En konspirationsteori?

Normalt har jeg stor respekt for redaktøren på document.dk, Hans Rustad. Han går gerne imod det, som i mit forrige indlæg blev kaldt ”det store vi”, altså de store medier og de fleste politikere. Document.dk var således ét af de steder, hvor man ikke med det samme så Trumps påstande om valgfusk som tegn på, hvor tosset Trump var. Som man måske har opdaget, har jeg her på bloggen været optaget af at forstå, hvordan valgfusk kunne finde sted. Blot må jeg indrømme, at jeg ikke har forstået det. Og det er vel også lidt meget forlangt af lille mig, at jeg på den afstand skal afsløre noget, som kloge mennesker har forsøgt at skjule.

Hvis man vil, kan man jo godt kalde sådanne tanker om valgfusk for en konspirationsteori. Men pas på! Et sådant ord kan så let som ingenting forvandle sig fra en beskrivelse til et skældsord. Inden man får set sig om, har en sådan forvandling fundet sted, og det, man troede, at kloge hoveder ville undersøge, betragter de samme hoveder nu som en konspirationsteori, dvs., som noget, intet fornuftigt menneske kunne drømme om at fæste lid til.

I det følgende vil jeg prøve at undersøge en artikel af Hans Rustad, nemlig denne. Og også her er man ude for noget, som meget passende kan kaldes en konspirationsteori. Rustad har set en udsendelse på Fox News, begået af Steve Hilton, og den mener han afslører hele corona-halløjet som resultat af et stort komplot; jeg gætter på, at det er denne udsendelse. Men Rustad linker ikke til den. Derimod lyder det for mig til, at han lægger ikke så lidt mere ind i udsendelsen, end der faktisk er i den. Men det kan skyldes, at jeg ikke alt for godt hørte, hvad Hilton sagde.

Det, der så vidt jeg hørte det, var det væsentligste for Hilton, var at udstille Anthony Fauci som et menneske, der satte penge i den virusforskning, der fandt sted på et laboratorium i Wuhan. En sådan forskning i virusser var ellers blevet forbudt under Obama, fordi man mente, det var for farligt at forske i den slags. Men da så en virus slap ud fra laboratoriet i Wuhan – altså efter, hvad man påstår – var det ikke blot kineserne, der fik kolde fødder og absolut ville holde dette udslip hemmeligt, det var også Fauci og andre vestlige folk, der havde skudt penge i det kinesiske laboratorium.

Og altså: om det nu er Rustad, der lægger en hel masse mere ind i historien, eller det blot er mig, der ikke har hørt alt, hvad Hilton sagde, må være uvist. Rustads historie er i hvert fald langt mere konspiratorisk end det af Hiltons historie, jeg forstod.

Men frem for at afvise det hele som løgn og latin, vil jeg her prøve at gennemgå tankerækken, som Rustad fremfører den, og lade min almindelige sunde sans stille forskellige spørgsmål til teorien.

Overskriften fortæller, hvad det drejer sig om: ”Hemmeligheden bag korona-virusset afsløret. Pandemien er en forbrydelse”. En forbrydelse? Det var alligevel meget. Men lad os se på det!

Dernæst står der under et billede af Anthony Fauci:

Koronaviruset kom fra et kinesisk militært laboratorium, sagde afhopperen Li-Meng Yan, som forsøgte at alarmere verden. Hun sagde hun ikke kunne se sig selv i øjnene hvis hun ikke fortalte sandheden. Men «verden», dvs. de som styrer den vestlige verden, ville ikke se sig selv i øjnene. De vidste allerede det Li-Meng fortalte, og var ikke interesseret i at det kom ud.

Og ja, det husker jeg godt at have hørt noget om, dog ikke, at der var tale om et militært laboratorium. Men så vidt jeg husker, fortalte denne afhopper, at pandemiens virus var sluppet ud af et laboratorium i Wuhan ved en fejltagelse, ikke, at det skete som led i en sammensværgelse, eller ligefrem som del af en biologisk krigsførelse fra Kinas side.

Men jeg er heller ikke helt klar over, om Rustad vil forsøge at få os til at tro, at Kina med vilje har sluppet pandemi-virussen ud. Hans artikel kan godt læses, som om han vil have os til selv at drage den slutning, for han nævner ikke tanken direkte. Og så svinder min tillid til teorien.

Artiklen selv begynder således:

Britiske Steve Hilton har et program på Fox News som hedder The Next Revolution. I nat havde han et specialindslag om koronavirusset som var nok til at slå de fleste knockout. Virusset er et resultat af en ny type forskning, såkaldt gain of function, som blev opfundet i Holland. Den slags forskning går kort og godt ud på at forskere tager farlige vira og gør dem endnu farligere, mere smitsomme, mere dødelige. Officielt for at kunne være forberedt på biologisk krigsførsel eller pandemier. Men mønten har en bagside: Forskerne kan lave noget de mister kontrollen over.

Som sagt har jeg set dette program på Fox News med Steve Hilton, jfr. ovennævnte link, men programmet slog mig nu ikke ud. Det fortalte mig en del, som jeg mindes at have hørt før.

Men altså: én ting er, om man forsker i farlige virusser for at blive klogere på, hvordan virusser opfører sig, noget andet er, om man forsker i dem for at se, om de kan bruges til biologisk krigsførelse.

Det sidste véd jeg ikke rigtig, om jeg tror på. Heller ikke, selv om det er ”de slemme kinesere”, der forsker i det.

For det farlige i brugen af virusser som biologisk våben er af samme art som det farlige ved at anvende giftgas under Første Verdenskrig: man risikerer, at vinden vender, så det er ens egne soldater, der rammes af gassen; for man kan jo ikke give gassen besked om kun at skade fjendens soldater. Sådan kan man heller ikke give en eventuel farlig virus besked om ikke at ramme indbyggerne i det land, der har fremstillet den. Problemet er ikke blot, at man kan miste kontrollen over virussen, problemet er også, at en virus som militært våben er noget højst uberegneligt noget.

Dertil kommer, at Rustads beskrivelse af arbejdet med at gøre disse virusser til kampvåben er ret overfladisk. I forbindelse med den engelske variant, har vi f.eks. hørt, at det kun er det forhold, at den er mere smitsom, der gør den farligere end den velkendte COVID-19, og at det farlige ved den sædvanlige virus ikke så meget er dens dødelighed, som det er dette, at folk, der ikke ser syge ud, så udmærket kan smitte andre. Den første SARS-virus, fra 2001 var det vist, var mere dødelig end den nuværende, og derfor var den mindre farlig; de mennesker, der skulle reproducere virussen, døde; og det var ikke til virussens fordel, for den skal have levende mennesker til at reproducere sig.

Det er, så vidt jeg kan se, ikke umuligt, at coronavirussen er sluppet ud af dette laboratorium i Wuhan. Rustad skriver således om det:

At koronavirusset er lækket fra laboratoriet og har forårsaget en pandemi blandt deres egen befolkning, må have fået håret til at rejse sig. Verdens efterretningsorganisationer og ledere vidste at de selv var medskyldige. Hvis verden fik sandheden at vide, ville det rive al tillid til dem væk. De havde samme interesse som Beijing i at drive damage control.

Derfor lod de Beijing undertrykke sandheden, og de kinesiske ledere og lægerne som slog alarm, «forsvandt». De, der lykkedes med at flygte til Vesten, blev latterliggjort af Kinas venner.

Det er i mine øjne og med mit kendskab til Kina forståeligt, at Kina vil dække over udslippet. Men at verdens efterretningsorganisationer og ledere vidste, at de selv var medskyldige, kan jeg ikke se. Det siger vist Steve Hilton heller ikke.

Hvad Rustad måske ikke véd og derfor heller ikke fortæller os, er, at en kommission fra WHO har fået adgang til Wuhan for at undersøge, hvordan corona-virussen blev dannet. Der har været en del rapporter fra en dansker, der igennem lang tid har siddet i isolation i Kina, før han og de andre medlemmer af kommissionen får lov til at undersøge dette mysterium. Vi har også hørt, at det har været ret vanskeligt at få lov til at komme til Kina med en uafhængig kommission, og naturligvis kan det tyde på, at Kina har noget at skjule. Men jeg vil nu foretrække at vente med at udtale mig med sikkerhed, indtil denne kommission får afsluttet sit arbejde; først da kan vel en konklusion drages.

Men indtil da? Jo, jeg lytter da med interesse til både Hilton og Rustad, men også med en vis skepsis. Ikke mindst forekommer Rustad mig at være lidt for langt ude. F.eks. kan jeg ikke rigtig høre, om Hilton mener, at laboratoriet i Wuhan er et militært laboratorium. Jeg har som sagt lidt svært ved at se logikken i at fremstille et våben, der i lige så høj grad er vendt mod én selv, som mod ens fjender.

Dertil kommer, at Rustad måske har misforstået en udtalelse af Hilton. Han siger et sted, at man må kende sin fjende for at kunne besejre ham. Som jeg hører det, er fjenden her virussen, og meningen med udtalelsen hos laboratoriefolkene er at give begrundelse for at forske i farlige virusser. Men det kan misforstås, som om fjenden er Kinas fjender, og meningen i så fald skulle være, at Kina må vide, hvor langt andre lande er nået i denne biologiske krigsførelse.

Når Rustad bliver ved med at bebrejde de lande, der har givet tilskud til forskningen i Wuhan, at de indlader sig på den måde med Kina, kan det skyldes, at han fastholder, at der er tale om militær forskning. Hvad der måske slet ikke er.

Så skriver Rustad:

Et af de mest spektakulære øjeblikke var da vaccineforskeren Birger Sørensen og hans kollega Angus Dalgliesh skrev en artikel om at virusset umulig kunne være opstået ved naturlig udvikling. Det måtte være manipuleret. Da gik alarmen.

Det rygte har jeg hørt før. Og jeg ejer ikke nok viden om virusser til at kunne afgøre, om det ene eller det andet er tilfældet. Men i begyndelsen af udsendelsen på Fox News fortæller Steve Hilton om den danske erfaring med mutationer af corona i mink. Det mener han fører til, at den forskning, som Fauci står for i USA, og som blev forbudt dèr, intensiveredes i Wuhan.

Det er muligt. Når Obama forbød denne forskning, skyldtes det, at man anså den for at være for farlig. Ikke desto mindre var den danske opdagelse foretaget på forholdsvis ufarlig manér: man kunne selektere de fundne virusser og derved fastslå, at der var 19 personer i Jylland og én på Sjælland, der havde denne virus. Personen på Sjælland blev senere erklæret for en fejltagelse. Men at virussen kunne springe fra dyr til menneske og omvendt, var noget, man blev klar over i hvert fald her i Danmark.

Det vidste man nu godt i forvejen. Det var jo sådan set den teori, man arbejdede med, når man skulle forklare virussens fremkomst i Kina.

Denne teori om, at virussen er menneskeskabt, tror Rustad på. Han henholder sig til Steve Hilton:

Det Hilton fortæller, får maven til at krympe sig sammen: Faucis projekt var at finde nye vira hos flagermus, og disse blev injiceret i menneskelige celler indtil man havde et virus som var 20–30 gange farligere. Man fandt en «dør» ind til cellerne som gjorde virusset mere smitsomt.

Det som nu hærger verden, er en kombination af to slags koronavirus, og det er hinsides al sandsynlighed at det skulle være opstået naturligt.

Jeg véd ikke, om Rustad har en særlig variant i sit genom, der gør ham mere modtagelig for rygter og endnu ikke fastslåede kendsgerninger. Men jeg véd, at jeg ikke sådan uden videre vil fæste lid til disse oplysninger. Jeg formår, modsat Rustad, at holde teorien ud i strakt arm og lade den være, hvad den være vil, indtil klarere kendsgerninger foreligger.

Forresten kan jeg huske, at der i sin tid med bred enighed i forskerkredse blev indført et moratorium for forskning i genomets sammensætning; man var bange for, at man ved et tilfælde skulle komme til at frembringe en mutation, der kunne vise højst uheldige og fuldstændig ukontrollable egenskaber.

Og hvis virussen ved en fejl er sluppet ud af de kinesiske laboratorium i Wuhan, er det muligvis noget af det samme, der her er tale om. Blot fik det i dette tilfælde globale konsekvenser.

Her kunne Rustad være stoppet. Her kunne han have sagt: dette er, hvad vi med stor sandsynlighed kan antage for at være sandt. Men det gør han ikke. Han fører tanken videre og opererer med et sammenspist netværk af vestlige forskere. Derfor kan han slutte således:

Det er ikke bare virus som har fået ”gain-of-function”. Det har menneskene også. Omgangen med det kinesiske diktatur har gjort noget ved de vestlige repræsentanter. De har internaliseret et helt andet hierarki, men når de er i Vesten, snakker de som om de deler vore værdier. For at skjule sin dobbelthed, lovpriser de demokratiet højere end nogensinde. Da der dukkede en op, som gennemskuede Kinas dobbeltspil, var de med på at gøre ham til fjende.

Vi kender nu den politiske oprindelse til koronavirusset. Sandheden er ude af flasken, og det vil blive umulig at få den ind igen. Kinas spindoktorer vil kalde det en konspirationsteori, men de er som troldene: Når solen kommer frem, sprækker de.

Og så har han, så vidt jeg kan se, forvandlet en sund skepsis til en konspirationsteori. Og en sådan skal man ikke altid stole på.

Dette indlæg blev udgivet i Samfundsforhold og tagget . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.