Sundhedsfagligt forsvarligt

Dette udtryk er blevet anvendt i tide og utide her i coronatiden.

Men det er et snydebegreb. Det er et begreb, der udadtil giver sig ud for at være baseret på alvorlig og granitfast videnskab, men som ved nærmere undersøgelse viser sig at basere sig på nogle højst almindelige og måske i virkeligheden tvivlsomme antagelser.

Men da folk i almindelighed nærer en ubegrænset tiltro til videnskaben, er der måske ikke noget at sige til, at politikerne går i dækning bag det videnskabeligt klingende udtryk ”sundhedsfagligt forsvarligt”, både når de lukker ned og når de åbner op. Men skal man analysere begivenhederne nærmere, lønner det sig at gøre sig klart, at der hersker og må herske en større eller mindre uoverensstemmelse mellem sundhedseksperterne og politikerne. Og man bør også være klar over, at uoverensstemmelsen ikke består i, at sundhedseksperterne udelukkende beskæftiger sig med det, videnskaben siger, mens politikerne er bestemt af det, man kunne kalde ”husmandslogik”, et lidt nedladende udtryk, som jeg dog gerne tager til mig, for det minder mig om det, jeg selv vil kalde ”snusfornuft”, og en sådan størrelse glæder jeg mig over, at vore politikere i så høj grad er i besiddelse af. Nej, uoverensstemmelsen har også med etik at gøre, uoverensstemmelsen ligger også i et vidt forskelligt syn på sagen, om man går ud fra sundhedseksperternes lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige syn på epidemien eller man går ud fra det syn på epidemien, at ethvert dødsfald er ét dødsfald for meget, som Mette Frederiksen vist har formuleret det.

Som man måske husker, har dette ført til en række spørgsmål til ministrene. Nogle journalister synes at være gået temmelig meget ind på sundhedseksperternes vistnok utilitariske etiske synspunkt, hvorefter man giver sig til at sætte pris på et menneskeliv. Skal vi redde menneskeliv for enhver pris? spørger man. Og mener naturligvis, at prisen for nedlukningen kan blive for høj, samfundet kan blive sat for meget i stå, den produktion, der skal give penge i kassen, i sidste ende jo også penge til det sygehusvæsen, der skal behandle de døende, bliver sat så meget tilbage, at der dør flere end nødvendigt.

I den forbindelse har det været en glæde for den gamle pastor – altså undertegnede – at ministrene pure har nægtet at gå ind i den diskussion. De har nærmest været fuldstændig ligeglade med, hvad journalister fremførte af såkaldt videnskabelige beviser for omkostningerne ved de nedlukninger, der skal redde menneskeliv. Jeg fornemmer hos dem en ulyst til at påtage sig Vorherres rolle. Skal mennesker dø, så skal de ske på trods af samfundets anstrengelser for at redde dem, ikke på grund af, at samfundet vil slippe billigere om ved epidemien. Det kan godt være, at det bare skyldes, at de ikke vil kunne stilles til ansvar for diverse dødsfald senere, men jeg er nu ikke sikker på, at de tænker så langt, jeg tror, at de blot har den sande menneskelighed siddende i sig, at de ikke mener, de vil kunne forklare eller forsvare de ekstra dødsfald, der sker i kraft af en nedlukning, der ikke er gennemgribende nok.

Og det betyder, at jeg ikke tøver med at tildele dem et godt, gedigent kristeligt sindelag. Så kan de være socialdemokrater alt det, de vil.

En artikel Berlingske, se her, viser problematikken.

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser, at hun har hældt sundhedsmyndighedernes anbefalinger ned ad brættet.

Det siger hun på et pressemøde fredag, efter at det sidste uge i Jyllands-Posten kom frem, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefalede en så voldsom nedlukning af Danmark, som regeringen foretog i begyndelsen af marts, fordi de negative konsekvenser ville være for store.

Ifølge Mette Frederiksen var nedlukningen baseret på anbefalinger fra en »bred myndighedsgruppe«, og det er i hendes øjne en selvfølge, at beslutningen om at lukke et land ned er politisk.

»Det kan i mine øjne i et demokrati aldrig nogensinde blive hverken en bureaukratisk, en teknokratisk eller en embedsmands beslutning, om et samfund skal lukke ned eller åbne op. Det er selvfølgelig en demokratisk beslutning,« siger Mette Frederiksen fredag eftermiddag.

Læg mærke til begrundelsen for, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefalede så hård en nedlukning som den, regeringen faktisk foretog: de negative konsekvenser ville være for store. Her tænkes ikke på de dødsfald, der uundgåeligt ville være en følge af epidemien, men på de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. Det vil sige: med denne lille tilføjelse viser det sig, at Sundhedsstyrelsen forstår sin opgave ud fra de retningslinjer, som Jes Søgaard redegjorde for, se mit forrige indlæg, at man i sin bedømmelse skulle medtage de samfundsøkonomiske konsekvenser. Men journalisterne tror i deres spørgsmål til statsministeren, at de anbefalinger, styrelsen kommer med, kun er lægefaglige. Derfor gør Mette Frederiksen ret i at fastholde, at det er politikerne og kun politikerne, der træffer beslutningerne.

For øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at Sundhedsstyrelsen ikke blot ikke har en sociologisk ekspertise, den er heller ikke fuldt opdateret, hvad kendskabet til covid-19 angår. Det fremgår af en lille bemærkning i artiklen:

Af et svar fra Sundhedsstyrelsen, som Politiken har fået aktindsigt i, fremgår det, at covid-19 ifølge Sundhedsstyrelsen ikke »kan betegnes som en alment farlig sygdom, da den ikke har hverken et sædvanligvis alvorligt forløb eller en høj dødelighed«.

Om Sundhedsstyrelsen svarer forkert her – for covid-19 er da bestemt en alment farlig sygdom – fordi man på det tidspunkt ikke véd bedre, eller det skyldes, at man stadig, uden at sige det, arbejdede for, at danskerne skulle smittes i så høj grad, at der opstod flokimmunitet, det er uvist. Men jeg er taknemlig for regeringens kontante og hurtige nedlukning.

Og jeg er ikke fri for at godte mig lidt over det præcise svar, én af journalisterne fik:

Men kunne du så ikke bare have sagt det ærligt til danskerne: »Det her er ikke noget, Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er noget jeg selv gør«.

»Vi vælger at gøre det, som i parentes bemærket nok er det, der er det allervigtigste, og som ser ud til at have virket. Vi valgte at basere vores arbejde på en bred rådgivning fra flere forskellige myndigheder, og det, mener jeg fortsat, var klogt«.

Og journalisten går ikke videre med spørgsmålet. For han eller hun må vel også erkende, at regeringen har handlet klogt, for de regler, de fastlagde, har jo virket.

Så er der den 30. maj dukket en artikel op på Berlingske, se her, som gør opmærksom på, at Kåre Mølbak og Søren Brostrøm er vendt på en tallerken angående nedlukningen i sin tid. Den nedlukning advarede de imod, men senere, da det havde vist sig, at den havde overordentlig stor effekt, kaldte de den uden videre en kæmpesucces. Og det er jo da interessant nok, at have den iagttagelse med. Det siges også i artiklen, at det forhold, at de dengang tog fejl, har fået dem til i de seneste to rapporter om, hvor meget der kan åbnes, at være nærmest intetsigende i deres anbefalinger.

Men der siges ikke noget om, at deres anbefaling af en mindre nedlukning end den, regeringen foretog, kan hænge sammen med, at de på det tidspunkt mente, at det klogeste var at satse på, at folket kunne opnå flokimmunitet.

Så alt i alt: Det er dejligt og glædeligt og skønt, at regeringen nok prøver at dække sig ind under de forskellige matematiske modeller, men på ingen måde vil lade disse modeller – som man kan kalde ”robottænkere” – tage magten fra sig, men hele vejen igennem bevarer sin snusfornuft. Så må man for min skyld gerne kalde den en husmandslogik. Hellere husmandslogik, der er menneskelig, end robot-logik, der sætter en prislap på et menneskeliv.

Dette indlæg blev udgivet i Etik og tagget , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.