Dræberleges påvirkning

I mit forrige indlæg kom jeg til at revurdere min opfattelse af Anders Bering Breivik. Jeg havde hidtil regnet med, at det, der betød noget for Breivik, var det, han sagde betød noget for ham, nemlig den redning af Europa fra islam, som hans manifest handler om. Det var jeg ikke ene om. Den brug eller rettere misbrug af Breivik, man har foretaget i den norske politiske debat, går ud fra, at Breivik var påvirket af alle de andre, som ser islam som en trussel for Europa, og at disse ”højrekræfter” hvert øjeblik kan frembringe en ny Breivik.

Denne anvendelse af Breivik-fænomenet overser, som jeg påpegede, at der er en logisk brist i hans manifest: Det var ikke muligt for ham at finde internetsider, der anbefalede brugen af vold i denne kamp for Europas redning (for nu at bruge det stærkeste ord fra denne fløj). Og hans egen overdimensionerede voldsanvendelse savner enhver retfærdiggørelse, hvis man befinder sig på den fløj, der ser islam som en trussel mod Europas kultur, en fløj, som jeg mener at befinde mig på.

Men hans voldsanvendelse savner også retfærdiggørelse, selv hvis man accepterer – altså for argumentets skyld går med på den tankegang – at der findes en tempelridderorden i Europa. For det er ikke klart, og det kan ikke blive klart, hvilken gavn en sådan ridderorden kan have af, at der bliver slået en række unge mennesker ihjel. Formålet for en sådan ridderorden er at få europæerne overbevist om, at islam er en fare. Men fremfor at slå mennesker ihjel, som er udpeget som fjender, nemlig muslimer eller politikere, slår Breivik mennesker ihjel, som af ham selv er udpeget som uskyldige, der ikke skal slås ihjel.

Ikke blot er der altså en logisk brist, når han godkender anvendelse af vold, der er også en brist, når han anvender vold, som han gør: mod unge uskyldige mennesker.

Hvordan hænger det sammen?

Jeg vil her prøve at forstå ham på en anden måde, man kan næsten sige på en omvendt måde. I stedet for at gå ud fra, at det primære er påstanden om at kunne redde Europa fra den muslimske fare, vil jeg gå ud fra, at det primære er lysten til at slå ihjel. Så er altså den fantasiverden, han opbygger om tempelriddere, noget, han fantaserer sig frem til, fordi han på den måde kan få udløsning for sin dræberlyst.

Men hvor har han dog en sådan bestialsk lyst fra?

Den har han – dette er min nye påstand – fra World of Warcraft, det internetspil, som han gennem år brugte al sin vågne tid på at deltage i. Dette spil, vil jeg hævde, giver ham en følelse af magt. Det ”giver ham lov til” at slå andre mennesker ihjel, det ”giver ham lov til” at føle stolthed over de mange døde, der hober sig op, det gør det tilladt for ham at føle sig som beherskeren. Selvfølgelig véd han godt, at han kun er behersker i det fiktive spil, ikke i virkeligheden. Men spillet fremkalder hos ham, tror jeg, et ønske om også at være beherskeren i virkeligheden, om at kunne skyde og ramme virkelige mennesker, ikke blot skikkelser på en skærm.

Den tanke får en vis bekræftelse af den iagttagelse, nogen har gjort: Breivik lo eller smilede, når han fik ram på én af de unge, se her.

Det er en sær tanke, jeg indrømmer det blankt, men jeg har fået den ved at følge med i retssagen mod Peter Madsen, ubådskaptajnen, der er tiltalt for at have dræbt journalist Kim Wall i sin ubåd den 10. august 2017. Ét af anklagerens argumenter henter han fra nogle videoer, som lå på Peter Madsens computer, og fra nogle søgninger, Peter Madsen har foretaget kort inden det påståede drab. Disse videoer var for de tos vedkommende animationer, altså en slags tegnefilm, der viste mishandling af kvinder. Den tredje var, hævdes det, en ægte henrettelse af en kvinde, hendes hals blev skåret over af en person, der nærmede sig hende bagfra. Dog foreligger der ikke noget om, hvorvidt man har fundet og straffet den morder, der har gjort dette. Men videoen blev vist, ikke for alle tilhørerne i retslokaler, men for dommeren og domsmændene, plus naturligvis anklagede og hans forsvarer. De andre, inklusive diverse journalister, hørte kun lydene derfra, og, hævder de, det var fuldt ud tilstrækkeligt.

Hvis dette argument fra anklagerens side – der er mange andre, men dette er ét af mange – skal have nogen kraft i sig, er man nødt til at gå ud fra, at et menneske af den rette støbning – eller altså i dette tilfælde: den forkerte støbning – vil lade sig påvirke af at se sådanne videoer til at få den tanke: jeg må gøre det selv, jeg må også blive en sådan behersker over liv og død.

De to – Peter Madsen og Anders Breivik – er jo vidt forskellige. Men de er fælles om på internettet at have fundet materiale, som kan give mennesker af en bestemt støbning lyst til at dræbe. Jeg er ikke i stand til at gå denne specielle psyke igennem nøjere, men en psykiater ved navn Ulrik Frederik Malt fik under retssagen mod Breivik lov til at fremføre nogle tanker om Breiviks psyke, se her, og det omtalte jeg dengang således:

Hvad der imidlertid slog mig mest ved Malts vidneudsagn, var, at hans diagnose gav en forklaring på det mærkelige forhold, at Breivik helt alene kunne udvikle en teori om tempelriddere, en teori, som gav ham carte blanche til at foretage sin afskyelige gerning.

Nu udvider jeg så mine tanker fra dengang derhen, at hans sygdom ikke blot forklarede, at han kunne udvikle sin tempelridderteori helt alene, men også gav en antydning af, at spillet World of Warcraft kunne give ham lyst til at slå ihjel, og at tempelridderteorien altså ikke er skabt for at redde Europa, så dette, at han skulle slå ihjel er noget, han yderst modstræbende går med til, men teorien blev skabt for at give ham en efter hans egen mening retfærdig begrundelse for at omsætte World of Warcrafts drømmeverden til virkelighed, så han kunne udføre det, han længtes efter: at kunne slå ihjel, at kunne blive hersker over liv og død, og det med god samvittighed.

Omvendt har jo Peter Madsen ikke haft nogle samvittighedsskrupler, han skulle have skubbet af vejen med én eller anden fin teori, han har kun haft en ubåd, hvori han mente, han kunne foretage det perfekte mord. Men mordet skulle foretages, ikke fordi han havde noget imod Kim Wall, ikke fordi hun overraskede ham ved at kende hemmeligheder, han ikke ville have frem, men fordi han af videoerne på internettet havde fået lyst til at omsætte det, han så dèr, til virkelighed. Og når han nu kunne gøre det, fordi han havde et sted, hvor han og Kim Wall kunne være alene uden forstyrrelse, og når han kunne slette alle spor sidenhen, hvorfor så ikke gøre det?

Nå, nu er jo Peter Madsen ikke dømt endnu, og dette er ikke mere end en teori. Men anklagerens argument ud fra de fundne videoer er ægte nok, og anvender man denne argumentationsform på Anders Breivik, får man vendt op og ned på de hidtidige forestillinger. I hvert fald hvis ”man” er mig.

Til sidst: Hvorfor forbyder man da ikke den slags videoer?

Jeg véd ikke, om det kan lade sig gøre. Men det ville vist være mere sagligt korrekt at foretage censur på internettet i den retning end i den retning, som man nu har tænkt sig at gøre det i, altså man burde foretrække censur mod voldsvideoer fremfor censur mod islamkritik.

Reklamer
Udgivet i Samfundsforhold | Tagget , | Skriv en kommentar

Breivik går igen

Sylvia Listhaug, Norges justitsminister, har været udsat for en sand mediestorm, der nærmest må kaldes en hetz, og det fik hende til i går den 20-3 at trække sig som justitsminister.

Det ville normalt ikke få mig til at skrive et indlæg her på bloggen. Og det er da heller ikke kun det, jeg vil omtale. For når jeg griber pennen (eller sætter mig til computeren) skyldes det, som overskriften antyder, at hendes modstandere har brugt – eller altså misbrugt – Breivik i debatten.

En kort oversigt over, hvad der er gået forud, kan ses i en artikel på Jyllands-Posten i anledning af, at Inger Støjberg tager Listhaug i forsvar, se her. Her hedder det:

Opslaget, der er omdrejningspunktet for hele debatten, blev skrevet den 9. marts. Det var ledsaget af et billede af kampklædte, bevæbnede og maskerede krigere.

»Ap (Arbejderpartiet, red.) mener, at terroristernes rettigheder er vigtigere end national sikkerhed,« lød det i opslaget, der har forårsaget voldsom kritik fra både oppositionen, Højre og Venstre.

Listhaug skrev opslaget, efter Ap som et af flere – bl.a. regeringspartiet Venstre – havde nedstemt et forslag fra Højre og Frp om, at man skulle kunne fratage statsborgerskabet fra personer, som, man mener, udgør en trussel mod nationen, Dette uden om en domstol.

Det blev af arbejderpartiet udlagt som udtryk for, at Listhaug betragter arbejderpartifolkene som landsforrædere. Og da hun er medlem af en mindretalsregering, måtte både hun og statsministeren, Erna Solberg, krybe til korset og fremkomme med en undskyldning. Den blev dog ikke umiddelbart godtaget, og hele affæren endte med, at arbejderpartiet stillede en mistillidsdagsorden til justitsministeren og justitsministeren alene. Det kunne der være kommet mange interessante ting ud af, for det er ret usædvanligt i norsk politik, men denne spændende udvikling blev brat hugget af af Listhaug selv, fordi hun trak sig som justitsminister. Støjberg er ikke bange for hendes videre skæbne:

»Jeg kommer til at savne hende som kollega. Hvis den norske venstrefløj tror, at de har vundet en sejr i dag, så gør de efter min mening regning uden vært. For det første bliver hendes dygtige håndtering af udlændingepolitikken savnet, og for det andet er jeg fuldstændig overbevist om, at Sylvi vil komme endnu stærkere tilbage!«

Men tilbage til de tråde, der blev trukket til Breivik. Hvad blev der egentlig sagt, og hvordan blev en sådan forbindelse begrundet?

Det bliver her citeret af to af Listhaugs partifæller. Arbejderpartiets formand, Jonas Gahr Støre, citeres på denne måde:

Vi har en justisminister som bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli, sa Støre fra talerstolen i landsstyremøte forrige tirsdag.

Altså, Listhaug vil med sit ordvalg fyre op under det had, som Breivik var i besiddelse af. Den norske avis Dagbladet forsøger her at udlægge Støres tekst på denne måde:

Opposisjonen og KrFs [Kristeligt Folkeparti, rr] mistillit handler om noe langt viktigere enn et spill. Det handler om giftig lefling med konspirasjonsteorier som vi alle har sett hva kan føre til. Hatet som forårsaket bomba i regjeringskvartalet og massakren på Utøya, oppsto ikke av seg selv. Det ble gitt næring på Internetts mørkeste hjørner. Justisministerens uttalelser om Ap er en light-variant, men like fullt farlig.

Jeg afstår fra at prøve at finde ud af, om Listhaugs udtalelser kan siges at være en konspirationsteori og om de kan siges at være af samme art som det had, der forårsagede bomben i regeringskvarteret og massakren på Utøya. Derimod hæfter jeg mig ved påstanden om, at Breiviks had ikke opstod af sig selv, men fik næring på internettets mørkeste hjørner.

Det er simpelthen forkert.

Breiviks had opstod af sig selv. Det fik ikke næring fra nogle hjørner af internettet. Breivik skrev et langt, langt manifest, der skulle forklare, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Og han benyttede sig flittigt af citater fra internettet. Men ingen af de citater fortæller noget om massakrer eller om voldelige angreb på regeringer. Hvis han havde haft nogle tekster fra internettet, som kunne overbevise læserne om, at vold var en nødvendig ingrediens, hvis man ville bekæmpe den muslimske overtagelse af Norge, så kan man være aldeles overbevist om, at han ville have medtaget dem. Men der er ingen.

Derimod er der i manualen et logisk spring fra omtalen af alt det, der er i vejen i Europa, og frem til påstanden om voldens nødvendighed. Det er noget, han ikke forklarer overhovedet. Dette logiske spring udfyldes af en beskrivelse af tempelridderordenen, dens organisation, dens hemmeligholdelse, dens optræden som på én gang politi, dommer og bøddel, altsammen noget, han mener kan retfærdiggøre hans udåd.

Det er jo det mærkværdige, det uforståelige ved Breivik: Han formår at afsondre sig fra alle andre mennesker igennem flere år, formår at optænke en fantasiverden, formår at få sig selv til at tro på denne fantasiverden, så han med god samvittighed – i hvert fald efter sin egen opfattelse – kan udføre sin rædselsgerning. Man må ikke glemme, at han var afsondret fra omverdenen, mens han blev undersøgt af det første hold psykiatere, og derfor ikke var klar over, hvilken reaktion hans ugerning havde ført med sig. Han troede under hele den afhøring stadig, at hans tempelriddertanker ville føre en reaktion med sig i hans retning. Det fik ham til at optræde meget pompøst, overlegent og med utrolig store tanker om sig selv og sin mission. Dette pompøse gik først af ham, da han fik adgang til medierne og kunne se, at reaktionen fra samfundets side havde været helt anderledes, end han havde troet. Og bevares, man må lade ham, at han lynhurtigt tog bestik af situationen, som den nu så ud, og ændrede sine forklaringer tilsvarende.

Der blev under retssagen boret en lille smule i den rangorden, han i sit manifest havde inddelt mennesker i, se her. Anklageren havde læst på lektien: A-mennesker skulle dræbes under alle omstændigheder, når tempelridderne kom til magten, B-mennesker kunne dræbes, hvis man fik lejlighed til det, mens C-menneskene var uskyldige og derfor ikke skulle dræbes. Var ikke alle de unge på Utøya C-mennesker, spurgte anklageren, og på det spørgsmål fik han et intetsigende svar om ”collateral damage”: der er altid uskyldige, der bliver dræbt ved en krigshandling.

Det hele var dengang så fremmed for mig, at jeg ikke fik den tanke, som jeg vover at fremføre nu: Når han valgte at udføre en massakre på Utøya, var en væsentlig grund til dette valg, at Utøya var tilstrækkelig isoleret til, at han kunne gennemføre sin massakre. Alle andre steder ville han risikere, at skarpskytter kunne få ram på ham, efter at de første ofre var dræbt, men Utøya var omgivet af vand og derfor ville han ikke være udsat for den risiko. At det så var unge mennesker, som i grunden var uskyldige og ikke skulle dræbes efter det manifest, han selv havde skrevet, det betød ikke stort. Hovedsagen for ham på det tidspunkt var at få gennemført en ”operation”, dvs., en opsigtsvækkende handling, som kunne få folk til at læse hans manifest og få dem til at give ham ret i hans analyse af Europas fare.

Operationen” på Utøya havde han jo også forberedt ganske grundigt. Han havde fået syet sig noget, der lignede en politiuniform, han havde medtaget diverse skydevåben og ammunition, og han havde tænkt over, hvordan han skulle bluffe folk på færgen til at tage ham med til øen. Så når han siger, at han kun gennemførte massakren på Utøya, fordi han i radioen hørte, at der var meget få dræbte i regeringskvarteret, så er det en efterrationalisering: Han var i ”kampstemning” hele dagen igennem, og hans handling gik mere ud på at få dræbt så mange som muligt end på at sende noget signal om, at det var de ”rigtige”, der blev dræbt.

Endelig var langt de fleste af de dræbte indfødte nordmænd. Det gør det meget vanskeligt at ”oversætte” det, der her er sket, til noget nutidigt. Var det had, der fik Breivik til at handle, som han gjorde? Nå ja, lad os så sige det, da. Men dette had fik ham til at slå, ikke muslimer eller fremmede, men almindelige, fredelige nordmænd ihjel. Der er her tale om noget, der indeholder en logisk brist. Og af hvem i nutiden kan man forvente ikke blot et tilsvarende had, men også en tilsvarende logisk brist?

Hvis nogen kan gribes af angst for, at Europa skal blive overtaget af muslimer – og det er vel ikke helt umuligt at forestille sig, at ganske mange kan gribes af en sådan angst – og hvis denne angst vil give sig udslag i, at man mener det retfærdiggjort at bruge vold – men der er som sagt næsten ingen, der går det skridt videre – vil man så ikke vende denne vold mod muslimerne? Jeg mener, den højreorienterede italiener, der blev hadefuld, fordi en afrikaner havde dræbt en italiensk kvinde, parteret hende, og gemt ligdelene i to kufferter i den italienske by Macerata, se her, han kørte ganske rigtigt rundt og skød på mennesker med sin pistol. Men han skød dog ikke på sine landsmænd, nej, han skød naturligvis på de afrikanere, han så.

Også det er jo noget, der gør Breiviks handling helt exceptionel. Eller man kan sige, at også det er noget, der viser, at Breivik er syg. Derfor er det vrøvl at tro, at en tilsvarende handling kan opstå ud af noget, den ene eller den anden har sagt i den politiske debat. Og det er ikke bare vrøvl, det er ødelæggende for den politiske debat.

I Tyskland har man nazitiden at henvise til, når man fra elitens side vil advare mod det, man kalder højrekræfterne, AfD f.eks. I Norge har de nu fået Breivik at bruge til samme nedrige formål. Begge dele er lige infamt. Begge dele er utilstedelig omgang med historien. Begge dele er en forenkling eller snarere forvanskning af de historiske kendsgerninger, en forvanskning, der skriger til himlen.

Men begge dele er måske også et tegn på, hvor betændt debatten om muslimer og indvandring er blevet. Og måske også et tegn på, hvor trængt arbejderpartiet i Norge føler sig, siden man absolut skal bruge den slags debattricks.

Her kan ses en neutral gennemgang af hændelsesforløbet.

Udgivet i Historie, Samfundsforhold | Tagget , | Skriv en kommentar

Muslimer er fredede – hele året

Jeg véd ikke, om den tidligere studievært ved Deadline Adam Holm er af jødisk afstamning eller ikke. Og jeg véd egentlig heller ikke, om jeg vil håbe det eller være ligeglad med det. Men jeg har til hensigt at slutte dette indlæg med en slags kærlighedserklæring eller i hvert fald anerkendelseserklæring til de danske jøder. Og er han af jødisk afstamning, så kan han i det mindste glæde sig over det. Og er han ikke, kan han sikkert glæde sig sammen med mig over vore jødiske landsmænd.

Når jeg kan få den tanke, at Adam Holm er af jødisk afstamning, skyldes det en artikel om omskæring af drengebørn, som han har på Berlingske, se her, en artikel, som han afslutter på følgende måde:

Vel vidende at man skal vare sig for private anekdoter, har jeg ikke til dato oplevet kvaler som følge af min egen medicinske omskæring som lille. De rituelt omskårne plejer at sige det samme. Jeg tvivler på, at Signe Molde og andre omskæringskritikere reelt ved, hvad der finder sted. Synd at fordomme risikerer at blive ophøjet til lov.

Han er altså omskåret, kan man forstå. Men af medicinske og ikke af religiøse grunde. Og så véd man ikke rigtig. For sandt er det jo, at man i USA i en periode for ikke så lang tid siden omskar så at sige alle nyfødte drengebørn af medicinske grunde. Man mente – så vidt jeg husker – at en bestemt sygdom lettere overførtes af mænd med forhud end af dem uden. Og det var jo en god medicinsk grund. Jøderne og muslimerne – nå nej, dengang var der ingen muslimer i USA – kunne jo så uden besvær gå med ind i denne store badulje.

Så måske man også, da Holm var lille – det var engang i 1969 – har haft lige så let til kniven som amerikanerne, og der altså med garanti ikke har ligget nogen som helst snert af religiøs begrundelse bag omskæringen. Men lad det kun ligge.

Når han nævner Signe Molde i citatet, skyldes det, at han, da han så fjernsyn forleden aften, havde klikket sig frem til ”Quizzen” på DR2, og dèr hørte Signe Molde slå ind på emnet ”omskæring”:

Det tog ca. halvandet sekund at afkode hendes egen position. Hun finder denne rituelle praksis blandt jøder og muslimer inderligt afskyelig. Man må godt, som hun pædagogisk forklarede, »skære i sin søns drengediller, derimod er der fængsel, hvis du omskærer en pige.«

Holm fortsætter så med at forklare forskellen på de to handlinger: den ene grunder sig på en religiøs befaling, den anden har til hensigt at undertrykke kvinderne: de må hverken friste eller opnå erotisk nydelse.

Og jo, det er da rigtignok. Men det er også forkert. For begge former for omskæring grunder sig jo på en påstået befaling fra Gud. Men mens den ene, drengeomskæringen, er ganske uskyldig og ikke medfører nogen varig forandring for individet, er den anden – som rettelig bør hedde ”kønslemlæstelse” – en foreteelse, der medfører store ulemper og smerter for den pågældende kvinde. Dels foretages indgrebet ofte på en pige i puberteten, dels er det i hvert fald i visse traditioner særdeles omfattende og gør det svært og smertefuldt for kvinden at lade vandet og endnu sværere og smertefuldere at have samleje.

Der er virkelig god grund til, at vi i Danmark har forbudt denne kønslemlæstelse af piger.

Men der er ingen god grund til, at vi i Danmark skulle forbyde den uskyldige drengeomskæring. Der er virkelig tale om to vidt forskellige ting.

Men, fortæller Holm, nu har der ikke desto mindre rejst sig en storm for ikke at sige orkan i medierne for at få folketinget til at forbyde drengeomskæring. Islands alting siges at skulle tage stilling til et lovforslag, der vil gøre Island til det første land i verden, der forbyder drengeomskæring. Og også herhjemme har der rejst sig røster for et forbud.

Holm fortsætter:

Som nævnt er omskæring religiøst begrundet. Det er ikke min boldgade. Jeg er ateist, men dog er jeg efterhånden blevet så tilpas moden, at jeg accepterer andre menneskers gudstro. Og det er måske derfor, at jeg trods den modstridende logik holder fast i nødvendigheden af, at troende mennesker selv får lov at forvalte denne skik.

Med det sidste mener han ikke, at troende mennesker skal have lov til at lade sig omskære, når de som voksne selv kan bestemme over deres krop, men at troende mennesker skal have lov til at lade deres drengebørn omskære.

Hvorfor skal de det?

Jo, siger han, den jødiske omskæring er en bekendelse til et fællesskab, den er en ”markør” for mandlig jødisk identitet. Og det kan han jo have ret i.

Men nu når vi omsider frem til det, der kan begrunde min lidt sære overskrift. Den har med det at gøre, at jøder og muslimer af os vesterlændinge behandles vidt forskelligt.

Man har nok lagt mærke til, at der i den sidste tid har været en voldsom alarm over den sexchikane, der i filmindustrien og andre steder er foregået mod kvinder. Hashtagget #metoo har formået at fremkalde en bølge af kvinder, der fortæller om seksuelle krænkelser, de har været udsat for. Og der skal ikke herfra lyde nogen form for bagatellisering af disse beretninger. Selv om det kan være svært at leve sig ind i de følelser, som de pågældende kvinder har haft, især fordi det ofte er noget, der er foregået for længe siden, kan man ikke andet end tage dem alvorligt og i det mindste prøve at sætte sig ind i dem, så godt som nu et mandfolk formår det.

Men da nu denne bevægelse havde stået på i nogen tid, var der nogen, der begyndte at undre sig. Det var jo udmærket at vise forståelse for disse kvinder, men burde vi ikke tage anledning af denne opstandelse til også at vise forståelse for de mange undertrykte muslimske kvinder, sætte os i deres sted, prøve at overveje, hvad der kan gøres for at afhjælpe deres ulykkelige situation? Det synes at være oplagt. Men se, om vi gør det. Nej, hvad angår denne kvindeundertrykkelse er vi i alt væsentligt tavse. De er jo muslimer, og muslimer er fredede – hele året.

Man kunne ellers forvente noget i den retning, da den muslimske Sara Omars bog Dødevaskeren udkom i slutningen af 2017. Hvorfor fik den ikke en tilsvarende orkan til at bryde løs som #metoo? Det var dog langt værre ting, hun berettede om fra de muslimske miljøer. Dem var der sådan set langt større grund til at gøre noget ved. Men nej, det tør ingen gå i gang med, det finder ingen naturligt, det får lov til at fortsætte sin skæve gang uantastet.

På samme måde som kvindelig omskæring eller kønslemlæstelse får lov til at fortsætte.

Åh jo, vi har ved lov forbudt, at nogen udfører en sådan lemlæstelse. Men vi har naivt regnet med, at når blot der forelå et klart forbud, så ville alle rette sig efter det, og man behøvede ikke kontrollere overholdelsen.

Den antagelse holder ikke. En religiøs skik kan man ikke få bugt med på den overfladiske måde. Hvis man virkelig for alvor har til hensigt at skåne de somaliske piger for en sådan traumatiserende oplevelse, så må man enten forhindre somaliere i at rejse til Somalien – og de er jo kommet hertil, fordi de er efterstræbt på livet i Somalien – eller man må kontrollere pigerne ved hjemkomsten: er de blevet kønslemlæstet eller ej?

Hvorfor gør man så ikke noget? Hvorfor har denne mangel på kontrol fået lov at fortsætte gennem nu snart mange år?

Rigtigt gættet: fordi muslimerne er fredede – hele året rundt.

Jeg skal ikke her komme med forslag til, hvordan man kan forhindre somalierne i at kønslemlæste deres piger. Men jeg synes nok, der kan være grund til at sige: Lad os først gøre noget ved denne kønslemlæstelse, hvad enten den foregår på en tur til Somalia eller på et køkkenbord herhjemme. Det er noget, der virkelig betyder noget for en kvindes fremtidige liv. Det er noget, der virkelig ændrer noget afgørende i hendes tilværelse. Og når vi så engang ad åre har fået løst det problem – hvis vi nogensinde får det løst – så kan vi gå i gang med at diskutere mandlig omskæring.

Hvad det angår, har jeg det som Adam Holm: jeg mener, denne omskæring er tåbelig, hvis den savner medicinsk begrundelse. Ja, jeg kan oven i købet underbygge min opfattelse med diverse bibelcitater, citater, der viser, at det fremover – altså i den kristne menighed – ikke skal være ét eller andet citat fra det gamle testamente, der afgør, hvad man foretager sig, men menneskenes egne fornuftige overvejelser. Gud er virkelig ikke en bogholdergud, der tjekker, om vi overholder alle små og store passager i toraen, han er en fællesskabets Gud, der vil have os til at handle, så de fællesskaber, vi står i, styrkes. Og derfor vil han have alle de påbud og forbud bort, der blot skal overholdes, for at man kan sige: ”Se, nu har jeg gjort mit!” Man kan jo aldrig gøre nok i et fællesskab, det bliver ved med at kræve én fuldt og helt livet igennem, ja, det er jo just det fantastiske ved det: tænk, nogen har brug for dig!

Men omskærelse, sabbatoverholdelse, afholdenhed fra svinekød og den slags småting, det er en falsk gudsforståelse, der vil gøre det til hovedsagen.

Alligevel går jeg ind for at give jøder og muslimer frihed til at omskære deres drengebørn. For overbevisningen om, at Gud ikke er en bogholdergud, men en fællesskabets Gud, skal komme til et menneske på frivillig vis.

Til sidst en lidt mærkelig, næsten bagvendt overvejelse:

Når det nu er drengeomskærelse, der diskuteres og argumenteres imod vidt og bredt, så hænger det sammen med, at et forbud mod denne tradition ”kun” går ud over jøderne – eller i hvert fald kun i ringe grad over muslimerne – i modsætning til kvindelig kønslemlæstelse, der er en skik, der kun kendes i muslimske lande. I dette ”kun” ligger en dyb anerkendelse af vort jødiske mindretal, selv om det lyder absurd og vistnok også er det. For når vi ikke tør gå i flæsket på muslimerne, skyldes det, at vi stadig regner dem for en slags gæster, der skal behandles godt, så de engang vil komme til at føle sig hjemme; måske også, at vi risikerer, at de gør voldelig modstand. Med jøderne, derimod, har vi ikke den slags betænkeligheder; de er rub og stub en del af vort folk; de betragtes som fuldblods danskere; dem kan vi skælde ud, overfor dem tør vi sige vor hjertes mening, af dem forventer vi modargumentation, ikke vold.

Og en større anerkendelse kan man vistnok ikke få. Så på denne bagvendte måde er selv argumentationen imod drengeomskærelse en cadeau til jøderne. Selv om jeg må indrømme, at jeg godt nok synes, at denne anerkendelse burde komme på en mere direkte måde.

Udgivet i Etik, Samfundsforhold | Tagget | Skriv en kommentar

Déjà vu

Det er sagt før, og det vil nok blive sagt fremover også: at indenfor islam straffer man frafald med døden. Også her på bloggen må man sige, at det ikke er en nyhed, at det forholder sig sådan. Alligevel er det, som om det er nødvendigt at sige det igen og igen. Vi vesterlændinge kan ikke rigtig tro det. Jeg heller ikke.

Det vil sige: tro det kan jeg jo nok. Der er efterhånden så mange vidnesbyrd, så man er nødt til at bøje sig for kendsgerningerne. Men forstå det, leve sig ind i det, føle med dem, der vil angribe og måske ligefrem slå ihjel, nej, det kan jeg ikke.

The Economist har i denne uge en artikel om eks-muslimer i USA, se her. Man begynder med at fortælle om en ung somalier, Mahad Olad. Han var taget fra USA med sin far og mor på ferie til Kenya, men allerede, da han steg ud af flyet, fornemmede han, at noget var galt. Hans mor, som var en stærkt troende muslim, af konservativ observans, opførte sig mærkeligt, ringede på sin mobiltelefon, når hun troede, han ikke kunne høre noget.

Hans mistanke viste sig at være rigtig. Hans forældre havde opdaget, at han ikke blot fornægtede islam, men også var homoseksuel. Han skulle derfor overlades til nogle muslimske imamer, og de skulle få ham tilbage til troen. Men Obad havde hørt om den slags genopdragelseslejre. De lå på øde steder, så man ikke kunne slippe væk, og der blev benyttet meget hårdhændede metoder for at geninstallere den islamiske tro, slag og sult, f.eks. Han kunne ikke i første omgang få fat på den amerikanske ambassade, den var optaget af en anden sag, men kom heldigvis i forbindelse med en keynesiansk ateist-gruppe, og den hjalp ham, så han kunne komme tilbage til USA i god behold. Men kontakt med sin familie har han ikke haft siden den oplevelse.

Noget sådant forekommer mig stadig mærkeligt. Ja, ja, muslimer har andre æresbegreber end os. Muslimer føler deres ære gået for nær, hvis børnene skejer ud, og at fornægte troen er at skeje ud. Men kan det, æren forlanger, virkelig få forældre til at lyve overfor deres børn, narre dem til at tro, de skal på ferie, når formålet er en brutal tvangsforanstaltning? Eller kan det, deres fromme holdning kræver af dem, virkelig få dem til på den måde at fornægte deres børn?

Det kan det åbenbart. Og det er formentlig noget, der ikke giver dem dårlig samvittighed. Så forskellige er de fra os.

Og det er ikke et lille problem i USA. Ifølge Pew Research Center er 23% af de amerikanere, der bliver opdraget muslimsk, frafaldne. Men de fleste går stille med dørene.

En ung muslim kom fuld hjem en aften. Hans far bebrejdede ham det, og han forsvarede sig med, at han ikke længer var troende muslim. Så fortalte faderen ham, at han selv havde mistet sin muslimske tro for mange år siden, blot havde han holdt det hemmeligt. Alligevel bebrejdede han sin søn for ikke at skjule sin ateisme godt nok.

Så de fleste frafaldne muslimer siger ikke noget om deres manglende tro. Men, som én formulerer det: Det mest frustrerende er at skulle leve og lade sit liv styre af regler, man ikke er enig i.

Der er groft sagt to slags frafaldne muslimer, fortæller artiklen. Den ene slags er opvokset i familier, der ikke er helt nøjeregnende. En kvinde fortæller, at hendes frafald begyndte med, at hun undlod én af de påkrævede bønner, senere sneg hun sig til nogle måltider under ramadanen, så til alkohol og samliv før ægteskabet, indtil hun som 18-årig var fuldblods ateist.

Andre kommer fra familier, der i højere grad praktiserer islam. De får en tvivl lagt ind i sindet, hvis der er koranord, som de ikke synes, deres underviser forklarer godt nok. Hvis de så desforuden møder skrifter af Hirsi Ali eller Richard Dawkins, kan det yderligere skubbe til deres tvivl. Men eftersom det at bryde med islam ofte betyder at bryde med familien tilligemed, nøjes ganske mange med at beholde deres tvivl for sig selv, dog kan ganske mange hente hjælp og trøst i anonyme netfora. Her kan de dele deres historier med hinanden.

Der er også organisationer for de muslimer, der åbent bekender sig som ikke-muslimer. Ex-Muslims of North America er en sådan organisation. Dens leder, Sarah Haider, håber, tingene vil forandre sig, så organisationen ikke længer behøver at eksistere. Men selv om hun har modtaget dødstrusler, holder hun fast ved sit arbejde med at hjælpe de frafaldne muslimer.

Dødstrusler er også, hvad en muslimske lærd, en såkaldt sheik ved navn Hussein, er blevet udsat for, se her. Han kom i en tidlig alder fra Uganda til Saudi-Arabien for at lære om islam. Her nøjedes han ikke med at stille spørgsmål ved den muslimske tro, hvilket irriterede hans lærere, han kom også til at sammenligne koranens og bibelens billede af Jesus og blev fra da af optaget af at lære mere om denne fællesskikkelse. Og han bevarede sin iver efter at finde ud af, hvad Jesus mente. Men det var først, da han i 2006 deltog i et fælles kristent-muslimsk dialogmøde, at han kom til at mærke, at de spørgsmål, han så længe havde kæmpet med, blev besvaret, og han indviede i sin begejstring én af sine medsheiker i sin glæde. Men denne advarede ham mod nogensinde igen at tale om Jesus med ham.

Vi skal helt frem til 2016, før han offentligt turde stå ved sin nye tro. I ti år holdt han altså sin nye tro hemmelig. Men – naturligvis, kan man næsten sige – ikke så snart var rygtet om hans kristentro blevet spredt, før han mødte modstand fra muslimsk side, altså rigtig, korporlig modstand. Tre hætteklædte mænd mødte op ved hans bolig og bad om at måtte få nogle bibler. Heldigvis anede hans kone uråd og sagde ikke noget om, hvor hendes man befandt sig. For senere fandt de ud af, at de tre mænd var ude efter at bortføre og dræbe ham.

Derefter blev han nødt til at flygte, for der var udstedt en fatwa imod ham.

Og hvad kan vi så lære af det?

Kan vi lære, at der er logiske brist i den muslimske tro, brist, som den nysgerrige og videbegærlige elev opdager, men som han eller hun tvinges til at tie stille med? Kan vi lære, at Jesu ord har gennemslagskraft selv i de hårdeste muslimske miljøer? Kan vi lære, at dialog med muslimer ikke består i at tie stille med alle forskellene, men snarere består i at lade Jesu ord trænge igennem diverse misforståelser?

I hvert fald må vi vist i folkekirken erkende, at vi er meget lidt tilbøjelige til på den måde at give Jesu ord frit løb blandt vore muslimske medborgere, måske endda ikke engang blandt vore egne menigheder. Jeg erindrer mig, at man tidligere ikke var spor bange for at fortælle om de stakkels hedninger, der var besat af store misforståelser, der ødelagde deres liv, og at man direkte brugte det som argument for den mission, man udførte. Men jeg kan også se, at man i vore dage ikke drømmer om at fortælle om stakkels muslimer, som er besat af en fejlagtig religion, der har ødelagte liv i sit kølvand. Men er det ikke noget af det, vi kan lære af disse episoder? Og ærlig talt, hvad ville der ske, om vi begyndte at tage Hussein og hans lidelsesfæller med i kirkebønnen? Ville det ikke være lige så naturligt som det i sin tid var at tage hedningerne med i den?

Nej, nej, jeg ser godt, at der ville blive himlet op imod én, om man gjorde det. For man må virkelig ikke med en sådan opførsel vanskeliggøre integrationen.

Men gør man det? Er vore menigheder ikke voksne og selvstændige nok til at kunne skelne mellem Uganda og Danmark? Eller er Husseins liv ikke værd at blive nævnt i lighed med ”dem, der snart skal dø” eller ”de udstødte og fattige”, osv.? Gør det noget, om der for en gangs skyld blev sat navn på én af de udstødte, også selv om det er muslimer, der udstøder ham? Eller tror man ikke, vore menigheder er klar over, at al terror i vore dage har sin rod i islam? Vi behøver vel ikke flere terrorangreb for at blive klar over det. I det hele taget: vore menigheder kan vel godt tåle at høre sandheden om islam og alligevel opføre sig modtagende og forstående overfor vore muslimske landsmænd.

Nå, der er tegn i sol og måne på, at forståelsen af, at islam også har mørke sider, er ved at materialisere sig. Blot har jeg en fornemmelse af, at den sidste, der lader sig overbevise, er folkekirken. Og det er ret sørgeligt i betragtning af, at de burde have været de første.

Men som man kan forstå af overskriften, er det ikke første gang, dette emne bliver behandlet. Og måske det heller ikke bliver sidste gang.

Udgivet i Etik, Islam | Tagget | Skriv en kommentar

Giver det mening at bede til Gud?

Det var dog et mærkeligt spørgsmål at komme med, vil man måske sige. Og så meget mærkeligere, som det er en præst, der kommer med det. Hvordan hænger det sammen?

Lad mig sætte spørgsmålet i forbindelse med en begravelse, jeg havde for snart mange år siden. Jeg skulle begrave en mand, der havde begået selvmord, fordi han led af den arvelige sygdom, der hedder Huntingtons chorea. Denne sygdom medfører døden i omkring fyrreårsalderen. Men døden kommer ikke bare springende. Forud for den endelige død kommer der nogle meget ubehagelige symptomer. Dem havde denne mand altså villet undgå ved at tage sit eget liv i tide, før disse symptomer optrådte.

Jeg husker, at jeg var meget påpasselig med den samtale, jeg havde med de pårørende inden begravelsen. For nogle af hans børn lyttede med. Og sygdommen er arvelig, så en fjortenårs pige skulle ikke i kraft af mine spørgsmål få at vide, at hun bar på sygdommen. Hvis hun havde det sygdomsfremkaldende gen, ja, hvis hun i det hele taget ville undersøges for det, så var det noget, hun skulle tage stilling til på et senere tidspunkt.

Men jeg mener at kunne huske, at jeg i min tale udtrykte forståelse, måske endda ligefrem beundring for mandens beslutning. Og i hvert fald fik jeg det med, at Gud godtog hans beslutning, altså godtog, at han så at sige sagde til Gud: ”Hvis det skal være på den måde, så kan det være det samme!” For Gud tvinger os ikke. Hvis vi skal prise og takke ham for den tilværelse, vi har fået, skal vi gøre det helt frivilligt.

Men bagefter har jeg nogle gange tænkt på forskellen mellem tidligere tider og vor egen tid. Dengang, før man kendte dette sygdomsbillede, før man vidste, at der eksisterede en sådan sygdom, da kunne man meningsfuldt bede om helbredelse, når de første symptomer viste sig. Men efter at lægevidenskaben har opdaget symptomerne, givet sygdommen et navn, og fundet ud af, at der ikke er noget at gøre, hvad nytter så bøn? Kan man så i det hele taget meningsfuldt bede Gud om hjælp mod sygdommen? Man véd jo nu, at sygdommen er uhelbredelig, dvs., man véd, at alle de, der har fået disse symptomer, er døde, inden de blev halvtreds. Skulle Gud så gøre en undtagelse for mit vedkommende? Ikke, at det er for meget at bede om – man kan aldrig bede om for meget – men at det er en umulig bøn. Den modsiges af det, vi – dvs. lægevidenskaben – véd. Naturen og dens jernhårde love har skubbet Gud til side. Den og ikke han bestemmer.

Sådan ser det i hvert fald ud.

I et tidligere indlæg tog jeg Robert R. Reilly’s bog The Closure of the Muslim Mind op til behandling, se her, og undrede mig noget over, hvordan de fromme, for ikke at sige overfromme muslimer bøjede sig for Guds vilje på en ganske gennemgribende måde; de regnede nemlig ikke med årsagssætningen, nej, Gud havde ikke bundet sig til den forståelige årsags-virkning-sætning, han var ikke logos, fornuft, ratio, han var vilje, udelukkende vilje. Og den kultur, der opstod på denne baggrund, stod i grel modsætning til vores kultur, der jo regner med, at Gud er Logos, fornuft, ratio, og at man derfor kan undersøge den verden, han har skabt, med rationelle midler.

Det er vi så, i modsætning til muslimerne, gået i gang med. Og vor overlegenhed, militært, kulturelt, teknisk, over den muslimske verden, forklarer Reilly med det forhold, at muslimerne ved at lade Gud som vilje ganske overskygge Gud som logos har undladt alle videnskabelige discipliner, eller i hvert fald udsultet dem gevaldigt. I modsætning til, hvad vi har.

Men så er det, man kan spørge: Vil troen på Gud, vil bønnen til Gud ikke mere og mere forstumme, efterhånden som vi lærer denne verden bedre og bedre at kende? Og er det ikke det, vi ser i vore samfund? Kirkens rolle aftager, videnskaben og teknikken, inklusive lægevidenskaben, tager over, hvor troen på Gud slap. Vi spørger lægen til råds, og vi beder også til Gud, men vore bønner til Gud holder vi indenfor de rammer, lægen giver os, indenfor de usikkerheder, han stiller os i udsigt.

Jeg har tidligere omtalt Markus Gabriels bog Ich ist nicht Gehirn, se her. Dengang havde jeg ikke læst bogen. Nu har jeg i det mindste fået den hjem, godt nok på engelsk: I am not a Brain, men endnu ikke læst den færdig. Gabriel har dèr et afsnit om bevidstheden, og i ét af kapitlerne ”Nothing is beyond our experience – or is it?” går han i rette med blandt andre Richard Dawkins. Hans tese: at videnskaben giver os adgang til al tilgængelig viden, er uholdbar. Og tænk, han kommer med et argument, der ligner mit: Jo, for hvis alting ligger fast i videnskabelige love, så ligger jo også erkendelsen af denne sandhed fast i bestemte love, og hvordan kan videnskab så være videnskab, den må jo nødvendigvis fremkomme som resultat af en fri diskussion.

Jeg véd i skrivende stund ikke, hvor Gabriel ender. Han hævder, at han er ateist, men jeg er ikke klar over, om hans ateisme er velbegrundet eller ej. Det, han har imod Dawkins, er, at han er blind for den verden, der opstår med menneskets bevidsthed. Vi ikke blot ser verden, vi forstår den også, ordner den, giver de forskellige tildragelser navne, og alt dette gør vi frit, fordi vi med vort sprog har del i en anden verden end den materielle.

Og i den verden har Gud noget at sige. I den verden giver bøn til Gud mening. I den verden kan vi bede Gud om hjælp, om, at han vil styrke os i vor frimodighed overfor livet, om, at han vil give os livsglæde trods modgang, om, at han vil styrke vort samliv med næsten, gøre kærligheden stærk, gøre fortroligheden altomfattende.

Problemet med bønnen opstår med hensyn til den materielle verden, den verden, som vi jo med vort legeme også har del i. Kan vi bede til Gud angående ting i den materielle verden?

Det er ikke mindst her, striden står mellem os kristne og vore ateistiske venner.

Disse overvejelser skal danne baggrund for den følgende gennemgang af nogle af de argumenter, som Kaj Munk anvender på baggrund af den påstand, som skuespillet Ordet er bærer af: at opvækkelse af døde er mulig, blot troen er stærk nok. Jeg kan selvfølgelig ikke komme rundt om alle argumenterne, det ville fylde en hele bog, en bog, forøvrigt, som er skrevet, nemlig af mig, den hedder Et spark til himlens dør. Men jeg vil tage en mistanke frem, som jeg sidenhen har fået, en mistanke om, at Munk i grunden er enig med Richard Dawkins og kompagni, men kun kan komme om ved disse tanker gennem fuldstændig tåbelige, ubegrundede og usammenhængende påstande.

Først er der nu den opvækkelse af den døde Inger, som stykket slutter med.

Tanken om en sådan opvækkelse er foregrebet adskillige gange i stykket, især i samtalen mellem Johannes i hans sindssyge tilstand og Ingers datter, Maren, se her, replik 637ff, men også i samme akt replik 680ff. Og lige før den nu helbredte Johannes siger de opvækkende ord, afsløres det, at han intet kunne gøre, hvis alle omkring ham tvivlede, altså tvivlede på opvækkelsens mulighed. Der er tale om replik 928:

det er Jammer og Rædsel, at Gud er god og almægtig, og dog ligger hans Jord i Elendighed, fordi der imellem de troende ikke er een, der tror. Er der da ingen? ikke en eneste af jer, der kan støtte mine Hænder, mens jeg beder os Underet ned? Jeg siger jer, alt er muligt for den, der tror.

Det er kun lille Maren, der tror, at det kan lade sig gøre, og det er lidt uklart, hvorfor hendes tro kræves, eller altså, hvorfor det ikke er nok med Johannes’ tro. Men sådan har altså Munk villet have det.

Når han i det hele taget får den tanke at lave et skuespil om en dødeopvækkelse, skyldes det ikke mindst afhængigheden af Bjørnstjerne Bjørnson. Oscar Geismar, der kendte Kaj Munk fra hans drengeår, har redegjort for det på udmærket vis i en artikel i Berlingeren. Her skriver han:

Kaj Munk har lige fra et eller andet tidligt Tidspunkt i sin Fortilværelse gaaet og tygget paa den Bjørnsonske Replik. Indtil Svaret med eet steg rødglødende op af hans Smede-Esse, fyldt med baade Trods og Tro. Er Underet sket en gang, og kan Mennesket ikke leve Underet foruden, nuvel, saa kan det ogsaa ske nu. Det er blot Troen, som mangler.

Bjørnson har i sit skuespil Over Evne hævdet, at alle de undere, den nordlandske pastor Sang har udført, og som en række af hans kolleger beundrer, kun er chokterapi overfor hysteriske lammelser. Bjørnson lader nogle præster forsamle sig og i deres forsamling bringe sig mere og mere op i en slags ekstase i forventning om det under, at pastor Sangs lammede kone kan gå – et under, som pastor Sang har stillet i udsigt – men lader dem brat falde ned igen, idet han lader både Sang og has hustru falde om af hjerteslag som afslutning på stykket.

Én af disse underforventende præster har hævdet, at et under for at være et under skal være ét, som tvivlens skarpeste instrumenter ikke kan sønderlemme, og det kan være grunden til, at Munk bruger en dødeopvækkelse i sit skuespil, hvor den døde har været død i hele fem dage, omend det jo i så fald er mærkeligt, at han lader lægen komme med en tvivlens bemærkning til sidst, replik 944:

Lægen: Ligsynsmandsinstitutionen skal afskaffes.

Dermed uskadeliggør han jo underet som under og forhindrer, at det går, som den omtalte præst hævdede hos Bjørnson: at ”alle der så det, kom til tro”.

Dertil kommer imidlertid, at Munk var meget stærkt påvirket af et dødsfald i sognet. Den unge gårdmandskone Marie Sand var død i barselsseng den 26-10 1925. Munks nabopræst, salmedigteren K. L. Aastrup, skriver om det i sine erindringer:

Engang kom han [Munk] og kastede sig dødsensfortvivlet i min gyngestol. Han havde været til stede, da amtslægen fra Ringkøbing havde prøvet på barnets bekostning at redde en ung mors liv. Hun var død, da han troede, det hele var vel overstået. Det er overflødigt at gengive hans skildring af begivenheden og hans egen følelse af magtesløshed overfor den. Det står ord til andet at læse i »Ordet«.

Og den begivenhed fik altså Kaj Munks svar på Bjørnsons skuespil til at stige rødglødende op af hans smede-esse, som Geismar skrev.

Men nægtes kan det ikke, at det svar, Munk kommer med, står som en påstand ud i den blå luft, oven i købet en påstand, som unægtelig synes at modbevises af erfaringen, ikke blot nutidens erfaring, men hele kristenhedens erfaring: ingen før Kaj Munk har vovet at påstå, at er blot troen stærk nok, kan selv døden ikke holde stand for den, eller at ordet om, at alt er muligt for den, der tror (Mark 9,23), også gælder overfor døden.

Som sagt tror jeg, at Munk i grunden er enig med Richard Dawkins om, at verden, som vi kender den, helt og holdent opfører sig efter videnskabens regler. Han lader lægen i Ordet fremkomme med denne trosbekendelse:

Nej, min gode Pastor Bandbul, der er aldrig her i Verden sket og vil heller aldrig ibidem ske noget, som ikke den tilstrækkeligt kyndige og sikre Opsporer vil kunne paapege en naturlig Aarsag til. (Replik 738).

Og af de forudgående replikker fremgår det, at Munk mener med denne replik at have sat pastor Bandbul på plads, selv om denne ellers er kommet med den meget tilforladelige anskuelse, at undere er imod Guds verdensorden. At det er det, han mener, kan blandt andet ses af en artikel i Jyllands-Posten fra 11-9 1932 Om Miraklet, se her. Her skriver Munk:

Hver eneste Bøn, om det saa blot er Bøn om at slippe for Betændelse ved sin Ligtorn, forudsætter Tro paa Miraklet. Der gaar akkurat lige saa meget i Stykker i den mekaniske Verden, om Gud skal slaa Hul paa din Tandbyld, som om han opvakte dit lille døde Barn i Graven.

Dette er forkert. Munk forudsætter tilsyneladende, at verden, som vi kender den, og som videnskaben kender den, er mekanisk. Men det véd Munk jo ikke noget om. Videnskaben er ikke færdig med sit arbejde endnu. Og lægens bemærkning er udtryk for den samme ekstrapolation, som vor tids videnskabsmænd ofte foretager: man går ud fra, at ikke blot den del af verden, vi hidtil har udforsket, men også den endnu uudforskede del bevæger sig ”mekanisk”, altså efter de kendte naturlove. Og det gør den måske også. Men det kan vi jo først afgøre ved verdens ende.

Pastor Bandbul i Ordet er af en anden opfattelse. Han siger til den sindssyge Johannes i første akt:

De gør ikke Undere; for Undere sker ikke. Gud bryder ikke sit givne Ord, sin Verdensorden, Naturlovene, sin Evighedsplan. Det siger ogsaa Skriften: Gud er ikke Forvirringens, men Ordenens Gud. (Replik 205).

Munk afbilder både her og sidenhen denne præst som lidt af en præstekarikatur. Alligevel lader han ham her sige det væsentlige. Den verden, vi kender, er ikke bestemt af undere. Og den Gud, der har skabt vor verden og stadig opretholder den, opererer gennem naturlovene, ikke på trods af dem. Det er derfor, at bøn giver mening, også i en verden som vor, hvor videnskaben har et stort ord at sige.

Det er ikke Munks tanke. Han vil nærmest give deisterne ret, de tænkere, der mener, at Gud måske har sat det hele i gang, men derefter har overladt verden til sig selv, så den styres af naturlovene og kun af dem. Hvis det er tilfældet, så kan Gud ganske rigtigt kun komme til at handle – hvilket vil sige: komme til at opfylde vor bøn – ved at foretage et under; som Munk siger det: urmageren har vel ret til at røre ved den store viser. Vi beder om, at der må gå hul på tandbylden. Hvis Gud skal opfylde vor bøn, må han efter Munks mening imod naturlovene slå hul på tandbylden. Jovist, men hvis nu tandbylden går over af sig selv, eller hvis den går over, fordi vi modtager passende behandling, så sker det jo ikke ved et under, og kan vi så se på det som en opfyldelse af vores bøn?

Ja, det kan vi efter min mening og efter pastor Bandbuls mening. Men ikke efter Munks, hvis man skal tage hans ord her for pålydende.

Man kan også sige, at Munk i denne bemærkning ikke skelner mellem helbredelige og uhelbredelige sygdomme, men blander de to ting uhjælpeligt sammen. Hvis en helbredelig sygdom, altså en sygdom, som vi går til lægen med, helbredes, så mener han, at der er tale om, at Gud har grebet ind med et under. Og hvis en uhelbredelig sygdom rammer, vil han, hvis disse ord skal tages for pålydende, have os til imod al erfaring at bede om helbredelse.

Det er, som om han er ramt så hårdt af tanken om videnskabens altgennemtrængende virksomhed, at han fejlagtigt mener, at kirken kun har den rene og skære mirakelpåstand at sætte op mod denne naturlovsbundethed. Og det virker højst besynderligt.

Værst er det vist i det svar, han giver frimenighedspræst Karl Nielsen i Jyllands-Posten den 28-10 1932, se her. Her skriver han:

De forraader Evangeliet, Hr. Pastor. Hvorved? Ved at tro paa Deres Øjne og Øren samtidig med, at De spørger Jesus til Raads. De forraader Evangeliet ved ikke at ville tro paa ham alene, men kombinere Deres Tro paa ham med Tro paa Dem selv og Deres egne Iagttagelser. De ser ikke døde rejse sig, og ergo rejser de sig ikke, og ergo er det udelukket, og Opstandelsen, som Jesus taler om, maa vi saa lægge over i det hinsidige.

At tro i kristen forstand det skulle altså være at fornægte det, øjnene ser, at fornægte al erfaring, at fornægte det, der har været kirkens overbevisning igennem hele dens historie: at mennesker, der dør, ikke opvækkes før i Guds rige, ja, ikke kan opvækkes ved selv den mægtigste tro, der kan frembydes, at dette skulle være kristen tro, det er dog ganske aparte og desuden direkte forkert.

Jeg ville måske nogenlunde kunne forstå og acceptere Munks holdning, hvis jeg kunne betragte det altsammen som udslag af hans fortvivlelse over at stå overfor det helt uforståelige dødsfald: Marie Sands død i barselsseng. At han i den sindsstemning dels gør op med Bjørnson og dels får udløsning for noget af fortvivlelsen ved Marie Sands død, det er forståeligt. Og det er måske også forståeligt, at han blander så mange ting så uhjælpelig sammen, som han gør, fuldstændig ligeglad med al fornuft og al erfaring. Jo, fortvivlelsen, dette slet ikke at kunne forstå, det kan nok forklare meget. Men vel kun forklare og undskylde det i 1925.

For at han syv år senere formår ikke blot at bibeholde alle disse i luften frit svævende påstande, men endog udbygge dem med endnu større mangel på logik, det er højst besynderligt.

Jeg tænker især på den vignet, han har anbragt i den trykte udgave af Ordet. Her står:

,,Nej, hans Stadsklæder skal hænge parat, for En ved dog aldrig, om han ikke skulde komme en Paaskemorgen.” En nøgtern Gaardmandsenke i Vedersø.

Søren Lodberg Hvas prøver i Aalborg Stifts Aarbog at få denne vignet til at handle om den store påskemorgen. Men ak, det gør den ikke. Munk skriver i en artikel i Jyllands-Posten den 2-10 1932 om Otto Larsen efter at have citeret vignetten, se her:

Denne Kone vidste, at Manden var død, laa i sin Grav og blev Muld i Muld; alligevel havde hun saa klart, saa lysende en Mulighed for hans Tilbagevenden for Øje, at hun endog holdt hans Tøj parat. Jeg giver mere for denne jævne Kvindes “uklare” Forestillinger end for Krarups og Martensens og alle Tiders teologiske Fakulteters Logik.

Det er sandt nok, at vi i den kristne kirke må nøjes med påstande. Det er sandt nok, at der ikke gives skygge af bevis for, at Gud har skabt verden, endsige da for, at han stadig opretholder den gennem sine naturlove. Man kan, synes det, lige så godt hævde, at det kun er naturlovene, der opretholder verden, det er jo kun dem, vi ser.

Men én eller anden form for logik må man dog kræve i vor tale. Hvis vi udstrør vore påstande om Gud og om hans undere med løs hånd, må vi dog sikre os, at der er en vis sammenhæng mellem dem. Det bekymrer imidlertid ikke Kaj Munk. Her har han hele skuespillet igennem slået på, at det, der udvirker underet, er troen, at hvis troen mangler, kan Johannes intet gøre, og at underet derfor må udeblive, hvis ingen vil hjælpe ham med at nedbede underet, fordi der blandt de troende ikke er nogen, der tror. Og så modsiger han det altsammen med denne vignet. Jo, for hvis der virkelig er nogen gårdmandsenke i Vedersø, der har udtalt disse ”nøgterne” ord, så er de jo udtalt med nøjagtig samme tvivl, som Borgen havde, da han bad for Johannes’ helbredelse: ”Det er dog altid forsøget værd!” (Replik 78). ”En ved dog aldrig”, siger hun og holder derved muligheden åben.

Muligheden for hvad? Ja, muligheden for, at det, der aldrig er sket i kirkens hele historie, sker i hendes sogn og med hendes mand: at han rejser sig op af graven og går hjem til sit hus. Men er det en tro, der tåler sammenligning med Johannes’ tro, der formår at få den døde til at rejse sig, når besværgelsen lyder?

Her har jeg selvfølgelig prøvet at se bort fra, at gårdmandsenken kun har eksisteret i Munks fantasi. For ligesom der ikke findes eksempler på dødeopvækkelser i kirkens historie, findes der heller ikke eksempler på en sådan overbevisning blandt noget almuesamfund i Danmark.

Jeg vil som sagt mene, at Munk deler lægens opfattelse af, at alt ligger inde under videnskabens mikroskop. Derfor mener han (fejlagtigt), at kirkens eneste mulighed er at fremsætte en påstand om Guds indgriben via undere så hårdt og bastant og påståeligt som muligt. Hvilket han så gør, men ikke gør til nogen gavn for kirken.

Snarere bør kirken holde sig til pastor Bandbuls udsagn: at naturlovene er Guds, at ”et brud på naturlovene ville være en forstyrrelse af Guds verdensplan, og det herlige ved Gud er jo netop, at vi kan stole på ham” (replik 735), eller til et udsagn, som Karen Blixen lader en person udtale i novellen Kappen: At trofasthed er den høje guddommelige egenskab, gennem hvilken universet styres.

Døden får vi ikke bugt med. Men at få bugt med de forskellige sygdomme, der har plaget os, det er dog lykkedes os ganske godt. Det kan ses som en efterlevelse af den opgave, Gud ifølge første skabelsesberetning har givet os: at vi skal gøre os jorden underdanig, eller med den anden skabelsesberetnings ord: at vi skal dyrke og vogte haven.

At bede til Gud under udførelsen af denne ”skabelsesopgave” er ikke et meningsløst foretagende, selv om vi jo ikke véd, om han vil bønhøre os, og selv om vi ikke ser Guds indgriben direkte, men ”kun” gennem menneskers kunnen og gennem noget, man lige så godt kunne kalde held. Det giver Munk udtryk for i skuespillet Kærlighed (udgaven fra 1926), hvor han lader biskoppen sige, efter at han har fortalt, hvordan han har begravet to af sine sønner, fordi de døde af tuberkulose:

den Tuberkulose, den Tuberkulose! Hvornaar vil dog Gud give Lægerne Indsigt nok til at møde den?

Vi ser Gud som logos, som fornuft, som ratio. Det gør det meningsfuldt at arbejde videnskabeligt for at ”gøre os jorden underdanig”, og mens det arbejde står på, henvender vi os til vore læger med vore sygdomme, samtidig med at vi beder Gud om helbredelse. Det ene ikke uden det andet. Men beder vi om helbredelse, når døden er indtruffet, betyder det, at vi nægter at høre Guds røst til os igennem denne begivenhed: ‘du har nu at leve dit liv anderledes end før’. Og står vi overfor en dødelig sygdom, kan vi nok ikke lade være med at bede om helbredelse, men vi kan dog også tage det som en mulighed fra Gud til at få sagt farvel, eller – som i tilfældet med Huntington-patienten – en mulighed for at afvise de vilkår, Gud giver os at leve under.

Udgivet i ateisme, Samfundsforhold | Tagget , , , | 1 kommentar

Storkonflikt

Det er med en vis ulyst, at jeg tager problemet med den varslede storkonflikt op til debat. Men der er et par ting, som jeg nok synes kunne trænge til at nævnes, om ikke ligefrem belyses.

Først et par indledende øvelser!

Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske, har i et indlæg i Berlingske, se her, mange rosende ord tilovers for den danske model. Det er civilsamfundet, der her viser sin styrke, hedder det. Men han er alligevel realist nok til at spørge, om denne model, der er opstået på det private arbejdsmarked, nu også virker på det offentlige arbejdsmarked. Han skriver:

Men er det nu sådan i virkeligheden?, vil kritikere spørge. I de senere år er tvivlen særligt vokset i forhold til overenskomsterne på det offentlige område. Ikke mindst mistanken om, at der foregik en nøje politisk håndstyring mellem regeringen og KL før og under lærerkonflikten, der endte med lockouten og et lovindgreb i foråret 2013, har fået flere til at tegne et billede af en dansk model, der i offentligt regi er kørt af sporet.

Som om overenskomstforhandlinger som dem, der netop er brudt sammen og derfor sendt i Forligsen, reelt er et stort skuespil med fagforeningerne på den ene side stillet over for et magtpolitisk kompleks på den anden side bestående af arbejdsgivere, der også er politikere og derfor indtager en dobbeltrolle: Først sikrer man et forhandlingssammenbrud. Derefter griber arbejdsgiversiden reelt set selv ind og standser konflikten igen med loven i hånd.

Her nøjes han med at tale om en mistanke om, at der forekom urent trav ved de forhandlingerne med lærerne i 2013. Han har en dårlig hukommelse. Vi behøver ikke nøjes med en mistanke. Jyllands-Posten fik i foråret 2013 fat på et papir fra finansministeriet, dateret 18. oktober 2012, altså to måneder før det officielle forhandlingsforløb startede, hvori det om den nye skolereform hedder:

»Reformen gennemføres ved hjælp af frigjorte ressourcer som følge af dels normalisering af lærernes arbejdstid (…). Forudsætningen for, at timetallet i folkeskolen kan øges som forudsat, er en ændring i anvendelse af lærernes arbejdstid.«

Det havde lærerne frygtet hele tiden. De havde under hele forhandlingsforløbet haft indtryk af, at deres modpart ikke førte reelle forhandlinger, men på forhånd var indstillet på at iværksætte en lockout, så de kunne fastsætte lærernes arbejdstid ved lov. Hvilket de jo også gjorde.

Jeg udøste min forargelse over det spegede spil her. Og jeg har siden haft en begrundet formodning om, at man ikke uden videre kan overføre den danske model fra det private arbejdsmarked til det offentlige arbejdsmarked, blandt andet fordi de offentlige arbejdsgivere sparer penge ved en lockout eller en strejke, mens de private taber penge derved, det vil sige, de strejkevåben, som indgår som en uundværlig del af den danske model, fordi de tvinger parterne til enighed, virker ikke på det offentlige arbejdsmarked.

Ikke desto mindre er jeg nu tilbøjelig til at give en modstander af hele den forhandlingsstrategi, som lærernes organisationer har gennemført, ret. Der er tale om en lærer med 40 år på bagen, og han beskriver flere interessante forhold ved forhandlingerne på lærerområdet, og skriver så:

I startfirserne foretog Københavns Kommunelærer Forening (KKF) blandt foreningens medlemmer en skriftlig, anonym spørgeskemaundersøgelse for endegyldigt at fastslå, at lærerne arbejdede langt mere end de 37 ugentlige timer, de fik løn for. Undersøgelsen blev hastigt lagt i skuffen. Næppe en eneste af de adspurgte nåede op på bare tilnærmelsesvist 37 ugentlige timer. I tror nok, at det hele er løgn, så utroligt det måtte lyde her i 2018. Men det hele er den skinbarlige sandhed. Jeg var der selv.

Det er noget af det, der er problemet: man kan ikke sammenligne lærerarbejdstimer med maskinarbejderarbejdstimer. Lærerne arbejder med mennesker, og overalt, hvor man arbejder med mennesker, bliver man påvirket på en anden måde, end hvor man arbejder med maskiner. Fejlen ved diverse læreroverenskomster er altså – så vidt jeg kan se – at man har villet have lærernes ugentlige timetal til at nå op på 37 timer, selv om de timer, de befandt sig i klasselokalet, aldrig nåede op på det tal. Så fik man indført timebetaling for forberedelse, for forældresamarbejde, og for meget andet, som en lærer laver, men ligegyldigt hvad, det endte med at blive et mærkeligt sammensurium, for man kan ikke på den måde stykke et arbejde blandt mennesker ud i sådanne detaljer.

Jamen, hvordan så? vil man nok spørge.

Og her synes jeg, man måtte kunne tage ved lære af fortiden, altså den fortid, hvor der ikke var sådanne timebestemmelser og arbejdsbeskrivelser.

Jeg mener, det er jo til lærerens eget bedste, at han gennemfører forældresamtaler. Han vil få undervisningen til at fungére meget bedre, hvis han har et vist kendskab til forældrene. Og hvis han ser andre lærere tage på lejrskole med børnene, eller rejse til Bornholm sammen med en 7. klasse, så vil han også for sit vedkommende fornemme, at det kunne give noget i det daglige, når børnene oplever ham i en anden rolle end lige lærerrollen, og måske helt af sig selv påtage sig den slags opgaver.

Hvorfor arbejdede han dengang over på den måde? Hvorfor lod han ikke blot skolen være skole, når det ringede ud efter sidste time, og gik hjem og nød sin omfattende fritid? Fordi han så det som sin opgave at lære børnene noget, at opdrage dem, at få dem til at forstå. Og fordi han selv fik fordel af alt det, han gjorde i det, der dengang blev betragtet som hans fritid.

Altså: Man gav ham et ansvar for at få undervisningen til at fungére bedst muligt. Det havde han selv noget ud af, og det havde børnene også noget ud af. Men hvordan det skulle planlægges, hvordan det nøjere bestemt skulle føres ud i livet, det lod man ham selv bestemme.

Det er klart, at der var forskel på lærere. Det skal nok have været dem, der brugte langt mere end 37 timer pr uge på skolen, men også dem, der klarede sig med det timetal, børnene havde. Og det var dengang ikke 37 timer om ugen.

Og det er altså noget af en falliterklæring på begge sider af forhandlingsbordet, at man ikke har kunnet finde andre værdimål for lærernes arbejdsindsats end timetallet. Ikke, at jeg sådan på stående fod kan foreslå noget alternativ. Men at man på én eller anden måde må tilbage til en form for tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager (lærer), en tillid, som vil bevirke, at arbejdsgiver forventer, at arbejdstager sætter hele sin menneskelige forståelse ind i undervisningen, giver sig selv med alt, hvad det indebærer, og så ellers får en passende aflønning for det.

Dertil kommer imidlertid noget andet.

Som man måske husker, havde jeg i 2013, da debatten om skolereformen rasede, nogle indlæg om den elefant i rummet, som overhovedet ikke blev nævnt i denne debat, nemlig den anderledes kultur, (læs: den muslimske kultur), som en del af børnene kom ind i skolen med. Ét af indlæggene kan ses her.

Vi står overfor en mægtig udfordring med den muslimske kultur, der er kommet ind i landet med de mange muslimer. Regeringen forsøger sig med en ghettoplan, man vil prøve at gøre noget ved børns sprog ved at indføre tvungen børnehaveundervisning, osv., altsammen udmærket. Men det er mig en gåde, hvordan man samtidig med det kan overse folkeskolens enorme rolle i integrationsprocessen, og samtidig tilsyneladende overse de vanskeligheder, den muslimske kultur bereder folkeskolen, læs lærerne. Man har set stigende tendenser til vold overfor lærerne, man har set fortvivlede lærere, hvis undervisning saboteres af muslimske elever. Og så bebrejder man Thulesen Dahl, at han kommer med en bemærkning om, at man ved disse overenskomster må prøve at råde bod på den begmand, man sidste gang gav lærerne. Og hvad værre er: man har tilsyneladende ikke tænkt sig at følge hans råd, uagtet at samtlige andre offentlige ansatte synes at være enig med ham.

Ser man da ikke, hvilken umådelig vanskelig opgave man lægger på lærernes skuldre? Er man ikke klar over, at man, hvis man virkelig skal vinde muslimernes ”minds and hearts”, må satse på folkeskolen? Men nej, man kører overenskomstforhandlingerne, som om alt er, som det plejer at være, som om elevmaterialet er det samme, som det altid har været, som om problemerne kun er af social og psykologisk art.

Dertil kommer desværre, at mange lærere også undlader at se elefanten i rummet, altså stadig tror, at de remedier, man hidtil har brugt: at tale med forældrene, at bruge den bløde ”rundbordspædagogik”, også kan bruges fremover.

En lærer har i Kristeligt Dagblad fortalt om sine vanskeligheder med en 1. klasse, se her. Hun blev udsat for en overordentlig voldsom reaktion fra en af drengene, og måtte bruge alle sine kræfter på at få to drenge til at holde op med at slås. Men hun fortæller ikke noget om, hvorvidt det er muslimer, der på den måde volder problemer. Der forekommer ikke ét ord om de vanskeligheder, der findes i skolen i kraft af de mange tosprogede elever, som jo kaldes tosprogede, fordi man så ikke behøver at kalde dem muslimer.

Det gør der imidlertid i en artikel i Den korte Avis. Her refererer Ralf Pittelkow fra en østrigsk avis, hvordan en østrigsk lærerinde for en gangs skyld har taget bladet fra munden med hensyn til de vanskeligheder, muslimske elever bereder skolen. Det hedder:

Problemerne i klasseværelserne er næsten ikke mere til at løse, siger hun. ”Der er simpelt hen for meget.”

Hun fortsætter:

Jeg tror, at forskellen mellem deres verden derhjemme og vores verden er så stor, at man ikke længere kan få tingene til at mødes. For mange af mine elever står shariaen over alt andet. Den er det vigtigste for at være en god muslim.”

Tidligere kunne Wiesinger interessere eleverne for undervisningens indhold. Men nu reagerer de mere og mere ud fra religiøse motiver og regler.

Musik og dans bliver afvist. Hos mange af de muslimske forældre er der en voksende fjendtlighed over for faglige kundskaber. Ofte drejer det sig i stedet om den islamiske tro.

Det udvikler sig i en retning, der ikke er sund for et samfund.”

En anden lærer siger det på denne måde:

I klasseværelset raser en kamp mellem forskellige kulturer. Eleverne lægger desværre alt for stor vægt på afstamning og religion.

I det føromtalte indlæg refererede jeg en forfatter, der fortalte, at det vigtigste budskab en muslim fik med hjemmefra lød: ”Bliv ikke som dem!” Og det er klart, hvis der sidder mange muslimer i en klasse, og hvis de alle har denne besked med hjemmefra, så står læreren med en vanskelig opgave. For alt, hvad han eller hun vil gribe og gøre i, vil jo kunne afvises med en uudtalt henvisning til denne ordre hjemmefra.

Alt dette skal vore lærere gøre sig klart – og det er i sig selv en vanskelig opgave at få dem til at indse dette – samtidig med, at de skal finde metoder til at få den således stærkt forværrede undervisning til at fungére. Og disse integrationsarbejdere er det, man vil fratage normale menneskelige muligheder for at komme sig ovenpå de udfordringer, de møder på deres arbejdsplads. Kampen mod disse vanskeligheder, kampen for en fremtid for Danmark med balance i tingene, den kamp vil man timefastsætte og betragte som identisk med det lærerarbejde, der fandtes for ti-tyve år siden.

Det er ikke helt let at forstå.

Udgivet i Indvandringspolitik, Samfundsforhold | Tagget , | Skriv en kommentar

Hvorlænge endnu?

Lad mig først komme med en tilståelse: I mit sidste indlæg, det, der handlede om regeringens ghettoforslag, nævnte jeg, at der manglede et tiltag imod genopdragelsesrejser. Det erfarer jeg nu er forkert. Den norske forfatter Hege Storhaug er ude med en oplysning om, at der i de danske forslag faktisk forefindes forslag til imødegåelse af fænomenet genopdragelsesrejser, se her.

Jeg har godt nok en undskyldning for denne fejl, og jeg tror nok, den holder, men jeg undlader at komme ind på den. Der er nemlig noget andet, jeg hellere vil skrive om:

Torben Snarup Hansen har på snaphanen et indlæg om forholdene i Spanien fra omkring år 1500 og et par århundrede fremefter, se her. Jeg har for nogle år siden læst en del af afhandlingerne på denne hjemmeside og fandt dengang, at der her var tale om ret afbalancerede afhandlinger. Ellers har netop Spaniens historie været en stor kampplads mellem islamiske og kristne historikere. Men ud fra en afhandling af Henry Charles Lea, skrevet i begyndelsen af 1900-tallet, mente jeg at kunne konstatere, at den tvangskristning, der fandt sted overfor muslimerne i Spanien fra omkring 1500 og frem til godt 1600 var en skamplet på kristenhedens historie.

Det er den muligvis også, men det er noget andet, Torben Snarup vil have frem. Han skriver f.eks.:

I 1520’erne betalte muslimerne en pæn sum penge til kongen, så de fik lov til at praktisere deres tro. Officielt var de katolikker, men alle vidste, at det kun var på skrømt. På et tidspunkt blev det kryptomuslimske mindretal i de sydøstlige provinser voldeligt og assisterede nordafrikanske pirater og lignende kriminelle under natlige overfald, bortførelser og mord på “de vantro” spaniere.

I 1568 begyndte et regulært oprør syd for Granada – med meget store tab af menneskeliv på både kristen og muslimsk side. Da kampen omsider standsede, befalede regeringen, at områdets “moriscos” skulle flyttes til andre provinser – især Kastilien og Estremadura inde i landet. Tallene er usikre, men mellem 50.000 og 80.000 af dem blev fordelt mellem landsbyer, hvor de var omgivet af kristne. Efter et par generationer udgjorde de ikke længere noget fællesskab og dermed ingen trussel.

Man havde altså lang tid efter, at morisco’erne skulle være blevet forvandlet til ”normale” spaniere, oprørske tendenser i deres provinser, eller i provinser, hvor de udgjorde en stor del af befolkningen. Torben Snarup fortsætter:

I stedet blev en stor moriscobefolkning i Aragonien – bl.a. egnen omkring Alicante og Valencia – en ny sikkerhedsudfordring. Mellem 1609 og 1614 blev ca. 300.000 derfor udvist til Nordafrika. Det lykkedes dog mange muslimer – sandsynligvis et lignende antal – at skjule sig for regeringen, men på linje med de kastilianske “moriscos” blev deres parallelsamfund opløst, og deres efterkommere blev kristne.

Dette viser lidt om, hvilken tidshorisont vi taler om, når det drejer sig om at opløse de muslimske ghettoer, eller når det går ud på at forvandle tilhængerne af ”fredens religion” til fredelige borgere.

I et interview, som Tommy Robinson har lavet med en berømt shiitisk imam, se her, kommer det frem, at det efter denne imams mening vil tage endnu længere tid, hvis det i det hele taget vil være muligt at afmontere det farlige ved islam.

Imamen hedder Mohammed Tawhidi og stammer fra Iran, men har måttet flygte til Australien, fordi han ikke havde de efter det iranske styres mening rette meninger om islam, eller måske i virkeligheden fordi han fik øjnene op for den korruption, der foregår i de officielle kredse i Iran.

Denne imam havde mange interessante synspunkter.

Ét af dem var hans syn på jøderne. Se til jøderne, sagde han, de er blevet forfulgt gennem århundreder, de har ikke prøvet at omvende andre til jødedommen, man ville derfor formode, at de forlængst ville være opslugt af deres værtsbefolkninger. Men det er ikke sket. Tror man ikke, at det samme vil kunne ske med muslimerne? Tror man virkelig, at de vil kunne fredeliggøres eller omvendes bare i løbet af halvtreds eller hundrede år? Så kan man vist allerede med det samme begynde at tro om.

Han kunne også have sagt: Se til romanerne eller sigøjnerne! De har opretholdt deres meget særprægede kultur midt i et Europa med en helt anden kultur lige fra den tid, de kom ind i vores verdensdel – vistnok omkring år 1300 – frem til i dag. Og de har formået at overleve i denne kulturkamp på trods af, at de igennem alle årene overalt, hvor de trængte frem, har udgjort et mindretal. Må man ikke spørge, hvordan en folkelig sammenhængskraft kan være så stærk? Er det en klanmentalitet, der er tale om? Er den understøttet med os ubekendte religiøse forestillinger? Mærkeligt er det i hvert fald.

Mohammed Tawhidi havde selv en afvigende tolkning af islam. Men han gjorde meget ud af at vise, hvor vanskeligt for ikke at sige umuligt det ville være at reformere islam. For, som han sagde, islam går ud fra, at den perfekte livsanvisning er givet med koranen, der er altså ikke noget at reformere; hvis den nuværende islam skal ændres, skal den ændres tilbage til den oprindelige islam, ikke tilpasses en udvikling, der har fundet sted i Vesten.

Det vil sige: Ser vi på udviklingen i det gamle Spanien, ser vi på jødernes og romaernes historie, så melder sig vel uvægerlig spørgsmålet: Hvorfor tror vi, det vil gå lettere for os med at fjerne muslimernes særprægede kultur?

Bevares, der er forskel på kulturer. Hvad der springer i øjnene ved den muslimske kultur iblandt os, er dens latente voldsparathed. Og kunne den fjernes, ville meget være nået i retning af en fredelig sameksistens med islam. Men den er ikke fjernet, og den kan formentlig ikke fjernes. Tawhidi er selv forfulgt af andre muslimer, for muslimer bruger vold for at holde fast på den rette lære, og for at forhindre os andre i at kritisere denne lære. Desværre er de ikke enige om, hvad der er den rette lære. Ikke blot er shiitter og sunnier voldeligt uenige om spørgsmålet, indenfor shiitterne angriber også nogle shiitter andre shiitter for at få has på den lære, de udbreder.

Her har kirken en opgave. Ikke blot den opgave at overbevise muslimer om det umenneskelige i deres lære, også den opgave at gøre vore egne medlemmer klar over forskellen mellem islam og kristendom, så de ikke fristes af islam.

Fristes af islam? Det er der da ingen fornuftige mennesker, der kan blive!

Nå ikke!

Der er ikke desto mindre en del konvertitter i de vestlige lande. Og så længe kirken nøjes med at fremsige de sædvanlige kristelige formler – dette med Jesus som Guds søn, og dette med, at han er opstået fra de døde og den slags – så er muligheden for en åreladning blandt kirkemedlemmerne stor. Det er godt nok ikke til at vide, hvad det i sidste ende er, der gør, at vi stadig har mange medlemmer i kirken; hvad der får dem til at blive. Men for mig at se er en besindelse på forskellen mellem kristendom og islam i høj grad tiltrængt.

Og vi i kirken behøver naturligvis ikke arbejde ud fra det synspunkt, som den ovenfor omtalte imam har: at det måske slet ikke vil være muligt at gøre muslimer integrerbare. Vi kan godt tillade os at se lidt mere positivt på den opgave, der foreligger for os.

I Den korte Avis omtales f.eks. en kvinde, Sara, som er blevet en stor hjælp for det asylcenter, gennem hvilket hun oprindelig blev indført i det svenske samfund, se her. Sara betragter svenskerne som naive. De forstår ikke magtforholdene indenfor islam. De tør ikke indse, at det, der sker,

er en konkurrence mellem en voldskultur, og en kultur som bygger på samarbejde og tillid.

Og det er altså islam, der er voldskulturen.

Og islam er også en mandsreligion:

Islam er mændenes religion. Den er skabt af mænd til mænd. I det system er kvinderne mændenes fanger. De er spærret inde i hjemmene, i tøj, og i regler om dydighed og lydighed. Er der den mindste “slinger i valsen”, så sladres der, for der er indberetningspligt. Alle lurer på alle, og på den måde er shariapolitiet overalt. Kun få kvinder undslipper, og de der gør, må ligesom Sara gemme sig, for de er i stor fare. Som en af de få, der er sluppet ud af fængslet, prøver Sara nu at hjælpe de muslimske kvinder. Men det er meget vanskeligt, at komme forbi deres fangevogtere. Mændene.

Hvordan kan nogen dog modarbejde den religion?

Ja, Sara kan. Hun gør det blot ved at fortælle kvinderne om de rettigheder, de har som mennesker i Sverige. Hun gør det med snilde og hittepåsomhed. Hun får kvinder med på ture rundt i området, og dèr kan hun så fortælle dem om det land, de befinder sig i. Hun har endda haft held til at få etableret en form for seksualundervisning for kvinderne, noget, der i høj grad var tiltrængt.

Hendes råd til de svenske politikere er enkelt: Få mændene sat i arbejde! Få dem til at beskæftige sig med at tjene til familiens ophold! Når de ikke har noget at lave, så er det, at de går og holder øje med hver bevægelse, deres kvinder foretager sig.

For lang tid siden, tilbage i 2012, skrev jeg om to tilfælde af muslimsk ægteskabsrådgivning, som den norske hjemmeside Human Rights Service fortæller om, se her. Det ene tilfælde drejede sig om en ung mand, det andet om en ung kvinde. Dengang var jeg mest optaget af kvindens situation. Der var tale om en 19-årig kurdisk kvinde, som gik og ventede i opslidende spænding på, hvad hendes far ville finde på med hensyn til hendes fremtid. For hvad han bestemte, var lov. Foreløbig holdt hun øjne med den skæbne, der blev hendes storesøster til del, og det lovede ikke godt for hende, for ville hun ikke komme til at lide den samme skæbne, dvs taget med til Kurdistan, tvangsgiftet med en kurder, som på den måde kan komme med tilbage til Norge?

Men hun levede jo netop i et kultursammenstød, og derfor kunne hun se, at hendes tilværelse kunne forme sig anderledes. Hun havde norske veninder, og dem, men ikke hendes familie, kunne hun betro sig til, omend hun klagede over, at de ikke rigtig kunne sætte sig ind i hendes vanskeligheder, hvad jo det norske samfund som sådant heller ikke kunne (eller ville).

Giver dette håb for fremtiden?

Ja, det gør det. For hendes klage viser, at hun bliver påvirket af det norske samfund, påvirket til at få lyst til at gøre noget ved den skæbne, der ellers var hende sikker. Sara Omar viser i sin roman Dødevaskeren, at også hun er blevet påvirket af det nordiske menneskesyn, også hun ser en opgave i at kæmpe for selv at blive et helt og selvstændigt menneske og hjælpe andre til det samme med ord og handling.

Og så er den mand, der fortælles om i mit indlæg, måske alligevel af større interesse. Han har opdaget noget, som vi ikke-muslimer så udmærket kender til, men som muslimerne fornægter, han har opdaget forelskelsen. Der er én bestemt kvinde, han har fået et godt øje til. Men problemet for ham er, hvordan han kommer videre derfra. For som from muslim må han jo ikke have samkvem med kvinder, dårlig nok tale til dem – hvad han bedyrer, at han heller ikke gør – og da slet ikke være sammen med dem i enrum. For hvis han uden videre frier til hende, vil hun så ikke afvise ham, for hun kender ham jo slet ikke? Og da han ikke på muslimsk måde kan gøre sig bekendt for hende, hvad så?

Vi kan naturligvis godt grine lidt af hans problem. Men det interessante ved dette tilfælde er, at der er kommet forelskelse med ind i billedet. Det er noget, den muslimske håndtering af kønsdriften gør alt for at undgå. Kønnene skal holde skarpt adskilt, for at der ikke skal ske noget ukysk. Men med en sådan adskillelse af kønnene, kan forelskelse jo normalt ikke opstå. Og når den alligevel opstår, som i dette tilfælde, kan den ikke udvikle sig til en forlovelse endsige da til ægteskab. På den anden side kan vor mand her heller ikke tænke sig at gifte sig med en anden. Det er jo noget af forelskelsens mærkværdighed: den er ikke en forelskelse i hvem som helst, men en forelskelse i en bestemt person.

Lad mig bare fremhæve det som noget glædeligt, at vore muslimske landsmænd står med disse problemer, at altså sammenstødet mellem muslimsk og kristen kultur også giver vanskeligheder for muslimerne. Men det forekommer mig også, at det må fremhæves som en opgave for folkekirken at forkynde ind i disse situationer, f.eks. ved at spørge, som jeg spurgte tilbage i 2012:

Skal vi direkte spørge ham (og alle andre muslimer, naturligvis), om det mon virkelig kan være Guds hensigt med at skabe os som mand og kvinde, at vi skal gemme os for hinanden, skal holde de to køn adskilt? Mon ikke det snarere er hensigten at lære os at omgås hinanden uden de farlige seksuelle overtoner. (Jeg siger med vilje ikke uden de seksuelle overtoner, men uden de farlige seksuelle overtoner). Og skal vi ikke spørge, om det mon ikke kunne tænkes at være efter Guds hensigt, at der opstår en forelskelse mellem netop to individer, en forelskelse, som kan danne baggrund for den kærlighed, der tænkes at opstå i ægteskabet?

Det er i orden, at vi fra politisk/borgerligt hold holder fast ved vore idealer om ligestilling mellem kønnene. Men det vil også være i orden, ja, det må efterhånden være uomgængeligt, at kirken forkynder evangelium og ikke lov, forkynder frihed og ikke tvang, forkynder, at ægteskabets grundlag ikke er familiens bestemmelser, men parternes indbyrdes kærlighed.

Og at gøre det er at forkynde, at de bindinger af må-ikke’er, som muslimerne binder deres unge ind i, er både uhensigtsmæssige, umoralske og imod Guds bestemmelser. De to ægtefæller tænkes jo ikke bare at holde sammen, fordi loven kræver det, de tænkes virkelig at elske hinanden, også om der overhovedet ikke var nogen lov, der sagde, de skulle holde sammen. De tænkes at sætte sig ind i hinandens tankegang, at føle med hinanden, at være fælles om børnenes opdragelse, osv.

Intet af det kan man lave lovregler for, ja, det ægte i ægteskabet går i stykker, hvis den ene eller den anden blot gør, som han gør, fordi han vil være moralsk.

Udgivet i Indvandringspolitik | Tagget , , | Skriv en kommentar

Kirkens svigt

Regeringen har fremlagt en ghettopakke, indeholdende 22 forslag til forbedringer i det håb, at der i 2030 ikke mere findes ghettoer i Danmark.

Jeg skal ikke her gennemgå denne pakke forslag for forslag, men nøjes med at pege på to ting, der ikke er med.

For det første mangler der er forslag til, hvordan man får sat en stopper for den stadige indvandring. Det er ret bemærkelsesværdigt, at man har glemt det gamle engelske ord: ”When in a hole, stop digging”. Man ser de store problemer, der er med at integrere mange af de fremmede, og kommer med mange forslag til, hvordan man kan forbedre integrationen. Men samtidig lader man stadig døren stå åben, måske ikke så vidtåben som tidligere, men dog på et så stort klem, at det faktisk betyder noget.

For det andet synes man ikke at ville gøre noget ved det, man har kaldt genopdragelsesrejser, altså det forhold, at mange muslimske forældre synes, at deres børn bliver for danske og derfor sender børnene tilbage til hjemlandet for at lade familien dèr tage sig ”kærligt” af dem – kærligt står i anførelsestegn, for ifølge efterhånden ret talrige beretninger er det langtfra kærlighed, der præger den behandling, de arme børn får.

Dernæst vil jeg pege på to indlæg fra hver sin retning, begge holdt i et nogenlunde regulært sprog.

Det første er skrevet af Adam Holm, tidligere journalist ved Deadline, se her. Overskriften er lidt dramatisk – Adam Holm er vel ikke journalist for ingenting – den lyder: ”Søger Søren Pape inspiration fra semidiktatoren Erdogan?” Men Holm må dog erklære sig enig i mange af regeringens tiltag. Og allerede det viser det omsving i tankegangen, der er sket efter den store migranttilstrømning i 2015. Men han har dog indvendinger at gøre mod forslaget om at straffe visse typer af kriminel handling dobbelt så hårdt, hvis handlingen begås i ghettoland. Det er måske regulært nok, for han er i modsætning til mange andre godt klar over, at det ikke er ghettobeboerne, der får dobbelt straf. Men jeg kan ikke rigtig se, hvorfor han på den baggrund så skriver følgende:

Sagt med et glimt i øjet: Justitsministeren må have en forkærlighed for stærke mænd. Hans bastante retorik vidner om inspiration fra lande, vi ikke normalt sammenligner os med, eksempelvis Tyrkiet under den demokratisk valgte semidiktator, Recep Tayep Erdogan. Den tyrkiske præsident mestrer den brutale kunst at slå hårdt ned. Sådan må vi også gøre, synes Pape at have ræsonneret, og hvem ved, måske er der mange af beboerne i ghettoerne, der klapper i hænderne. De har jo deres rødder i lande, hvor social forebyggelse og lighed for loven er ukendte begreber.

Men dét er jo netop ikke at skabe integration. Hvorfor skal vi fra dansk side synke ned på det niveau?

Han har åbenbart nogle vredesskåler, han skal have udgydt.

Det andet indlæg er skrevet af Casper Stefani, se her, og er mere regeringsvenligt. Det har overskriften: ”Jeg er træt af dem, der ingen løsninger har, men alligevel råber og skriger ude på sidelinjen”. Og selv om jeg – hvad dette indlæg kommer til at vise – føler mig som én af dem, der ikke har nogen løsning, kan jeg godt følge ham i hans anklage mod de mange ikke-løsninger, der fremkommer blandt dem, der vender sig imod regeringens forslag. Blandt andet vender han sig imod en vis hr. Hagelberg:

Vi danskere burde sætte os bedre ind i de nye danskeres livsform” skrev hr. Hagelberg.

Det var snarere os, der skulle vise forståelse for deres måde at leve på, mente han.

De to begreber: ”at sætte os ind i de nye danskeres livsform” og: ”at vise forståelse for deres måde at leve på”, vil jeg godt bruge som udgangspunkt for en anklage mod den danske folkekirke for ikke at have gjort noget – eller i hvert fald kun meget lidt – for at komme med teologiske overvejelser over forskellen mellem islam og kristendom. Jeg kan også sige, at min anklage går på, at man i forholdet til de muslimer, der kommer som indvandrere til Danmark, tilsyneladende fuldstændig har lagt missionsbefalingen på hylden. Man har fra kirkens side bevidstløst fulgt flygtningevennernes holdninger: at man skal være åh så gode ved de nyankomne, at man endelig ikke må angribe deres religion: islam, for så vanskeliggør man integrationen, at man i de dialoger, man holder med muslimerne, skal prøve at finde alle lighedspunkterne mellem islam og kristendom frem og lade forskellene ligge.

Dette sidste fik et meget særpræget udtryk engang i 2013, hvor en præst i Odense, Jesper Hougaard Larsen, der oven i købet var ansat som indvandrerpræst, sammen med muslimen Saliha Marie Fetteh skrev en fælles artikel på religion.dk, se her. I denne fælles artikel gik han med til, at koranen er guddommelig. Jeg bebrejdede ham det i en artikel her på bloggen, se her. For den, der som undertegnede bare har lugtet lidt til den kritik af islam, der dog findes, er det ikke nogen nyhed, at muslimske lærde glad og gerne går med til at lade den historiske-kritiske videnskab finde anvendelse på deres religiøse tekster, men vel at mærke kun, når denne kritiske undersøgelse holder sig til haditterne og lader koranen være i fred. For det er for dem en ubetvivlelig påstand, at koranen er Guds eget skinbarlige ord, som er overleveret 100% korrekt, og som der derfor ikke på nogen måde kan sås tvivl om eller rettes nogen undersøgelse imod.

Jo, vi skal som kristne bestemt ”sætte os ind i de nye danskeres livsform”, men det betyder lige så bestemt ikke, at vi skal ”vise forståelse for deres måde at leve på”. I tilfældet her: Vi skal naturligvis være klar over, hvordan muslimerne betragter koranen, men vi skal lige så selvfølgeligt gøre dem klart, at sådan betragter vi ikke koranen, og oven i købet i vore diskussioner med dem fremføre alle de argumenter imod denne guddommeliggørelse af koranen, som vi finder fornødent, sådan som jeg prøvede at vise det i mit forrige indlæg.

Det samme gælder, hvis vi ser på andre forhold hos muslimerne.

Jeg har sommetider brugt den formulering om forskellen mellem de to religioner, at muslimerne mener at kende sandheden så godt, at de kan tillade sig at slå andre mennesker ihjel for sandhedens skyld, mens de kristne mener at kende sandheden så godt, at de kan lade sig slå ihjel for sandhedens skyld. Man kan også sige, at islam er en magtreligion, mens kristendommen er en sprogreligion.

For efterhånden lang tid siden prøvede jeg at vise forskellen, som den tog sig ud, hvis man så på spørgsmålet om statens voldsmonopol. Vi i Vesten (eller vi kristne) mener, at staten har et voldsmonopol. Vi har ladet staten have dette monopol på den betingelse, at vi alle er med til at bestemme de love, der bestemmer, hvornår og hvordan vold skal udøves. Og vore tilrejsende muslimer er velkomne til at være med til at bestemme lovene, når de har fået statsborgerskab. Men de må i så tilfælde opgive deres egne love.

Det er de dog ikke tilsinds at gøre. Se f.eks. her, hvad jeg skrev i 2010:

I de forskellige ghettoer rundt i landet forsøger muslimer at oprette og opretholde deres egen jurisdiktion. Anmeldelser af forbrydelse bliver i Vollsmose efter kort tid trukket tilbage af anmelderne, fordi den lokale imam har taget over, med eller uden trussel om vold. For den danske stat hører efter mange muslimers opfattelse ikke med til de institutioner, en muslim kan anerkende som berettiget til at udøve vold. Myndighedspersoner, brandmænd, politifolk, ja sågar hjemmehjælpere, er af samme grund ikke velsete i disse områder. Og voldsudøvelsen? Ja, den tager unge bander sig af, måske styret af imamen, måske ikke.

Det er nogle af de virkelige problemer, vi står overfor. Og ærlig talt tror jeg ikke, bogen [den bog, jeg kritiserede i indlægget] kan hjælpe med til at løse disse problemer. Ganske vist skal problemerne i sidste ende løses med ord, dvs med argumentationer, for det, det drejer sig om, er at vinde muslimernes ‘hearts and minds’, som englænderne siger; og vi kan ikke tvinge nogen overbevisning frem. Men så vidt jeg kan se, kan man ikke overbevise nogen ved at nedtone sin egen holdning eller ganske usynliggøre den. Eller ved at lade som om de to måder at forstå loven på kan forenes. Det fører kun til forvirring, dels hos muslimerne, som således ikke får nogen chance for at forstå, hvad det egentlig er, der binder os, og dels hos vore egne, som må nøjes med fornemmelser for, hvad der er det grundlæggende i vort samfund, og ikke kan få eliten til at formulere sig med klare teser.

Det er på den måde, vi skal ”sætte os ind i de nye danskeres livsform”. Blot har vi utrolig vanskeligt ved det. Vi kan ikke for vor død forstå, at nogen kan tænke anderledes, end vi gør, om staten og dens voldsmonopol. Vi kan ikke forestille os andet, end at det da må være muslimerne, der skal lære af os, ikke os, der skal lære af dem. Men muslimerne kommer med deres egen lov, shariaen, en lov, som de påstår er guddommelig. At den er guddommelig, vil sige, at den skal anerkendes uden diskussion. Derfor hedder en muslim en ”muslim”, dvs., én, der underkaster sig. Og det er her, volden kommer ind. For han, muslimen, er selv tvunget ind under shariaen, derfor mener han, at han har ret til at tvinge andre ind under denne ”guddommelige” lov.

Det forsøger han så at gøre, når han arriverer i vort samfund. Og selv om vi har utrolig svært ved at forstå, at nogen kan tænke eller argumentere sådan, så må vi acceptere, at sådan tænker en muslim, hellere før end senere. Vi ser det jo på muslimens opførsel. For samtidig med, at han for sit vedkommende underkaster sig shariaen, giver shariaen ham en fortrinsstilling overfor os ikke-muslimer. Den fortrinsstilling tænker han ud fra, den fortrinsstilling handler han ud fra.

Fornylig kom det frem, at en forening i Tyskland, ”Essener Tafel”, som indsamler mad fra supermarkeder, der har overskredet sidste salgsdato, og videregiver det gratis til fattige tyskere, har besluttet kun at uddele til etniske tyskere, se her (på tysk). Det skabte voldsomt røre i den tyske offentlighed. Men så vidt jeg kan se, har man i høj grad nedtonet det, der var den egentlige årsag til beslutningen, nemlig det forhold, at unge indvandrere optrådte bøllet overfor ældre tyske kvinder: disse blev bange for at gå hen og stille sig i kø. Disse unge asylansøgere, muslimer formodentlig, synes at have en herrefolksmentalitet overfor deres tyske værter.

Det er det, vi ikke kan forstå. Det er det, der forekommer os at være fuldstændig galimatias. Men det er ikke desto mindre det, vi skal forstå og acceptere, når vi skal ”sætte os ind i de nye danskeres livsform”.

Forøvrigt er det den samme herrefolksmentalitet, der afstedkommer de mange seksuelle overgreb på vestlige kvinder overalt i Europa. Som nogen har formuleret det: europæiske kvinder er frit jagtbytte for muslimske mænd.

Og det med, at muslimer som muslimer er ligeglade med statens voldsmonopol, det kommer også frem i den terrortrussel, der hele tiden latent er til stede i de muslimske miljøer. Vi må bevogte jødiske bygninger, vi må bevogte visse etniske danskere, der har udtalt sig på en efter nogle muslimers opfattelse utilbørlig måde om muslimernes profet, vi må sørge for sikkerhed for de muslimer, der får for meget af den muslimske tvang og afsværger sig deres muslimske tro. Alt dette, fordi muslimerne kommer med deres egne forestillinger om, hvordan en stat skal styres: at det skal være efter sharia, har deres egne regler for ægteskab: at kvinden er underlegen, og med en række små daglige tilskyndelser kæmper for efterhånden at få deres lovsystem til at gælde.

At vinde muslimernes ”minds and hearts”, som jeg talte om i det ovenfor citerede indlæg, er altså en meget vanskelig sag. Og det kommer i hvert fald ikke til at ske, hvis vi ikke tør være ved det, vi står for.

Men det var den ene side af kirkens opgave, en side, som vi har svigtet fatalt: at vi skal prøve at sætte os ind i de nye danskeres livsform.

Så til den anden side: For én ting er at prøve at sætte sig ind i deres helt anderledes livsform og religion, noget andet er at kritisere den og fortælle muslimerne, hvorfor vi mener, deres livsform og religion er forkert. Det vil vi jo så nødigt gøre. Men skal vi gøre det, må vi først sætte os ind i deres livsform, og acceptere, at sådan tænker de. Så først kan vi komme med vores angreb.

Og er der ikke angrebsmuligheder nok?

Hvordan er det lige, det er gået i Irak? Er det ikke et begivenhedsforløb, der viser, at islam er en magtreligion? Jeg mener, irakerne fik en vestlig magt til at befri sig for deres brutale diktator, Saddam Hussein. Og de fik mulighed for at danne sig en stat på basis af aftaler. Men hvad gjorde de? De dannede sig en stat, eller forsøgte at gøre det, på basis af magtforhold. De formåede ikke at lave holdbare aftaler mellem sunnierne, shiitterne og kurderne, men lod den urgamle strid mellem sunnier og shiitter fortsætte.

Og de irakere, der er flygtet til Europa, er ikke blevet klogere. Også her kører de videre i deres religiøse, fejlagtige forestillinger. Læs ”Dødevaskeren”! Her fornemmer man, at voldsideologien får lov til at flytte med til Danmark. De vil stadig forfølge dem i deres slægt, der ikke makker ret. De tænker stadig på ”ære”, og det gælder stadig, at en mand er parat til utrolig megen vold, hvis hans ”ære” er angrebet.

Eller læs ”To søstre”! Denne dokumentar viser, hvordan to velintegrerede norske unge piger lader sig overbevise af en koranlærer til fuldstændig at forlade den tillærte norske kultur og tage til Syrien som hustruer for IS-kæmpere. Hvordan er det muligt? Hvordan kan islam have en sådan magt over muslimernes sind? Måske blandt andet, fordi islam ikke møder nogen modstand af betydning fra det norske samfund: det er jo bare en religion.

Altså: vi skal forstå vore muslimske landsmænd, vi skal sætte os ind i deres helt anderledes kultur og religion. Men vi skal så sandelig på den baggrund vende os imod denne religion og gøre det med argumenter, argumenter, der slår, fordi vi trods alt har forstået deres religion.

Det vil også sige, at den danske folkekirke må komme helt anderledes på barrikaderne, må søge at gøre sig klart, hvad kristendom er i modsætning til islam, må deltage i afsløringerne af det umenneskelige ved islam, og må søge at fremhæve det samfundsopbyggende ved kristendommen. Vold kontra argument, det kunne være ét af de slogans, man kunne anvende.

Vil det så nytte noget?

Lad mig henvise til det indlæg, hvor jeg i sin tid nævnede Sara Omars forståelse af, at det gælder hendes personligheds integritet, se her. Her fremhævede jeg Jesu ord om, at det ikke gavner den, der vinder den hele verden, hvis han må bøde med sin sjæl (Luk 9,25), og undrede mig over, at netop en muslim, Sara Omar, havde forstået dette ord langt bedre end mange kristne, når hun i sin roman kunne lade hoverpersonen skrive til sin veninde:

Som vi begge ved, er dét at have retten til sin egen stemme ikke en selvfølge for kvinder som dig og mig. Men jeg vil kæmpe for den ret og holder derfor fast i et spinkelt håb. Hvis vi skal gøre os frie, så er vi nødt til at tage bladet fra munden og gøre front mod undertrykkelsen, uanset hvor den har sine rødder. Hvis vi skal føle os som mennesker, må vi fortælle vores historie.

Det, vore anstrengelser må rette sig imod – og det både de verdslige og de kirkelige anstrengelser – er at slå hul på den muslimske herrefolksmentalitet, er at få vore muslimske landsmænd til at forstå, at de ikke er mere mennesker, end vi er, men at det netop er lykken at være helt og fuldt anerkendt af de mennesker, man bor iblandt. Føler man sig anerkendt på den måde, at man har ret til at fortælle sin historie uden omsvøb, så er man et helt menneske. For ikke at misforstås, er jeg nok nødt til at føje til, at jeg her taler om muslimers indbyrdes anerkendelse og om deres anerkendelse af os ikke-muslimer.

Udgivet i Indvandringspolitik | Tagget , , | Skriv en kommentar

Hvad med IS-krigerne?

Ifølge en artikel i Berlingske den 21-2, se her, har Dansk Folkeparti foreslået, at Danmark skal følge Frankrigs eksempel, dvs., bede nogle irakiske militser om at dræbe de danske IS-krigere, inden de når at tage hjem til Danmark.

Jeg véd ikke, om Frankrig har prøvet at gennemføre noget sådant – ovenstående artikel giver ikke oplysning om, hvor den påstand kommer fra – men det er en fristende reaktion på krigernes eventuelle tilbagevenden. For der er jo tale om mennesker, der i høj grad er blevet radikaliseret i islamisk retning, og som, selv om de kommer i fængsel i en fem-seks år, formentlig ikke vil kunne afradikaliseres, ja, måske snarere vil blive endnu mere radikaliserede i fængslerne, hvor de jo vil omgås mange af deres egne. Frankrig har i hvert fald ikke gode erfaringer med at samle stærkt radikaliserede muslimer i særlige fængsler, se her.

For en trekvart år siden blev en manual præsenteret på europæiske plan, en manual udarbejdet af kloge terrorforskere, for at give bud på, hvordan man burde behandle de tilbagevendende krigere. Jeg omtalte ved den lejlighed en udsendelse i Deadline, hvor både terrorforskeren Magnus Ranstorp og en fængselsimam blev interview’et, se her.

Ranstorp var, ligesom manualen, tilhænger af, at man skulle forsøge at afradikalisere dem. De skulle naturligvis have deres straf, hvis man kunne bevise, at de havde begået noget strafbart, men efter straffen skulle de hjælpes tilbage til samfundet med tilbud om bolig og arbejde, og allerede i fængslet skulle man tilbyde relevant religiøs vejledning.

Dette med den religiøse vejledning var dog den pågældende fængselsimam meget imod. For ham at se var det endnu et forsøg fra dansk side på at give islam og muslimerne skylden for terroren. Men disse terrorister havde jo intet med islam at gøre, sagde han.

Nu er så spørgsmålet oppe at vende igen: Hvad gør man med den slags mennesker? Skal man få nogen til at skyde dem? Og hvis man vil afradikalisere dem, hvordan gør man så det?

I den førnævnte artikel måtte jeg bekende, at jeg ikke anede mine levende råd om, hvordan man skal afradikalisere en muslimsk terrorist. Og det er da også muligt, at man vil finde det råd, jeg nu kommer med, umuligt at gennemføre. Men dels er det noget mere humant end rådet om at skyde dem i Irak, selv om der såmænd nok skal være menneskerettighedsforkæmpere, der vil vende sig imod det, dels er det, der gør det umuligt at gennemføre – hvis det altså er umuligt at gennemføre – i høj grad den folkelige opfattelse af islam.

Jeg vil foreslå, at man i de fængsler, hvor disse terrorister skal afsone deres straf, indretter nogle isolationsceller, som enten kan bruge som en straffeforanstaltning, eller måske lidt bedre som en slags tvangsundervisningsmulighed. Cellerne skal nemlig være indrettet med højttalere og eventuelt fjernsyn, hvorudfra der kan tilgå den indespærrede en stadig strøm af oplysninger om koranen og islam, altså vestligt-videnskabelige oplysninger, som kan underbygge den for os vesterlændinge forholdsvis enkle sandhed, at det er Muhammed og ikke Allah, der har skrevet koranen.

Jeg husker den tid, hvor jeg beskæftigede mig temmelig meget med de tyske flygtninge, der kom til Danmark i krigens sidste måneder. Noget af det, der slog mig, var, at man fra dansk side ville gøre, hvad man kunne for at forhindre, at nazismen fik noget at sige overfor flygtningene. Nazismen blev betragtet som fjenden, mere end tyskerne. Og nazistiske lærere ville man ikke have til at undervise de tyske børn i lejrene. Mange lærere var fornærmede over at blive frataget bestillingen ofte til fordel for ganske unge piger, der kom til at undervise med hjælp fra danske myndigheder. Men det fik være. Nazismen ville man ikke på nogen måde have til at fortsætte.

Og jeg husker også, at man hørte om både den ene og den anden, at vedkommende havde været udsat for en afnazificeringsproces. Det kom aldrig til at stå mig rigtig klart, hvordan man egentlig gennemførte en sådan proces, hvorved man jo altså, som ordene lød, ville have vedkommende til at skifte mening med hensyn til nazismen, den ideologi, som de hidtil havde støttet, nogle med mundsbekendelser, andre af hele deres hjerte. Det var jo ganske umuligt at kikke ind i de pågældendes inderste. Man kunne ikke se, om de inderst inde i virkeligheden stadig var nazister.

Nu vil man så gennemføre en afradikaliseringsproces med disse hjemvendende terrorister. Og man kan selvfølgelig godt sige, at ligesom nazismen i 45 blev besejret, ret så grundigt endda, sådan er IS nu besejret, knap så grundigt godt nok. Men er en sejr i det ydre nok til at få de troende til at frafalde deres tro? Det kan man godt tvivle på.

Og man vil tilbyde religiøs vejledning, oven i købet ved hjælp af mere moderate muslimer. Ærlig talt, er det ikke at sætte ræve til at vogte gæs? Der har været ført samtaler mellem det store al Azhar universitet i Kairo og IS, og de bebrejdelser, al Azhar havde at rette mod IS, var yderst få og små, noget med, at det var forkert at brænde den jordanske pilot, man havde fanget, levende, man skulle have halshugget ham. Og så vil man bilde os ind, at en ganske almindelig muslimsk imam vil være i stand til at komme med indvendinger imod IS-krigere!

Når jeg mener, at dette at kunne gennemføre en sådan tvangsundervisning kun kan lade sig gøre, hvis den folkelige overbevisning tillader det, skyldes det, at alt for mange herhjemme lider af den vrangforestilling, at der findes en moderat islam, som man kan prøve at bibringe disse forbrydere, så de bliver fredelige mennesker. Det er ikke tilfældet. Sålænge man er af den overbevisning, at koranen er Guds eget skinbarlige ord, sætning efter sætning, så har alt, hvad der kalder sig moderat islam, trange kår.

Derfor er den undervisning, man skal satse på, en undervisning i det vesterlandske syn på koranen, ikke baseret på løse påstande eller skældsord, men på logiske facts. Det vil sige, det vil blive en undervisning, der finder alle de ting frem ved koranen, som viser, at den er en ganske almindelig bog som alle andre, en bog, der kan underkastes videnskabelige undersøgelser, en bog, som man kan sandsynliggøre er skrevet af Muhammed og ikke af Gud.

Lad mig komme med nogle eksempler på, hvad der kan tvangsundervises i:

1.: Først vil jeg fremføre noget, der efter almindelig historisk kritisk opfattelse ligefrem beviser, at koranen ikke er Guds ord, ja ikke kan være det. Man kan betegne det som historiske beviser. Men man må naturligvis medgive, at et historisk bevis er noget andet end et matematisk bevis. Dog har det ofte i hvert fald den beviskraft i sig, at det som regel er umuligt at finde modbeviser af samme styrke.

1a.: Et af de væsentligste beviser af den art udgøres af en kommentar til et bibelsted, en såkaldt mishna, som en jødisk rabbi omkring år 250 e. Kr. har nedskrevet. Jeg har omtalt det her. Han har undret sig over, at ”blod” i 1 Mos 4,10 står i flertal. Og han drager den konklusion, at det skyldes, at den, der slår et menneske ihjel, dermed også i hans sæd dræber alle hans mulige efterkommere. Det får ham til at sige, at

hvis nogen forårsager, at et enkelt liv mistes, skal det tilregnes ham, som om han havde mistet en hel verden, og hvis nogen frelser et enkelt liv, skal det tilregnes ham, som om han frelste en hel verden.

Hvor Muhammed har hørt dette ord, kan man naturligvis kun gætte sig til, men hørt det har han, for han bruger det i koranen, sura 5,32:

På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet.

Blot har jo Muhammed troet, at det var noget, der stod i den hebraiske bibel. Derfor lader han Allah sige, at det er noget, han har foreskrevet Israels børn. Sådanne historiske fejltagelser er der imidlertid mange af i koranen, og specielt den her slags fejltagelser plejer de muslimske lærde at imødegå ved at sige, at de kristne og jøderne har korrumperet deres hellige skrifter. Den udvej kan de imidlertid ikke bruge i dette tilfælde. For hvis ellers dateringen af den omtalte mishna er ægte nok – og det har jeg ingen grund til at betvivle – så forelå den lidt mærkelige tanke en tre til fire hundrede år, før Muhammed fik den ”åbenbaret”. Hvilket viser, at det aldeles ikke var noget, han fik åbenbaret, men noget, han selv fandt på ud fra, hvad han havde lært af sine jødiske samtidige.

1b. Nogenlunde samme argumentation kan man anvende overfor sura 4,157f, hvor der står, at Jesus ikke døde på korset. Jeg har undersøgt dette sura-sted nærmere her. Tanken om, at Jesu korsdød kun var noget, der ”så ud som” en korsdød, opstod ret tidligt i oldkirken som en udløber af et kætteri, der kaldes gnosticisme, udløberen kalder man gerne doketisme. Det vil sige: også den tanke kan henregnes til noget, som Muhammed har hørt fra jøder eller kristne, noget, som han har taget til sig omend i en noget anden sammenhæng, og noget, som han anbringer i sin koran med en noget anden begrundelse end disse oldkristne kættere. Mens de tvivlede på, at guddommen kunne antage legemlig skikkelse, altså kunne lide, var Muhammed overbevist om, at Gud ikke ville tåle, at hans profet, Jesus, skulle henrettes som en forbryder.

1c.: I samme anledning kan nævnes alle de historiske misforståelser, Muhammed gør sig skyldig i. I sura 66,12 omtales Maria som Imrans datter. Ifølge sura 20,85 var det en samaritaner, der lavede guldkalven; men ordet samaritaner var overhovedet ikke i brug dengang. Og korsfæstelsen omtales i sura 7,124 og i sura 12,41 som straf i det gamle Egypten, en straf som egypterne ikke brugte. Man kan godt acceptere, at Muhammed har en historisk viden, der er begrænset. Men man kan ikke acceptere, at Gud har en sådan manglende historiske indsigt.

1d.: Ifølge sura 2,144 får Muhammed angivet en anden bederetning af Allah. En række haditter går ud fra, at det var i Medina, at Muhammed fik ordre til at skifte bederetning fra Jerusalem til Mekka. Men hvis det er sandt, at en del gamle moskéer i Cairo og i Basra har en bederetning, der snarere peger mod Jerusalem end mod Mekka, tyder det på at bederetningen først blev ændret efter Muhammeds død. Man har så blot sidenhen tilføjet ordren om at bede imod Mekka i koranens tekst. Altså er koranen ikke Guds evige ord.

2.: En anden slags argumenter imod koranens guddommelighed går på de forestillinger, man må gøre sig om Gud. Man er nødt til at sige ”må gøre sig”. For der er ikke tale om, hvad denne eller hin religion kan tænke sig om Gud, der er tale om, hvad der er almenmenneskelige forestillinger om Gud. Vi har allerede været inde på det i 1d: Kan man forestille sig en guddom, der tager fejl af historiske kendsgerninger. Ud fra sådanne forestillinger kan man nå frem til at anse det for usandsynligt, at det er Gud, der står bag koranen.

2a.: Kan Gud f.eks. giver et menneske lov til at bryde en ed, han har aflagt. Det er der delte meninger om. Paven mente således, at han havde bemyndigelse fra Gud til at give mennesker lov til at bryde en ed, i hvert fald én, der var givet til en vantro eller til en kætter. Det var årsagen til, at Jan Huss blev brændt på bålet i Konstanz i 1415 på trods af, at kejseren havde givet ham frit lejde: paven gav kejseren lov til at bryde sit løfte. Richardus fortæller i Luthers oversættelse om et løftebrud, som Gud gav Muhammed lov til at gennemføre, dog i en noget mere jordnær anledning. Han var blevet overrasket af to af sine hustruer i at have sex med en slavinde, der hed Maria. Han svor, at det ikke skulle gentage sig. Det gjorde det imidlertid, men ikke før han havde fået en åbenbaring, hvori Gud skosede ham, fordi han søgte at være sine hustruer tilpas, og samtidig gjorde det forbudt for ham at holde sit løfte (Sura 66,1-2). Se Richardus’ beretning derom her.

Kort derefter fortæller Richardus om episoden med Zainab, Muhammeds adoptivsøns kone, hvis skønhed Muhammed blev voldsomt betaget af, engang han besøgte adoptivsønnen og denne ikke var hjemme, se her. Skønt han selv tidligere havde fået en åbenbaring om, at det var forbudt at gifte sig med sin adoptivsøns kone, var han så heldig, at han nu efterfølgende fik en ny åbenbaring, der gjorde det tilladt, se sura 33,37.

Muligvis kan disse to tildragelser forklares psykologisk, idet man kan formode, at Muhammed tager den voldsomme betagethed af de kvindelige former, han fyldes af ved synet af henholdsvis Maria og Zainab, som noget, der blev sendt ham fra Gud på lignende måde som de ”åbenbaringer”, han fik. Men der er jo forskel på en psykologisk og en teologisk forklaring, og den teologiske mislighed, der er ved den slags ”guddommelige” tilladelser, rydder man ikke af vejen med psykologi. Begge disse tildragelser gør det usandsynligt, at det er Gud, der står bag Muhammeds åbenbaringer.

2b.: I en lille afhandling, jeg i sin tid lagde ud på nettet, ”Frihed contra fromhed”, tager jeg koranens mærkelige forhold til vin op til undersøgelse, se her. Det mærkelige er ikke så meget det, at én af paradisets herligheder er, at der dèr serveres vin, men at man blandt muslimer forklarer de fire forskellige holdninger til alkohol, som forekommer i koranen, ved at sætte dem ind i en tidsfølge. Det vil sige: Uden blusel hævder man, at befalingerne om alkohol ændrede sig, efterhånden som man gjorde erfaringer om alkohols virkning i den muslimske urmenighed. Altså: ”man” gjorde erfaringer. Det ville være forståeligt og acceptabelt, hvis det ”man”, der gjorde erfaringer, var Muhammed. Men ved at påstå, at koranen er Guds evige ord, kommer man til at sige, at Gud må gøre sig erfaringer med hensyn til menneskers påvirkning af alkohol. Og en sådan påstand kan man jo ikke komme med om den evige, alvidende Gud, som oven i købet selv har skabt både mennesker og alkohol.

2c.: Hermed er vi nået frem til det noget prekære spørgsmål om abrogation. Ved begrebet abrogation forstås den påstand, at ét koranord kan ophæve et andet koranord; man plejer at hævde, at det er de senest åbenbarede ord, der ophæver de først åbenbarede. Jeg har taget problemet op i den førnævnte afhandling, se her. Dèr har jeg nævnt det besynderlige forhold, som også andre gør opmærksom på: at det dog er mærkeligt, hvis man gør sig den forestilling, som mange muslimer gør sig, at koranen fra evighed af har ligget nedskrevet på tavler i himlen … det er i så fald mærkeligt at tænke på, at Gud altså har ulejliget sig med at nedskrive ord og befalinger, der senere ville blive ophævet. Men senere er jeg blevet opmærksom på, at denne abrogationspraksis måske kan forbindes med den forestilling, der blev gældende blandt muslimske lærde i 1000-tallet og fremefter, at Gud er vilje og ikke fornuft, at dette at tænke i årsag og virkning derfor er gudsbespotteligt, se min fremstilling af problemet her.

2d.: Ibn Warraq har i sin bog ”Derfor er jeg ikke muslim” et kapitel specielt om koranen. Mange af de ting, jeg her har nævnt, tager han også frem. Derudover gør han opmærksom på, at det ofte er vanskeligt at se, hvornår det er Muhammed, der taler, og hvornår det er Gud. I sura 6,114 har således en engelsk oversættelse ved Yusuf Ali anbragt et ”Say” foran teksten, mens den danske oversættelse, se her, har nøjedes med at sætte den første del af verset i anførelsestegn. Og den forbandelse af én af Muhammeds fjender, der er de eneste indhold af den meget korte sura 111, må man næsten nødvendigvis tænke sig er udtalt af Muhammed og ikke af Gud, se her. Muhammed kan tænkes at ønske sig ondt over sin fjende, Gud kan ikke tænkes at ønske noget, han kan jo bare gøre det.

2e.: Ibn Warraq fortæller også om en skriver, der selv tilføjer noget og får Muhammeds godkendelse. Det vil sige, han citerer (på side 181), hvad den lærde perser, Ali Dashti (1897-1982), har skrevet i sin bog ”23 år”, der findes på nettet her. Her hedder det om skriveren Abd Allah ibn Abi Sahr på side 75:

Han havde gennem nogen tid været en af de skrivere, som i Medina var ansat til at nedskrive åbenbaringerne. I et antal tilfælde havde han, med profetens billigelse, ændret versenes slutord. Når profeten havde sagt: ‘Og Gud er mægtig og vis’, foreslog Abd Allah, at man i stedet skrev: ‘vidende og vis’, og profeten svarede, at han ingen indvendinger havde. Efter at have oplevet en serie ændringer af denne type afsvor Abd Allah islam med henvisning til, at hvis åbenbaringerne stammede fra Gud, kunne de ikke ændres på foranledning af en skriver som ham selv. Efter sit frafald drog han til Mekka og sluttede sig til qurashitterne.

3.: Endelig vil jeg fremføre nogle beviser for, at koranen er overleveret som al anden antik litteratur. Jeg vil mene, at der i dette tilfælde er tale om beviser, ikke kun om større eller mindre sandsynligheder. Men altså ‘kun’ beviser for, at koranens overleveringshistorie ser ud ganske som bibelens overleveringshistorie, ikke beviser for, at koranen ikke er eller måske kan være Guds ord.

Når det kan føles nødvendigt at fremkomme med sådanne beviser, skyldes det, at ikke så få muslimske lærde prøver at give koranen ekstra troværdighed ved at hævde, at den koran, de tilfældigvis kender, f.eks. den koran, der blev udgivet i Egypten i 1924, er nøjagtig den samme, som findes på de himmelske tavler.

3a.: På den hjemmeside, der hedder ”Answering-islam” findes ganske mange nyttige oplysninger om islam. F.eks. findes der denne gennemgang af forskellige nutidige koranformer. Altså netop forskellige. Artiklen afslører, at man fra gammel tid har regnet med mindst 7 forskellige overleveringer. Og artiklen er ikke mindst interessant, fordi man, hvis man scroller lidt ned i den, når frem til et skema, hvor to koraner sammenlignes. Fromme muslimer i hvert land går sikkert ud fra, at netop deres koran er den rigtige, nogle mener endda, at deres koran ned til den mindste prik er identisk med den himmelske koran. Skemaet viser, at dette ingenlunde er tilfældet, altsammen noteret ned på omhyggeligste måde med den arabiske tekst øverst, en oversættelse nedenunder og en kommentar. Og selv om kommentaren i de fleste tilfælde siger, at forskellene ikke betyder syndeligt, så er forskellene der altså.

3b.: Man skal også være klar over, at én af vanskelighederne for overleveringen af koranen er, at den skriftform, de ældste skrivere brugte, var højst mangelfuld. Dels var det – ligesom hebraisk – en konsonantskriveform, hvor man selv måtte indføje vokalerne, dels kunne det samme tegn dække over flere forskellige konsonanter. Begge dele prøvede man at råde bod på ved dels at tilføje tegn, der skulle vise, hvilken konsonant det pågældende tegn skulle stå for, og dels ved at tilføje tegn for vokaler. Disse forholdsregler hænger givetvis sammen med, at man i den første tid stolede på de ikke helt få mennesker, der kunne koranen udenad, som altså kunne recitere den fejlfrit fra ende til anden. Men som man véd bl.a. fra overleveringen af det ny testamente, er den mundtlige overlevering så at sige aldrig fejlfri. Man fordi man stolede på mundtligheden, følte man det unødvendigt at præcisere den skriftlige tekst. Først da der opstod tvivl, bestemte man med de tilføjede tegn, hvad de enkelte ord skulle betyde.

3c.: Dertil kommer, at der er en bestemt historisk tildragelse, som afslører den utilstrækkelige sikkerhed i overleveringen. Kaliffen Uthman (død 656) fandt det fornødent at rydde op i det virvar, han åbenbart mente, der fandtes med mange forskellige koraner. Han satte et arbejde i gang med at finde ud af den oprindelige tekst, sendte denne tekst ud til sine underordnede og befalede dem at brænde alle andre eksemplarer. Man kan se en længere afhandling derom her, på engelsk. Men for en moderne videnskabsmand, der skal finde frem til, hvad der er ægte Muhammed-ord og hvad uægte, ville det have været langt mere tilfredsstillende at have alle de forskellige varianter for hånden og derudfra med moderne overvejelser og moderne hjælpemidler kunne afgøre ægthed eller mangel på samme. Det er ikke tilfredsstillende at skulle stole på de folk, Uthman satte til arbejdet. Men det er, hvad historien har efterladt os.

3d.: Endelig kan man nævne de koranmanuskripter, man for nogle år siden fandt i Sana i Yemen. Det viste sig, at nogle af disse manuskripter gik tilbage til før Uthmans reform. Og de indeholder ganske rigtigt afvigende læsninger i forhold til f.eks. den førnævnte egyptiske koranudgave. Det samme gør forøvrigt den korantekst, der står på klippemoskéen i Jerusalem, den, der ligger på jødernes gamle tempelplads. Så man må vist alt i alt konkludere, at påstanden om, at Gud selv har sørget for, at koranen er blevet fejlfrit overleveret fra Muhammeds tid til i dag, hvis den beviser noget, kun beviser, at Gud er et stort rodehoved. Og så foretrækker vel de fleste at sige, at så er koranen alligevel overleveret på samme måde som både ny og gammel testamente.

Så meget om den undervisning, der ifølge mit forslag til afradikalisering skal foredrages for disse IS-krigere i lukkede rum, hvor de ikke kan slippe for at høre på det. Jeg skal ikke sige ret meget om, hvorvidt det virker eller ej, kun vil jeg gøre opmærksom på, at man jo herigennem går ud fra, at selv disse fanatikere som alle andre mennesker er logisk tænkende mennesker, altså modtagelige for logiske argumenter, og dermed modtagelige for det, der foredrages.

Derimod vil jeg sige lidt om den bemærkning, jeg kom med i begyndelsen, at noget, der kunne gøre det umuligt at gennemføre mit forslag, ville være den folkelige opfattelse af islam.

For hvad nu, hvis der er nogen, der indvender, at selv disse mennesker vel må ind under religionsfrihedens paraply, og at de derfor ikke må udsættes for en sådan religiøs propaganda, som jeg foreslår.

Hertil vil jeg svare, at de såmænd gerne må få besøg af en imam, hvis de vil det. Vil de diskutere nogle af de ting, de har hørt i denne tvangsundervisning med ham, så værsgo. Men det er værd at bemærke, at de foredrag, jeg vil tvangsindlægge dem til, ikke er religiøs propaganda. Der er tale om videnskabelige foredrag, det, der tilsigtes, er at bibringe fangerne en videnskabeligt baseret opfattelse af koranen. Hvad de så ellers vil tro på, dem om det.

Vort samfund bygger på rationalitet, den kristne tro, inklusive de kristne helligtekster, har måttet igennem den videnskabelige rationelle kødhakkemaskine, nu må den islamiske tro og ikke mindst den islamiske helligtekst, koranen, igennem den samme undersøgelse. Kan den ikke bestå den prøve, så må den falde, og så er det islam som sådan, der falder. Vil nogen mene, at islam kan bevares, også om den kommer igennem kødhakkeren, så må de mene det, men det er dog vist svært, for ikke at sige umuligt at fastholde koranordene om kamp mod de vantro (altså mod os), når først koranordene må fastslås som Muhammeds ord og ikke Guds. Når denne virkelighed slås fast, må ordene nødvendigvis læses i deres historiske kontekst og ikke som eviggyldige handlingsanvisninger.

Men vil man ikke acceptere dette forslag, rejser sig det spørgsmål: Hvordan skal man så afradikalisere hjemvendende IS-krigere?

Udgivet i Islam | Tagget , | Skriv en kommentar

Et kunstigt menneske?

Er det muligt at fremstille et kunstigt menneske?

Det spørgsmål stiller filosof Claus Bertung i Kristeligt Dagblads kronik for den 20-2 2018, se her. Og det er et spørgsmål, der er meget relevant i disse videnskabsbeundrende tider, ikke mindst for mig, som igennem mere end 25 år har deltaget i de møder, der blev holdt på Aarhus Universitet i Forum Teologi/Naturvidenskabs regi. I dette forum blev vi flere gange præsenteret for en forudsigelse om muligheden af at fremstille et kunstigt menneske. Jeg tror endda, at det flere gange hed sig, at om mindre end ti år vil vi se det første kunstige menneske. Men selv om der gik både ti og tyve, ja mere end 25 år, uden at løftet blev indfriet, blev der ved med at være mennesker, der tillod sig at profetere om det samme: nu, nu var det lige op over, nu manglede der kun lige en lille detalje, nu skulle man blot have opklaret nogle småting, nu var der lavet en telefonlinje, der kunne hjælpe mennesker med psykiske problemer, som havde ikke et levende menneske, men et kunstigt menneske i den anden ende, osv., osv.

På den baggrund er det ganske befriende at læse en filosofs påpegning af det egentlig ret indlysende, at der er forskel på en maskine og et menneske, og at den forskel aldrig vil kunne udviskes.

Lad mig citere nogle af de velgørende argumenter:

Mennesket er på sin vis ustyrligt – i hvert fald det frie og selvstændigt tænkende individ. En maskine derimod er pr. definition et rationelt, deterministisk system. Hvad der naturligvis er maskinens styrke, set fra et teknisk synspunkt. Begynder et styresystem til en Boeing 747 at ”leve sit eget liv”, er det ikke, fordi systemet nu pludselig er frit, selvstændigt og menneskelignende, men fordi det ikke længere fungerer optimalt.

Jamen, er mennesket da ikke også et rationelt, deterministisk system? Nej, åbenbart ikke, ifølge Bertung. Der er forskel på en maskine og et menneske. Lidt senere hedder det som svar på spørgsmålet om, hvorvidt en maskine kan ”vinde” over et menneske, f.eks. i skak:

Maskiner er ikke vores kombattanter. De er værktøjer, som vi benytter, fordi vi, modsat maskiner, er intentionelle projektmagere. ”Værktøj” kan ikke gradbøjes: En proptrækker er i ganske samme grad et stykke værktøj som en højteknologisk robot programmeret til machine learning” og udstyret med ”kunstig intelligens”.

Forskellen mellem værktøj og værktøjsbruger kan kun tilsyneladende ophæves, for eksempel gennem sjusket sprogbrug. Eller hvis mennesker med forsæt vælger at se andre som skabt til primært at tjene dem.

Dette, at mennesker vælger at bruge andre som værktøj, ser han i nogen grad realiseret i Kina. Og derfor, hævder han, er det ikke tilfældigt

at kineserne har travlt med at dupere os andre med ”menneskelignende” robotter, for det er relativt nemt at få en robot til at ligne det menneskeideal, det kinesiske regime dyrker, det vil sige det veldresserede og uselvstændige menneske. Hermed dog intet sagt om den enkelte kineser.

Han slutter med følgende svada:

I medierne hører vi igen og igen den påstand fremsat, at vi da ikke kan vide, hvad forskere og ingeniører vil være i stand til at udvikle og producere i nær eller fjern fremtid. Med tanke på menneskelignende robotter er påstanden imidlertid absurd, da det ikke er et spørgsmål om tid, før maskinerne ligner eller overgår os, for de er ikke levende, modsætningsfyldte væsener.

Det væsentlige, det, vi ofte omtaler som ”den menneskelige faktor”, er netop det, vi teknikere bestræber os på at eliminere, når vi konstruerer pålidelige systemer og maskiner.

Denne bestræbelse ophæver naturligvis ikke ”den menneskelige faktor”, men forudsætter den: Kun mennesket kan bestræbe sig på at fremstille pålidelige maskiner, og kun i en menneskelig sammenhæng giver det mening at tale om pålidelige maskiner – maskinerne er ligeglade.

Som sagt finder jeg det ganske velgørende at læse sådanne betragtninger. Og når jeg her skal fremkomme med en enkelt betragtning af samme art, er det blandt andet for at vise, at der er mange andre argumenter imod muligheden for at fremstillet et kunstigt menneske end dem, Bertung nævner.

Bertung hævder i sin kronik, at maskiner ikke kan kede sig. Og han nævner et sjovt eksempel på robotprogrammering:

Det er tankevækkende at forestille sig, at robotten Jia Jia, der jo bliver fremvist på diverse messer, programsættes til at forlade en messe i noget, der ligner utide, ytrende noget, der til forveksling ligner en spids bemærkning om, at nu er den godt træt af at stå model til denne tingsliggørende parade.

En sådan ”utidig” programmering af Jia Jias adfærd gør ikke robotten et hak mere menneskelig, men den afslører, at der er liv bag programmørens kranieskal, og at han faktisk – selvstændigt – har tænkt over, hvor sammensat og modsætningsfyldt et væsen mennesket er: På den ene side kan vi indordne os og følge en kommandovej, hvis det passer os, eller magt tvinger os. På den anden side nærer vi, som de frie individer, vi hver især potentielt er, en instinktiv uvilje mod at blive reduceret til viljeløse objekter – robotter.

Hvis man nu spørger, hvorfor vi mennesker keder os, skal svaret utvivlsomt findes i den måde, vores hjerne er indrettet på: vi søger hele tiden nye udfordringer; når en sag er gennemarbejdet, dens problemer løst, søger vi nye sager at bearbejde. Og får vi det ikke, tvinges vi af omstændighederne til at sidde og kikke ud i luften, ja så er det, vi let kommer til at kede os, fordi der ikke er noget meningsfuldt for os at beskæftige os med.

Og uden tvivl kan man programmere en robot til at tage et strikketøj frem, når der ikke er andet at lave, og man kan måske også programmere den til at sige, det er noget, den gør, fordi den keder sig, men kan vi mennesker af den grund overbevises om, at den virkelig keder sig? Det vil dog vist være lige så umuligt at overbevise noget menneske om en sand kedsomhed hos en robot, som det vil være at overbevise os om, at når vinden igen begynder at blæse efter en periode med vindstille, skyldes det, at vinden begyndte at kede sig, fordi den ikke havde noget at lave.

Men nu til den ene betragtning, jeg vil fremkomme med:

Den går ud på, at den forestilling, at det kan lykkes at fremstille et kunstigt menneske, går ud fra den individuelle fejltagelse, som i høj grad præger vor tid.

Den individuelle fejltagelse ser på mennesket som enkeltindivid og kun det, glemmer med andre ord de mange fællesskaber, hvert menneske i vort samfund indgår i, glemmer familiens fællesskab, glemmer folkets fællesskab.

Hvert eneste voksne mennesker har jo således en barndom bag sig. Igennem denne barndom har det fået indpodet i sin hjerne hele kulturens væld af regler og oplysninger om dette og hint. Det har modtaget kærlighed og omsorg fra bestemte andre mennesker, en kærlighed, der sætter det i stand til at være et nogenlunde ligevægtigt menneske, men jo også binder det til netop disse mennesker, faderen, moderen, de forskellige søskende. Alt dette sidder som kredsløb i hjernen. Og selv om man kunne efterligne de neuronale kredsløb med chips og andre elektroniske gadgets, så er der vist ingen, der har spekuleret på, om man kan efterligne de menneskelige hormoner og deres indflydelse på hjernens ”humør”. Lige så lidt som man har gjort sig overvejelser over, hvorvidt et sådant kunstigt nyt menneske skal være en han eller en hun.

For slet ikke at tale om de barndomserindringer, et menneske har. Man kan nok programmere et kunstigt menneske til at sige, at det husker dette og hint fra sin barndom, men da alle véd, at en robot ingen barndom har haft, får den ingen til at tro på det. Ligesom den jo heller ikke vil være i stand til at udpege sin far eller mor, for den har ingen haft.

Så altså: Intet menneske er en ø. Intet menneske lever i den splendide isolerethed, som en robot ville leve i. Og fordi man ikke kan få noget menneskeligt fællesskab til at acceptere en robot som ægte medlem af fællesskabet, derfor vil man aldrig kunne fremstille et kunstigt menneske.

Man kan her ses en vittighedstegning i The Economist, der handler om at tro på en robot, forudsat, at man ikke har nået sin grænse for, hvad man har lov til at se hos The Economist, uden at skulle betale for det. Og man kan her se min beskrivelse af tegningen, plus nogle overvejelser over, hvad tro er (uden at skulle betale noget som helst).

Udgivet i Samfundsforhold | Tagget | Skriv en kommentar