Stor ståhej

Jeg kan ikke helt lade være med at undre mig over al den ståhej, der har rejst sig i Europa, fordi det har vist sig, at indtil flere personer er døde af en blodprop kort tid efter, at de var blevet vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca. Herhjemme har man med øjeblikkelig virkning sat vaccinering med denne vaccine på pause, indtil man har fået undersøgt, om der mon skulle være en årsagssammenhæng mellem de to ting: vaccineringen og blodproppen. Det samme har en del andre europæiske lande gjort.

Og ikke et ondt ord om det. Der er, forlyder det fra Berlingske, se her, læger i Norge, der er kommet med en forklaring på blodpropperne, og denne forklaring giver vaccinen skylden: Så det er formentlig klogt nok at standse vaccineringen. Om det så viser, at vaccinefabrikanterne og godkendelsesmyndighederne var lidt for hurtige til henholdsvis at fremstille og gennemprøve vaccinen og til at godkende den, lad det være usagt. Her vil jeg kun hefte mig ved den store omhu og det enorme forsigtighedsprincip, man udviser på dette punkt af corona-epidemiens fremvækst.

Det står i en skarp modsætning til den overlegenhed eller ligefrem ligegyldighed, man har udvist overfor visse patienter i forbindelse med udrulningen af vaccinationer.

Vi så forleden i Tv-avisen en ung kvinde, som led af en ret sjælden sygdom, som gjorde hende yderst sårbar overfor covid-19. Hun var meget fortørnet over den ændring af vaccinationsrækkefølgen, man har foretaget her for nogle dage siden. Det betød, kunne man forstå, at hun nu kom længere ned i køen, end hun før havde været. Og det betød, fortalte hun stærkt indigneret, at hun nu skulle fortsætte på ubestemt tid med en helt anderledes konsekvent overholdelse af afstandskrav og andet end den, vi andre prøver at opretholde. Og jo også med en helt anden angst for at blive smittet, end vi andre har.

Og så forekommer det mig, at man må spørge, hvorfor der ikke er lavet en undersøgelse, svarende til den, man nu lidt forsinket vil lave om vaccinens virkning og bivirkning, en undersøgelse, der skulle fortælle os, hvilke sygdomme der gjorde bæreren specielt modtagelig overfor covid-19, så vi blev i stand til at give disse mennesker en særlig beskyttelse. Og man må så naturligvis også efterfølgende spørge, hvordan man så i praksis har givet disse mennesker en særlig beskyttelse. For siden en sådan fortørnelse kan opstå, synes det jo ikke at være noget, der har optaget vore myndigheder i særlig høj grad. Og i hvert fald må man indrømme, at der er en mægtig kontrast mellem den udmelding, der kommer angående vaccinens eventuelle blodpropsbivirkning – omhyggelig og forstående – og den udmelding, der kommer i anledning af omtalte kvindes frustration – nedgørende og bagatelliserende.

Dette er blot det sidste eksempel på den tvetydige og forvirrende holdning, regering og myndigheder har indtaget til coronaen.

Et par eksempler mere skal jeg her fremkomme med på basis af en video med Lars Bern, den Lars Bern, som jeg tidligere har henvist til, se her, også dengang med en video. Den nye video kan findes her, og også denne gang taler Lars Bern et langsomt og tydelige svensk, som så nogenlunde er til at forstå.

Og også denne gang nævner Lars Bern den besynderlighed, at myndighederne fraråder, at man bruger malariamidlet hydroxyklorokin til at behandle corona-patienter med. Og ud fra det mærkelige forhold, at anerkendte tidsskrifter som f.eks. The Lancet optog en artikel om et yderst lemfældigt gennemført forsøg, der skulle vise, at det var farligt at bruge hydroxyklorokin – en artikel, magasinet senere måtte trække tilbage – antyder Lars Bern igen, at der ligger pengeinteressere fra Big Pharma bag en sådan tildragelse.

Men denne gang har han et nyt tilsvarende tillidsnedbrydende eksempel i skuffen. Det handler om D-vitamin. Det er ret kendt, at D-vitamin er med til at opretholde vort immunforsvar på et forsvarligt niveau. For lidt D-vitamin gør os sårbare overfor forskellige virus-sygdomme. Der var derfor nogle videnskabsfolk, der fandt på at gennemføre et forsøg for at finde ud af, om dette at sørge for, at folk har tilstrækkeligt D-vitamin i blodet også her i vintertiden, skulle kunne nedbringe smitten. Og minsandten, det viste sig, at det var en både billig og effektiv måde at håndtere den nye smitte via covid-19 på. Men også denne gang blev dette resultat søgt ødelagt ved et dårligt og forkert anlagt modforsøg. Og også her kommer Lars Bern med sin rolige antydning: Der er store pengeinteresser på spil. Big Pharma vil have landene til at betale for, at hele verden skal vaccineres; derfor prøver de at holde den slags billige præparater nede; dem kan de jo ikke tjene penge på.

Jeg var i mit forrige indlæg ikke særlig indstillet på at stole på sådanne konspirationsteorier. Men jeg må indrømme, at det nærmer sig et punkt, hvor jeg lader mig overbevise.

Der var imidlertid et par ting mere ved denne video at gøre opmærksom på.

Bern fortalte, at man godt kunne være smittebærer, selv om man var blevet vaccineret. Det ville ske på den måde, fortalte han, at man ikke selv opdagede, at man var smittet. Men selv om man kun var angrebet i mild grad af sygdommen, var man alligevel i stand til at bringe smitten videre.

Det vidste jeg egentlig godt. Da jeg var ude for at blive vaccineret, fik jeg stukket et papir i hånden, hvorpå der bl.a. stod:

Vaccinen er ikke 100% effektiv, og vi ved endnu ikke, om vaccination også forebygger, at den vaccinerede bærer virus og dermed kan smitte videre.

Den oplysning har jeg undret mig meget over. Blandt andet kommer jeg – og altså ikke Lars Bern – i den anledning med følgende indvending: Hvordan kan man med den viden for øje tale om at udstede et vaccinationspas, som tænkes at skulle give adgang til diverse fornøjelser i fremtiden? Hvis de vaccinerede kan smitte andre, hvordan kan de så få lov til at gå frit omkring? Eller – lidt skrappere udtalt – når man på trods af denne viden stiller folket et vaccinationspas i udsigt, skyldes det så, at man vil bruge udstedelsen af et sådant pas som trækplaster for at få folk til at lade sig vaccinere?

Jeg har ikke noget svar på dette spørgsmål, og det er som sagt mig og ikke Lars Bern, der stiller det, så i hans video findes der heller ikke noget svar.

Til gengæld svarer han på noget andet, som jeg har spekuleret en del over.

Der er nogle af de kloge folk, virologer og den slags, der flere gange fremhæver overfor os, der er dødtrætte af nedlukningen, at nu kommer jo foråret, og så vil smitten formentlig ikke mere sprede sig så heftigt. Og vi så jo også forrige år, hvordan der i løbet af foråret kunne foretages en oplukning uden de store konsekvenser.

Disse kloge folk har ikke gjort sig store anstrengelser for at forklare, hvorfor det forholder sig sådan. Sådan forholder det sig jo også med forkølelser og med influenza. Og det kan da godt være, at de føler, at hvis de forklarer det alt for meget, vil folk tro, at corona bare er en form for influenza, så altså folks frygt for corona risikerer at komme i aftagende. Ikke sandt, en ond tanke igen. Og igen: en ond tanke fra mig, og ikke fra Lars Bern.

Men Lars Bern giver til gengæld en ligefrem forklaring på fænomenet. Det skyldes, siger han, at det meste af befolkningens D-vitamin-niveau hele vinteren igennem ligger og skvulper nede omkring det anbefalede minimum. Når så lyset kommer og vi mennesker søger ud mod varmen og lyset i forårstiden, dannes der mere D-vitamin i vort blod, for udsættes huden for sollys, dannes der D-vitamin. Men får vi øget vort D-vitamin-niveau, forbedres vort immunforsvar, og da det sker næsten umærkeligt for os alle sammen, går smitteniveauet ned.

Den forklaring kan jeg forstå. Og den forklaring bærer oven i købet den lovende fremtidsudsigt i sig, at vi langt bedre kan bekæmpe både influenza og corona og muligvis endda forkølelser, hvis vi får befolkningen som helhed til at indtage ekstra D-vitamin vinteren igennem. Blot fordrer det, at myndighederne i stedet for at komme med pisk og gulerod for at få os til at blive vaccineret, skal bruge de samme midler til at få os til noget så enkelt som at tage D-vitamin.

Men den forandring i myndighedernes indsats kommer vi nok ikke til at opleve. For én gang for alle har man stirret sig blind på vaccinerne som løsningen på corona-problemet, og derfra lader man sig ikke rokke.

Så kun to ting mere fra Lars Berns video. Først dette: Som man måske har opdaget, var Mette Frederiksen i Israel for at sikre sig vacciner til mange år frem i tiden. Hvorfor dog det? Jo, hun regner med, som så mange andre, at vi kommer til at vaccinere befolkningen om ikke hvert år så hvert andet år. For virus muterer jo hele tiden.

Overfor en sådan fremtidsudsigt stiller Lars Bern sig skeptisk. Dels tror han ikke på, at vi kan få vaccineret hele verdens befolkning – og han har altså ikke det mindste ondt af de store medicinalfirmaer, der ikke får den kæmpemæssige indtægt, et sådant forehavende ville give anledning til – og dels mener han, at vi med vor vaccine-strategi næsten tvinger virussen til at mutere yderligere. Vi kender det fra bakteriebekæmpelsen. Når vi har fundet et godt giftstof mod en bakterie, går der ikke så lang tid, før bakterien er muteret til en modstandsdygtig form. Blot går det meget hurtigere med virus’ mutationer. Så hvis vi følger den vaccinations-strategi, vi er slået ind på, kommer vi til at føre en evig kamp mod de mutationer, som virus vil bekæmpe os med. Kort sagt: en trøstesløs kamp. I den forbindelse nævner han en flamsk forsker, som jeg tidligere har hørt om. Han siger det samme.

Er det dog ikke klogere at følge en D-vitamin-strategi? Den er billigere, den er til mindre ulejlighed for borgerne, og den kan gøres gældende overfor alle, også de fattigste.

Og sidst, men ikke mindst, tager Lars Bern igen fat på problemet med de mennesker, der synes at være døde af en blodprop i forbindelsen med vaccinationen.

Han gør opmærksom på, at skørbug tidligere var en frygtet sygdom. Det har imidlertid vist sig, at den skyldes C-vitamin-mangel. Og det får ham til at fremkomme med den teori, at mennesker med for lavt C-vitamin-niveau måske er mere udsatte for problemer med blodets koagulation. Jeg må indrømme, at jeg ikke helt kunne følge ham i disse udredninger, men det forekommer mig, at der måske var noget at undersøge her. Og skulle man anbefale brugen af ekstra C-vitamin udover brugen af D-vitamin, kan det vel lade sig gøre. Jeg mener: et vitamin fra eller til spiller vel ikke nogen rolle.

Så til sidst en omtale af en artikel i Berlingske, se her. Artiklen handler om en test-forsker, Peter Kamp Busk, der mener, at Mette Frederiksen har fået test på hjernen, og som påpeger, at det er forkert, at vi kan få smittetallet ned ved at teste og teste. Det hedder i artiklen:

Danmark tester ti gange så meget som i Norge. Danmark tester lige nu flere borgere hver dag, end Sverige gør på en uge. Blandt Tysklands 83 mio. indbyggere bliver der lavet knap 1,2 mio. test om ugen, hvilket svarer til hvad Danmarks 5,6 mio. indbyggere bliver udsat for på blot fire dage.

Og lidt senere:

»Det er som om, at alle er blevet enige om, at jo flere test vi laver, jo bedre. Det er blevet et mål i sig selv, og det er et mål, som myndighederne selv kan styre. Der er intet, der tyder på, at det påvirker smittetallene, men så gør vi dog noget.«

Med den sidste bemærkning: ”så gør vi dog noget” rammer han Mette Frederiksens strategi for menneskebehandling meget præcist. Hun – og den folkelige elite bag hende – har meget begavet fornemmet, at når folk får noget ydre at gøre for at kunne afhjælpe coronaen, så gør de det med stor ihærdighed. Myndighederne kunne tidligere ikke se noget positivt ved brugen af mundbind. Men den mægtige virkning har myndighedernes omvendelse på det punkt haft, at folk nu har en ydre handling, hvormed de kan vise deres samfundssind. Hvad enten det så hjælpe på corona-epidemien eller ej.

Det samme er tilfældet med de mange tests. Her får folk endnu en mulighed for at vise i det ydre, at de sandelig tager coronaen alvorligt. Hvad enten det så hjælper eller ej.

Og Peter Kamp Busks mening er altså, at det i det store og hele ikke hjælper. Der kan være en idé i at bruge tests ved specielle tilfælde – når der f.eks. opstår pludselig smitte i en skoleklasse, kan man ved omfattende tests finde ud af, hvordan den opstod, eller når en hel bydel, f.eks. Vollsmose, udviser høje smittetal, kan man ved tests og smitteopsporing få smitten bragt ned – men alt det med, at man som god samfundsborger skal lade sig teste et par gange om ugen, er noget, man ikke har belæg for virker.

Men til sidst i artiklen, hvor han skal prøve at give sit bud på, hvordan man kunne bruge pengene bedre, viser det sig, at han deler elitens – og Mette Frederiksens – opfattelse: det drejer sig om at udsulte virussen. Det havde været spændende, om han havde hørt Lone Simonsen sige: ”Det kommer ikke til at ske”, se evt. min artikel derom her, eller taget stilling til Mette Frederiksens forsøg på vaccineindkøb i stor stil med henblik på gentagne vaccinationer af de mange varianter, man formoder vil opstå.

På baggrund af hans artikel må man sige, at de mange tests bedst kan kaldes en kamp mod vejrmøller. Men med henvisning til Lone Simonsens bemærkning må man tilføje, at også i forbindelse med forsøget på at udsulte virussen kan man højst relevant henvise til Cervantes’ Don Quixote: Enhver kan indse det tåbelige og nyttesløse i Don Quixotes kamp mod vejrmøllerne, og man vil nok også en dag kunne se det tåbelige og nyttesløse i vor kamp mod virussen, så man går over til den alternative strategi, der består i at behandle coronaen på samme måde, som vi behandler influenzaen, eller endnu bedre: at behandle både influenza og corona ved at styrke vort immunforsvar, ved at give de syge forskellige medikamenter og ved at vaccinere de mest sårbare blandt os.

Dette indlæg blev udgivet i Samfundsforhold. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.