Med løgn skal flygtningehjælp bygges

Undskyld den lidt krasbørstige overskrift. Men ærlig talt, efter at have set Deadline den 11-6, den om aftenen, som kan genses her (hvis man tør! Man risikerer at gå op i en spids), kan jeg ikke andet end forundres højligen over generalsekretæren for Norsk Flygtningehjælp, Jan Egeland, som var aftenens gæst. Han blev interview’et af Lotte Korsholm, og efterfølgende var to af regeringens støttepartier i studiet, en radikal og en enhedslisteperson.

Andreas Kamm, tidligere generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, havde jeg igennem nogen tid oplevet som en rimelig afbalanceret person. Han holdt sig for det meste indenfor det rimelige i sine beskrivelser af tingene. Derfor var det måske, at jeg blev ekstra forarget på ham, da han i september 2016 kom med noget, der måske ikke direkte var en løgn, men dog var noget, der ikke holdt sig helt indenfor sandhedens grænser.

Han tillod sig at bruge billede af den lille druknede syriske dreng, Aylan Kurdi, som symbol på, hvordan vi europæere svigter flygtningene, se min artikel om det her. Men Aylan Kurdi og hans familie var ikke flygtninge. Hans far havde et rimelige job i Istanbul, men ville hellere til Tyskland, fordi han dèr kunne få sine tænder ordnet. Og så kom han altså med en flygtningebåd, der forliste i september 2015. Det var der ret hurtigt efter forliset journalister, der fik afdækket. Og det burde vel Andreas Kamm have vidst. Men han lod, som om han havde glemt det eller aldrig fået det at vide. For han ville ikke lade en god lejlighed til at røre lidt op i det, han mente var vores fælleseuropæiske dårlige samvittighed. Måske han har tænkt, at det gode formål overskyggede eventuelle unøjagtigheder. På mig fik hans løgn den modsatte virkning. Efter det forsøg på at snyde mig sagde jeg: Aldrig mere én eneste øre til Dansk Flygtningehjælp.

Nu fredag aften optrådte så generalsekretæren for Norsk Flygtningehjælp. Og lad mig sige det, som det er: han slår Andreas Kamm med mange hestelængder i disciplinen ”løgn for det gode formål”. Han var i den grad optændt af den hellige moralske ild, at det overhovedet ikke bekymrede ham, om hans ord var i konflikt med sandheden. Han talte glad og gerne udenom det, han blev spurgt om, for at få sin moralske pointe igennem. Han kom med de mest horrible påstande uden så meget som at blinke, alt sammen fremført med den hellige moralske glød i øjne og mund.

Det var ret modbydeligt at høre på.

Men nu dagen derpå har jeg så tvunget mig selv til at gense udsendelsen – ja, hvad gør man ikke for sine læsere – så jeg på nogenlunde ordentlig vis kan imødegå Egelands store læs møg.

Lad mig dog begynde med at forsvare interview’eren Lotte Korsholm!

Hun havde valgt at holde sig indenfor den almindelige, temmelig hykleriske europæiske asyldiskussion og nøjedes i alt væsentligt med at forsvare de danske synspunkter uden at angribe Egelands holdning alt for meget. Det kan betragtes som en mangel, men jeg må nok indrømme, at den begrænsede tid taget i betragtning – og Egelands outrerede udtalelser ligeså – var det nok et klogt valg.

Men besynderlig nok, selv med denne begrænsning blev interview’et ganske absurd. Man tør næsten ikke tænke på, hvad det kunne være blevet med nogle mere afslørende spørgsmål.

Hun lagde ud med at spørge, om ikke den parallel, Egeland i Politiken havde draget mellem Sveriges villighed til at modtage flygtninge under krigen og vores uvillighed til noget tilsvarende i vore dage, var lidt for overdreven. På det spørgsmål svarede han:

De som flygter fra krigen i Syrien eller Eritrea, har det mindst lige så dårligt, som man havde det under nazisterne i Norge eller Danmark. Nordmænd og danskere nød godt af, at Sverige åbnede grænserne. Det, man gør nu, er hyklerisk. Rige lande siger: ”Vi har så fantastiske velfærdsordninger, at vi må klamre os til dem. Vi er for rige til at tage imod flygtninge. Det skal fattige lande som Rwanda og Libanon gøre.

Læg mærke til det: ganske kort – og himmelråbende forkert – om sammenligningen mellem dengang og nu, og så straks videre til det, han kalder vore dages hykleri.

Det er måske ikke løgn, sådan direkte, det, han siger. Men det, som vi forstår ved Sveriges åbning af grænserne, er den erklæring, svenskerne udsendte i slutningen af september 1943, om, at man ville tage imod eventuelle personer, der flygtede over Øresund. Den erklæring blev i forbindelse med, at datoen for tyskernes jødeforfølgelse blev røbet og jøderne derfor søgte tilflugt hos deres danske venner for siden at blive hjulpet til Sverige, startskuddet til de knap 7000 jøders redning til Sverige.

Og undskyld mig – det er nærmest blasfemi at ville sammenligne nutidige flygtninges skæbne med datidens jøders skæbne. Dengang var måske ikke nazisternes forfærdelige dødsmaskineri blevet kendt fuldt ud, men man vidste dog, at det var en grum skæbne, der ventede de tilfangetagne jøder. Hvad véd dagens flygtninge om den skæbne, der venter dem, hvis de forbliver i deres land? Ja, de få af dem, der er personligt forfulgt og derfor kommer ind under Flygtningekonventionen, véd, at de måske bliver fængslet og måske tortureret og måske dræbt. Men de mange, der er krigsflygtninge, véd, at de måske kan blive dræbt af bomber; derfor er det jo, de rejser til Jordan eller Libanon. Og de fleste af dem, dem, der ”kun” er økonomiske flygtninge, véd, at de vil kunne få en langt bedre tilværelse, hvis de kommer til Danmark, men er de ligefrem i fare i det land, de kommer fra? Det er højst tvivlsomt.

Men nej, ifølge Egeland kommer alle flygtninge fra forfærdelige forhold. ”Økonomiske flygtninge”, det véd han ikke, hvad er.

Denne uvidenhed gentager sig i det følgende og kombineres med en bekvem snakken-udenom, der kan understrege hans pointe.

For Lotte Korsholm indvender, at det antal flygtninge, der kom til Sverige under Anden Verdenskrig, så nogenlunde svarer til det antal flygtninge, Danmark har modtaget fra 2015 og fremefter. Hertil svarer Egeland:

Bortset fra, at det jo var slut i 2017-18. De sidste tre år har der kommet 10 kvoteflygtninge i Danmark. De fleste lande tager tusinder. Trump fik antallet af kvoteflygtninge ned. Det har Biden mangedoblet. Det er vigtigt, at de udviklede lande udfordrer hinanden til at give beskyttelse til mennesker, som flygter fra afskyelige forfølgelser og krig, og ikke flygter fra deres ansvar.

Og nu begynder en lille talkrig. Øjensynlig har Egeland ikke tal for de spontane flygtninge, Danmark har modtaget, men kun for kvoteflygtningene. Hvad gør man så? Ja så lader man da bare, som om ens tal er det eneste gyldige, og så begynder man at snakke om, hvor godt det er, at de forskellige lande udfordrer hinanden. Og igen: flygtningene kommer fra afskyelige forfølgelser og krig. At de fleste ikke gør det, lader vi, som om vi ikke véd.

Men det går Lotte Korsholm alligevel ikke med til: Man må skelne mellem spontanflygtninge og kvoteflygtninge, insisterer hun. Så ser de danske tal noget bedre ud. Og den nuværende danske regering har lovet at ville tage 200 kvoteflygtninge. Hvad siger Egeland til det?

200 er jo ikke er særlig stort antal. I tre år tog man næsten ingen ifølge mine tal. Vi har brug for, at titusinder i fortvivlede situationer kommer til de tryggeste lande. Millionerne bliver i nærområderne. Men mine danske kolleger kan ikke sige til Libanon: ”I må holde grænsen åben, sådan at kvinder og børn, der dør i Syrien, kan komme i tryghed”. Men så må de blive, så ingen kan komme til de høje nord, for vi er for rige til at kunne tage imod jer. Det er det rene hykleri. Hvis andre lande overtager den politik, kan man ikke beskytte verdens flygtninge.

Ikke sandt? Han snakker udenom. Oven i købet fastholder han sine forkerte tal uden at forklare hvorfor. Og så får vi igen hans remse om, hvad han mener, vi danskere siger: at vi er for rige til at tage imod flygtninge. Det er jo løgn. Det er aldeles ikke det, vi siger. Og når man på den måde bruger usande beskyldninger, kan man sagtens få vore handlinger til at se ud som hykleri.

Men hvor mærkeligt det end kan lyde, kommer han her midt i alle sine løgnagtige påstande til at komme med en sandhed, oven i købet en sandhed, som EU-kommissionen og Frontex vist ikke vil være så glade for at høre. Jeg mener: fra den side hører man jo uafladelig den trøst til de arme EU-borgere, at man vil kontrollere grænserne. Dette udtryk tænkes at skulle berolige de borgere, der er nervøse for den stadige indvandring af fremmede: Risikerer vi ikke en befolkningsudtynding? Nej, nej, rolig, vi har kontrol ved grænserne.

Vel har vi ej. Vel har EU ikke kontrol ved grænserne. Sandheden er den, som Egeland i et øjebliks ubetænksomhed kom til at sige til os danskere: ”Vi skal holde grænsen åben”. Det er den uhørte sandhed. Det er, hvad Flygtningekonventionen kræver af os. Hvis ikke vi gør det, får de arme og forfulgte og ulykkelige flygtninge jo ikke en chance for at få deres fod anbragt på europæisk jord. Og det siger konventionen, at så snart de har gjort det, får de automatisk et krav på at få deres asylsag behandlet.

Det, den danske regering vil prøve på, er jo at komme udenom dette automatiske krav, som enhver flygtning med fod på europæisk jord har. For det har vi og mange andre europæiske lande erfaret, at flygtninge ikke er søndagsskolebørn, der pænt gør, som man siger til dem, og rejser hjem, når de får afslag. Nej, de bliver i landet, og det land, de flygtede fra, vil kun tage dem tilbage, hvis de kommer frivilligt. Det tror da pokker. Man slagter ikke den høne, der lægger guldæg. Og guldæg lægger de flygtninge, der kommer til Europa. De sender hver år uanede pengemængder tilbage til deres oprindelseslande.

Men ak, jeg forvilder mig. Undskyld, at jeg kom til at blande virkeligheden ind i debatten. Den har jo hidtil været aldeles fremmed for Jan Egeland.

Jeg forstår godt Lotte Korsholm, at hun opgiver at trænge igennem denne snakken-udenom, og går videre med sit sidste argument, nemlig det, at det – som flygtningeproblematikken har kørt indtil nu – kun er de rige flygtninge, dem, der har råd til at betale menneskesmuglerne, der kommer ind i de europæiske lande. Hvis man i stedet for satsede på at hjælpe flygtningene i nærområderne, kunne man få meget mere for pengene. Giver du ikke noget for det argument?, spørger hun.

Nej, overhovedet ikke. Det har jeg hørt i mange år. Det går ud på, at mennesker, som søger asyl i mit land, skal ud, mens de, som søger asyl i et andet land, bør få beskyttelse.

Han skal som tidligere lige have lavet lidt om på argumentationen, så han med des større kraft kan tilbagevise den. I næste omgang spørger han, om ikke dette at sende flygtningene til Rwanda er en dyrere løsning. Men Korsholm forsøger sig en sidste gang med økonomiargumentet, og igen svarer han udenom:

Hvordan kan du vide, at de er så stærke, de, som vil til Danmark? Mange af dem, som kom til Skandinavien fra f.eks. Bosnien og Eritrea, var jo mennesker, som flygtede for livet. Man søger efter argumenter for at slippe ud af noget, som er grundfæstet i den europæiske civilisation, i Flygtningekonventionen. Danskere har ret til at søge om asyl, som I gjorde det i sin tid i Sverige. Vi skandinaver skal modtage andre på samme måde. At vi er rige og priviligerede, må ikke betyder, at vi flygter fra vort ansvar. Vi burde snarere øge vor indsats for andre. Vi skal gøre begge dele. Vi skal hjælpe i nærområderne og vi skal tage vor del af ansvaret og yde beskyttelse også i vore egne lande.

Det kunne være sjovt nok, om Lotte Korsholm havde spurgt ham om, hvordan han kan vide, at de flygtninge, der kommer til Danmark, virkelig er så dødeligt forfulgte, som han påstår. Men vi ville såmænd nok blot få endnu en gang udenomssnak.

Men sjovt nok forstår han udmærket, hvad hykleri er. Og det vil jeg prøve at stikke ham i næsen her til sidst. Han siger, at vi danskere søger efter argumenter for at slippe ud af noget, som er grundfæstet i europæisk civilisation, altså: vi foregiver at ville overholde det, som europæisk civilisation tilsiger os, men kommer med undskyldninger, lutter dårlige undskyldning, for ikke at gøre det alligevel. Og hvis det var sandheden om os, ville vi virkelig være hyklere. For en hykler er én, der vil være åh så godgørende, men som desværre af den og den grund ikke lige nu kan gøre det, der kræves.

Men netop med en sådan definition på hykleri fremstår hele kleresiet i og omkring EU, inklusive politikere og medier, som de største hyklere af alle. For EU-kommissionen har tilbage i 2001 indført et direktiv, hvorefter flyselskaber skal tjekke deres passagerer inden afrejsen til Europa: kan de legitimere sig på passende vis og har de et visum til det europæiske land, de vil flyve til? Hvis de ikke har det, er flyselskabet forpligtet til at afvise dem, og ”glemmer” de det, vanker der en bøde på ikke under 3000 euro og en returbillet til den pågældende passager.

Det betyder jo, at de grænser, som Flygtningekonventionen forlanger skal være åbne for illegale grænsegængere af hensyn til eventuelle asylansøgere, de er, hvad flytrafik angår, totalt lukkede: her tillades ingen illegale passagerer, der kunne tænkes at søge asyl.

Hykleri af værste skuffe! Man vil udadtil fremstå som åh så gæstfri overfor alle, der påstår de er forfulgte, men sikrer sig dog mod et alt for stort tilløb ved med det pågældende direktiv at få flyselskaberne til at gøre det, staten ifølge menneskeretsbestemmelserne ikke må gøre: nemlig afvise illegale grænsegængere. For med dette direktiv tvinger man dem, der vil søge asyl, til at overgive sig til diverse menneskesmuglere, så de med det efterhånden velkendte trick kan bringe dem i havsnød, så forskellige åh så gode redningsskibe kan redde liv på Middelhavet og bringe dem til Europa.

Det er det store hykleri. Og Jan Egeland kan måske undskylde sig med, at han ikke aner noget om eksistensen af et sådant direktiv. Men selv om man må undre sig temmelig meget over, at han med en sådan uvidenhed kan være generalsekretær for Norsk Flygtningehjælp, så synes hans uvidenhed at give ham frækhed og mod til at skamme os danskere endnu mere ud.

Næste hykleri:

Det består i, at EU har fået Tyrkiet til at gøre det, som EU selv er for fin og højetisk til at gøre: nemlig standse flygtningene på deres vej over Ægæerhavet til Grækenland. Det har EU givet Tyrkiet penge for. Og kommissionen forsikrer – formentlig med himmelvendte øjne – Grækenland om, at den er god nok i forhold til menneskerettighederne. Jo, for Grækenland skal bare erklære, at Tyrkiet er et sikkert land, så har det ikke pligt til at tage imod illegale grænsegængere.

Her er noget at lære for Jan Egeland. For det betyder jo, at vi i Danmark ikke er forpligtede til at modtage nogen flygtninge overhovedet. De kommer jo alle fra et sikkert land, nemlig Tyskland. Det er altså lutter ekstra godgørenhed, når vi alligevel tager imod dem, der tropper op ved grænsen. Jan Egeland må da efter denne oplysning simpelthen være med til at pudse vor glorie. Men ak, i stedet skammer han os ud.

Måske også Egeland har hørt noget om, at Tyrkiet for en halvandet års tid siden sendte den ene busfuld flygtninge efter den anden fra Istanbul til den græske landegrænse for at de skulle forcére den og komme ind i Grækenland som flygtninge, der med foden på europæisk jord kunne kræve asylbehandling. Grækenland har gjort, hvad de kunne for at forhindre den slags chikanerier fra Tyrkiets side. Men hvordan var det lige? Skulle grænserne ikke være åbne? Vel sagtens ikke blot for Danmarks vedkommende, men også for Grækenlands vedkommende? Tja, måske. Men ikke desto mindre stillede selveste Ursula von der Leyen sig bag grækerne i deres forsvar af deres egen og EU’s grænse.

Nye tider, ikke sandt, kære Egeland!

Men Egeland har ikke opdaget det.

Gad vidst, om han har opdaget, hvordan Marokko her fornylig blev gal på Spanien, fordi de havde behandlet en oprørsleder på deres hospitaler, en mand, som Marokko var ude efter. Så gal blev man, at man sendte en masse flygtninge ind over hegnet til den spanske enklave Ceuta. I teorien skulle alle disse mennesker så have haft krav på at få deres asylsag behandlet, men sådan spillede det spanske klaver ikke: de blev alle sendte tilbage, vistnok som man siger: på røv og albuer.

Nå, her var der dog vist nok nogen af de fine foreninger med den meterhøje moral, der klagede. Men så vidt jeg husker, fik man ikke EU med på den klage. Om Jan Egelands Norsk Flygtningehjælp var én af dem, der klagede, véd jeg ikke. Men når det er Danmark, det gælder, når det er os, der ligesom Grækenland og Spanien vil beskytte vort land mod at blive overrendt af fremmede, så falder hans hammer.

Og så til den sidste uvidenhed hos Jan Egeland, i hvert fald den sidste, som jeg kan se af hans indlæg: Alle de uroligheder, som man har at slås med rundt omkring i Europa, hvor disse kære flygtninge har slået sig ned og dannet ghettoer! I Frankrig, i Tyskland, i Sverige, og i mindre grad såmænd både i Norge og Danmark! De mennesker, som kommer til vores grænse og beder om asyl, er ifølge Egelands definition alle sammen stakler, der er forfulgte og behøver vores hjælp, hvis ikke de skal dø. At de så sidenhen aldeles ikke opfører sig som stakler, det vælger Egeland at se bort fra. Hvis de alle opførte sig som de vietnamesere, vi tog imod for snart mange år siden, så stillede sagen sig muligvis anderledes. For dem mærker vi jo så at sige ikke noget til. De rotter sig ikke sammen. De er taknemlige for at have fået sikkerhed. De prøver at blive gode danskere. Men de muslimske flygtninge? Uha, uha, en enorm forskel til vietnameserne! Men altså en forskel, som Egeland ikke har opdaget, eller ikke vil opdage.

Hvis man udsatte Jan Egeland for et mere hårdhændet og mere langvarigt interview, ville man måske kunne opklare, om alle disse uvidenheder er villede uvidenheder eller rigtige uvidenheder. Men ærlig talt, hvem gider se et sådant interview? Er det ikke frækt nok af ham, at han prøver at overse forskellen mellem kvotaflygtninge og spontane flygtninge?

Og den værste uvidenhed, den om EU’s direktiv fra 2001, den, som er baggrunden for det største hykleri af dem alle, den vil man sikkert aldrig få ham til at erkende. For den deler han jo med hele det europæiske politiker- og mediekleresi.

Dette indlæg blev udgivet i Indvandringspolitik og tagget , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.