“Det er økonomien, din idiot!”

It’s the economy, stupid!” Det var et af de slagord, der bragte Bill Clinton til magten i hans præsidentkampagne i 1992.

Det skal her bruges i en lidt anden sammenhæng. Det er ikke den amerikanske eller danske økonomi, der skal gennemgås, det er økonomien bag migrationen. Jeg har fået mulighed for at beskæftige mig med dette emne i kraft af en artikel i The Economist den 22-10, der hedder Travelling in hope, se her. Den beskriver forholdene i Agadez, en by i det nordlige Niger, umiddelbart syd for Sahara-ørkenen, den beskriver – delvis i hvert fald – forholdene i Libyen, og dertil forholdene ombord på et redningsskib fra Læger uden Grænser, som korrespondenten har tilbragt fem døgn på. Det skildrer han i en særlig dagbogsartikel her.

Men indrømmet, skønt korrespondenten er ansat på et magasin, hvis navn ligefrem råber på en økonomisk forklaring, er det ikke en sådan, han forlyster os med. Når jeg alligevel kan fremkommer med økonomiske overvejelser ud fra denne artikel, skyldes det mere nogle små bemærkninger, der dukker op, uden at han selv lægger mærke til det.

Han citerer f.eks. en bog af Peter Tinti og Tuesday Reitano: Migrant, Refugee, Smuggler, Saviour. De to forfattere hævder, at det var takket være syriske migranter, at ruten via Libyen til Italien blev udbygget. Disse var meget rigere end dem, der tidligere havde benyttet ruten, og det var i høj grad deres penge, der virkeliggjorde udbygningen af denne rute. Så skete der imidlertid det, at ruten over Ægæerhavet blev åbnet, fordi den græske flåde ikke længere pressede bådene tilbage til Tyrkiet, derfor måtte de libyske menneskesmuglere se sig om efter andre kunder, og her faldt så de subsahariske staters indbyggere i øjnene. Nu var det altså pludselig menneskesmuglerne, det vil sige: udbudssiden, der stod med tomme både og derfor manglede kunder. Man måtte altså se af øge efterspørgslen, og det gjorde man ved at sende agenter til Vestafrika.

Én af dem, der lod sig lokke af disse agenter, er vendt tilbage til Agadez fra Libyen, dybt skuffet. Han siger, at ideen om Europa var for god til at blive afvist. ”Man tror, at der ligger penge på gaderne. Hvordan kan man undgå at blive grebet? Smuglerne fortalte mig, at det ville være som en drøm, næsten lige så let som at flyve”. Men turen over Sahara ville han ikke foretage igen, ikke om han så fik en million for det.

Selvfølgelig er en sådan mand god at have i Agadez for Europa. Han kan fortælle alle drømmerne om virkeligheden. Men hans arbejde modarbejdes jo af smuglerne. Og selv om deres arbejde er blevet gjort ulovligt – efter pres fra EU – har det ikke forhindret dem i at arbejde, blot gjort arbejdet underjordisk.

Dette, at menneskesmuglerne i visse tilfælde ligefrem er nødt til at have agenter ude for at få kunder til deres forretning, er nyt for mig. Det viser, forekommer det mig, at de såkaldte samaritanister er helt galt afmarcheret, når de betragter migranterne som ynkværdige flygtninge. De er ynkværdige i den forstand, at de er kapret af veltalende agenter, der har fremstillet Europa som det rene slaraffenland, ikke for at hjælpe flygtninge, der flygter fra forfølgelse, men for at få kunder i butikken. Og vi europæere er altså en del af deres forretningsmodel, det er os, der leverer varen i enden af kæden, og det gør vi, blandt andet fordi vi lader os overbevise om, at migranterne er stakler.

Og så hører vi, at EU har lagt pres på regeringen i Niger for at få dem til at standse migrant-fødekæden allerede i Agadez. Presset blev iværksat ved hjælp af en stor pose penge, 696 mill dollars. Men da Tyrkiet også fik en pose penge fra EU for det samme arbejde, fandt Niger ud af, at de måtte have mindst 1 mia dollars for at kunne udføre jobbet. Jo, jo, EU har gjort det let for andre lande at bruge pengeafpresning.

Forøvrigt, når man sådan tænker over det, denne pose penge, både den til Niger og den til Tyrkiet, er jo i virkeligheden udtryk for det, Thomas Gammeltoft Hansen engang betegnede som udlicitering af EU’s menneskerettighedsforpligtelser. Bevares, han og andre menneskerettighedsmennesker har ikke brugt den betegnelse om disse to forhold, men det, at man ikke omtaler det, får det jo ikke til at blive mindre hyklerisk: EU vil gerne fremstå som den store rollemodel på menneskerettighedernes områder og skulle derfor egentlig tage imod alle dem, der dukker op på dørtrinet. Men da man kan indse, at det kommer til at andrage et alt for stort antal, beder man sådan lidt gedulgt andre lande om at hjælpe til med, at der ikke kommer alt for mange.

Men i denne omgang var det økonomien, ikke moralen, der skulle være temaet.

Og her rejser sig det spørgsmål: Hvordan i alverden kan fattige lande med fattige mennesker i få råd til at sende deres unge mennesker af sted til Europa? Det koster jo en formue for dem.

Lad os se lidt på tallene!

Sidste år, 2015, året med den store migranttsunami, flygtede i alt lidt over en million mennesker til Europa, heraf omkring 850.000 via Tyrkiet-Grækenland. The Economist beretter i overensstemmelse dermed, at der kom cirka 150.000 via Libyen, hvilket er en fremgang siden 2011, da der kun kom 64.000.

Magasinet hævder også, at det er næsten umuligt at standse migranterne på denne rute, nævner, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har forbudt tilbagesendelse til Libyen, men nævner naturligvis ikke, at dette med tilbagesendelse eller i det hele taget tilbageskubning af skibene, er noget, den italienske regering på ingen måde drømmer om at gennemføre.

Man går også kort historien igennem: Aftalen med Gaddafi i 2011, dannelsen af Mare Nostrum i 2013, en redningstjeneste, der fik fisket 150.000 migranter op på et år, forsøget med den mere tilbagetrukne organisation Triton, der kun skulle operere lige ud for Italiens kyst, men snart begyndte, ligesom Mare Nostrum at hente migranter fra bådene tæt på Libyens sømilegrænse; endelig operation Sophia, der skulle ødelægge smuglernes både, hvilket dog heller ikke lykkedes, idet smuglerne blot gik over til at anvende gummibåde, altså éngangsmateriel.

Nu foregår det så på den måde, at menneskesmuglerne giver migranterne en yderst begrænset mængde brændstof med; de skal kun lige kunne slippe ud af Libyens søterritorium. Selv tager smuglerne ikke med ud på havet, men de forsyner migranterne med en sattelittelefon med et på forhånd indtastet nummer, nemlig nummeret på søredningstjenestens kommandocentral i Rom. Så snart de har nået positionen ud for Libyens kyst, ringer de til Rom og bliver derefter afhentet. Så skal telefonen smides i vandet, så myndighederne ikke kan spore bagmændene.

Hvor mange der kommer til Europa i kraft af dette samarbejde mellem menneskesmuglerne og den italienske redningstjeneste, er ikke opgivet. Men The Economist oplyser, at der er afgået 270.000 migranter fra Agadez i Niger, altså ikke fra Syrien eller et andet krigsførende land, men fra det Afrika, der nok huser en masse dysfunktionelle lande, men dog ikke lande med direkte forfølgelse. Så hvis ellers de 270.000 har penge nok med sig, skulle de nok kunne ende i Italien.

Men har de penge nok? Og hvor får de dem fra?

De får dem fra deres familie eller fra deres klan. Konrad Ott beretter om det, hvad jeg tidligere har været inde på, se her. Som han beretter om det, foretager familien en investering i migranten, man håber, han vil begynde at sende penge tilbage, når han får arbejde i Europa. Det, det drejer sig om for Europa, er, siger Ott, at forhindre en sådan investering i at give afkast.

Dette bekræftes af artiklen i The Economist. Her hedder det:

Typisk er Aliher Silah, en 21-årig gambianer, som af et familiemedlem i Oslo blev overtalt til at tage af sted. Han lånte penge fra sin familie og betalte 19.000 gambianske dalasi (cirka 450 dollars) til en smugler for at komme til Libyen. Nu venter han i en ghetto, indtil han kan få flere penge. At passere de officielle checkpoints gjorde rejsen meget dyrere end han regnede med. Han synes ikke at vide, at Oslo ligger i Norge, eller at have nogen idé om, hvordan han kan komme fra Italien dertil. Hans mål er at ”tjene penge, så jeg kan hjælpe min familie”, siger han. Men han véd ikke, at han – i hvert fald i teorien – skal have fat i nogle papirer for at få et job.

Det er fuldstændig rigtigt, at denne historie er typisk. Og man kan naturligvis godt have lidt medlidenhed med denne unge mand og måske endda synes, at han fortjener at få et job, alene fordi han er så ihærdig. Men han er jo ikke forfulgt, er blot ude efter en bedre livssituation for sig selv og sin familie. Og må vi ikke som nogenlunde rationelle europæere spørge, om vi virkelig skal give u-landsbistand på den måde, at vi modtager Afrikas overskudsbefolkning, sætter dem i arbejde, og så ser dem sende penge hjem?

Men i det mindste får man her lidt at vide om de økonomiske forhold. Det er mere end man kan sige om nogle af de andre historier, korrespondenten viderebringer. Der er en historie om Mette, en gravid 20-årig, der løb bort fra sin voldelige mand i Elfenbenskysten og nu er villig til at tage et hvilket som helst job for at hjælpe sit barn. Hvorfor var der ingen i hendes familie, der kunne hjælpe hende? Hvordan kunne hun få råd til, sådan helt alene, at foretage den lange rejse; hun kan jo ikke gå tværs over Sahara; ingen person kan selv bære alt det vand, man vil få brug for; og smuglerne på Middelhavet har hun jo også skullet betale. Igen: Man kan nok have medlidenhed med den enkeltes skæbne, men er det virkelig Europas opgave at tage sig af tilfældigt bortløbne kvinder?

Det spørger korrespondenten ikke om.

Til sidst dette spørgsmål: Hvad skal vi gøre ved det? Hvordan får vi standset denne menneskestrøm? Hvor har vi det svage punkt?

Det sidste kan vi nemt svare på. Blot er det ikke menneskesmuglernes svage punkt, man kan pege på, men vores svage punkt, det svage punkt hos os europæere, og specielt måske hos italienerne.

Det svage punkt hos os er de mange migranter, der drukner. I 2015 drejede det sig om 2.794, i år om 3.173. Når vi ”samarbejder” med menneskesmuglerne og det i den grad, at vi sender vore skibe helt ned til Libyens kyst, skyldes det jo, at vi vil se så få drukneulykker som muligt. Der er kun få europæiske lande, deriblandt Storbritanien, der har gjort opmærksom på, at jo flere vi hjælper, des flere kommer der.

Men ingen tvivl om, at drukneulykkerne ”gør deres arbejde”, i den forstand, at de påvirker den europæiske samvittighed i tilstrækkelig grad til, at redningsskibene går helt ned til Libyens kyst. Derigennem bliver det langt billigere for menneskesmuglerne at gennemføre deres operationer, og derigennem kan de få flere overtalt til at tage turen. Og derigennem – glem ikke det – kommer de igen til at tjene styrtende med penge.

Jeg er ikke i tvivl om, at hvis dette cirkus skal standses, må vi bruge ”push-back”-metoden på samme måde, som Australien har gjort – og på samme måde, som grækerne gjorde, før Syriza kom til magten. Men jeg mener også, vi må se i øjnene, at det bliver svært at gennemføre. Ikke fordi det ikke er rationelt, men fordi vore medier og vore politikere ikke er rationelle.

Lad os sige, at vi får vedtaget, at ingen migrant, der reddes på Middelhavet, føres til Europa, men i stedet landsættes på Libyens kyst, hvad end de libyske myndigheder måtte sige til det – de myndigheder, der måtte være at finde. Så er der én ting, der er sikkert som amen i kirken: så vil vi se en horde af journalister, der valfarter til Libyen for at følge de ”stakkels” migranters skæbne; så vil vi få en lang række ”snøfthistorier” i diverse aviser; og så vil det kræve virkelig standhaftighed fra politisk hold at stå imod.

Derfor gætter jeg på, at der endnu er et godt stykke vej frem til den situation, hvor Italien vil optræde, som Grækenland i sin tid, altså før man vil skubbe bådene tilbage til Libyens kyst. Det er først for nylig, at Sveriges politikere har opdaget, at der er grænser for det antal migranter, de kan modtage. Og regner man efter det forholdsmæssige indbyggerantal, er der lang vej tilbage, før Italien når op på den samme procentsats, som har fået Sverige til i nogen grad at standse migrantstrømmen.

Og så at skulle risikere beretninger om elendige forhold for tilbagesendte i Libyen dag efter dag! Nej, smuglerne har en klemme på os, i hvert fald på italienerne. Men før eller siden vil det ske. Fornylig gik en migrant amok i en italiensk kirke og smadrede uerstattelige kulturværdier. Det vil italienerne nok ikke blive ved med at finde sig i.

Man må håbe, det bliver før. For sker det først siden, kan landet – og de andre europæiske lande også – være blevet forvandlet til ukendelighed.

(Det ”han”, jeg bruger om korrespondenten, er et juridisk ”han”, dvs., jeg aner ikke, om der er tale om en kvinde eller en mand)

Udgivet i Indvandringspolitik | Tagget | Skriv en kommentar

Anti-kommunikation

I de seneste dage har jeg beskæftiget mig med en bog, der ligger på internettet. Den er skrevet af Kristian Tørning og hedder Egohumanisterne – og deres totalitære identitetsprojekt. Den ligger her. Den er egentlig meget interessant, måske en kende indviklet og måske også lidt for overdrevet.

De personer, han kalder egohumanister, svarer nogenlunde til dem, jeg plejer at kalde samaritanister. Det er mennesker, der er meget moralske (Tørning siger, at de er overmoralske), de vil absolut gøre det gode, men kun i politisk henseende, hvorfor de altid forventer, at det gode, de stræber efter, er noget, andre skal præstere. Han kommer også andre sjove iagttagelser om disse mennesker, én af dem er, at han mener, de praktiserer ”anti-kommunikation”. Det skal jeg gøre lidt ud af her.

For det mærkelige er, at jeg netop i dag, fredag den 21-10 2016, i Weekendavisen læser en kronik, som betegnelsen ”anti-kommunikation” egentlig passer udmærket på. Den er desværre ikke online. Den er skrevet af sognepræst i Sønderborg, Peter Grønlykke, og den handler om, hvordan vi som kirke skal behandle muslimerne. Når jeg mener, der er tale om anti-kommunikation, skyldes det, at han ikke konkluderer noget som helst, udover, at vi skal være søde og rare ved hinanden. Og det er vi jo i forvejen. Så noget nyt? Nej, ikke her.

Og derfor er kronikken et udmærket eksempel på anti-kommunikation: man lader, som om man har noget væsentligt at sige, men resultatet bliver, som manden sagde, da han klippede sin gris: ”Viel Geschrei und wenig Wolle” (Meget skrigeri og kun lidt uld).

Dog skal jeg indsparke den bemærkning, at jeg er ret uenig med Tørning i én ting: at det ikke kan betale sig at indlade sig i diskussion med egohumanisterne. Han skriver i ét af de sidste kapitler, betitlet ”Findes der et selvforsvar mod anti-kommunikation?”:

I samtaler efterspørger borgere undertiden råd til, hvordan man skal diskutere med egohumanister. Er der nogle retoriske greb, man kan anvende, som fanger dem i deres eget hykleri? Svaret er, at det er der faktisk ikke rigtig. De er i det store hele afskåret fra at kunne forholde sig til andres tale, så medmindre man specifikt finder det fornøjeligt at se dem vride sig og snakke udenom, så er der ikke så meget grund til at bruge tid på samtaler med dem.

Lidt senere skriver han:

Hvis man trods mine advarsler har lyst til at drille en egohumanist lidt, så er det altid en god idé direkte at spørge dem om, hvordan deres egne ofte meget luftige forslag hænger sammen. Egohumanisterne tror nemlig selv, at de har idéer, men fejler altid, når de skal forklare, hvordan disse kan implementeres. Så længe man holder det praktisk, falder de igennem. Fx er det nærværende og pragmatisk at tale om, hvad ting koster. For selvom egohumanisterne svarer med abstraktioner, så kan alle jo forstå, at vi kun kan bruge pengene en gang. Når egohumanisterne f.eks. mener, at Danmark skal have åbne grænser og endda give asyl til alle, hvordan skal det så rent praktisk hænge sammen? Hvor kommer milliarderne fra?

Dette, at holde mund eller lade være med at tage debatten med egohumanisterne op, tror jeg, aldrig bliver min taktik. Jeg kan ikke lade være med at tro, at folk på én eller anden måde er modtagelige for fornuft. Men jeg må da indrømme, at man ofte bliver i tvivl.

Det bliver man f.eks., når Peter Grønlykke forklarer, at vi må støtte de moderate muslimer i deres opgør med ekstremisterne og derefter skriver:

Vi må derfor ikke mindst som præster og teologer være med til støtte muslimerne i dette opgør. Vi må være med til at forsvare islam som religion og sikre muslimerne den samme religionsfrihed, som vi ellers påberåber os, vi har; men som både politikere og befolkning kunne se ud til helst at ville forbeholde os, der kalder os kristne.

Skal virkelig vi kristne forsvare islam som religion? Og hvad menes der med at sikre muslimer den samme religionsfrihed, som vi påberåber os? Er det andet end en floskel, der skal underbygge det næste, han siger: at vi vist helst vil forbeholde religionsfriheden for os, der kalder os kristne? Og hvad mener han så med det? Hvem har den anskuelse?

Det er jo sandt, at vi som kristen kirke er udfordret af de mange muslimer, der er ankommet til landet. Hvordan skal vi forholde os til dem? Men det er nyt for mig, at vi kun kan sikre dem religionsfrihed ved at forsvare deres religion. At vi skal forsvare muslimerne og lade dem have den samme religionsfrihed, som vi nyder godt af, det er vel nærmest en selvfølge. Men deres falske religion? Lidt senere siger han:

Det gælder ikke om at få omvendt og døbt så mange muslimer og indvandrere som muligt. Det drejer sig i første omgang om at respektere og anerkende disse mennesker, deres religion og kultur. Det vil sige at møde dem der, hvor de er. Og at vi gør det med det, vi har og er ud fra vores egen (kristne) tradition og kultur. Det drejer sig med andre ord om religions-samtale og dialog.

Herefter beretter han om, hvordan vi kan lære af araberne. Jo, han var i Syrien før borgerkrigen, og dèr erfarede han, hvordan man havde ført dialog med hinanden, kristne med muslimer. Og det holder han fast ved i dag, trods det, at borgerkrigen har vist, at den forståelse og respekt, som dialogen tænktes at skulle medføre, fuldstændig er blæst bort. Det kan vist kun kaldes naivt.

Nå, det er sådan set ligemeget, for Grønlykke er i gang med et stykke anti-kommunikation, dvs., han er i færd med at sløre tingene, så man ikke véd, hvad der er op og hvad der er ned, eller – mere alvorligt – hvad der er sandhed og hvad der er løgn.

Han har noget imod os, der argumenterer imod islam:

Der er i Danmark temmelig mange opinionsdannere, heriblandt tidehvervske teologer og præster, der på forhånd har valgt konfrontationen i forhold til islam. Blandt andet ved ganske forudsætningsløst at læse i Koranen og især finde de steder frem, der kan understøtte opfattelsen af islam som voldsforherligende og fjendtlig over for blandt andre de kristne.

Og se, her har vi et stykke anti-kommunikation! For Grønlykke drømmer ikke om at gå i flæsket på os og vise os nogle koransteder, der afmonterer opfattelsen af islam som en voldsreligion. Det står som en ren og skær påstand, at vi, der læser lidt i koranen, gør det forudsætningsløst og altså forkert. Men hvad der så er den rigtige måde at læse koranen på, nej, det vil Grønlykke ikke ind på. Kommunikation er en by i Rusland.

Vi er konfrontatoriske, kan vi forstå:

Det værste ved den konfrontation, vi er vidne til i forhold til islam og muslimer, er imidlertid, at den bærer et forræderi mod vores egen religionsforståelse og tradition i sig. I konfrontation formidles jo intet indholdsmæssigt i retning af, hvad kristendom og kristentro ønsker at formidle og bringe videre til andre.

Men kan vi være andet end konfrontatoriske overfor islam, hvis vi ønsker at ”formidle” kristendom? Var Jesus ikke konfrontatorisk overfor farisæerne? I Jerusalem førte Jesus ifølge evangelierne nogle samtaler, som man har kaldt ”stridssamtaler”. Og det skyldes, at de faktisk var stridssamtaler, dvs., de var konfrontatoriske. Men det må vi altså ikke være, kan vi forstå.

Nå, jeg vil ikke gøre så meget mere ud af Grønlykke; for i forhold til ham har Tørning uhyggelig ret: man kan ikke finde ud af, hvad han står for. Men nævnes skal det dog, at han slutter med at hævde, at vi kristne i vore samtaler med muslimerne bør gøre mere ud af, at Jesus var en profet. Det er han nemlig også i koranen. Og så hedder det til sidst:

Det er i høj grad sådanne tillidsskabende samtaler mellem kristendom og islam – mellem kristne og muslimer – vi har behov for. Ikke blot når det gælder om at forstå og acceptere hinanden, men også for at finde sandhed og fodfæste i vores egen tradition.

Hvad er nu det? Skal vi gå til muslimerne for at ”finde sandhed og fodfæste i vores egen tradition”? Det ender i den rene tågesnak. Jeg fristes til at viderebringe endnu et citat fra Tørning, givet i et kapitel med titlen ”Kulturblinde”:

Når egohumanisterne beskæftiger sig med ‘kultur’, så betyder deres kulturblindhed, at det hele flyder sammen for dem. De kan fx ikke vurdere, om kultur “A” er bedre end kultur “B”, uanset hvor liflig kultur “A” måtte være, og uanset hvor mange håndgribelige mennesketragedier kultur “B” afstedkommer.

Men nu vil jeg gå over til at opstille væsentlige forskelle på kristendom og islam for at sætte Grønlykkes anti-kommunikation i relief.

Det er jo sandt nok, at koranen betragter Jesus som en profet, endda en stor profet. Men netop, fordi han var så stor en profet, kan Muhammed i koranen ikke forestille sig, at han skulle dø en forsmædelig død på korset. Han fik derfor en ”åbenbaring” om, at Jesus ikke i virkeligheden var død på korset, det så blot sådan ud (sura 4,157). Grønlykke anklager visse islamkritiske teologer for at afvise islam med den begrundelse, at de ikke anser Jesus for at være Guds søn.

Jeg vil anklage dem for ikke at have mod til at forbinde korsdøden med Jesus. Og jeg forstår godt, hvorfor de har svært ved at gøre det. Det skyldes, at netop korsdøden stiller ham op som en klar og uomtvistelig modsætning til Muhammed. Muhammed var en krigsherre, et statsoverhoved, foruden at han var en profet. Så hans ord, koranen og dens budskab, blev udbredt ved sværdet. Jesus var intet af dette, hans budskab, evangeliet, skulle udbredes ved prædiken, overtalelse, argumentation. For det er sådan, ordet virker, og mennesket er først og fremmest et ordvæsen.

Som jeg har sagt det en del gange her på bloggen: De kristne kender sandheden med en sådan sikkerhed, at de tør lade sig slå ihjel for sandhedens skyld. Muslimerne kender den med en sådan sikkerhed, at de kan slå andre ihjel for sandhedens skyld.

Det er på det punkt, vi kristne mener, at vores sandhed er bedre end den muslimske.

Den afgørelse træffer vi ikke ud fra vores helligskrift, bibelen, den træffer vi ud fra vores menneskelige erfaring: fordi det sande forhold mellem det ene menneske og det andet er og skal være et tillidsforhold, må al tale mellem mennesker ske uden magtanvendelse.

Lad mig prøve at vise, hvordan vores religion er bedre end den muslimske på kønsforskellens område. Det er jo ikke mindst dèr, muslimer tilsyneladende har noget at have deres fromhed i: Når de arbejder for at holde de to køn adskilt, skyldes det, at efter deres opfattelse er det kun på den måde, man kan undgå kønsdriftens uheldige virkninger. Vi har ofte hæftet os ved, om de tørklædeklædte muslimske kvinder bærer tørklædet frivilligt eller ej. Det er vist et forkert spørgsmål at stille. I stedet bør vi gøre os klart, at de muslimske kvinder gerne vil være fromme. Og at være from eller at være en god muslim, det når man frem til ved at overholde sharia, altså rette ind efter kravet om kønsadskillelse.

Og sandt nok, det gør de muslimske kvinder i stort tal. Og, mener jeg, de gør det i alt væsentligt frivilligt.

Men de muslimske mænd?

De kan ikke være i hjemmet, for hjemmet er traditionelt kvindeområde. De bevæger sig derfor ud på gader og stræder, frekventerer barer og diskoteker. Dèr træffer de ganske vist ikke nogen, de kan gifte sig med, for de må kun gifte sig med muslimske kvinder, og muslimske kvinder må sandelig ikke bevæge sig ud i nattelivet. De træffer derimod en række danske kvinder. Og dem har de det så hyggeligt med.

Om det nu skyldes, at disse unge muslimske mænd bliver afvist på mange natklubber, eller det skyldes, at de ikke forstår de koder, danskere udsender til danskere i det søde spil mellem kønnene, eller det måske skyldes, at de ud fra deres muslimske kultur regner ikke-muslimske kvinder for let bytte, det er ikke godt at vide, men disse unge mænd er overrepræsenterede i voldtægtsstatistikken.

Det kan godt være, at de muslimske kvinder kan gemme sig bag et fromhedsideal, de muslimske mænd kan ikke. Og hvis vi kristne skal i dialog med muslimerne, så er det naturligvis sådanne problemer, vi skal tage op.

Lad os sige, at der i denne dialog kommer en anklage fra muslimsk side mod de danske kvinders påklædning! Det hører man jo af og til, at de forklarer voldtægterne med: De danske kvinder kunne have ladet være med at klæde sig så udfordrende.

Svaret på denne anklage er naturligvis, at det er muslimerne, der er kommet til vores land og vores kultur, ikke os, der er kommet til deres land og deres kultur. Almindelig og forventelig gæstfrihed og tilsvarende gæsteoptræden siger nu, at det er gæsten, der skal rette sig ind efter værtens kultur. Man skulle forvente – eller måske ligefrem kræve – at muslimerne prøver at sætte sig ind i vores kultur, prøver at forstå, at den frihed, vi giver vore unge, ikke er tegn på løssluppenhed, selv om det godt kan se sådan ud, men en nødvendig forholdsregel, når man vil have ægteskaberne til at bygge på forelskelse og frivillighed og ikke – som de muslimske – på forældretvang og lovtrældom.

Forelskelse er noget naturligt. Og dette naturlige har muslimerne i deres kultur undertrykt. De vil ikke lade den få rum til at udfolde sig. Oven i købet betragter de det som noget, der er frommere end det, vi stræber efter.

From? Ja, det er noget, man er, når man stræber efter at overholde visse regler, moralregler, som alle i ens omgivelser er enige om er gode. Der kan også i vore miljøer opstår en form for fromhed på dette område, så vi kender godt den følelse af, at man gennem sin lovoverholdelse er god, måske endda bedre end de mange, der ikke kerer sig det bitterste om at være moralsk korrekt.

Muslimernes ulykke er nu, at de i deres fromhedsiver ikke har almindelige, ret selvskrevne moralregler at styre sig ind på, de har shariaen. Og den er både streng og umenneskelig.

Den sætter nu for det første skel mellem mand og kvinde: manden står over kvinden. Manden må gifte sig med op til fire kvinder, kvinden ikke. Manden må slå kvinden, kvinden ikke manden. En muslimsk mand må gifte sig med en ikke-muslimsk kvinde, men en muslimsk kvinde ikke med en ikke-muslimsk mand.

Det vil sige: Skulle nu det lykkelige ske, at to muslimske ægtefæller, der er blevet ført sammen af familien, i deres ægteskab oplever forelskelsens sødme og af den grund binder sig til hinanden, ikke blot moralsk, men også følelsesmæssigt, så står de overfor den opgave at skulle have den ligelighed, der fremkommer på denne måde, til at stemme overens med den overordnede stilling, shariaen tildeler manden.

Jeg vil ikke nægte, at det af og til kan lykkes – Vorherre er jo utrolig rundhåndet med de gaver, han uddeler via sin ånd – men at der er en modsætning mellem den lighed, der naturligt vokser frem, og den ulighed, sharia taler om, det er ret indlysende.

En sådan modsætning findes ikke i det ny testamente, heller ikke hos Paulus.

Ganske vist kan Paulus i Ef 5,23 sige, at en mand er sin hustrus hoved ligesom Kristus er kirkens hoved. Og det lyder jo lidt muslimsk. Men læg mærke til, at han jo føjer til, at

Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. (Ef 5,24f).

Her har vi det altså igen: Det forbillede, de kristne har i Kristus, er et helt andet forbillede end det, muslimerne har i Muhammed. Hvor den kristne mand tænkes at leve i selvhengivende kærlighed til sin hustru, dèr tænkes den muslimske mand at leve som én, der leder og hersker.

Eller tag det, Paulus taler om i 1 Kor 11,1-16! Her er han inde i en lang formaning om, at kvinderne skal have tørklæde på hovedet, når de beder. Og her anvender han igen den tanke, at ligesom Kristus er mandens hoved, er manden kvindens hoved. Den tanke vender og drejer han for at gøre det forståeligt for menigheden, at kvinden skal have et tørklæde på, når hun beder. For en moderne læser er det nu ikke særlig forståeligt. Men midt i det hele hedder det så:

Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; (1 Kor 11,11).

I Herren”, dvs., i menigheden. Her dukker pludselig den ligestilling op, som han har proklameret i Gal 3,28, at det i menigheden ikke kommer an på at være træl eller fri, jøde eller græker, mand eller kvinde.

Vi slutter med Grønlykke. Han siger et sted, at

Vi må holde hinanden fast på udlægninger af vores respektive traditioner i forhold til den tid, det samfund og den situation, vi står i. Og vi må gøre det med henblik på gensidig forståelse og respekt.

Og lidt efter hedder det om mission:

Mission begynder med dialog. Med gensidig accept og forståelse på baggrund af en udvidelse af ens egen forståelse og horisont. Det er jo ganske enkelt også, hvad der sker, når man formår at lede den, man har en hensigt med, hen imod og måske ind i denne forståelse og horisont.

Her viser sig en eklatant selvmodsigelse. Men Grønlykke opdager den ikke. Dette, at man har forståelse og respekt for et andet menneske, viser sig ved, at man ikke kan drømme om at have hensigter med vedkommende. Forstår du og respekterer du den andens muslimske tro, er det umuligt at nære noget ønske om, at den anden skal ændre sin tro. For, ikke sandt, han hviler jo roligt og sikkert i sin tro – det er det, du netop har respekteret – og hvad skal han så med kristentroen, den kan da kun komme ind i hans liv som et forstyrrende element.

Eller, sagt med andre ord: Hvis du vil missionere overfor en muslim, kan du kun gøre det på baggrund af en forestilling om, at hans religion er dårlig, forhindrer ham i at være sandt menneske, låser ham fast i en lovholdning til tilværelsen, en lovholdning, som kristendommen intenderer at befri ham for.

Med andre ord: Vil man missionere, må man være konfrontatorisk. Vil man ikke være konfrontatorisk, kan man ikke missionere.

En oplysende historie om nogenlunde det samme kan ses her.

Og en gammel historie om at missionere vil jeg bringe til torvs til sidst. Den handler om én af de såkaldte martyrer fra Cordoba, og er gengivet af præsten Eulogius, hvis værk gik i glemmebogen og først kom frem i offentligheden omkring år 1400. Jeg har oversat det stykke, der handler om præsten Perfectus her. Han blev af nogle af sine arabiske bysbørn lokket til at fortælle lidt om, hvordan de kristne så på deres profet. Til at begynde med nægtede han det, men da de lovede ham, at der ikke ville ske ham noget, indvilgede han.

Og så fik den ikke for lidt. Han erklærede åbent, at Muhammed af de kristne betragtedes som Satans profet, og at både han selv og de, der fulgte ham, ville ende i helvede. Og han var åbenbart kendt med koranens indhold, for han henviste til episoden med Zainab (en historie, jeg har fortalt her):

For hvordan skulle det menneske regnes for en profet, eller hvordan skulle han undgå at straffes med den himmelske forbandelse, han, som forblændet af en barbarisk ret tog Zainab, sin slægtning Zaids hustru, som sin pryd, ligesom hingst og hoppe, i hvilke der ikke er forstand, og knyttede sig sammen med hende på skøgemanér, og hævdede, at det var bestemt efter en engels befaling?

Senere, da de mennesker, han havde talt med, mødte ham igen, glemte de alt om deres løfte og førte ham frem for dommeren, der ud fra deres vidnesbyrd dømte ham til døden.

Man kan lægge mærke til, at den datidige dommer dømte på samme måde, som vor nutidige dommer dømmer efter racismeparagraffen: Det er ligegyldigt, om det, Perfectus fortæller om Zaid og Zainab er korrekt, det væsentlige er, at det krænker muslimer.

Udgivet i Islam versus kristendom | Tagget , , | Skriv en kommentar

Nazikortet igen

Det bliver forhåbentlig ikke en vane, men nu er der igen én, der drager nazikortet. Denne gang er det den svenske kulturchef på Aftonbladet, Åsa Linderborg, der i en til dansk oversat artikel i Information, se her, delagtiggør os i sine iagttagelser efter at have læst Hitlers Mein Kampf fra ende til anden.

Hvad det hele skal ende med, ses allerede af overskriften:

Achtung – hvor det minder om vores egen tid

Og hvad – vi er jo efterhånden vant til, at enhver med lidt retorisk snilde kan få næsten hvad som helst ud af hvad som helst. Men har vi ikke også efterhånden lært, at man ved et sådant forehavende især skal kikke grundigt efter, hvad der ikke siges? Det er ikke mindst dèr, det prekære afslører sig.

Og lad mig allerede her i begyndelsen fremdrage et citat, der viser en Hitler, som Åsa Linderborg overhovedet ikke beskæftiger sig med, ja, ikke kan beskæftige sig med, hvis hun vil sammenligne noget vedkommende fra Hitlers bog med vore dage.

Hitler blev født i Braunau ved Inn. Og i den første bogs første kapitels første side fundérer han lidt over det skæbnens lykketræf, der lod han fødes netop dèr, tæt ved grænsen til Tyskland:

Østrig maa atter tilbage til det store tyske Moderland, ikke af Aarsager, der bunder i økonomiske Overvejelse. Nej, nej: Selvom denne Sammenslutning, økonomisk set, var ligegyldig, ja, selv hvis den var skadelig, burde den dog gennemføres. Fælles Blod hører hjemme i eet Rige. Det tyske Folk har ingen Ret til kolonialpolitisk Virksomhed, saalænge det ikke engang formaar at samle sine egne Sønner i en fælles Stat. Først naar Rigets Grænser rummer alle Tyskere, og der ikke kan bydes dem Sikkerhed for at mættes, opstaar der af Nøden i eget Land en moralsk Ret til at erhverve fremmed Jord. Den Plov, som skaffer denne, er Sværdet, og af Krigens Taarer gror det daglige Brød for Efterkommerne.

Mein Kampf findes i forskellige udgaver på nettet. Jeg har fundet en tysk udgave her. Den er i pdf-format og man skal klikker sig frem til side 32 for at finde dette citat. Oversættelsen her er fra en dansk udgave fra 1934.

Tillad mig at fremkomme med en lidt mere ordret oversættelse af sætningen ”Først når rigets grænser rummer alle tyskere”! Mere ordret må det hedde: ”Først når rigets grænser omslutter selv den sidste tysker”. Når det er nødvendigt med denne rettelse, skyldes det, at netop denne sætning rummer den rette forståelse af det, der siden blev et slagsord for Hitler. Om tyskere uden for Tysklands grænser hævdede han, at de skulle ”heim ins Reich”. Og holder man den første oversættelse sammen med dette slogan, kunne man tro, at meningen var den, at de udenrigske tyskere skulle flytte ind i Tyskland. Men både virkeligheden og den mere ordrette oversættelse viser noget andet: meningen er, at rigets grænser skal udvides, så også disse tyskere kommer til at bo i Tyskland, selv om de bliver boende, hvor de altid har boet.

Det var tilfældet med sudetertyskerne, de tyskere, der boede i Tjekkiets randområder ind mod Tyskland. Når Hitler i 1938 samlede tropper ved grænsen til Tjekkiet, var det ikke for at få tyskerne på den anden side af grænsen til at flytte til Tyskland, det var for at få Tysklands grænser flyttet om på den anden side af disse tyskeres bopæl. Og ak, netop det skete ved forliget mellem de to vestmagter, Frankrig og Storbritanien, og Tyskland i München i september 1938.

Altså: Hitler bekendtgør her, at han ikke blot agter at lade Østrig blive en del af Stortyskland, også Sudeterlandet og andre tyske enklaver har han sat næsen op efter.

Men mere end det, langt mere end det: Han hævder også, at når det tyske riges grænser er nået ud omkring alle tyskere, så er tiden inde til at kolonisere eller direkte erobre nye landområder, så det tyske folk vil kunne ernære sig selv. Ja, ikke blot er tiden inde, dette, at alle tyskere er kommet ”heim ins Reich”, giver dem en moralsk ret til at erhverve fremmed jord.

Moralsk ret? Hvordan dog det?

Ja, dette citat fra de første sider i Mein Kampf viser, at Hitler var socialdarwinist. Han var af den opfattelse, at ligesom der finder en uafladelig kamp om overlevelse sted mellem dyrearterne, sådan finder der også en uafladelig kamp sted mellem folkeslagene. Og, mener han, det er ikke blot ethvert folks naturlige bestræbelse at søge at sikre sig jord nok til overlevelse, det er ligefrem dets naturgivne pligt som folk at kæmpe for at kunne bestemme over nok jord til dette formål. Her taler han altså ligefrem om en moralsk ret. En for os at se noget mærkelig tankegang.

Men mærkelig eller ej, den er værd at lægge mærke til. Man kan måske undre sig over, at indlemmelsen af Østrig i det tyske rige allerede er forudsagt her, men dette med den moralske ret til at erobre nyt land viser jo, at allerede felttoget mod Sovjetunionen i juni 1941 blev forudsagt med disse ord. Dette stemmer godt overens med de tanker, Hitler fremførte for hærens generalstab i 1937, hvor han gav udtryk for, at angrebet på Sovjetunionen var en uomgængelig nødvendighed, og at det skulle finde sted, inden han selv blev for gammel. Det uomgængelige ligger netop i den socialdarwinistiske overbevisning.

Ligeledes kommer denne overbevisning til udtryk i Hitlers sidste leveuger. Her, hvor han måtte se Tysklands nederlag i øjnene, gav han ordre til, at alt skulle ødelægges, også det, tyskerne skulle bruge for at kunne overleve nederlaget. Tanken hos Hitler var den, at tyskerne netop ikke skulle overleve. De havde ikke fortjent det. Den store kamp om folkets overlevelse var, som han så på det, tabt.

Det vil sige: stedet her viser altså, at socialdarwinismen og de tanker, der følger deraf, synes at foreligge for Hitler på et meget tidligt tidspunkt. Dette er jo skrevet i 1924.

Denne socialdarwinisme synes Åsa Linderborg ikke at have blik for. Derved bliver hendes fremstilling skæv. Til gengæld bliver det lettere for hende at drage paralleller til vor tid. Blot bliver det jo så falske paralleller. Hun skriver f.eks. om jøder og marxister:

På ét niveau behøver man ikke at læse Mein Kampf for at vide, hvad den handler om. Hitler er besat af jøderne og marxisterne, og de flyder sammen til én og samme smitte. Det er dem, som styrer pressen, universiteterne, kulturinstitutionerne, storfinansen, det moralske forfald, Rusland, arbejderbevægelsen … ’Jødebolsjevismen’ var et begreb hos Vestens borgerskab – historisk er antisemitismen og antikommunismen gået hånd i hånd – men her er den ekstrem i sit udtryk.

Og alt dette er jo sandt nok. Hitler havde virkelig et horn i siden på både marxister og jøder. Men hornet er ikke ideologisk begrundet, sådan set heller ikke begrundet i racelæren, det er begrundet i socialdarwinismen. Det må man have blik for, ellers fatter man ikke det virkelig farlige i nazismen. For det var det, der gjorde den aggressiv.

Både i forholdet til Sovjetunionen og i forholdet til jøderne var Hitler ekstrem. Men han var også aggressiv. For han så det tyske folk viklet ind i en decideret overlevelseskamp imod begge disse andre folk. Mod jøderne, fordi de efter hans mening var en hindring for det sunde, tyske folks opblomstren til virkelig dåd, mod russerne, fordi det tyske folk havde lidt hungersnød under blokaden i Første Verdenskrig, derfor måtte det nu bruge sin ”moralske ret” til at skaffe sig tilstrækkelig med landbrugsjord til at kunne ernære sig selv.

Og denne ekstremisme gav sig udslag i handlinger, der ikke siden er blevet overgået i afskyelighed.

Jeg har tidligere berørt Hitlers Mein Kampf, se her, og de to steder, jeg dèr citerer, er også tydelige beviser på Hitlers socialdarwinisme. Endda taler han dèr ikke blot om kampen for jord som en moralsk ret, men om den som et påbud fra Gud. (Det første sted findes på side 773 i ovennævnte link, det sidste på side 777).

Men altså, der er noget i referatet af Mein Kampf, der ikke gøres opmærksom på af Linderborg, nemlig den socialdarwinisme, som giver alle de andre tanker i bogen deres aggressive præg. Det var ud fra denne ideologi, Hitler handlede, det var ud fra den, han søgte at skabe Lebensraum mod øst, det var derudfra, han gennemførte jødeudryddelsen. At udelade den del af bogen, er et tegn på, at vi ikke har med et oplysningsprojekt at gøre, som skal fortælle os, hvad Hitler har ment og tænkt, men med et stykke propaganda at gøre, som skal understøtte Linderborgs anskuelser.

Det samme viser sig i Linderborgs ”analyse” af nutidens foreteelser. Også her udelader hun det mest væsentlige, det, der kan forklare alt det andet.

Hun har skildret Hitlers oplevelser af klassekampen i Wien, hun har skildret forsøgene på at uskadeliggøre nazisterne og spørger så: ”Lyder det som noget vi kender?” Og så følger en kort analyse af tilstandene i dagens Europa. Men igen mangler det væsentligste. Hun skriver:

Trump er ikke fascist. Jimmie Åkesson, Sverigesdemokraternes partileder, har været det, men hans vælgere er det så afgjort ikke. Partiets politik er en blanding af neoliberal økonomi og nykonservative værdier. Ganske vist har de aggressive ’løsninger’ på både indbildte og reelle problemer, og fjendebilledet er ’de fremmede’, men de griber ikke til folkemord eller diktatur.

Marine Le Pen er måske den, som bedst har forstået Hitlers analyse af arbejderklassen, nemlig at integrere den, således at den frafalder enhver tanke om klassekamp og i stedet favner en grænseløs nationalisme. Hvis folk skal blive nationalister – et hensyn, som alt andet må underordnes – kræves det, at de får sundere forhold, var Hitlers maksime.

Højrepopulismen er et broget fænomen, men vælgerstøtten til den er under alle omstændigheder et udtryk for den sociale utilfredshed og magtesløshed, som også polariserede Europa i Mellemkrigstiden.

Vælgerstøtten til det, der her kaldes højrepopulismen, er udtryk for social utilfredshed og magtesløshed, siger hun. Og kun på den måde får hun sin ligning til at gå op: vore dages fjendebillede af ‘de fremmede’ svarer til den tids jødehad, og vore dages utilfredshed og magtesløshed svarer til den tids utilfredshed og magtesløshed. Voila! Det stemmer.

Vel gør det ej! Der er tale om ren demagogi. Det hele bliver lagt til rette, så vi skal tro, at det går op. Men det gør det ikke.

Hvor er der i trediverne et fænomen, der bare nogenlunde svarer til vore dages invasion af fremmede? Hvilket træk i tredivernes historie er det, der kan sammenlignes med den tilstrømning af muslimer, der finder sted i vore lande? Svaret er, som man nok véd, at et sådant træk ikke findes. Den tids racisme kom fra oven og vendte sig imod en del af det tyske folk, som for almindelige øjne ikke var til at skelne fra alle de andre tyskere. Var Hitler ikke kommet til magten, ville jøderne have kunnet leve i fred med de andre tyskere til den dag i dag. Mens det, folk vender sig imod i vore dage, er en forandring i de nære omgivelser. Den tryghed, som tidligere rådede dèr, er forsvundet. Og det reagerer folk imod.

Vælgerstøtten til højrepartierne er udtryk for magtesløshed, skriver Linderborg. Ja, utvivlsomt. Men hun negligerer fuldstændigt, at magtesløsheden skyldes, at man føler sig svigtet og bedraget af både den politiske elite og medierne, og altså bedraget med hensyn til den store indvandring. Og blandt mediebedragerne kan Linderborg godt indregne sig selv.

Tydeligst kom det frem efter begivenhederne i Køln nytårsaften, hvor en masse kvinder blev seksuelt chikaneret. Det, folk reagerede på, var naturligvis det faktum, at de ‘stakkels’ mennesker, tyskerne i deres godhed havde ladet komme ind i landet, aldeles ikke opførte sig som stakler, man kunne vise medlidenhed overfor, men som frække, sex-krævende mænd, men det var så sandelig i mindst lige så høj grad mediernes og politikernes forsøg på at neddysse alle sagerne. Man følte sig både svigtet af politikerne, fordi de ikke tog ens problemer alvorligt, og svigtet af medierne, fordi de søgte at feje problemerne ind under gulvtæppet.

Og når så en mediefigur som Åsa Linderborg selv her, hvor det dog skulle stå klart, hvad der får folk til at søge mod højrepartierne, i Tyskland f.eks. Alternative für Deutschland, stadigvæk søger at lade som ingenting, stadigvæk søger at forklare højredrejningen med alt andet end den katastrofalt store indvandring, så kan hendes artikel ikke betegnes som andet end et stykke demagogi.

Linderborg slutter med følgende svada:

Vore dages læsere kan trøste sig med, at vi ved, at nazismen var skæbnebestemt til at lide nederlag. De lande, som satsede på sociale reformer som Sverige og den tids USA gik i en helt anden retning.

Heller ikke den doktrinære markedsliberalisme er en nødvendighed. Den, som tror det, risikerer at begå den samme historiske fejl, som mellemkrigstidens borgerskab.

Ansvaret for fremtiden hviler tungt på Socialdemokraterne, men også på de borgerlige. Det eneste, som kan stoppe højrepopulismen og højreekstremismen, er en politik, som modvirker den sociale ulighed. Skal det virkelig være så vanskeligt at indse dette, når vi sidder med historiens facit i vores hænder?

Historiens facit! Hvad mener hun med det? Mener hun den ‘analyse’, hun her har givet af forholdene? I så fald er hun mere selvsikker, end jeg havde troet mulig. Men også hendes bemærkning om, at nazismen var skæbnebestemt til at lide nederlag, tyder på, at hun mener, at hun, netop hun af alle samtidige, har gennemskuet historiens måde at forløbe på.

Men hvad hun end mener, og hvor mange i Sverige der end mener, at hun har ret i sine analyser, hun har ikke ret, analyserne er forkerte, det eneste, der kan stoppe højrepopulismen og højreekstremismen – for nu at bruge hendes betegnelser – er et stop for al muslimsk indvandring. En indvandring, man ikke havde i trediverne, alene af den grund er enhver sammenligning med den tid forkert.

Udgivet i Historie, Samfundsforhold | Tagget , | Skriv en kommentar

De radikales begrænsninger

For et stykke tid siden tog jeg Morten Uhrskovs indvending imod Martin Krasnik op til behandling, se her. Krasnik antyder, at dele af nutidens tankegods er sammenligneligt med nazisternes. Her for nylig er Uhrskov på krigsstien igen, denne gang vendt mod endnu en artikel indeholdende nazisammenligningen, nu af Klaus Rothstein, også i Weekendavisen. Noget kunne tyde på, at Weekendavisen har besluttet, at der sådan cirka hver anden gang skal være en artikel af en kendt journalist, der med den pondus, som man mener omgiver en journalist, kan sammenligne debatten på det, man kalder højrefløjen, med de tanker, der lå bag nazismen.

Rothsteins artikel er ikke on-line, men uriasposten giver et ret fyldigt uddrag af den her. Og Uhrskovs artikel findes her.

Jo, jeg forstår godt, at Morten Uhrskov ryger op i det røde felt og fylder sin artikel med ukvemsord: Rothstein er hadefuld, han kommer med en bedrøvelig konklusion, han fremstår ynkværdig, osv. Jeg gider ikke overveje, om jeg vil give Uhrskov ret, jeg vil blot hellere bruge Rothsteins artikel til at vise, hvor begrænsede de radikale er i deres udsyn. Jeg tør ganske vist ikke sige, at Rothstein er radikal, men da han fremfører tanker, som de radikale ikke kunne have fremført bedre, vil jeg betragte ham som et udtryk for de radikales begrænsninger.

Det er nu først en begrænsning, at han ikke har andet end negative udtryk til at betegne det, han kalder højrefløjen. Ikke nok med, at det for ham er en bekymring, at højrefløjen vinder frem mange steder i Europa. Man burde nok kunne forvente noget andet af en journalist, der dog skal beskrive virkeligheden, førend han bedømmer eller fordømmer den. Men ikke hos Rothstein. Nej, han skal også absolut have sine modstandere betegnet med højst nedgørende bemærkninger. Uden kildeangivelser, naturligvis, og i en sprogbrug, der propper alle højreorienterede sammen i den samme balje.

Sin bekymring udtrykker han således:

Jeg frygter, at de europæiske samfund bliver mere og mere labile for folkestemninger, og at det vil bringe populister, nationalister og ekstremister til magten.

At man er labil overfor folkestemninger, det er nok det, han forstår ved populisme. Men ok, nej, det er ikke almindelige højrefløjspartier, han er ude efter:

Jeg taler ikke om ganske almindelige højreorienterede partier, der ønsker en stram udlændingepolitik, fred være med dem, jeg taler om partier og bevægelser, der dybest set ikke ønsker at videreføre de grundfæstede demokratier med retssikkerhed, minoritetsbeskyttelse, mangfoldighed og menneskerettigheder.

Læg mærke til udtrykket ”dybest set”. Det betyder: Den dybtgående analyse, der fremkommer, når man – altså den gode Klaus Rothstein – analyserer dem nøjere og finder frem til, hvor de virkelig vil hen, i modsætning til det sted, de siger, de vil hen. Lidt senere hedder det:

I vores angst for, at Europa skulle falde i hænderne på muslimerne, ser vi ikke, hvor grundigt nationalisterne, antisemitterne og xenofoberne griber ud efter det, og hvor magtfulde de er.

Nu er der oprettet et ”vi”, der ikke ser faren, men heldigvis for dette ”vi” ser Rothstein den; han, men ikke ”vi” andre, ser, hvordan nationalister, antisemitter og fremmedfjendske griber ud efter Europa.

Antisemitter”? Hvor ser han dem henne? Ja, han ser dem altså blandt disse højreorienterede partier i den balje, han har opstillet. Og lad os da bare sige, at der i denne balje kan være en halv procent antisemitter eller deromkring. Men hvad betyder det imod den antisemitisme, der findes blandt de indvandrede muslimer? Det er jo ikke de højreorienteredes skyld, at jøder flytter ud af Frankrig, det skyldes muslimernes forfølgelse. Og hvorfor er han ikke bekymret for deres antisemitisme? Det er lidt af en gåde. Som dog ikke er så svær at løse. Nej, for Rothstein tilhører så åbenlyst det samfundslag, hvor den regel gælder, at muslimer ikke må kritiseres: Intet ondt om muslimer!

Og det hele bliver ikke klarere af følgende passus:

For nogle uger siden gik behjertede borgere på gaden i Helsingfors for at vise afsky over for en finsk nazist, der har begået dødsvold mod en demonstrant. Og se rundt i Europa: Gyldent Daggrys nynazistiske tæskehold i Grækenland, ultranationalistisk fremgang i Kroatien, nationalkonservativ antisemitisme mod både jøder og muslimer i østeuropæiske lande som Ungarn og Polen. Front Nationals gamle antiislamisme i Frankrig, UKIPs britiske isolationisme og de senere års fremgang for islam- og indvandringskritiske partier som Fremskrittspartiet i Norge, De Sande Finner i Finland, Frihedspartiet i Østrig, Folkepartiet i Schweiz, Pegida og Alternative für Deutschland i Tyskland osv.

Her får man et indtryk af Rothsteins agitationsmetode: Inden man får set sig om, har han fået rørt grundigt rundt i sin balje, så det nu ser ud, som om alle de højrefløjspartier, han nævner, er antisemitter, bare fordi de er imod muslimerne.

Men langt mere afslørende for hans begrænsede udsyn er følgende påstand:

Naturligvis er jeg helt bekendt med – og delvis utryg ved – de sociale samfundsforandringer, der kan følge med intensiv indvandring. Men så længe mennesker lever deres civile liv uden med vold og magt at pånøde andre deres tro og normer, skal der være plads til forskellighed.

Naturligvis er jeg helt bekendt med” — nej, kære Rothstein, der er du netop ikke. Var du det, ville du ikke kunne skrive, som du gør. Problemet, som du burde være bekendt med, men ikke vil se i øjnene, er jo, at alt for mange muslimer netop ikke ”lever deres civile liv uden med vold og magt at ville pånøde andre deres tro og normer”. Ser du ikke de mange no-go-zoner rundt om i landet? Har du ikke hørt om ”unge”, der hindrer brandbiler og ambulancer i at komme ind i ”deres” områder? Er du ikke bekendt med, at politiet mange steder skal hente store forstærkning for at kunne trænge ind i ghettoerne?

Eller er du – men det kan da ikke passe – af den overbevisning, at vi bare skal lade de muslimske ghettoer have deres egen retsorden, så de kan leve dèr efter deres egen sharia, ganske som de selv vil? Er det det, du mener med ”plads til forskellighed”? Vil du lade alle de muslimske kvinder, der vil frigøre sig fra islams snærende bånd i stikken? Nej, vel. Men hvorfor så lukke øjnene for den virkelighed, der desværre er alt for tydelig.

Indskrænketheden understreges med følgende passus:

For nylig så jeg i Brooklyn nogle ortodokse jødedrenge med kronragede pander og lange bedekrøller sammen med deres mødre, der skjulte håret under parykker. Både drengebørnene og kvinderne i Brooklyn bar alle tegn på ufrihed og manglende indflydelse på eget liv. Hvis det var den slags religiøse, vi havde mange af, ville det så være dem, den folkelige mening slog ned på? Er det hip som hap, om det er jøder eller muslimer, vi ikke kan lide, og at det ”bare” er et historisk tilfælde, at det er muslimerne, der udgør kontrasten til flertallet? Her i landet har vi kun en håndfuld af den slags ortodokse. Hvis der var flere, ville de så tage pladsen som de aparte, der skal kanøfles?

Her prøver Rothstein at anvende en omvendt ”jødetest”. Man plejer fra radikal side at sige til dem, der kommer med anklager mod muslimerne, at de skal prøve at skrive ”jøde” i stedet for ”muslim”, så véd man, siger disse radikale, hvor man er henne, så er man nemlig tilbage i trediverne. Rothstein bruger denne ”jødetest” omvendt. Han aftegner et billede af nogle højst besynderlige ortodokse jøder og spørger, om det, hvis der var lige så mange af dem, som der er muslimer, ville være dem, der skulle kanøfles.

Dette viser, at Rothstein ikke har forstået problemerne med muslimer, eller rettere: at han pure fornægter dem, ikke vil se dem. Det er jo ikke det, at muslimerne opfører sig anderledes, ser anderledes ud, ikke vil acceptere vore hilseformer, osv., vi har noget imod. Ok, nej, alt det hører til i småtingsafdelingen, det kunne vi såmænd godt finde ud af at leve med. Nej, det er deres voldsanvendelse: stenkastning, forfølgelse og vold imod deres egne, umotiverede angreb på fuldstændig uskyldige mennesker, det er det, der ikke er til at have med at gøre. Og det er det, Rothstein ikke på nogen måde tager stilling til. Dèr ligger hans begrænsning.

Rothstein vil tale om truslen indefra. Og det lykkes ham at finde en enkelt finsk nazist, som har opført sig som en nazist. Men alle de terrorister, som vore muslimske landsmænd er leveringsdygtige i, omtaler han ikke. Han er bekymret for volden fra højre. Og sandt nok, der har været nogle uacceptable afbrændinger af asylcentre i både Sverige og Tyskland. Men alt det, muslimerne er skyld i, deres voldsudøvelse mod først og fremmest jøder, deres afbrændinger af containere tilbage i 2009, deres stenkast mod offentlige repræsentanter, det lader han upåtalt. For man må jo endelig ikke tale ondt om muslimer, tænk på, hvor meget man derved kan skade integrationen.

Denne uudtalte forholdsregel: at man ikke må tale ondt om muslimer, som synes at have bemægtiget sig store dele af journaliststanden – den være så radikal eller venstreorienteret – er det også, der forhindrer ham i at finde det ret selvindlysende svar på det spørgsmål, han stiller: ”Er det hip som hap, om det er jøder eller muslimer, vi ikke kan lide?”

Det var i sin tid jøder, der blev hjulpet til Sverige. Og ingen tvivl om det, jøderne var vokset sammen med os danskere, så vi følte det som et anslag mod os, hvis der skete dem noget. De kunne være så meget jøder, de være ville, men de var vores jøder, dem skulle tyskerne ikke volde ondt.

Og det er da indlysende, når den tids jøder i den grad kunne vokse ind i det danske folk, skyldtes det – nå ja, så siger vi det: antallet, at der trods alt kun var cirka 8000 jøder her i landet – men jo da først og fremmest, at jøderne gjorde, hvad de kunne, for at fremstå som andre danskere, ikke gjorde sig ud til bens, ikke krævede særbehandling.

Det samme kan man ikke just sige om vore dages muslimer. Man må snarere sige det modsatte: de kræver hensyntagen, de vil have os til at rette ind efter deres religiøse skikke, og oven i det kommer jo så volden. Der er sandelig ikke noget at sige til, at vi i sin tid følte, at jøderne var en del af os, mens vi i vore dage føler, at muslimerne er et fremmedelement: jøderne opførte sig som danskere, muslimerne vil ikke opføre sig som danskere.

Der er ikke tale om, at vi hader muslimer. Der er derimod tale om, at vi ønsker dem alt godt, også, at de kan være med i kredsen af danskere, men at de bliver ved med at betragte os som urene, som mennesker, de ikke skal have alt for meget samkvem med.

Artiklen i Weekendavisen afslører Klaus Rothsteins begrænsning. Det er sørgeligt at måtte sige det, men jeg kan ikke se rettere, end at Eva Selsing har ret i sin beskrivelse af vor tids ”automathadere”, og at Rothstein kommer med i flokken af sådanne mærkelige mennesker, se hendes blog her.

Hun skildrer først en kvinde ”K”, som hører til i den ene ende af spektret af automathadere:

I den ene ende af spektret – der befinder K sig formentlig – er der ikke tale om ideologisk modstand. Jeg tror ikke engang, hun er klar over, hvad en ideologi er. Der er bare et flux af indtryk og en overordnet idé om, at »man« skal synes, at højrefløjen er frygtelig, for ellers er »man« en slags ekstremist. Og er der noget, K frygter, så er det at være uden for hovedsporet. Denne afstandtagen bunder ikke dybt, den udgår primært fra et ønske om at hæve sig op i det sociale hierarki ved at mime det, vedkommende tænker er den kulturelle overklasses holdninger.

Så kommer skildringen af de mere sofistikerede automathadere:

I den anden ende af spektret har vi det ideologiske segment. Det er ofte lidt bedre uddannet, og endnu oftere tilhørende den kulturklasse, K og kompagni ser op til. Akademiker, kunstner, millenniumjournalist, eller måske humanistisk PR-type.

Også her handler det (kun) om identitet, men med prætentionen om en politisk bevidsthed som bagtæppe. Her har vi også et »man«, og den psykosociale arkitektur er den samme som ovenfor: Mishagsytringerne er rituelle talehandlinger, der skal cementere tilhørsforhold til den subkulturelle sekt, man henter sin identitet i. Konformitet, ureflekteret normfølge, uegentlighed.

Jo, det er sandt, man mærker også i Rothsteins artikel, at ”mishagsytringerne er rituelle talehandlinger, der skal cementere tilhørsforhold”. Men man mærker desværre også en ulyst ved visse kendsgerninger, man mærker også en automatreaktion, indsat i hovedet på ham, som får ham til at lukke øjnene for alt det, der viser vore muslimske landsmænd som problembørn og -voksne.

Den slags automathadere har vi mange af rundt om på redaktionerne. Og man kan naturligvis håbe, at Eva Selsing har ret i den formodning, hun giver udtryk for: at ”racisme-kortet er en tabermarkør”, at altså det vil blive mindre og mindre come il faut at trække dette kort.

Men sikkert er det nu langtfra.

Udgivet i Indvandringspolitik | Tagget , | Skriv en kommentar

Hamed og Hamid

Det er lidt svært for mig at afgøre, om de to ovennævnte herrer er de rette at konsultere, når man skal finde ud af, om man kan være muslim samtidig med, at man er demokrat.

Umiddelbart skulle man tro, at de er de rette. Er ikke netop disse to forfattere og debattører eksempler på, at det kan lade sig gøre?

Den ene, Hamed, hvis fulde navn er Hamed Abdel Samar, er født i Egypten, kom på et tidligt tidspunkt til Tyskland, hvor han kunne få svar på alle de spørgsmål, hans religion stillede ham. Og det var mange. Som søn af en imam lærte han tidligt at læse i koranen og recitere den, men som borger i Tyskland lærte han siden at betragte koranen ud fra et rent menneskeligt synspunkt, som en rent menneskelig bog. Se evt. hans foredrag i det svenske Trykkefrihedsselskab her.

Den anden, Shadi Hamid, er videnskabsmand ved Brookings, USA, og har nylig udsendt en bog: Islamic Exceptionalism: How the Struggle Over Islam Is Reshaping the World. Bogen og dens forfatter har været omtalt i Weekendavisen den 14-10 (ikke on-line), men et omfattende og udbytterigt interview med forfatteren kan ses her.

Den sidste, Shadi Hamid, regner sig udtrykkelig for muslim. Men hans synspunkter er ikke just mainstream-islamiske. Og den første bekender i slutningen af ovennævnte foredrag, at han betragter Gud som en menneskelig skabning, ikke mennesket som Guds skabning. Han vil dog alligevel mene, at hans koranforskning giver muslimen mulighed for at suge til sig af de smukke og fromme ord i koranen og således være en god muslim.

Det vender jeg tilbage til, men jeg vil begynde med Shadi Hamid. Han bliver spurgt om meningen med islamisk exceptionalisme og svarer:

Jeg argumenterer for, at islam er fundamentalt forskellig fra andre religioner på en meget speciel måde, nemlig i dens forhold til lov, politik og regeringsførelse. Jeg ville bruge ordet exceptionalisme, fordi jeg følte, at det i det mindste for mig var værdineutralt. Det kan være både en god ting og en dårlig ting afhængigt af konteksten. Jeg ville også udfordre den antagelse – som er meget almindelig i den liberale elitismes bastioner – at det, at religion spiller en rolle i det offentlige liv, altid eller nødvendigvis er en dårlig ting. Det er meningen med titlen, og hvad det betyder i praksis, er, at islam har vist sig at være immun overfor sekularisering, og – vil jeg holde på – vil fortsætte med at være immun overfor sekularisering og sekularisme i resten af min levetid.

Og se, her har vi altså med en muslim at gøre, som har opdaget, at der er forskel på religioner, og er klar over, at islam indtager en særstilling blandt religionerne. Lidt senere siger han:

Hvad det betyder i praksis, er, at hvis du i dag er en muslimsk sekulær reformator, så kan du fremkomme med argumenter for sekulariseringen. Jeg siger ikke, at det er umuligt. Der har været en række imponerende, ganske kreative, sekulært orienterede tænkere i de seneste tiår. Men problemet er, at de er nødt til at argumentere imod den profetiske model, så det er usandsynligt, at disse ideer vil få gennemslagskraft i lande med muslimsk majoritet.

På interview’erens indvending, om ikke den historiske kontekst må betyde noget for tolkningen af koranen, svarer han:

Jo, men jeg tror ikke, religioner kan gøres til lige det, vi vil have dem til at være. Den tanke, at vi på en måde kan transformere ideer i vort eget billede til hvad som helst vi vil – hvis vi kunne gøre det, hvad skulle man så med forskellige religioner? Religioner er jo antagelig forskellige, fordi de er forskellige, og folk vælger ud fra det. Enhver religion har sine grænser for, hvor langt man kan gå. I kristendommens tilfælde: du kan ikke virkelig teologisk set være kristen på nogen meningsfuld måde, hvis du mener, at Jesus var en ganske almindelig fyr, vel? Kristendom uden Kristus mister sin mening; du kan være kulturkristen eller nominel kristen, men det teologiske indhold er der ikke i virkeligheden. Det er det samme med islam, og det fører frem til den anden faktor, som jeg taler om i bogen med hensyn til exceptionalisme: Muslimer tror ikke bare, at koranen er Guds ord; de tror, den er Guds aktuelle tale. Det kan lyde som en kun semantisk forskel, men jeg tror, den i virkeligheden er meget vigtig.

Det glæder mig naturligvis, at Shadi Hamid ligesom jeg vender sig imod dem, der tror, at religioners tekster kan fortolkes ganske, som man vil. Det kan de ikke. Og hvad han siger om kristendom, lad det gælde eller ikke gælde, det tjener her kun som baggrund for det, han siger om islam: at koranen er Guds aktuelle tale.

Men lige herefter bliver han spurgt, om han er muslim, og da han svarer ja til det, siger interview’eren, at han formoder, at han ikke selv tror på det, han lige sagde om koranen. Og ak, så svarer Shadi Hamid med blot at le og give sig til at tale udenom.

Der er meget andet interessant i interview’et, og jeg burde vel egentlig senere tage det op, men i denne sammenhæng er dette nok. Her viser det sig, at han får slået et større brød op, end han kan bage. Han kan ikke selv være med til det, han siger hører islam til. Han vil ikke selv gå ind under denne aktuelle tale fra Gud. Islam er så exceptionel, at han med sin vestligt inspirerede rationalitet ikke kan følge med. Men han vil alligevel kalde sig muslim.

Hvorfor?

Ja, det får vi ikke svar på.

Det samme med Hamed Abdel Samar! Jeg har meget stor sympati for ham, ja, jeg vil hævde, at han opfører sig som en god kristen, fordi han tør tale islam midt imod, uanset hvad det måtte koste. For hans vedkommende har det kostet ham hans frihed: han er til stadighed omgivet af livvagter. Og det er meget beskæmmende, at han, når han efter et møde hører en tilhører sådan lidt gedulgt sige til ham, hvor dejligt det er, at han tør sige det, ingen andre tør sige, men hvor kedeligt det dog er, at han er nødt til at have livvagter, det er beskæmmende, at han til en formentlig from kristen må svare, at han er nødt til at have livvagter, fordi du – altså denne fromme kristen – ikke tør lukke munden op. Hvis alle sagde det, man mente om islam, hvis alle som han gik i kødet på de muslimske trossætninger, ville han ikke have brug for livvagter, for så ville der være flere der skulle rammes, end selv de mest ihærdige jihadister kunne overkomme.

Ligesom det også er beskæmmende, at den svenske kirke, da man hørte om kristenforfølgelserne i muslimske lande, mente, at man af hensyn til muslimerne i Sverige skulle undlade at nævne det.

I begge tilfælde er det ekstra beskæmmende, at det skal være ham, en muslim, der skal gøre os kristne opmærksom på, hvad det vil sige at være kristen: det vil sige at være sandheden tro, også hvor det koster noget.

Jeg tænker mig ikke, at han vil give mig ret, når jeg betegner ham som kristen – han vil formentlig komme med én eller anden forklaring, måske, at han er ateist, måske at han godt kan være muslim på sin egen måde – men jeg bliver nu ved mit: han har med sin handling handlet meget mere kristeligt end mange døbte og kirkelige kristne.

Jesus ville slå et slag for det naturlige menneskeliv. Dette naturlige menneskeliv, bygget op omkring den gyldne regel (Matt 7,12), så han truet for ikke at sige ødelagt af den daværende jødiske lovtrældom. Denne lagde al livsglæde ind under lovens lænker, denne lod al naturlig livsudfoldelse begrænse af lovens regler. Men, hævdede Jesus, sabbaten er til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. (Mark 2,27) Og om de spiseregler, der kvalte al ligefremhed, sagde han, at det, der gør et menneske urent, ikke er, hvad der kommer ind gennem munden, men hvad der kommer ud af munden (Matt 15,11). Og om ægteskabet, at det ikke er nok at holde sig loven efterrettelig, ens ægteskab kan gå i stykker ved noget så uskyldigt som et lystent blik på en anden kvinde. (Matt 5,28).

Man kan så spørge, hvad der blev af denne livsholdning. Gik det, som Jesus havde spået, (Matt 13,31-32) at den, skønt den var lille som et sennepsfrø, dog ville vokse op og blive et træ, ja, et træ så stort, at himlens fugle ville bygge rede deri?

Ja, det gik faktisk sådan, med og mod den kirkes vilje, der skulle befordre væksten. I vore dage har de europæiske mennesker den frimodighed, som Jesus efterlyste, i dag vover de at vende sig imod lovfromheden, i dag tør man lade også de mest umulige anskuelser komme til orde uden at straffe dem, der fremsætter dem.

Blot må man vel føje til, at vi igennem de sidste par hundrede år har skibet os ind på det eksperiment, der går ud på at undersøge, om ikke livsholdningen kan bibeholdes også uden en kirkes stadige henvisen til Jesu ord. Det eksperiment er endnu ikke afsluttet, så resultatet foreligger ikke.

Men så meget synes træet at have opnået af størrelse, at når en fremmed fugl slår sig ned i dets grene – læs: når en egypter kommer til Tyskland – så bliver han ramt på sin menneskelighed, så trænger den almenmenneskelige nysgerrighed, som har udviklet sig på den gren, han sidder på, op gennem hans fødder til hans hoved og får ham til at undersøge sin lovreligion, ja, får ham til at tage afstand fra den.

Så stærkt tager han afstand fra den, at han på et tidspunkt kaldte Muhammed for en morder og en krigsforbryder. Naturligvis var der muslimer og velmenende tyskere, der lagde sag an mod ham for hate-speech. Men han vandt sagen. For han kunne ud fra muslimernes egne skrifter bevise, at Muhammed havde ladet mange mennesker myrde, og at han havde beordret en række krigsfanger henrettet, noget, vi normalt kalder en krigsforbrydelse.

Og som sagt lod han hånt om det faktum, at disse udtalelser – og mange andre af lignende art – har gjort ham til et legitimt (altså sharia-legitimt) bytte for muslimer, og derfor indskrænket hans frihed betragteligt.

Her gælder Jesu ord fra Matt 7,21: ”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje”. Og den vilje, nemlig at tale for menneskelighed, også om man fornærmer nogen, også om man udsætter sig for fare, den har han rettet sig efter.

Jamen, hvad med dåben, hvad med nadveren, hvad med tilknytningen til den officielle kirke?

Ak ja, om den kirke må man nok sige, at ”hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen?” (Luk 14,34). Vi døber og døber, men glemmer, at dåben er en dåb til Jesu død, ikke blot i den paulinske forstand, at det gamle menneske skal dø, men også i den forstand, hvormed Jesus bruger ordet, når han siger: ”Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig, indtil den er fuldendt” (Luk 12,50), så dåben altså bliver et tegn på, at der venter også os en opstandelse, om vi følger Jesus ind i martyrdøden.

Og vi går til alters søndag efter søndag uden at tænke på, at brødet og vinen tænkes at give også os kraft til at holde ud, når vi må lide for sandhedens skyld.

Kaj Munk sagde i den næstsidste prædiken, han holdt, nytårsdag den 1-1 1944:

I gamle Dage sagde man, at naar Husmanden pløjede om Søndagen med de Heste, han havde laant fra Gaarden, da lukkede Gud det ene Øje. Nuvel, der kan være en fattig Sjæl, der har Kone og Børn og ingen Steder i denne Tigertid at tage Brødet til dem fra. Maaske Gud da er barmhjertig og lukker det ene Øje. Og det sker jo ogsaa, de møder op og trykker os Pistol for Tinding eller Bryst eller Mave. Vi ved godt, at Jesus og hans tapre Apostle lod sig ikke forskrække af sligt. De gik i Døden hellere end at lade sig skræmme til at gøre, hvad der stred mod deres Samvittighed. Det kunde vi ogsaa. Men vi er Smaafolk. Og maaske bør vi ogsaa der haabe paa, at Gud sætter Kikkerten for det blinde Øje. (Se her).

Han vidste ikke, om han eller andre af lignende svaghed ville kunne holde ud. Men han undlod ikke af den grund at tale om martyriet, han havde det dog som et kristent ideal, at man ikke skulle tale imod sin samvittighed.

Det ideal viser sig i vore dage ikke for os i form af en døbt og kirkevant kristen biskop eller læg, der vover at lægge sig ud med islam, men i form af en tidligere muslim, der vover at tale umenneskeligheden i islam imod. Skulle vi da ikke som gode kristne berømme ham og hans handlemåde?

Jeg formoder, at det er af strategiske grunde, at Hamel Abdel Samar undlader at komme ind på, om han er muslim eller ej. Som svar på et spørgsmål i slutningen af ovennævnte video siger han, at han ikke selv har behov for at bede, men at han vil mene, at der i koranen, selv efter hans bortfiltrering af voldsopfordringer og shariaregler, er nok smukke og fromme ord tilbage til, at en muslim vil kunne tage det til sig.

På hans vegne glæder det mig, at han ikke længer følger de muslimske skikke. For de viser os en fromhed, der tror, hvad enten den forstår eller ej. Den undlader at spise svinekød; det skal ikke forstås, blot adlydes. Den beder på en bestemt i forvejen beskrevet måde; hvorfor det er sådan, tænkes man ikke at spørge om, man skal blot gøre det. Og man skal ikke spørge, hvorfor fasten i ramadanen skal vare fra det er lyst, til det bliver mørkt. Man skal blot adlyde.

Den fromhed låser ikke blot de menneskelige handlinger fast, den låser også de menneskelige tanker, den naturlige nysgerrighed, de spørgsmål, ethvert barn vil stille, fast. Alt sådant bliver haram: utilladeligt.

Og fordi Abdel Samar er sluppet ud af denne muslimske spændetrøje, vil jeg ikke kalde ham muslim, og fordi han, i modsætning til mange kristne, vover at gå imod det umenneskelige i denne religion, vil jeg kalde hans handlinger mere kristelige end mange kristnes fromhedsøvelser.

Jamen, vil man sige, handlingerne kalder du kristelige. Men er det ikke kristendommen, der netop hævder, at vi retfærdiggøres af tro, ikke af gerninger? Hvorfor bedømmer du så et mennesker efter hans handlinger?

Det gør jeg, fordi der er forskel på kristne troshandlinger og muslimske frygthandlinger.

Frygthandlingerne kender vi. Vi i kristenheden har ofte været forfulgt af dem. Angst for dommen, angst for Guds vrede, og måske mest: angst for, hvad ”de andre” vil sige, alt det har præget os alt for ofte. Ægte menneskelige handlinger, selvfølgelige handlinger, derimod, handlinger, der bare gøres ud af menneskeligt overskud, de findes også iblandt os, blandt kirkegængere og kirkefremmede, men dem overser vi tit, for de er jo netop selvfølgelige.

Og de kan jo altså forefindes hos mennesker, der so oder so er blevet hele mennesker, uden at de selv har tænkt på, hvordan det er gået til.

Og så til sidst – for at vende mig imod Hamid og ikke mod Hamed: De muslimske trossætninger hænger desværre sammen som ærtehalm. Trækker man én af dem ud, følger alle de andre med. Nægter man, at koranen er ”Guds aktuelle tale”, så er det kernepunktet i den muslimske tro, man nægter. Og vil man alligevel være muslim, vil man alligevel bede bønnerne og deltage i ramadanen, så bekræfter man med sine handlinger, hvad man med sine ord benægter. Og kan man så mere være et helt menneske?

Udgivet i Islam versus kristendom | Tagget , , | Skriv en kommentar

Afpresning

EU er verdensmester i afpresning.

Oven i købet er unionen så smart, at afpresningen overhovedet ikke ser ud som afpresning, men fremstår som den reneste og skæreste selvfølgelighed.

Metoden går helt tilbage til den tid, da EU hed EF. Man havde fået indføjet i Romtraktaten en passus om, at det hele skulle gå ud på, at samarbejdet mellem de deltagende nationer skulle være tættere og tættere. Hvis man ville være med i det, der hed ”Fællesmarkedet”, skulle man skrive under på, at man ønskede et stadig tættere samarbejde, også selv om man ikke ønskede det. Det var den første afpresning. Men hvad betød det? Det var jo noget, der lå langt ude i fremtiden og derfor ikke betød noget for politikere, hvis horisont sjældent oversteg de fire år, en valgperiode varede.

Og det, at man fik nedbrudt toldbarriererne i Europa, gennem dannelsen af både EF og EFTA, havde affødt en enorm produktivitetsstigning i tresserne. Landene søgte godt nok stadig at modvirke denne økonomisk set gode virkning, men kommissionen prøvede så godt, den kunne, at holde frihandelsfanen højt.

Altsammen udmærket og i smuk overensstemmelse med økonomiske love. Man kan dog allerede her lægge mærke til, at denne økonomiske fremgang fandt sted, uden at der var truffet nogen aftale om arbejdskraftens frie bevægelighed. Dette synes altså at være en politisk målsætning, ikke en økonomisk. Den iagttagelse får vi brug for om lidt.

Men tanken om, at økonomien skulle være lokomotiv for politikken, var ikke død. Den viste sig for alvor ved dannelsen af den fælles valuta. Her kom det frem, at de europæiske integrationister ikke havde tålmodighed til at vente på, at den europæiske folkelige samhørighedsfølelse skulle vokse frem af sig selv. Nej, i Europa-politikken vil politikerne gå forrest med sammensmeltningen, tvinge befolkningerne, der så må følge efter så godt, de kan. Det hedder i andre sammenhænge ”afpresning”, men det ord bruger man ikke her. For ikke sandt, at Europa taler med én stemme, det må da være noget godt, så det må folk bare se at vænne sig til.

Men det er nu ret svært for de mange arbejdsløse i de sydeuropæiske lande at vænne sig til den store arbejdsløshed. Det hele er selvfølgelig også så indviklet, at man ikke kan skyde skylden alene på euro’ens indførelse, dårlig regeringsførelse i landene har også spillet en rolle. Men havde man ladet hvert lands valuta flyde i forhold til de andre valutaer, ville det være landets egne politikere og ikke det fjerne EU, der havde ansvaret for økonomien. Det ville kunne medføre et sandere demokrati i landet og formentlig også en større ansvarsfølelse hos dets politikere.

Som det er nu, fører EU en kontraproduktiv politik. Man fremkalder ikke nogen folkelig fællesskabsfølelse med en politik med en fælles mønt, tværtimod fremkalder man folkeligt had, det ene folk mod det andet.

Det, der er det geniale – og derfor også det farlige – ved denne form for afpresning, er, at man får alle til at ”hoppe med på vognen”, dvs., til at gå ind for den bagvedliggende tankegang. Det hele ser derfor ikke ud som afpresning. Der er kun nogle få økonomer, som man let kan køre ud på et sidespor, og andre forvildede personer – som f.eks. undertegnede – tilbage til at komme med kritiske indspark. Og det kan den store skare af journalister let overhøre.

Noget af det samme kan siges på migrationspolitikkens område. Man prøver fra EU’s side at holde fast i en forestilling om, at Schengen-samarbejdet og Dublin-forordningen skal opretholdes, hvis man skal få hold på den vildfarne migration. At droppe de åbne grænser indadtil er noget, man end ikke kan drømme om hos EU-politikerne og hos diverse journalister. Og dog er dette, at der er tale om afpresning fra EU’s side, på dette punkt efterhånden ved at blive tydeligere og tydeligere. Så derfor og så fordi jeg tidligere har beskæftiget med temmelig meget med migrationsproblemerne, lader jeg denne form for afpresning ligge i denne omgang.

Og iler videre til den afpresning, der foregår med hensyn til Storbritaniens udmeldelse af EU.

Her har nemlig afpresningsmonsteret igen fået en hvid pind i munden, så det er umuligt at få øje på det. Men afpresning er der alligevel tale om.

Noget af det, der fik briterne til at stemme nej til EU, var de mange polakker, der i kraft af artiklen om arbejdskraftens frie bevægelighed var kommet til Storbritanien. Og den britiske regering er derfor tvunget til at sørge for at få en undtagelse fra denne artikel i en fremtidig aftale med EU.

Men det bliver ikke nemt at få ført igennem. Hvis briterne vil deltage i ”det indre marked”, hedder det nu, må de give det indre marked alle de friheder, som der kræves: varer og tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft, alt skal kunne bevæges frit over grænserne. Det står som et mantra over de kommende forhandlinger, og det bliver fremstillet som en ubrydelig helhed. Oven i købet bliver mantraet fremsat med en overbevisning i stemmen, som om da alle og enhver kunne forstå det.

Og på den måde har EU fået skabt mulighed for afpresning, uden at det på nogen måde fremtræder som afpresning. Man kan endda næsten formode, at EU’s forhandlere selv er så overbevist om tesens rigtighed, at de ikke et øjeblik er i tvivl om deres forehavendes rigtighed og vigtighed. Det falder dem ikke ind at stille spørgsmål ved den frie bevægelighed for de fire ting. Og da journalisterne også er overbevist om de fire bevægeligheders uomgængelighed, er det ikke fra deres side, man skal forvente nogen afsløring af, at det hele er en afpresningsmanøvre.

Men sagen er jo, som før antydet, at dette med arbejdskraftens bevægelighed aldeles ikke er et krav fra økonomien, det er kun et krav fra politikken. Man har, nøjagtig som man gjorde det tidligere, bundet et politisk krav bag ved et økonomisk krav, så ønsket om fri bevægelighed for varer skal drive ønsket om fri bevægelighed for personer igennem. Og ønsket om fri bevægelighed for personer er noget, man vil gennemføre som et skridt henimod Europas Forenede Stater. Dette mål presser man fra EU’s side på for at nå, og så må befolkningernes ønsker komme i anden række.

Derfor bliver det hårde forhandlinger for Storbritanien at komme ud af EU. Man vil gerne være med i det indre marked, det vil sige: man går ind for frihandel med EU. Men ovenpå en Brexit-afstemning, der havde de fremmede fra EU som et afgørende tema, er det umuligt for briterne at give sig med hensyn til arbejdskraftens frie bevægelighed. Og EU-eliten, inklusive den danske regering, vil stædigt holde fast i, at denne frie bevægelighed er en uadskillelig del af det indre marked.

Men det er fra EU’s side ren og skær afpresning. Selvfølgelig uden at det må hedde afpresning. Der er intet økonomisk tvingende argument for at indføre eller opretholde dette arrangement. Det er et politisk og kun et politisk spørgsmål.

På samme måde – det vil sige: på samme tilslørende og ikke korrekte måde – vil EU tvinge os danskere til at være med i Europol-samarbejdet. Her er det afpressende ved EU’s handlemåde måske lidt mere indlysende. For en række lande udenfor EU har faktisk fået en parallelaftale. Det er det, der har fået f.eks. Dansk Folkeparti til at hævde, at en sådan nok skulle kunne lade sig arrangere for Danmarks vedkommende. Man kunne vel ikke tro andet.

Men ak! Her har man være for godtroende med hensyn til EU’s afpresning-metodik. EU har nu besluttet sig for, at Danmark skal tvinges tilbage i folden. Og den danske regering og vist flertallet af vore politikere ser ud til at være enige.

Da vore politikere besluttede sig for folkeafstemningen i december sidste år, troede de, at den europol-aftale, som alle anså for bydende nødvendig, ville få alle de andre områder af retsforbeholdet til at glide ned. For der var jo lagt op til, at vi overlod en række områder til politikerne; det kunne de eventuelt senere tage stilling til uden folkeafstemning. Men den gik ikke. Vælgerne stolede ikke på politikerne, og stemte nej til at afgive suverænitet på retsområdet. Og så var regeringen nødt til at prøve at forhandle en parallelaftale på plads, noget, man muligvis kun gør halvhjertet. Dels fordi man, hvis en aftale kommer igennem, må give Dansk Folkeparti ret i, at en sådan lod sig forhandle på plads. Dels fordi man hellere vil satse på en ny folkeafstemning kun om europol, så man kan komme helt og fuldt med i europol.

Problemet med den strategi er, at får man en ny folkeafstemning stillet op, og det ved den afstemning bliver et ja, så vil man samtidig afgive mulighed for at bestemme over egne grænser; det vil EU gøre i fremtiden.

Man er i EU meget imod at rulle noget af det tilbage, som man mener, man har opnået. Schengen-aftalen vil man so oder so tvinge os til stadig at være med i, og man kerer sig ikke om, at vi måske får langt flere migranter indenfor i vort land, end vi bryder os om.

Og for at undgå at andre lande får den tanke, at nogle af de ubehagelige ting bør rulles tilbage, er EU meget striks både overfor Storbritanien og overfor Danmark.

Det må ikke kaldes afpresning, men det er det nu alligevel.

Udgivet i Samfundsforhold | Tagget , | Skriv en kommentar

Er der vold i kristendommen?

Til det spørgsmål vil de fleste nok sige ”nej”. Men spurgte jeg nu i stedet: ”Er der vold i kristenheden?”, så ville man nok være nødt til som ærligt menneske at svare ”ja”. Det hænger sammen med, at vi, når det er kristendommen, det gælder, har to ord for de to forskellige ting: Ét ord, kristendommen, for den teoretiske del af sagen, et andet: kristenheden, for den sociale del af det.

Men satte man nu ordet ”islam” ind i stedet for ordet ”kristendommen”, så er man nødt til at spørge ind til, hvad spørgeren mener. Så skal det opklares, om det er den teoretiske eller teologiske del af islam, svarende til ordet ”kristendommen”, der går ind for vold, eller det er den sociologiske størrelse, der er opstået som følge af islams tilstedeværelse, svarende til ordet ”kristenheden”, man vil have undersøgt for vold.

Undlader man at spørge nærmere ind til meningen med spørgsmålet, så må nødvendigvis forvirringen brede sig.

Vi er ikke alene om at skelne mellem ‘kristendom’ og ‘kristenhed’. Tyskerne siger ‘Christentum’ og ‘Christenheit’, englænderne siger ‘christianity’ og ‘christendom’. Men alligevel kan der godt opstå forvirring. Især i vore dage, hvor mange lærde er indstillet på at sidestille islam og kristendom på enhver måde, også om det går ud over sandheden, også om man forvrider den virkelighed, almindelige læge mennesker kan se.

Et eksempel på en sådan forvridning bringer Kristeligt Dagblad den 11-10 gennem et interview med en amerikansk professor i sociologi, Mark Juergensmeyer, se her. Men selv om han vel nok ud fra sit engelske sprog skulle have en vis skelnemulighed, som udmærket ville kunne oversættes til dansk, bruger han den sædvanlige forvirrende tale, idet han kun taler om religion. Overskriften på interview’et røber det: ”Religionssociolog: Vold er alle religioners mørke side”. Så er man øjeblikkelig anbragt på Herrens Mark. For hvor vil han hen? Vil han vise, at der findes voldsopfordringer i alle religioner, eller vil han vise, at alle de kultursamfund, der er opstået af de forskellige religioner, indeholder voldsepisoder?

Han gør rigtigt opmærksom på, at debatten om islam i den europæiske debat fylder mere og mere:

Men det har ikke noget at gøre med, at folk bliver mere religiøse. Jeg har talt med terrorister og mennesker fra alle trosretninger, der begår vold i troens navn, og når man spørger ind til deres tro, er de faktisk ikke særligt troende. Men de har følelsen af at deltage i en form for kosmisk kamp mellem det gode og det onde. Og det er denne kosmiske kamp, der giver deres handlinger mening. Det gælder for jihadister, der kæmper i Islamisk Stat, men det gælder også for norske Anders Behring Breivik, som ganske vist var en enlig ulv. Men han var overbevist om at kæmpe som soldat i en hær med mange andre.

Det er udmærket at tale med terrorister. Og det er en interessant iagttagelse, Juergensmeyer kommer med, at de ikke er særlig troende, men blot føler sig delagtige i en kosmisk kamp mellem det gode og det onde. At denne følelse baserer sig på en tro, de har, og at de derfor så sandelig er troende, måske endda stærkt troende, hvis de virkelig er villige til at sætte livet til for det, de således tror på, nå ja, det vil han altså ikke sige, men det er vel ret klart.

Men læg mærke til, hvordan han hævder at have talt med mennesker fra alle trosretninger, der begår vold i troens navn! Og han er i stand til at nævne mange jihadister på muslimsk hold, men kun i stand til at nævne én terrorist på europæisk hold, Anders Bering Breivik. Han var ganske vist en enlig ulv, hedder det så, men han bildte sig selv ind, at han var soldat i en stor hær. Som om der ikke er kæmpestor forskel på at have støtte fra faktisk eksisterende muslimer og at have støtte fra indbildte tempelriddere, der kun eksisterede i Breiviks fantasi.

Man er lidt spændt på, om det lykkes ham at fremmane nogle kristne terrorister sidenhen. Han skriver f.eks.:

I de seneste 15-20 år har den politiske situation i Mellemøsten gjort islam særligt eksplosiv. Men i andre dele af verden er det en anden historie. I Myanmar og Sri Lanka er det meste af den religiøse vold knyttet til buddhismen. Hinduer i Gujarat-staten dræbte 3000 muslimer i 2002, og jødiske ekstremister i Israel begår i stigende grad terrorhandlinger. Antallet af dræbte efter terrorangrebet på World Trade Center i 2001 var rekordstort, men der har været langt flere terrorhandlinger i USA begået af kristne end af muslimer. Husk på bombeattentatet mod en offentlig bygning i Oklahoma City i 2002, hvor 168 mennesker blev dræbt. Og i den engelsksprogede twittersfære er der nu flere opfordringer til vold fra kristne end fra muslimer. Ingen religion kan sige sig fri.

Og efter læsning af denne svada er svaret, at han kun kan få sin tese om alle religioners voldstendenser ført igennem med stor anvendelse af direkte snyd. Og hans snyd består i, at han ikke skelner. Det er åbenbart, at terroristerne den 11-9 2001 gennemførte deres angreb i islams navn. Den muslimske terrororganisation al-Qaeda støttede angrebet. Det samme kan ikke siges om bomben i Oklahoma City. Timothy McVeigh, der blev dømt for attentatet, og hans medsammensvorne begrundede angrebet med utilfredshed med måden, de amerikanske myndigheder agerede på. Senere forsøgte han at gøre det til en religiøs handling, idet han mente, hans tro var blevet krænket.

Sandt nok har der været mange terrorhandlinger i USA (lidt afhængig af, hvordan man definerer terror), men han kan kun sige, at de er begået af kristne, ikke, at de er begået i kristendommens navn. Det vil sige, han, en professor i religionssociologi, er ikke i stand til at skelne mellem handlinger, der begås i en religions navn, og handlinger, der begås af en religions tilhængere. Det er direkte snyd. Men det er han nødt til at gennemføre, ellers kan han ikke få sin tese gennemført.

Lidt senere siger han:

Den kosmiske kamp mellem det gode og det onde er netop et fællestræk, som næsten alle religioners hellige tekster og beretninger deler. Kristendommen har ikke taget krigsråbet fra de øvrige religioner op, men det har ikke forhindret kristne i at sprede død og ødelæggelse. Og i den protestantiske retorik finder vi mange henvisninger til ’de kristne krigere’, der kæmper for det gode. Det, vi skal spørge os selv om, er, hvilken funktion voldsbillederne har i vores tro.

Det forekommer mig at være noget forpulet vrøvl. ”Kristne spreder død og ødelæggelse”. Javist, kristne har ført krige, kristne har været skyld i både Første og Anden Verdenskrig. Men har de gjort dette som kristne? Nazisterne var ikke kristne, kommunisterne heller ikke. Har de kristne været nødt til at forsvare, ikke kristendommen, men deres land med våben i hånd, eller har de villet udbrede kristendommen med magt? Det er dog ikke helt ligegyldigt, men for Juergensmeyer er det tilsyneladende en ligegyldig ting, bare han kan sige, at det er kristne, der har ført krig, så mener han, at hans argumentation er hjemme. Hvad den selvfølgelig ikke er på nogen måde.

Han siger også noget om religionernes hellige tekster:

I bøger som ”Terror in the Mind of God” (Terror i Guds sind) illustrerer han, hvordan alle religioners hellige tekster, fra hinduismens Bhaga-vad Gita til Det Gamle Testamente og Koranen, beretter om blodige slag, hvor Gud eller hans profet selv er hærfører. ”Gud er en kriger,” siger Anden Mosebog, og selv buddhistiske tekster som Maha-vamsa og Dipavamsa fra Sri Lanka er ifølge den amerikanske forsker beretninger om buddhistiske kongers blodige slag.

Man kan lægge mærke til, at han ikke nævner Det nye Testamente. De ‘kristne krigere’, som han nævnte tidligere, er ikke helt lette at identificere. Der er måske tale om martyrerne. Og i så fald må man vist sige, at der er tale om en noget anderledes krig end de krige, f.eks. Muhammed førte.

Til sidst får han dog lidt modstand fra interview’eren:

Men er det rimeligt at sidestille isolerede voldshandlinger af enkeltpersoner eller marginale ekstremister med den massive islamiske volds-propaganda, der fører til krige, overgreb og terrorhandlinger på flere kontinenter?

Paven har vakt harme for at sige, at han ikke kunne kritisere islamisk vold uden at kritisere vold begået af kristne, også selvom denne vold ikke er religiøs vold, men hustruvold eller drab. Jeg mener, han har ret. Vold er almenmenneskelig. Alle vil gerne se deres egen tro og kultur som god og fredselskende. Men vi må hver især se vores religiøse teksters voldspotentiale i øjnene.

Dette paveudsagn har jeg tidligere omtalt, se her. Sådan set troede jeg, det skulle få lov at dø i fred, uden at nogen opdagede det forvrøvlede deri. Men eftersom Mark Juergensmeyer bruger den samme ”metode”, at han, ligesom paven, kommer alt, hvad der har med vold at gøre, ned i den samme gryde og rører grundigt rundt, så man ikke kan finde ud af hverken det ene eller det andet, er det vel ikke mærkeligt, at han nævner paveordene med tilslutning.

Og så den sidste opfordring: ”Vi må hver især se vores religiøse teksters voldspotentiale i øjnene”! Det er fuldstændig skørt, overfromt, meningsløst. Og det bliver da specielt meningsløst, når han ikke har medtaget Det ny Testamente under de skrifter, der indeholder voldsopfordringer. Hvad er det så for religiøse tekster, hvis voldspotentiale vi kristne skal se i øjnene?

Han hævdes af interview’eren at være ”aktivt troende”. Han hævder om sig selv, at han har nærlæst verdensreligionernes hellige tekster, så ét eller andet kriminelt må han vel have fundet i Det ny Testamente, blot vil han ikke meddele os det.

Og så til sidst en bemærkning, hvis mening selv jeg, der dog ellers er vant til at kunne tyde næsten enhver tekst, ikke på nogen måde kan forstå:

Men voldsberetningerne er der. Og det må religionerne forholde sig til. Man kan heller ikke forstå kristendommen uden at forstå korset og korsfæstelsen, men det er også slående, at vi bærer et torturinstrument om halsen som tegn på Guds kærlighed og tilgivelse. Kunne vi forestille os at gå rundt med en elektrisk stol?

Jeg troede, vrøvlet skulle slutte med opfordringen til os kristne om ydmygt at gribe i egen barm og tilstå vort Ny Testamentes voldsopfordringer, selv om vi – selv ved den omhyggeligste nærlæsning – ikke kan finde nogen. Men nej, det sidste citat her overgår alle de forrige i forvrøvlethed. Skal nu den voldsberetning, som Golgata ubestrideligt er, men som jo er en beretningen om vold, der udøves ikke af de kristne, men mod de kristne, mod deres overhoved, sidestilles med beretninger om vold, som religionens tilhængere udøver? Skal dette at lide martyrdøden sidestilles med det at påføre martyrdøden? Skal vi alle gribe os i barmen og tilstå vort voldspotentiale, både dem, der i deres religions navn og med deres religions helligteksters tilladelse har udøvet vold mod andre, og dem, der i andre religioners navn er blevet udsat for volden?

Her må man da vist sige, at lysten til at fremtræde som et fromt menneske får enhver forpligtelse på sandheden og logikken til at blegne.

Men alt det hidtil sagte drejer sig kun om den videnskabelige side af sagen. Det er altså elendig sociologi, efter min mening. At det også er elendig teologi, vil jeg gøre rede for nu. Det første kan man muligvis ikke bebrejde Kristeligt Dagblads redaktion for at falde for. Men det andet?

Når det tillige er elendig teologi, skyldes det, at Mark Juergensmeyer vil have os kristne til ydmygt at komme med undskyldninger for vores kristendom, hvor vi i stedet burde være stolte over den og glade ved den. Det kan godt være, at Juergensmeyer ikke har tænkt de teologiske konsekvenser ordentligt igennem, selv om han jo er en aktivt troende og oven i købet har nærlæst også de kristne grundskrifter. Og det er også muligt, at han som sociolog befinder sig i en større fristelse end os andre: jeg mener, han skal jo give det udseende af at være videnskabelig, og kan man være det, hvis man påstår, at kristendommen er bedre end andre religioner? Og omvendt: kan man være kristen – lærd teolog, almindelig præst eller ”kun” lægmand eller -kvinde – hvis man ikke påstår, at kristendommen er bedre end de andre religioner? Vi kristne bliver jo ikke, som muslimerne, mødt med dødstrusler, hvis vi skifter religion. Så hvis vi mødte en religion, der var bedre end den kristendom, vi hidtil har holdt os til, hvorfor skulle vi så ikke skifte?

Jeg kan også sige, at Juergensmeyers idéer – og pavens med, ak ja – fratager os ethvert initiativ til at missionere. Der er vold i kristendommen (eller altså i kristenheden), der er vold i islam, det er nærmest hip som hap, hvilken man tilfældigvis tilhører.

Her burde man dog i stedet være hjertenslykkelig for en religion, der løsriver én fra den fromhedstænkning, der præger islam. Det er desværre en fromhedstænkning, der har udviklet sig gennem århundreder, og derfor har dannet sig en næsten uindtrængelig fæstning omkring sig. Hvis vi ser på de tanker om ægteskabet, som jeg berørte i mit sidste indlæg, så er der ingen tvivl om, at det er den overmåde store fromhed, der får imamer og andre lærde til at tilspidse kønsadskillelsen til det yderste. Er man først låst fast i denne tankegang, er den ikke til at komme ud af. Og så overser man fuldstændig den lykke, der kan ligge i forholdet mellem ægtefællerne. Så kommer man ind i denne seksuelle elendighed, som Daoud taler om, en elendighed, der i sidste ende fører til manglende lyst til at leve.

Jamen, vi kristne har jo løsningen på denne elendighed. Det drejer sig ikke om at have sit på det tørre overfor Gud, det drejer sig om tro, tro i forholdet til Gud og tro i forholdet til vor næste. Du kan ikke klare frisag overfor Gud ved at søge at opbygge et samfund – med overtalelse og eventuelt med vold – der holder kønnene adskilt og sætter skarpe grænser for, hvad man må og ikke må. Når Gud har skabt os som mand og kvinde, er det naturligt, ikke blot, at de to køn holder sammen, men også at de finder sammen på naturlig måde.

Og hvad muslimernes hierarkiske inddeling af menneskene angår – en muslim over en ikke-muslim, en mand over en kvinde – så er det ikke Gud, der har beordret denne ordning, det er djævelen. Derfor bliver den elendighed, der præger de muslimske samfund, også en Satans elendighed. Og så videre, og så videre!

Når man som Juergensmeyer ikke tør opstille nogen forskel mellem kristendommen og de andre religioner, når man tumler rundt i begreber, som man skulle holde adskilte, når man, hvis man i det hele taget har læst Det Ny Testamente, har læst det, som Fanden læser det, så bliver det svært at forklare, hvorfor man holder fast i sin kristendom, og helt umuligt bliver det da at søge at overbevise andre om kristendommens fortræffeligheder. For har den i det hele taget nogen?

Alt dette har Kristeligt Dagblads redaktion syntes, den skulle berige os med. Ak ja. Den eneste undskyldning synes at være det spørgsmål, interview’eren stiller til sidst. Måske har redaktionen tænkt, at ethvert tænkende menneske da må kunne se, at her er Juergensmeyer langt ude.

Det er i hvert fald, hvad jeg har tænkt.

Udgivet i Islam versus kristendom | Tagget , , | Skriv en kommentar

At tage religion alvorlig

Hvordan tager man religion alvorlig?

Gør man det ved at snakke de religiøse efter munden, eller gør man det ved at komme med indvendinger imod dem?

Det kommer jo i høj grad an på, hvilke indvendinger der er tale om. Er det overfladiske indvendinger, hvor man ikke har ulejliget sig med at sætte sig bare nogenlunde ind i den andens tro, så kan man ikke siges at tage den andens religion alvorlig. Mange af dagens indvendinger mod islam hører til i den kategori.

Den algierske forfatter Kamel Daoud har i en artikel i New York Times, se her, skrevet en artikel, der i den forbindelse er højst interessant. Han beskriver de forhåbninger, der prægede den muslimske verden i tiden efter afkoloniseringen: der var tale om drømme, der rettede sig mod denne verden; man håbede på en fremtid med jordiske fremskridt: bedre økonomiske forhold, mere frihed, større mulighed for udfoldelse. Man

advokerede for en fremtidsvision, baseret på uafhængighed, lighed, udvikling, værdiskabelse, retfærdighed og sameksistens.

Altså en fremtidsdrøm, der minder om den, man havde i Europa. Daoud fortsætter:

Denne vision om et utopia, som lå indenfor menneskets rækkevidde, blev taget op af de socialistiske og kommunistiske eliter og endog af nogle monarkier, og den var en almen politisk drøm, der gav legitimitet til de nye regimer både i deres egne folks øjne og i fremmede regeringers øjne. Afkoloniseringstiden var en æra af store ord om folkeslags fremskridt og modernisering gennem massive infrastruktur-projekter.

Men den drøm er blevet skrækkelig uopnåelig i kraft af disse autoritære regeringers blodtørstighed og det politiske venstres fejltagelser i den arabiske verden.

Man kan lægge mærke til, at man her har med en forfatter at gøre, der ikke skyder skylden for de muslimske staters ulykker på Vesten, men lader disse stater have fået chancen, men misbrugt den.

Og man skal måske også bemærke, at Kamel Daoud er bosiddende i Algeriet og derfor selv på egen krop, så at sige, har oplevet den ændring i utopien, der har fundet sted. Den ændring skildrer han umiddelbart derefter:

I dag skal man være muslim – af tro, kultur eller opholdssted – for at erfare den fulde vægt af den nye efterlivs-utopi i islamosfæren, som cirkulerer på internettet og i medierne. Den lægger sine betingelser ind i folks forestillinger, i deres politiske tale, i deres café-dagdrømme, og i den yngre generations desperation. Paradis er igen kommet på mode, beskrevet i sindsoprivende detaljer af prædikanter, imamer og islamistisk fantasi-litteratur.

Hvad er det for en drøm? Hvad går den ud på? Jo

dets vigtigste salgsargument er kvinder, som loves i stort tal som belønning for de retfærdige. Paradisets kvinder, hurierne, er smukke, underdanige, smægtende jomfruer. Tanken om dem opelsker en knap trolig form for erotisk-islamisme, som er drivkraften bag jihadister og får andre mænd til at fantasere om at slippe ud af hverdagens seksuelle elendighed. Selvmordsbombere og kvindehadere, de deler den samme drøm.

Det var Karl Marx, der sagde, at religion er opium for folket. Han tænkte på den materielle elendighed, underklassen levede i, men Daoud skildrer det som den seksuelle elendighed, mange muslimer lever i.

Det er hørt før. Mange har lagt mærke til den store mængde unge, der er skabt af befolkningseksplosionen, unge, der for mændenes vedkommende ikke kan få noget arbejde, og derfor ikke kan gifte sig. Men det er specielt for Daoud, at han ud af den café-snak, han hører, og ud fra de tv-imamer, han lytter til, har erfaret, at den tidligere rent materielle utopi nu har forvandlet sig til en efterlivs-utopi.

Men han er ikke færdig endnu.

Besynderlig nok finder denne drøm om et muslimsk paradis sig konfronteret med en anden drøm, der på én gang er modsatrettet og af samme art: Vesten. Vesten, der i lige grad ophidser den muslimske troende og jihadisten til lidenskab eller had, Vesten og dens nydelser repræsenterer en anden facet af det muslimske efterlivs-paradis. Man drømmer om at tage derhen, enten som migrant eller som martyr. Man drømmer om at tage til Vesten og enten leve og dø dèr, eller underkaste og ødelægge det.

Han slutter med at opstille et dilemma for nutidens arabere:

Den nye muslimske utopi ligger tungt på den arabiske verden af i dag. Hvad der motiverer masserne, giver mening til deres fortvivlelse, letter vægten af verden og kompenserer for sorgen, er ikke længere løftet om et rigt og lykkeligt land, sådan som det var tilfældet efter afkoloniseringen; det er en vision af paradis i efterlivet. Men denne fantasi om en evig lykketilstand fremkalder også utilpashed: for hvor meget man end ønsker at ignorere det, det faktum står tilbage, at for at komme i himlen, må man først dø.

Så vidt Kamel Daoud!

Tager han nu islam alvorlig?

Han er vist ikke selv muslim, og han ser vel derfor islam udefra. Men alligevel rammer han for mig at se rigtigt. I hvert fald forfalder han ikke til den fejlagtige opfattelse, som mange europæere, læge og lærde, forfalder til: nemlig den at forstå islam i forlængelse af deres forståelse af kristendommen. Bevares, der kan siges meget mere om islam, og denne blog har forsøgt på det mange gange. Men det er bemærkelsesværdigt, at Daoud ikke gør det, som vi islam-kritikere ofte gør: går til koranen og forsøger at finde den sande islam dèr. Nej, han går til de mennesker, der lever i en kultur, der igennem århundrede har været præget af islam. Og det, han finder dèr, forekommer mig altså nok at være værd at nævne.

Så kun et par ting mere.

Daoud blev fornylig interview’et af Jyllands-Posten. Dette interview er dog bag betalingsmur, men det er rimelig refereret af Nina Hjerpset-Østlie her. Her siger han to ting. Den ene tager ikke islam alvorlig, den anden gør. Begge dele indeholdes i følgende citat:

Et andet problem i samme kategori er netop det, som skete i Køln den 31. december 2016:

»Problemet er, at disse folk er vokset op i en kultur, hvor kvinden er mindreværdig, en ejendom, en krop, som skal skjules. Når de kommer hertil, ser de en kulturel forskel, som de ikke forstår. Man skal forklare dem, at kvinden er ligeværdig med manden,« forklarer Kamel Daoud.

Og tilføjer:

»Den seksuelle elendighed i den arabiske verden er stor. Den fører til fanatisme, til ulovlig udvandring, til en nedvurdering af livet, til en lyst til ikke at leve, til at dø, til at blive selvmordsbomber. Folk er ikke lykkelige i den arabiske verden. For at være lykkelig, skal man begære den anden, føle sig begæret af den anden, på en sund og ligeværdig facon. Det seksuelle problem bliver et politisk, filosofisk, metafysisk og socialt problem. Det handler ikke kun om, at chikanere en kvinde eller ej. Det handler om, at livet ikke har nogen mening.«

Mange av dem som ankommer Europa har et ambivalent forhold til friheten som hersker her. Folk drømmer om den, men aksepterer den likevel ikke fordi kulturelle normer forhindrer dem i det.

Man skal forklare dem…” siger Daoud. Jovist, lad os bare forklare og forklare. Det har vi efterhånden gjort i mange år. Men hvad skal det nytte, hvis deres religion siger dem, at Vesten er dekadent og nydelsessyg, og at en sand muslim véd meget bedre end enhver vesterlænding? Dette er identisk med ikke at tage islam alvorlig som en religion, der på næsten ethvert punkt er forskellig fra vor religion i Vesten.

Men lidt efter rammer han plet igen: Lykken er at begære og være begæret. Dette er ikke blot en vestlig erfaring, det er noget, der ligger i menneskets natur. Men denne natur bliver undertrykt af den muslimske lovtrældom. Derfor er det seksuelle problem blevet et politisk, filosofisk, metafysisk og socialt problem. For det er ikke blot lykken, der ligger i at begære og være begæret, i at elske og være elsket, det er selve livets mening.

Men ser vi forskellene mellem islam og kristendom i denne dybe forstand, så ser vi nok også, at det er næsten umuligt at bygge bro over denne forskel. I hvert fald kan man ikke komme den til livs med en enkelt ”forklaring”. Hvordan skal det menneske, der aldrig har haft mulighed for at blive forelsket, fordi mænd og kvinder i fromhedens navn skal leve adskilt, nogensinde kunne føle den lykke, den berigelse, den meningsgivende overvældethed, som det er, at et andet menneske, ganske frit og uden at være tvunget af forældre eller andre, giver sig hen til én, anerkender én ind til det inderste af ens sjæl, hvordan skal et menneske, der ikke har haft mulighed for at erfare al denne herlighed, pludselig kunne se det som noget efterstræbelsesværdigt? Hvordan skal en muslim, der fra den store kønsadskillelse arriverer i et europæisk land, kunne andet end misforstå de signaler, de ser udgå fra diverse vestlige kvinder?

Det er ikke svært at sætte sig ind i, hvordan en sådan forkvaklet fromhed ødelægger enhver lykkefølelse. Og hvis muslimernes nedladende syn på kvinder skyldes et forsøg på at bekæmpe en næsten pervers optagethed af dem, så er det ganske meget, der skal retvendes hos dem.

For deres egen skyld var det at ønske, at det sker snart.

Udgivet i Islam | Tagget | Skriv en kommentar

Politikerlede

Kenneth Roth, amerikansk advokat, der er generalsekretær for Human Rights Watch, har i Jyllands-Posten for den 6-10 fået optaget et indlæg, der advarer mod demokratiets forfald i kraft af populisme, men som selv er et stærkt eksempel på, hvorfor folk er lede ved politikerne, se her.

Kenneth Roth er ganske vist ikke selv politiker, men da han opfører sig som en sådan, oven i købet som én af de værste af slagsen, kan hans indlæg alligevel tjene til skræk og advarsel.

Kort fortalt lader han i første omgang, som om han forstår folks frustrationer og problemer, mens han i næste omgang sig selv uafvidende afslører, at det eneste, han har at stille op mod folks problemer, er moralske nedgørelser af de partier, som disse frustrationer får folk til at stemme på.

Samme dag har Information et interview med idehistoriker Jan-Werner Müller, ansat ved Princeton University, se her. Hans bog Was ist Populismus? udkommer snart på dansk, formentlig med en dansk titel, og i interview’et forsøger han at klargøre, hvad populisme er for en størrelse. Og ingen tvivl om det, han nærer samme foragt for det, han kalder populistiske partier, som alle hans politisk korrekte kolleger.

Følgende spørgsmål og svar kan bruges til at påvise hans fejl:

Er populister så per definition udemokratiske eller mindre demokratiske end ikke-populistiske politiske repræsentanter?

»Jeg vil sige, at de altid udgør en fare for demokratiet, fordi vi ikke kan have demokrati uden pluralisme. Vi er nødt til at give slip på fantasien om et homogent folk, der taler med én stemme, har let identificerbare interesser og så videre. Derfor er populister ikke som andre ’normale politikere’ i et demokrati,« forklarer han.

Læg mærke til, hvordan han her tillægger os, der mener, der findes et homogent folk, at vi også mener, at dette folk taler med én stemme! Gad vidst, hvem der mener det. Jeg gør ikke. Det vil sige: Han forstår simpelthen ikke, hvad et homogent folk er: at det er sproget og den fælles historie, der har givet dette homogene folk en kultur, hvori demokratiet kan trives. Og han forstår slet ikke, hvordan denne demokratiske kultur udfordres og i længden ødelægges af den muslimske kultur, der med de fremmede er kommet ind i landet.

Vi kan ikke have demokrati uden pluralisme”, hedder det. Men han er en snyder, er han. For her udnytter han dobbeltbetydningen af ordet ”pluralisme”. Går vi tilbage til tiden før den store indvandring, så var der demokrati her i landet. Og der var også en slags pluralisme, i den forstand nemlig, at der var forskellige partier, der havde forskellige politiske opfattelser. Men dette fandtes så sandelig i et folk, der om noget måtte kaldes homogent. Men tænker vi så på situationen i dag, hvor store mængder indvandrere er dukket op i landet, så betyder pludselig ”pluralisme” noget helt andet; så bruges det om den flerhed af kulturer, ja, næsten flerhed af ”folk”, der nu forefindes i landet; at anerkende pluralismen er at anerkende, at det forholder sig sådan, at det for al fremtid vil forholde sig sådan, og at disse folk med en anden kultur er lige så meget ”danskere” som vi med den oprindelige kultur.

Og bevares, vi ”populister” vil da gerne åbne vore arme for indvandrerne, også dem med muslimsk kultur, byde dem indenfor i varmen til at træffe afgørelser om folkets fremtid på lige fod med os, og søge at undgå udtryk, der kan opfattes som befæstelse af en ”dem-og-os” tankegang. Hvad vi jo forøvrigt også i høj grad har gjort.

Men kan vi helt overse, at muslimerne ikke har vores kultur? Kan vi helt undlade at tage ved lære af erfaringen, når den byder på parallelsamfund, frivillig udskillelse af muslimerne, fordi de har en ”dem-og-os” opfattelse, ja, direkte udemokratiske opfattelser hos dem?

Jo, jeg ser nok, at Jan-Werner Müller fortæller os, at integrationen ikke er lykkedes i så høj grad, som den burde lykkes. Og med den formulering kan han gøre den mislykkede integration til noget, vi gammeldanskere har skyld for (men undskyld mig, udtrykket ”gammeldanskere” eller synonymer opererer jo også med et ”dem-og-os” system!).

Men det er dog det værste folkeforføreri at bruge et sådant dobbelttydigt ord som ”pluralisme” imod os ”populister”. Ligesom det er demagogi at hævde, at alle, der taler om et homogent folk, går ud fra, at det taler med én stemme.

Lige så demagogisk, ja, næsten værre, er Kenneth Roth.

Hans udtalelser er værre, fordi han begynder med at sige, at han forstår den frygt og bekymring, der præger folk. Nå, ja han begynder med at nævne den økonomiske usikkerhed, men fortsætter med at beskrive den bekymring, de fremmede kan forvolde:

Årsagerne til denne stigende intolerance er ikke svære at få øje på. Vi lever i en tid med økonomisk usikkerhed, hvor mange føler, at de sakker bagud.

Samtidig er det en tid præget af fysisk usikkerhed, hvor folk, der går til koncert på et spillested i Paris, ser på fyrværkeri i Nice eller venter på at gå om bord på et fly i Bruxelles, bliver tilfældige ofre. Og så er det en tid med kulturel usikkerhed, hvor ankomsten af et stort antal migranter fremprovokerer en frygt for, at vi skal miste vores nationale eller europæiske identitet. På tidspunkter som disse er der en tendens til, at vi skuer indad, søger ly blandt dem, der minder mest om os selv og lukker døren for andre. Det instinkt skaber en platform for de hadske og intolerante røster, der har fået så stor gennemslagskraft. Desværre er mange politikere ivrige efter at udnytte denne frygt til at opnå politisk fremgang.

Åh, han er så forstående. Der er sandelig ikke noget at sige til, at der fremprovokeres en frygt hos os, oven i købet en frygt for, at vi skal miste vor folkelige identitet.

Men tager han denne frygt alvorlig?

Overhovedet ikke. Han ser den kun som forklaring på de ”hadske og intolerante røster”, som nu efter hans mening præger politikerne. Han kunne have anvist en måde, hvorpå det, der skaber frygten, de muslimske terrorister, kan bekæmpes. Det gør han ikke. Han kunne have prøvet at forstå det højst rationelle i at formindske årsagen til den fysiske usikkerhed ved at bremse indvandringen. Det gør han heller ikke.

Han nøjes med at udstøde et ”desværre”, desværre udnytter mange politikere frygten. Og dette ”desværre” står uden nogen begrundelse overhovedet. Det er udelukkende henvendt til den ”menighed”, der på forhånd er enig med ham, dvs., til dem, der synes, det er så synd for de mange migranter, at vi da i vor store menneskekærlighed ikke kan andet end taget imod dem, og at alle, der vil bremse indvandringen, må betragtes som hadske og intolerante røster.

Og hvad blev der så af hans forståelse for frygten og bekymringen? Rigtigt. Den forsvandt i en tåge af intolerance og fordomme mod de politikere, han er uenig med. For det er, hvad han så går i gang med: politikerne burde træde anderledes hårdt op, ikke mod frygten og bekymringen, de ting er han for længst ophørt med at bekymre sig om, nej imod hadet og intolerancen:

Der har dog været undtagelser, som er værd at nævne: Angela Merkel, Justin Trudeau og Alexis Tsipras har talt om flygtninge i positive vendinger. Men alt for få politiske ledere skaber modtryk eller gør sig til fortalere for det frie demokrati.

De fortalere er der brug for. Ikke kun for at forsvare princippet – at forklare, at dæmonisering og intolerance er forkert – men også af pragmatiske grunde, fordi nogen er nødt til at skære ud i pap, at den populistiske dagsorden snarere end at være en universalløsning vil efterlade os i en langt værre situation.

For eksempel er det vigtigt at forklare, at islamofobi er det sidste, vi har brug for, hvis vi ønsker at integrere immigranterne i vores samfund, underminere radikalisering og opmuntre parallelsamfundene til at samarbejde med politiet.

IS kunne ikke have udtænkt en bedre rekrutteringsplan eller krigsstrategi end populisternes islamofobi.

Altså: Merkel og Tsipras er hans helte. Og sandt nok: de har virkelig søgt at åbne deres landes døre for migranterne.

Merkel, da hun den 4-9 2015 fortalte, at Tyskland ikke ville sende de migranter, der var blevet registreret i Ungarn, tilbage. Dette førte til, at der blev skabt en tyk strøm af migranter til Tyskland.

Og Tsipras, da han tilbagetog flådens ordre om at skubbe migrantbådene på Ægæerhavet tilbage til Tyrkiet. Det var det, der førte til den enorme migrantstrøm frem over Balkan til Tyskland og de nordiske lande i sidste halvår af 2015, noget, de berørte lande ikke ønsker at opleve igen.

Men de har også begge trukket følehornene til sig. Roth har nok ikke lagt mærke til, at Tyskland har været nødt til at indføre grænsekontrol og nu, sammen med Danmark og Sverige, må søge kommissionen om tilladelse til at forlænge den endnu et halvt år. Og han har nok heller ikke opdaget, at Tsipras er kommet til at stå med konsekvenserne af sine egne beslutninger, eftersom Balkan-ruten er blevet lukket, og Grækenland således ikke bare kan sende migranterne videre, som man gjorde før.

Konrad Ott hævdede med et citat af Max Weber, at sindelagsetikerne bare holdt sig til at ”gøre det gode, og så lade Gud om konsekvenserne”, se her. Netop den form for etik tænker Kenneth Roth og Angela Merkel og Alexis Tsipras ud fra. Dog med den forskel, at Gud har overladt det til Tyskland og de nordiske lande at tage konsekvenserne. Hvad vi dog ikke er synderlig begejstrede for, selv om vi naturligvis er beærede over at få tildelt rollen som ”Gud”. Mere retfærdigt forekommer der os at være, at Tyskland og Grækenland selv får konsekvenserne af deres politik at føle.

Og så Roths pragmatisme! Den er dog utrolig naiv. Og dertil baseret på et tykt lag uvidenhed. At Roth ikke har opdaget, at al vor ”rundkredspædagogik”, hvor vi tror, man kan forklare alting for de fremmede, af muslimer opfattes som en svaghed, der skal udnyttes – hvad de jo så logisk nok gør – nå ja, den misforståelse deles jo af mange, og det er så, hvad det er. Men at han ligefrem mener, at integrationen vil kunne lykkes bedre, når vi bevidstløst fortsætter med at importere folk af den mest integrationsvanskelige art til landet, det er dog topmålet af dumhed. Ak, ja, disse kloge mennesker, hvor kan de dog være uvidende!

Som en slags supplement til min kritik af Roth og Müller vil jeg her til sidst nævne en artikel af Julia Cæsar, se her. Hun tager i denne søndagskrønike en begivenhed frem, som har fundet sted på Gotland for nylig. Her blev en kvinde voldtaget. Det er ikke usædvanlig i Sverige, så det er ikke værd at reagere på. Hun blev gruppevoldtaget af fem mænd. Også det har man hørt før. Disse mænd var asylansøgere. Tja, hvad så? Fortæl os en nyhed!

Hun var afhængig af sin rullestol. Og de fem mænd blev løsladt efter at have været til afhøring hos politiet. Kvindens forklaring var efter anklagerens mening ikke troværdig nok, stillet overfor asylansøgernes. Og se, så er det en nyhed. Så har vi med noget at gøre, som ikke er hørt før, selv ikke i Sverige. Og så reagerede folk. Folk i hundredetal mødte op og gik i demonstration imod politistationen. Ikke, som man ellers plejer, når man demonstrerer, for at give udtryk for sympati med de fremmede, men for at udtrykke sympati med den voldtagne kvinde.

Og naturligvis, oven på en sådan usædvanlig begivenhed dukker alle Roth’erne og alle Müller’ne op som trold af en æske. Jamen, pas dog på, muslimerne kunne jo blive stødt på manchetterne, og så har vi dermed dannet grobund for fremtidig terrorisme. Man indkalder ekstra politimandskab til øen, ikke for at beskytte øens kvinder mod voldtægt, men for at beskytte anklageren; de fem voldtægtsmænd har man i huj og hast fået ført over til fastlandet; der skulle jo nødig ske dem noget, for disse slemme svenskere, man véd ikke, hvad de kan finde på.

Og så får ellers de mange demonstranter kærligheden at føle fra den svenske elite. En avis, Helagotland, har udspurgt en række af de personer, hvis svar man kunne være nogenlunde sikker på, se her. Og typisk for den svenske elite, man spørger dem ikke om, hvordan de vil forhindre den slags voldtægter i at ske fremover, man spørger dem om, hvad de siger til urolighederne, dvs., til den fredelige, men ikke anmeldte demonstration.

Og så får vi alle flosklerne at høre. Både den med, at man ikke skal give racister og nazister lejlighed til at fiske i rørt vande, og den med, at man må undgå lynchstemning, se f.eks. her. Men værst er det vist med forsvareren. Han tilhører også den politisk korrekte elite og nægter pure at sige, at der er tale om asylansøgere, og at de har en anden kultur end den svenske. Med en sådan forsvarer tror da pokker, at voldtægtsmændene blev løsladt.

Det er svært at se, hvor vi står, og endnu sværere at se, hvad det skal ende med. Det ser ud til, at det på Gotland er eliten mod folket, selv om de to elitære teoretikere, Roth og Müller, pure nægter eksistensen af et folk. Jeg føler mig stærkt foranlediget til at slutte med Catos ord: ”Forøvrigt mener jeg, at Karthago bør ødelægges”, i nutidssprog: ”Forøvrigt mener jeg, den muslimske indvandring bør standses”.

Udgivet i Indvandringspolitik, Samfundsforhold | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Al-Andalus

Dette er det arabiske navn for den spanske provins Andalusien, den, der har Granada til hovedstad. Fra muslimernes erobring af næsten hele Spanien i 712-721 og frem til generobringens afslutning med Granadas fald i 1492 har der eksisteret to konkurrerende statsformer i Spanien, den muslimske og den europæiske. Og i vore dage er der opstået to konkurrerende historier om dette Spanien, en muslimvenlig og en spaniervenlig. Den muslimvenlige er ikke nødvendigvis fortalt af muslimer, som oftest af politisk korrekte europæere, dog af og til finansieret af arabiske regimer, mens den spaniervenlige er fortalt af historikere, der ofte er uglesete i deres universitære miljø.

Den 29-7 bekendtgjorde Mikael Jalving på sin blog, se her, at han, skønt hans kone strengt havde forbudt ham at læse om islam i ferien, havde snydt sig til at læse en bog

skrevet af den spansk-amerikanske historiker Darío Fernández-Morera, med titlen The Myth of the Andalusian Paradise: Muslims, Christians and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain (2016).

I denne indleder forfatteren hvert kapitel med et citat fra én eller anden af sine politisk korrekte kolleger og bruger så resten af kapitlet til at argumentere imod ham, vel at mærke ud fra gedigne samtidige kilder.

Denne bog er foruden af Jalving blevet læst af Norman Berdichevsky og hans anmeldelse kan læses her.

Dette, foruden nogle andre anmeldelser, gjorde mig parat til at skrive om Al-Andalus, noget, jeg dog ikke tog mig tid til/fik tid til før nu.

Nu melder emnet Al-Andalus sig nemlig igen, for nu har jeg læst om noget, der er ganske nyt for mig, ligesom det er nyt for Hege Storhaug, den norske forfatter, der har fået stor succes med sin bog ”Islam, den 11. landeplage”.

Dette nye er oven i købet noget, hun ikke selv har opdaget. Hun skriver om det her. En af hendes læsere gør opmærksom på, at der i Storhaugs bog er et ”gabende hul”. Hun har helt undladt at omtale de festligheder, der hvert år gennemføres i mange spanske byer under overskriften ”Moros y Christianos”. Desværre er disse festivaler meget lidt kendt, siger læseren, men de er udpræget anti-muslimske, for de fleste af dem afsluttes med, at en dukke, forestillende Muhammed, bæres gennem gaderne og enten antændes eller styrtes ned, så hovedet knuses. (Og vi arme danskere, der fik sådan på puklen af de andre europæere, fordi en tegner hos os havde tegnet Muhammed med en bombe i turbanen!).

Man kan læse en wikipedia-artikel om festlighederne her.

For ligesom at undskylde sin uvidenhed gør Storhaug opmærksom på en anmeldelse af en politisk korrekt bog om Al-Andalus, ”Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer” (2011), forfattet av Knut Aukrust og Dorte Skulestad. Denne bog har, siger Storhaug, mødt sin overmand i førsteamanuensis Gjert Vestrheim. Hans anmeldelse, se her, knuser alle de påstande, som fremsættes i bogen, men, gør Storhaug opmærksom på, heller ikke han fortæller noget om disse festivaler.

Denne anmeldelse er nok det mest spændende af alle de links, jeg indtil nu har henvist til. Men jeg kan ikke helt komme bort fra, at heller ikke den deler sol og vind lige. Det har, forekommer det mig, vist sig næsten umuligt at nå frem til en nogenlunde objektiv sandhed om, hvad der foregik i Al-Andalus og i Spanien i det hele taget fra 712 til 1492. Det link, der efter min mening kommer en nogenlunde troværdig historik nærmest, er dette. Men det er nærmest uoverskueligt. Det drejer sig om en portal med henvisning til mange bøger om sagen, der findes på nettet, tunge historiske undersøgelser, der virkelig går i dybden og gør det på en efter min mening afbalanceret måde.

Noget af det, der gør det vanskeligt at fortælle om denne periode på en afbalanceret måde, er den kendsgerning, at vi er kommet ind i en ny æra, demokratiets æra. Hverken den muslimske eller den kristne side af kampen på den iberiske halvø kendte noget til demokratiet og indrettede derfor deres styrer efter de overbevisninger, der gjaldt dengang. Og godt nok var de forskellige indenfor de to religioner, men der var også store lighedspunkter.

Det store spørgsmål er derfor: Hvad skal man bruge som sammenligningspunkt i sin bedømmelse? Skal man bedømme handlingerne ud fra vore dages demokratiske idealer og menneskerettighedstanker, eller skal man bedømme dem ved at sammenligne dem med det, den anden side foretog sig?

Jeg vil klart foretrække det sidste, men indrømmer, at det er en meget vanskelig opgave. Jeg har tidligere prøvet at dele sol og vind lige, se her. Dengang brugte jeg demokratiets tale om den naturlige lov som parameter for at opstille forskellen på de to religioner. Denne gang vil jeg gå lidt anderledes frem.

Jeg vil spørge om øvrighedens legitimitet.

Man kan måske skelne mellem de styrende i et folk og de styrende i et imperium.

I et folk udvikler der sig ofte en vis forskel mellem en priviligeret adel og en upriviligeret bondestand. Og ud af adelstanden kan der fremkomme en familie, hvis medlemmer anser sig selv for at have ret til at herske over folket. Ofte anerkendes denne ret af folket, og så opstår der en vis legitimitet i et arveligt kongedømme. Vi kender det fra Danmarks historie. I 1700-tallet blev dette kongedømme oven i købet betragtet som enevældigt både herhjemme og i andre europæiske lande, hvilket kunne give sig sære udslag. Da således den russiske tsarina Anna døde i 1740, adskillige år tidligere, end hun havde regnet med, blev den af hende udtagne efterfølger, Ivan, tsar. Det var ganske bizart. For han var kun to måneder gammel. Hans herredømme varede da heller ikke længe. Peter den Stores datter, Elisabeth, tog magten i 1741 ved et ublodigt kup.

Vi danskere oplevede noget lignende i 1772, da Struensee blev vippet af pinden. Det lykkedes oprørerne mod Struensee at trænge ind til den sindssyge konge og få hans underskrift på et stykke papir, der overlod magten til enkedronning Juliane Marie og Ove Høgh Guldberg.

Var det legitimt?

Formelt set var det vel. Men jo ikke reelt. Blot havde man ikke en anderledes tankegang at sætte i stedet.

Var det nu et imperium, der var tale om, f.eks. Romerriget, så det lidt anderledes ud. For der var ikke noget fælles folk, hvorudaf legitimiteten kunne vokse. Til gengæld kunne legitimiteten vokse ud af det sværd, der tvang den igennem, selv om det jo ikke gav legitimitet, i hvert fald kun indtil et andet sværd tvang det første fra tronen.

Det var måske derfor, de romerske kejsere anså det for påkrævet at give sig selv guddommelig status. Guddomme er jo altid blevet betragtet som magter, der står over mennesker. Og har et menneske guddommelig status, har det også en legitim ret til at herske. Det tror kejseren selv, og det tvinger han sine undersåtter til at tro, idet han tvinger dem til at ofre til kejserens billede.

Men ofre til kejseren, det var just det, de kristne ikke ville, for der er kun én gud, ham må man ofre til, ikke kejseren. Det førte til de mange martyrier, som kirkens ældste historie er fuld af.

Og lad mig bare indrømme, at der er noget i disse forhold, som jeg ikke helt forstår.

For det første: Hvordan kunne jøderne blive fritaget for at ofre til kejseren? Hvis de da blev fritaget, jeg er ikke ganske klar over det.

For det andet: Hvorfor lagde de kristne så stor vægt på disse ofringer, at de ligefrem var villige til at sætte livet til for at undgå det?

Det sidste er i hvert fald lidt af en gåde. For de kristne ville jo ikke gøre oprør mod kejseren. De ville glad og gerne inddrage ham i deres bønner. De vidste godt, at – med Paulus’ ord – øvrigheden var indsat af Gud til at straffe de onde og belønne de gode (Rom 13,1-5). Hvorfor så ikke ofre til ham, hvis der i denne handling ikke ligger andet og mere end det, Paulus skriver i romerbrevet?

Formentlig har der altså ligget mere i denne offerhandling end den blotte og bare anerkendelse af øvrigheden. Var man måske bange for, at kejseren skulle tiltage sig magt til at bestemme over godt og ondt? Eller var det blot det principielle: at kejseren dog er et menneske med den almægtige gud over sig som alle andre mennesker?

Det forekommer mig svært at afgøre.

Og lige så svært at afgøre er de senere kristnes holdning til deres muslimske herrer. Man skulle jo tro, at det er lige så slemt at påberåbe sig en guddommelig bog som at påberåbe sig en guddommelig status. Og der var da også kristne i det muslimsk erobrede Spanien, der hævdede, at man som de kristne i Romerriget, skulle nægte at anerkende de muslimske herskeres guddommelige retsorden. Blandt andet de såkaldte ”martyrer fra Cordoba”. Dem har jeg tidligere beskæftiget mig lidt med, se her. Men disse martyrer fik ikke støtte fra de kristne menigheder. De fleste kristne affandt sig med den tilværelse, som de muslimske regenter tilstod dem.

Når det drejer sig om øvrighedens legitimitet, er det klart, at Muhammed må svare, at han har legitimitet fra Gud, fordi han er det modtageapparat, som Gud bruger til at meddele menneskene sin lov. Desværre havde Gud glemt at fortælle Muhammed, hvad der skulle ske efter hans død, hvordan arvefølgen skulle være. Eller skal vi ligefrem sige, at Muhammeds død ikke blot var en overraskelse for Muhammed selv, men også for den Allah, der ellers havde ordnet alt til det bedste, i hvert fald til Muhammeds bedste?

Og dette viste sig at være en afgørende mangel. Det er den mangel, der ligger bag den grundlæggende strid indenfor islam, striden mellem shiaer og sunnier. Det har bevirket, at den, der tilfældigvis kommer til magten i et muslimsk rige, kan påberåbe sig legitimitet ved at hævde, at han er den rette kalif, altså den rette efterfølger af profeten.

Dog er der den forskel mellem profeten og hans efterfølgere, kalifferne, at mens Muhammed kunne ændre en tidligere givet åbenbaring, fordi han betragtedes som Guds åbenbaringsmedium, er noget sådant ikke muligt for kalifferne. De har at holde sig lovene, dvs., shariaen, efterrettelig. Og på den måde kommer de såmænd til at ligne de kristne fyrster ganske meget.

Forskellen ligger kun i én eneste ting: De kristne fyrster kan måske med lidt held få deres undersåtter til betragte sig som øvrighed over dette bestemte folk. Men ikke over mere end det. Hvorimod de muslimske fyrster hele tiden har over sig shariaens forpligtelse til at udøve jihad, dvs., til at erobre nye lande og lægge dem ind under halvmånen.

Det er til gengæld også det, der gør omgang med muslimer besværlig.

Og måske også det, der kan forklare noget for mig at se højst mystisk og nærmest uforklarligt. Nemlig det forhold, at de kristne fyrster i Spanien ændrede holdning kort tid efter Granadas erobring.

Jeg tænker på det forhold, at de kristne konger, som i 1200-tallet og fremefter erobrede muslimske områder, lod muslimerne beholde deres tro, blot med visse begrænsninger. Muslimerne under en kristen fyrste kom derfor ind under den samme ordning, som de kristne havde været under, mens der var muslimsk styre. Og denne ordning havde altså gyldighed i en to-tre hundrede år. Hvorfor blev den ophævet af Ferdinand og Isabella efter 1492?

Var det monstro på grund af den muslimske tese om jihad? I hvert fald var der røre i den anden ende af Middelhavet. Var man allerede på det tidspunkt bange for, at muslimerne ville optræde som en femte kolonne i Spanien?

Problemet med den forklaring er, at man samtidig slog ned på jøderne. Og de havde ikke nogen allieret magt, de kunne være femte kolonne for. Så de tiltag imod de døbte muslimer i Spanien, som jeg skildrede i mit før omtalte indlæg, må have en anden begrundelse. Jeg har blot ikke fundet frem til hvilken.

Man kan måske bruge vore moderne udtryk og sige, at man ikke længer var tilfreds med den integration, der havde fundet sted i de kristne riger hidtil, hvor muslimerne havde fået lov til at forblive muslimer, nu ville man have assimilation, så muslimerne fremover skulle være som alle andre spaniere. Men selv om man må indrømme, at denne politik lykkedes, må man føje til, at den kostede en del blod. Der var jo tale om tvangsassimilation. Og den tog tid; først omkring 1630 kunne problemerne med ”moriskerne”, dvs., de tvangskristnede muslimer, siges at være ”løst”.

Og apropos disse festivaler ”Moros y Christianos”: Som det er nu, deltager vel også moriskernes efterkommere i disse festivaler, glæder sig altså over de slag, hvorved deres muslimske forfædre blev slået tilbage af de kristne fyrster. Er det mærkeligt? Ja, for så vidt er det. Men de må vel som kristne indrømme, at deres forfædre var galt afmarcherede.

Men som sagt, vi befinder os nu i en ny æra, demokratiets æra. Dette er ikke en speciel kristen æra, selv om demokratiet er opstået i kristendommens verden. Det er derimod en rationalitetens æra, hvor man rent fornuftsmæssigt er nået frem til en løsning på de øvrighedsproblemer, man har haft at slås med gennem så lang tid: når alle mennesker er lige, så må regeringens legitimitet udgå fra folket. Og det klarer man ved en fri debat og en efterfølgende valghandling med stemmeret for alle i folket.

Det vil sige: Vores integration skal ikke være som de kristne fyrsters før 1492, hvor muslimerne pænt måtte affinde sig med det råderum, der blev dem tilstået af de kristne fyrster, men ellers kunne dømmes efter deres egen lov, shariaen, nej, den skal være en invitation til at deltage i den demokratiske debat fuldstændig på lige fod med os. Her skal vi blot være klar over, at hvis muslimerne skal være med i den demokratiske proces, helhjertet, så må de opgive deres hidtidige legimitetsforestillinger; så er det det gode argument og ikke koranen, der tæller, så er de som muslimer ikke mere værd end os, så er en eventuelt stræben efter at genoprette det muslimske kalifat at betragte på samme måde, som vi betragtede kommunisternes tese om verdensrevolutionen: som noget udemokratisk tankefnidder, som vi både skulle argumentere imod og holde tilpas øje med.

Men vores argumentation til fordel for demokratiet bygger ikke på kristendommen, men på rationelle overvejelser, som godt nok kom til verden indenfor kristenheden, men ikke derfor er utilgængelige for andre kulturer.

Og det er altså bevidstheden om, at vi i vore dage véd noget, som de ikke vidste og ikke kunne vide i det gamle Spanien, det er den bevidsthed, vi skal have med os, når vi bedømmer denne tid. Vi kan altså ikke komme med vor moderne mere eller mindre moralske bedømmelse, for ingen af de to parter kendte noget til menneskerettigheder, ingen af dem var klar over, at et styres legitimitet kun kan opnås, hvis folket selv, det folk, der skal regeres, er med til at danne love og regeringer.

Den bevidsthed kommer ikke til muslimerne helt af sig selv. Deres religion vil modsige den. Derfor er det også for vor fremtidige convicencia (sameksistens) uomgængeligt, at vi modsiger islam det bedste, vi har lært.

Udgivet i Historie, Islam versus kristendom | Tagget , , | Skriv en kommentar