, vil diverse imamer vise sig på scenen og fortælle, at koranen så sandelig er Guds eget skinbarlige ord, at det, krigerne udsættes for, på ingen måde er videnskabelige kendsgerninger, men kristen propaganda, og at en sådan bør ophøre med det samme, for sådan noget må man ikke udsætte troende muslimer for. Selvfølgelig fremføres imamernes indvendinger, uden at de på nogen måde mener det nødvendigt at komme med modargumenter.

Så hvis vi må indrømme, at det ikke blot er de moderate muslimer, der har forsømt at angribe IS-teologerne, men også os danskere, der har forsømt at bruge almindelige, velanskrevne, historisk-kritiske argumenter imod den tese, som er fælles for terrorister og moderate muslimer, nemlig den tese, at koranen ord til andet er talt af Gud selv, så kan det da godt være, at vi skal undlade at tage dem hjem.

Men egentlig er det jo for dårligt.

Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i Islam versus kristendom og tagget , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.